Neuhausen 210 – 5, uppdaterad 060823 med rekylfjäderbyte

Världens bästa Pistol ?
Myt eller sanning ? Bedöm själv!

Att just denna pistol är en av den allra populäraste pistolen i vapengruppen A vapen, detta påstående kan med stor säkerhets slås fast.
Anledningen till denna gamla pistols populäritet, mixat med lite historia och andra användbara tekniska uppgifter kommer denna artikel att handla om.

Väl medveten om att just Neuhausen pistolen är för många utövare av pistolskytte antingen en gudomlig pistol, eller av belackare ansedd som en gammal konstruktion som bara spricker och går sönder med dyra reparationer som följd. Alla har rätt på ett eller annat sätt i sin bedömning eller i sina påståenden, jag kommer att försöka att bekräfta eller
dementera båda dessa uppfattningar.

Men ingen kan ta ifrån Neuhausen att denna pistol som i sitt nuvarande skick fortfarande är i stort sett oslagbar vad tillförlitlighet och precision beträffar, denna gamla konstruktion med mer än 50 år på nacken!

Ingen kan väl egentligen ifrågasätta pistolens precision, i en 50 årig gammal konstruktion går det att byta pipa mellan tex 7,65 och 9 mm utan inpassning och efter bytet skjuta lika bra! Precisionen är helt outstandig, trots nutidens fina bearbetnings maskiner, så verkar det omöjligt att nå upp till en Nojjas precision!
Embryot till denna pistolen konstruerades redan 1930 talet och detta ger oss vägen tillbaka i historien om Neuhausen pistolen.

Historien

Redan år 1853 startade tre herrar upp vad dom trodde skulle bli ett framgångsrik vapentillverkning i det lilla samhället Rhine falls i Schweiz.
Grundarna av SIG bestod av Fredrich Peyer in Hof. Henrich Moser och Conrad Neher.

Tillverkningen började egentligen med hästvagnar och spårbundna biler, men ganska snart fick företaget den första ordern av den sweziska armen på 30 000 gevär, ungefär samtidig kom namnet SIG till. Sweiziska industrikompaniet eller rättare sagt Schewezerische Industrie Gesellshaft.

Redan i mitten på 1930 talet togs en ny pistol fram för den Sweiziska armen, den kom att kallas mod 49 och är en föregångare till mod P 210. I maj månad gavs SIG uppdraget att tillverka en ny pistol för den Schweiziska armen, en efterträdare till parabellumpistolen.

En av konstruktörerna bakom denna pistol var Charles Petter, som vidareutvecklade Brownings piplåsningssystem. Bland de kravspecifikationer som ställdes var att kalibern skulle vara 9 mm, med en magasinkapacitet på 8 – 12 skott.

Ett annat mycket viktigt krav var att pistolen skulle kunna demonteras under fältmässiga förhållande utan verktyg. En första pilotserie av ca 30 vapen tillverkades, bla M 47/16 och M 47/8 som var den vanliga modellen här i Sverige.

Efter en del mindre konstruktionsförändringar så var modell P 210 en modell som har stått sig i många år och först det allra sista året fått en efterföljare nu med beteckningen Heavy frame. År 1948 patenterades tryckmekanismen.

De olika modellerna, alla mått i mm

Modell kaliber totallängd pipans längd räffelstigning antal
räfflor
vikt
utan mag
rek. utgångshastighet avtryckareväg magasin visirlinje
P 210-5 9 245 150 250 6 960 335 m/sek 1,8 – 2,0 8 202
P 210-6 9 215 120 250 6 940 325 m/sek 1,8 – 2,0 8 176
P 210-5 7,65 245 150 250 6 990 395 m/sek 1,8 – 2,0 8 202
P 210-6 7,65 215 120 250 6 950 385 m/sek 1,8 – 2,0 8 176

Vikten på ett magasin är ca 85 gram oavsett modell. ca pris nytt mag Hämmerli 750:-

Neuhausen olika tillverknings år kontra serie nummer

I orginallåda från Norma
Lock

Så snyggt levererades denna pistol en gång i tiden, av Norma med en Svensk manual.

Saxat direkt ur den Svenska orginal manualen

Norma orginal handbok

 

Inskjutning på 50 meter

Allmänt

SIG pistolen 210 är byggd efter systemet kort piprekyl. Efter varje skott laddas pistolen automatiskt om tills dess magasinet är tomt. Efter sista skottet stannar mantel i öppet läge.
Pistolen kan användas med pipa för 9 eller 7,65 mm parabellumpatroner. För övergång till den ena eller andra kalibern behöver man endast byta pipa och rekylfjäder.
Magasinet passar till båda kalibrarna. Pistolen kan vidare förses med ett extra system. ( bestående av pipa, mantel, magasin mm) för skjutning med .22 long rifle
( KK-system.22 lr)

Pistoltyper ( det fanns fyra olika)
P 210-5 Sportmodell med lång pipa 150mm mikrometersikte, specialkorn, regleringsbart avtryckarestopp, pistolkolvens framsida räfflad, sandblästrad mantel ( ovansidan). Pistol grepp av plast, kaliber 9mm eller 7,65 mm.

Säkringar

Följande säkringar åstadkommer full säkerhet

a) Säkerhetspärr. Denna blockerar i säkrat läge ”S” avtryckarens länkarm och den därmed förbundna avtryckaren och förhindrar hanens frigörande.

b) Magasin säkring. Vid uttaget magasin trycker magasin säkringen ned avtryckarens länkarm varigenom denna och avtryckare stången skiljs från varandra. Därigenom kan hanen inte frigöras.

c) Säkring vid ofullständig låsning. Om mantel ( slutstycket) icke är i sitt främsta läge, svängs avtryckarens länkarm nedåt av slutstycket, varigenom på samma sätt som vid magasin säkringen avfyrning icke kan utföras.

d) Säkerhetsupphak. Ett andra upphak på hanen fångar upp denna, om vid hanens spännande för hand denna släpps, innan den fångas upp av ordinarie upphak.

