Hämmerli SP20

Att detta är en kvalitets pistol från en pistoltillverkare med över 130 års kunskap, denna uppgift behöver ingen tvivla på.
Trots att många ”gamla” Hämmerli ägare anser att det är mera plast i SP 20 än det är i 280! Detta kan direkt dementeras, det är precis tvärtom, det är mera plast i den gamla favoriten Hämmerli 280.

Sp 20 har sitt magasin placerat i mitten på pistolen, detta resulterar i en kolv som är anpassningsbar till de flesta händer, denna placering ger också en bra balans.
Det finns fyra olika kolv storlekar och naturligtvis även vänsterkolvar att tillgå.

Magasinets placering bidrar också till en bra placering av tyngdpunkten på pistolen.
Det finns bra pipvikter att inhandla för den som anser sig behöva detta, det går att använda balanserings vikter för aluminium fälgar dessa borde
passa perfekt, under pipan.
Uppbyggnaden av pistolen medger inte demontering, utan de till pistolen medföljande insexnycklarna, mer om detta senare.

Efter att ha skjutet med denna pistol en tid så började nyfikenheten att ta överhand.
Vad fanns det för information om denna pistol på internet?
Resultatet var nedslående, jag hittade en engelsk artikel och en spansk, det var allt!
En grundlig genomläsning av den bifogade manualen och en lika grundlig genomgång av olika inställningsmöjligheter och rengöring’s tips,
mynnade ut i denna artikel.

Tänk på!

Att sätta dig in i hur din pistol fungerar, men VÄNTA med att börja skruva på olika skruvar tills du är helt införstådd med deras olika funktioner.
Är du det minsta osäker ta kontakt med någon som kan. Hämmerli generalagent ( HÄ Sport AB ) eller en vapenmekaniker
Gör aldrig ett ingrepp / justering du är osäker på.
Behandla alltid din pistol som om den vore laddad! Håll din pistol ren och förvara den på ett betryggande sätt.

Underhåll

Efter ca 500 skott montera ner pistolen och gör en ordentlig rengöring på hela pistolen. Se avsnitt demontering.

Slutstycket, ett rent slutstycke är mycket viktigt för en bra funktion, gör rent efter varje skjutning och torka noga bort all smuts. (En topps fungerar fint).
Lägg på tunn olja.

Pipan göres rent genom att försiktigt dra ur den med rengöring’s lappar och lysfotogen, lysfotogen underlättar arbetet en hel del, lysfotogen har
också den egenskapen att den lägger en skyddande oljefilm på berörda ytor efter rengöring Undvik att göra pipan rent med den medföljande
mässingsborste, denna rengöring sliter mera än skjutningen!
Läs mera om rengöring

Patronläget ett rent patronläge är mycket viktigt för en bra funktion, gör rent regelbundet med den medföljande mjuka borste för att få bort förbränt rester av krut och bly.
Var speciellt noga med de ytorna som möter varandra i patronläget, gör noga rent och torka torrt.

Avtryckarens mekanism, lägg ett tunt lager molykote på uppfångaren av hammaren. Varning. olja under inga omständigheter resten av trycket. Behöver du rengöra, gör rent i Statoil blå och blås sedan rent med tryckluft. (Statoil blå innehåller lite olja.) Demontera aldrig isär avtrycksmekanismen.

Magasinet torkas rent, ett tunt lager med olja på de rörliga delarna vid behov.

Justeringar

Du behöver inte skruva på alla dessa skruvar, har du ett bra tryck och en bra tryckpunkt med ett anpassat tryck, läs då igenom och
bekanta dig med denna beskrivning.
Om du behöver justera var noga med att testa efter varje justering. ÄR du osäker, skruva INTE , utan kontakta Sportec i Åkarp eller
någon som kan detta tryck.

Det nya bakre siktet

Bakre siktet förändrat på den allra senaste modellen, denna modell som också har inbyggd rekylbroms. Rekylbromsen är inbyggd i det främre
fästet för pipan, och består av fyra metallstavar och lika många fjädrar.
Denna rekylbroms går att eftermontera och kostar ca 950:- Det nya siktet har yttre justeringar som inte behöver verktyg.

