Laddkomponenter, förvaring.

primers

Med laddkomponenter menar jag tändhattar, kulor hylsor och krut, men egentligen gör ju inte lagen någon egentlig skillnad på laddkomponenter så som kulor och hylsor, allt som ingår i en laddad patron faller inom begreppet ammunition. Enligt lagen skall ju åtminstone krut och tändhattar förvaras under säkert lås eller på annat betryggande sätt??
Återigen är detta väldigt luddig formulerat och begreppen ändras gån på gång!
En tolknings fråga som i fall till fall kan vara svår att avgöra för den enskilde, men som kan få svåra konsekvenser vid tex ett tillgrepp / inbrott, eller annan skada.
Ett annat vanligt förvaringsätt är kanske att stoppa in allt i vapenskåpet, tändhattar och krut tillsammans med vapen och ammunition! Detta är hör och häpna ett godkännt sätt att förvara laddkomponenter! Betydligt bättre är att förvara krut och tändhattar separerat från vapenskåpet under som lagen säger ”betryggande lås”.
Men man ska ha klart för sig att både krut och tändhattar är relativt harmlösa i samband med en eventuell brand. Ett vanligt plåt eller träskåp med hyfsat lås bör vara tillfredställande förvaring, stöldrisken för dessa komponenter är mycket låg, för att inte säga nästan helt obefintlig.

ladd_federal

Vapenlagstiftningen.

Bevisbördan hos polisen

Vissa, men inte alla, äldre säkerhetsskåp kan dessutom modifieras, oftast genom ett  låsbyte utföres, så att det uppfyller kraven. SS 3492 är det minsta kravet.
Sådana modifieringar av vapenskåp kan också utföras av en värdeförvaringstekniker  i så fall krävs också om ett intyg om att denna modifiering är utförd.,
Men har man själv rätt kompetensen går det också att utföra detta låsbyte själv. Det är nämligen så att det numera är polisen som har bevisbördan för att påvisa att ett säkerhetsskåp inte är godkänt om de nu vill återkalla vapenlicenserna.
Ett intyg är dock bra att ha för att undvika en sådan ibland långsam process. Om det lönar sig jämfört med att köpa ett nytt säkerhetsskåp kan du bäst  bedöma själv utifrån vad man nu har för skåp, vad ett nytt skåp kostar och vad åtgärderna för att byta lås (om det är detta som krävs för ett godkännande)  skulle kosta.
För den som har många vapen (över 20 stycken) kan polisen utfärda en särskild förvaringsföreskrift. I sådana fall kan polisen ställa högre krav på förvaringen, till exempel värdeskåp grade 3 enligt normen SS EN 1143, larm eller andra åtgärder som att dela upp vapnen i flera säkerhetsskåp.

Vapenlagstiftningen reglerar förvaring av skjutvapen och ammunition, och med ammunition avses också tändhattar.
Lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor omfattar också ammunition och tändhattar, men även krut.
Det har lett till en viss dubbelreglering med olika krav som gjort att det varit oklart vad som gäller.
Men numera har dock MSB ändrat sina föreskrifter så att deras regelverk inte omfattar den som innehar ammunition (inklusive tändhattar) till de vapen ägaren  innehar tillstånd till enligt vapenlagstiftningen.
Det innebär att skytten som har ammunition till sina tävlingsvapen vapen numera får förvara i princip hur mycket ammunition som helst hemma i skåpet. Förut gällde en gräns på max  20 kilo.
Den tidigare gränsen på högst 2 000 tändhattar för handladdare är också slopad numera.

ladd_krut

Mer krut i skåpet

Förvaring av krutet omfattas dock av MSB:s regler, och nu gäller en högsta gräns om fem kilo krut i bostad mot två kilo krut tidigare. Krutet ska även fortsättningsvis förvaras i säkerhetsskåp SS 3492. Det senare kravet är lite märkligt, för komplett ammunition samt tändhattar ska enligt vapenlagstiftningen endast förvaras ”under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt”. Vad detta innebär i praktiken är ännu inte fastställt av RPS??? . Inte ens tillståndspliktiga vapendelar, utan bara kompletta vapen behöver förvaras i säkerhetsskåp SS 3492 enligt vapenlagstiftningen.

Förklaring

Eftersom det inte finns något undantag i lagstiftningen för komponenter till ammunition får det anses att förvarningsbestämmelser avse även dessa. Men kulor och hylsor måste nog kunna anses som relativt harmlösa var för sig. När det gäller större mängder krut över 5 kilo, bör dock bestämmelser i lagen ( 1998:868) om brandfarliga och explosiva varor beaktas.

Här ger ju våra svenska lagstiftare oss medborgare, en möjlighet att tolka lagen lite olika och inte förrän det händer något kan du som ansvarig innehavare få reda på om din förvaring av dessa ammunitions-komponenter är rätt eller fel?
Detta förfarande brukar alltid uppstå efter en händelse som tex ett inbrott eller annan skada, då de juridiskt kompetenta människorna avgör om din förvaring var bra eller dålig.
Skulle det visa sig att din förvaring inte motsvarar domstolens krav, kan du dömas för vapenbrott och förlorar förmodligen både dina licenser och vapen.
Trots att det enligt din mening var en betryggande förvaring!

Faror vid tillämpning av lagen

Jag tror inte att det behövs så mycket fantasi för att förstå, vad som kan hända om både krut och tändhattar förvaras tillsammans med ammunition i ett och samma vapen eller säkerhetskåp. Jag vill återigen varna för denna förvaring, detta med tanke på att 1000 tändhattar lär avge samma sprängkraft som en dynamitgubbe.
Att då förvara detta inlåst i ett säkerhetskåp är att utsätta både sig själv och medmänniskor för en mycket stor fara. Ganska nyss, muckade en starkt kriminell beslastad person i Sverige, redan efter ett par dagar kommer det första inbrottet, med en gasskärare försöker han skära upp ett fast bultat säkerhetskåp.

Detta med följd att skåpet flyger i luften och inbrottstjuven omkommer. Naturligtvis kan samma sak hända vid en eldsvåda kanske ett blixtnedslag eller annat yttre våld, tex upp skärning med sliprondell!

Man måste då frågan ställa? Hur ska jag förvara dessa komponenter:
I ett låst plåtskåp?
I ett låst skåp trä?
I ett låst rum?
Är ett eller flera av dessa förvaringsätt lagliga, eller farliga?

Min förvaring

Jag har löst min förvaring, så att jag aldrig förvarar mer än 1000 tändhattar på ett och samma ställe, utan sprider ut dom i min laddlokal. Samma sak gäller med krut också utspridet och säkert förvarat under lås. Detta av den enkla anledningen, att kraften i de olika komponenterna adderas vid en explosition. OBS att regelverket ändras ständigt när det gäller förvaring. kontrollera vad som står i vapenlagen så är du säker.

Hur förvarar du dina laddkomponenter?

Arne Nohlberg Rev 2013 01 30

Mera info om förvaring

Maila gärna in dina synpunkter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s