banskytte.2

Polisens så kallade myndighetsutövning.

Polisen har på eget bevåg, helt utan stöd från regeringen eller justitieutskottet skapat ett eget kraftigt skärpt regelverk beträffande handeldvapen för målskytte. Med dessa ändringar följer rent drakoniska krav på licensinnehavarens aktivitet, aktiviteter som tvingar licensinnehavaren att sluta med vad som och ska vara en sport och en fritidssyssla. Man kan också notera att de…

banskytte.2

SM Pistol 2016

Mellan de två städerna Åhus och Kristianstad avgjordes årets SM tävlingar. ingressen till dessa tävlingar  var kantad av frågetecken och ett allmänt ointresse från arrangören att svara på mail. På plats vid tävlingarna så bekräftades att denna ovilja till kommunikation med tävlingsledningen delades av flera eller många deltagare. Anmälningssystemet var i särklass dåligt och ingen…

sakerhetsupphak

Avtrycksvikten och säkerheten

Alla som någon gång har varit på en pistolskyttetävling har förmodligen sett att samtliga tävlingar föregås av att det göres en så kallad vapenkontroll, men i verkligheten så utföres ingen vapenkontroll utan allt som sker är en rutinmässig vägning av vapnets avtrycksvikt, på finkalibrigt vapen ska denna vara 1000 gram, grovvapen 1340 gram. Detta är allt…

banskytte.2

SM 2016 i Skåne.

Jag har under många år åkt och deltagit i SM tävlingarna för pistol och revolverskytte, jag har också deltagit som arrangör 2003 och 2009, både dessa gånger i Skövde. Nästan varje gång har jag förvånats över att en så pass stor organisation har kommit på fötter och fungerat så bra som den har gjort. Tyvärr…

walthertryck6

Avtrycksmekanismens upphak.

För er som har följt mig genom åren vet att jag har en vurm för just detta med tryckmekanismer och vad är då speciellt viktigt om inte just upphaksytorna. Både vad som gäller deras utförande, konstruktion och skötsel. men det hjälper inte om allt detta är perfekt utfört om inte ett tillräckligt stort upphak finns…

lagen1

5 års licenser

Detta är ett citat ur dagens juridik. Man som haft revolver ett år utan licens slipper straff – polisen alltför senfärdig  Polisen skickade inte ut påminnelse och var för långsamma. Det anser Göta hovrätt som därmed beslutar om påföljdseftergift för en man som i tingsrätten dömts för vapenbrott. Mannen dömdes vid Skaraborgs tingsrätt för vapenbrott…

lärare

Sveriges regering sviker sina medborgare.

I det tysta så pågår ett hårt arbetet  inom den europeiska unionen med att avväpna de Svenska medborgarna. Detta arbete har pågått en längre tid men har intensifierats på den sista tiden, detta på grund av de tragiska händelser som har skett  i Paris och i Bryssel. Direkt i anslutning till terrordåden i Paris presenterade…