Siktes bredd 7/3
Sidojustering 7/4
Siktes djup 7/5
Höjd justering 7/6

Det gamla bakre siktet

Bakre sikte justering

Vertikalt: vrid medurs skruv 69 1 klick är 10 mm nedåt på 25 meter.
Horisontellt: vrid skruv 64 medurs 1 klick ger 10 mm vänster på 25 meter.
Bredden på siktet, justeras med skruv 65, medurs öppnar siktet.

Främre sikte (kornet) justering

Det främre siktet har tre olika bredd, 3,2 mm 3,6 mm och 4,0 mm.
Lossa skruv 135 med insexnyckel ( den lilla med skaft) dra siktet rätt upp och sedan vrid.
Lås med fast insexnyckel.
Följande sikte finns som option:
Part # 1.333.160 – 3.8/4.4/4.7mm
Part # 1.333.150 – 2.4/2.8/3.2mm
Part # 1.333.170 – 3.2/3.6/4.0mm – extra high

VARNING, är du det minsta osäker börja ALDRIG att skruva på trycket, ta kontakt med Sportec i Åkarp.

Detta är den officiella inställningen av pistolens tryck översatt från tyska och engelska.
( Under denna finns min egen inställning)

1 ) Avtryckare grundinställning OBS använd alltid klickpatron.

På grund av mekanismens tillverkning utan inspektionshål som fanns på modell 280 är deetta en mycket svår mekanism att justera in!

Vrid ( avtryckarestopp ) skruv #24 moturs med en insexnyckel (SW 1.5) tills det tar i mot.

Vrid (tryckpunkt skruv ) #34 medurs med insexnyckel (SW 1.5) max 1/4 varv med eller moturs, medurs ökar släpet och
moturs minskar släpet eller tryckpunkten försvinner).

Vrid den gängade bussningen #35 moturs med blad 2 i kombinations verktyget, ca 1 – 1,5 varv.

Vrid, skruv #24 medurs med en insexnyckel (SW 1.5 ) ca 5 varv.

Vrid skruv #8 moturs med en insexnyckel ( SW 2.5 ) till stopp.

Spänn upp hammaren. Vrid långsamt skruv (#15 medurs med blad 1 i kombinations verktyget skruva tills hammaren löser ut.
Rotera sedan denna skruv moturs ytterligare1 ¼ varv

Spänn upp hammaren igen OBS del #18 måste nu ligga i ingrepp med del #11.
Om den inte gör detta, vrid den gängade bussningen #7 moturs tills del #18 låses fast.
Om det inte finns något Glapp/spel i mellan delarna #18 och #11, då måste den gängade bussningen justeras medurs, tills ett spel erhålles på ca 0,05 mm – 0,2 mm. OBS DET MÅSTE FINNAS ETT SPEL/GLAPP HÄR.

2) Tryckpunkt: vrid bussningen #35 medurs med kombinations verktyget blad 2 tills en tydlig tryckpunkt känns.
Spänn upp hammaren, dra avtryckaren till strax före avfyrnings position och håll den kvar där. ???
Vrid långsamt den gängade bussningen #35 moturs tills hammaren slår.
Vrid den gängade bussningen #35 minimum 1/8 to max 1/4 varv medurs.
Du ska nu tydligen känna ett förtryck som övergår till en tryckpunkt.
Tänk på att.
Avtryckarens motstånd måste ökas mycket mjukt för att få ett rent och mjukt avtryck.
Avsluta med att lägga ett tunt lager av fett molykote på hammaren.

3) Avtryckare förtryck: Vrid skruv #8 medurs ca 1/2 varv med insexnyckel SW 2.5. Kontrollera vikten på avtryckaren med en vikt på 1 kilo.
Finjustera med att vrida skruv #34 moturs med insexnyckel SW 1.5 tills avtryckare vikten på avtryckaren är exakt 1 kilo. Kontrollera med en vikt.
Det totala trycket ställs med skruv 34 som är justering för avtrycksvikt.

4) Avtryckare stopp: Spänn upp hammaren, drag avtryckaren tills avfyrnings position och håll den kvar. Vrid skruv #24 moturs tills hammaren inte längre kan lösas ut.
Testa flera gånger. Justera nu försiktigt skruv #24 medurs tills hammaren löser ut, fortsätt att ytterligare skruva medurs 1/4 – 1/2 varv.
Kontrollera igen.
Spänn upp hammaren igen OBS del #18 måste nu ligga i ingrepp med del #11.
Om den inte gör detta, vrid den gängade bussningen #7 moturs tills del #18 låses fast.
Om det inte finns något Glapp/spel i mellan delarna #18 och #11, då måste den gängade bussningen justeras medurs, tills ett spel erhålles på ca 0,05 mm – 0,2 mm.
Vrid skruv 34 moturs ytterligare 1 varv.

Är avtryckaren bra nu? Stanna då upp med justeringarna. Om inte börja om från steg 4.

5) Avtryckare spel: Om inget avtryckarespel känns eller om avtryckare spelet är för kort eller långt:
Vrid skruv #34 medurs ca 2 varv med en insexskruv SW 1.5.
Vrid den gängade bussningen #35 medurs ca 1/4 varv med blad 2 på kombinations verktyget.
Justerings område max plus eller minus 1 varv.
Vrid skruv #34 moturs ca 2 varv med insexnyckel SW 1.5.
Kan du nu känna ett spel på avtryckaren ? OK. Kontrollera avtryckare vikten och stanna upp med justeringen.
Om inte börja om igen på steg 5.
Fungerar det inte alls börja om på steg 1

Nu är hela tryckjustering klar i grund justering, är du nöjd? stanna här!

Är du inte helt nöjd? vill du justera vidare? Fortsätt steg 10

10) Avtryckare läges spel: Avståndet mellan viloläge och tryckläge på avtryckaren, eller avtryckarespel.
Reducera längden.
OBS Justeringen MÅSTE utföras med de tre olika skruvarna följande ordning:
Vrid skruv #24 medurs 2 varv med insexnyckel SW 1.5.
Vrid skruv #15 medurs 1/4 varv med blad 1 på kombinations verktyget.
Vrid skruv #7 medurs 1/3 varv med blad 3 på kombinations verktyget.
Spänn upp hammaren.
OBS att : Trigger bar del #18 måste vara i kontakt med del #11.
Om den inte är det:
Vrid den gängade bussningen #7 moturs tills del #18 låses upp av del #11 .
Om det finns ett spel mellan del #18 och #11, vrid då den gängade bussningen medurs tills det är ett mycket litet spel på min 0.05mm eller max 0.2mm.
(Spelet ska finnas i pistolens riktning i det U-formade uttaget i avtryckarens del #11)
Kontrollera genom att spänna upp hammaren och lös ut hammaren flera gånger.
Justera avtryckare stoppet om det behövs enl ovanstående beskrivning.
Om längden på avtryckarens spel är korrekt, stanna här. Om inte börja om från början.

11) Avtryckarens vikt / motstånd: Skruv #34. Avtryckarens motstånd justeras med denna skruv, motståndet ökar genom att dra den medurs. Med ca 150 gram per varv.
Med skruv nummer 8 kan förtrycket justeras, denna justering påverkar också avtrycksvikten.
Denna skruv är åtkomlig utifrån med monterad kolv och kan därför justeras på fält utan att kolven lossas.
Normalt justeras avtryckarens motstånd eller avtrycksvikten på skruv 34.

Öka både förtrycket och avtrycksvikten: Vrid skruv #34 ca 1 1/4 – 1 1/2 varv medurs med en insexnyckel key SW 2.5.
Vrid skruv #8 ett varv medurs med insexnyckel SW 1.5. Både take-up och let-off vikt ökar.

Min egen inställning av trycket med förklaringar.

A Börja med att demontera trycket från pistolen, är det smutsigt? Rengör med statoil blå, en rengöring som även innehåller lite olja för att både göra rent och samtidigt smörja rörliga delar. utan även smörja upp trycket. Blås rent trycket med blåspistol och tryckluft. Spruta aldrig in olja i tryckmekanismen!

B Tyvärr är det så att en justering oftast påverkar en annan funktion, därför måste de olika justeringarna utföras oftast i serie, men det finns ett par undantag.
Dessa är sluttryckets motstånd, förtrycket och avtryckarestopp kan individuellt justeras.

C Skruv nummer: Motsvarande följande funktion
24 Avtryckarestopp
7 Justering av glapp i avtrycksmekanism
15 Hammarens upphak
8 Avtryckarens motstånd ( förtrycket)
35 Tryckpunktsjustering
34 Avtryckets motstånd eller vikt. OBS att det finns en koppling, mellan förtrycket och avtrycket

Med det rengjorda trycket eller ett hyfsat rent tryck som bara behöver finjustera’s i handen så börjar vi:

1 Justering av avtryckarens stopp, skruv 24, medurs ökar eller ger mera glapp från att avtryckaren har gått av tills avtryckaren stoppar. Moturs minskar detta spel.

2 Justering av tryck, skruv nummer 34 påverkar bara trycket. OBS att det finns en koppling mellan detta tryck och förtrycket skruv 8, en justering medurs på skruv 34 ökar trycket totalt på pistolen och en justering moturs minskar trycket totalt. Obs att en ökning respektive minskning på en av dessa skruvar även påverkar den andra skruvens inställning, så tillvida att det finns en koppling mellan dessa båda justerskruvar’s inställningar.

3 Justering av hammarens upphak eller släpet i avtrycket från tryckpunkten och tills trycket går av, skruv nummer 15.
Spänn upp hanen justera denna skruv medurs tills hammaren går av, dra sedan tillbaka denna skruv ca 1 varv.
Prova att du har ett säkert upphak, tyvärr är denna funktion lite känslig för kyla, justera och lägg avtrycket i frysen en halvtimme prova igen så att du verkligen får ett SÄKERT upphak.

4 Justering av förtryck, denna justering utföres på skruv nummer 34, medurs ökar förtrycks vikten och OBS att även den totala avtrycksvikten påverkas.

5 Justering av tryckpunkt utföres på skruv 35 ( den gängade bussningen) här är svårt att ge ett konkret råd på justering.
Oftast räcker det att justera max ett varv fram eller tillbaka. En tydlig tryckpunkt ska kännas, här kan var och en justera in, antingen en brant tryckpunkt eller en mjuk tryckpunkt.

6 Efter all justering är det mycket viktigt att spelet ( glappet mellan detalj 18 och 11) kontrolleras och eventuellt justeras in.
Denna justering utföres med den gängade bussningen 7.
Gör så här:
Spänn upp hammaren.
OBS att : Trigger bar del #18 måste vara i kontakt med del #11.
Om den inte är det:
Vrid den gängade bussningen #7 moturs tills del #18 låses upp av del #11 .
Om det finns ett spel mellan del #18 och #11, vrid då den gängade bussningen medurs tills det är ett mycket litet spel på min 0.05mm eller max 0.2mm.
(Spelet ska finnas i pistolens riktning i det U-formade uttaget i avtryckarens del #11)
Kontrollera genom att spänna upp hammaren och lös ut hammaren flera gånger.

Vi avslutar justeringen genom att kontrollera avtryckare-stoppet, detta stopp justeras med skruv nummer 24.
Dra denna skruv moturs några varv, spänn upp hammaren, dra avtryckaren, justera skruv 24 medurs tills avtryckaren löses ut, dra sedan åt samma håll ytterligare 1/4 till ett halvt varv.

Dämpare

Hämmerli SP 20 är utrustad med en justerbar dämpare. Du kan lätt ställa in denna dämpning. Med skruv #140, denna skruv finns under kolven i bak
Dra först skruv #140. medurs till stopp, dra sedan tillbaka denna skruv ca 2 ½ varv. För mjuk ammunition = Skruva in ca 1 varv medurs.
Hård ammunition = Skruva ut skruven ytterligare 1 varv Var noga med att kontrollera att denna dämpare kan röra sig efter justering.

Demontering

Kontrollera NOGA att pistolen verkligen är oladdad.
Dra tillbaka slutstycket och lås upp detta.
Lossa de tre främre skruvarna, längst fram.
Ta bort pipa och den främre piphållaren och slutstycket med fjädrar och styrpinnar.
Lossa skruv 140 med den medföljande nyckel och ta bort kolven.
Nu kan en fullständig rengöring ske, pipan kan dras ut åt rätt håll.
Samtliga nödvändiga rörliga delar är tillgängliga.
Efter rengöring, återmontera i samma följd, testa funktionen och allt är klart!

Avtrycksmekanismen

Om du behöver justera vissa justeringar på avtrycksmekanismen, skruv #7 och Skruv #24.
Måste avtrycksmekanismen demonteras från pistolhuset.
Med en drivdorn, knacka försiktigt ut styrpinnen (#143.)
Dra sedan hela avtrycksmekanismen bakåt.
Efter nödvändiga justeringar återmontera trycket .
Behöver du göra rent avtrycksmekanismen, vänd dig till en vapentekniker, eller tvätta i ”statoil blå” eller en annan lysfotogen och blås
sedan rent med en luftpistol. men skruva aldrig isär avtrycksmekanismen. Glöm ej molykote fettet på hammaren.

Pipan sitter fast i pistolen med tre skruvar, slutstycket är ett så kallat”tungt oreglat slutstycke”, svagheten vid isärtagning skulle enligt
vissa belackare vara just denna montering av pipan.
Vi har hört av man måste ”skjuta in pistolen efter varje isärtagning”.
Därför testade vi att ta isär den gång på gång och provsköt efter varje isärtagning, men kunde inte finna några större förändringar
vad träffläget beträffar.

Det är speciellt viktigt att pipans främre fäste som skruvas fast i pistolen med tre stycken skruvar, är mycket noga rengjort och att dessa
skruvar drages fast med samma moment.
Lite molykote fett på gängorna gör jobbet lättare och en noggrann moment dragning. Rrisken är annars stor att pipan kommer snett och
du får skjuta in pistolen igen.

Till pistolens kolv finns en bra utfyllnad’s massa att köpa av generalagenten, i samma svarta färg som kolven levereras i.

Slutstycket

Bilden visar två olika hål för spännstift som låser, dels slagstiftet (tändstift) och hylsutdragaren.
Det det vänstra spännstiftet låser hylsutdragare och det högra spännstiftet låser slagstiftet.
Båda två lätta att byta med hjälp av en drivdorn.

SP 20 RRS

Slutomdöme

+ I familjen finns två stycken Hämmerli SP 20, hittills har pistolerna verkligen motsvarat de förväntningar vi har haft.
Kontakten med generalagenten då HÄ sport har fungerat perfekt, snabb och mycket bra service, lätt att få svar på våra frågor.
En trevlig modern pistol med en inbyggd hög kvalitet, detta tillsammans med en estetiskt tilltalande formgivning, ger detta en pistol
som manar till frekvent användning.
För vem tar fram en pistol som man inte tycker om, dag efter dag för träning.

Pistolen är ganska framtung, passar därför bäst till fältskytte.
Genom sin konstruktion krävs oftast att pistolen skjuts in (justering av sikte kan krävas) efter varje rengöring.
Komplicerat tryck att ställa in, saknar låsskruvar på justerskruvar, risk finns för justerskruvar som ändras sig själva och
ett vandrande tryck!
På RRS modellen kan man stuka pipblocket vid för hård åtdragning!
Relativt dyr kolv i plast. ca 1700:- år 2002.
Spruckna slutstycken på de första modellerna.

För att spara några kronor vid tillverkningen, så försåg man inte avtrycksmekanismen som på modell 280 med inspektionshål,
dessa hål är mer eller mindre nödvändiga för att kunna justera in tryckmekanismen. Detta är ett stort minus!

Hämmerli finns inte kvar som tillverkare längre, är uppköpt av Carl Walther i Tyskland och nedlagt, men frågan om reservdelar är följande,
inga reservdelar tillverkas mera!
Men det lär finnas ett litet lager i Sverige. Sportec är nu agent för den nedlagda Hämmerli, men är inte agent för Carl Walther!
Generalagenten HÄ sport i Nyhamnsläge har slutat, numera hanterar Sportec i Åkarp dessa pistoler och Hämmerli,s produkter.

Arne Nohlberg Rev. 2012 10

Generalagent Sportec i Åkarp, mycket bra och seriös agent.

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s