Sport pistolens riktmedel

Mikrometersikte ställbart i höjd och sida.
Siktskårans bredd 3 mm
Siktskårans djup 1,5 mm

Inställningsmöjligheter vid kort pipa på 50 meter, i mm

I höjd totalt 720
Ett knäpp i höjd 48
I sida totalt 492
Ett knäpp i sida 16,4

Inställningsmöjligheter vid lång pipa på 50 meter, i mm

I
höjd totalt
637,5
Ett knäpp
i höjd
42,5
I sida totalt 435
Ett knäpp
i sida
14,5

Specialkorn ställbart i sid
Kornbredd 3,0 mm
Kornhöjd P 210-5 7,2 mm
Kornhöjd P 210-6 8,0 mm

Isärtagning

Gör patron ur, tag ur magasinet
Fatta pistolen bakifrån drag mantel omkring 5 mm bakåt och tryck ur mantelspärren en bit åt vänster med vänstra handens pekfinger samt avlägsna den helt
För fram mantel med pipa och rekylfjäder så att den helt skiljs från stommen
Tag bort mekanismen.
OBS gäller ej long sport där trycket är skruvat fast
Fatta rekylfjäder stångens bakre del och tag bort den uppåt och bakåt
Fatta pipan baktill och ta bort den uppåt och bakåt

Denna isärtagning är fullt tillräcklig för att kunna utföra en grundlig rengöring av samtliga huvuddelar i vapnet.

Slut på utdrag ur den Svenska manualen.

Mekanismen

7 Mantelspärr
15 Hane
16 Slagfjäder
17 Avtryckarestång ( svanhals)
18 Tryckpunktsbrygga
26 Pipa med förregling
30 Styrkurva i pipa Browninglåsning
42 Avtryckarelänk

Mantel

Mantel

Tillverkad helt i stål, med en otroligt fin finich på bearbetade detaljer. Både korn och sikte fastsatta på mantel, men i sport modellen med den längre pipan sitter kornet fast längst ut på pipan, detta för att åstadkomma en längre visirlinje. Fastsättningen av kornet sker med en kil och två stycken låsringar, allt med en föredömligt bra passning.
Tänd eller slagstiftet är mycket lätt att byta ut eller att rengöra, helt utan verktyg. Enligt generalagentenSportec i Åkarp , är detta ingen frekvent reservdel.

Pipan

Long sport

Är en ganska konventionell typ av pipa, finns i flera dimensioner och i olika längder 120 och 150 mm också i kaliber .22. Det har höjs röster för att pipan inte ska klara 39B, personligen vet jag man ska ALDRIG använda denna typ av ammunition för varken pipa eller pistolen i övrigt är tillverkad för denna typ av hård laddad ammunition, med en extrem hård kula. Utmärkande är passningen mellan pipan och mantel, här kan man prata om presicion, pipan riktigt suger sig fast i mantel!

Rekylfjäder

Orginalfjäder

Denna del är kanske på en Neuhausen en av de allra viktigaste delarna för att eliminera skador på pistolen. Rekylfjädrar finns för dels 9 mm och 7,65 mm och följaktligen också för . 22. Men dessutom finns det hårdare fjädrar att tillgå för dom som skjuter med hård laddad ammunition. OBS varning för hårdladdad ammunition.
Pris original fjäder inkl guide ca 360:- inkl moms Sportec i Åkarp.

Mycket viktigt är att med jämna mellanrum byta ut denna så viktiga komponent, innan rekylklacken går sönder i pistolen.
Orginalfjäder är inte märkta alls, förutom de extra hårda. Jag har sett olika uppgifter på utbytes intervaller för rekylfjäder, med lågt laddad ammo efter ca 8000 skott med normal
laddad ammo efter 3000 – 4000 skott. Priset på en ny fäder är inte direkt avskräckande. Lös rekylfjäder, utan guide finns här att köpa ca 90 kronor

Byte av lös rekylfjäder

Rekylfjädern är låst med ett stålstift 2 mm, bra att ha eller nästan nödvändigt vid byte är ett skruvstycke. Komprimera rekylfjäder och rekylfjäderguide.
Demontera med en drivdorn stålstiftet och dra försiktigt isär rekylfjäder och guide. I med den nya fjädern och komprimera i skruvstycket och lås fast med låsstiftet. Lätt som en plätt.

Nödvändiga verktyg
Skruvstycke
Drivdorn
Ny rekylfjäder

Stomme

Stomme Long sport

Neuhausen är ju inte bara känd för att vara ett precisions vapen utan också för att vara ett vapen som kan spricka i stommet Det finns flera olika ställen som sprickor uppstår på, därför bör man kanske kontrollera dessa vapen i begagnat utförande riktigt noga. Tillverkaren skyller dessa sprickor på utslitna rekylfjädrar eller på för hård laddad ammunition.
Sanningen är nog kanske mitt i mellan! kanske är det en svag konstruktion med ibland dåligt underhåll och för kraftig laddad ammunition som är boven i dramat. Stommet går att svetsa och är efter detta ingrepp, rätt utfört av en fackman, bättre och starkare än orginalet, oftast var. Vid serienummer strax efter 57000 sker en förstärkning av stommet i tillverkningen.

Trycket

Trycket

Detta världsberömda patenterade tryck, som kännetecknar en äkta Neuhausen, är ganska enkelt i sin uppbyggnad. Kräver dock en mycket hög precision vid tillverkning och kännetecknas av avsaknaden av egentliga justeringar. Den enda möjliga justeringen är egentligen tryckets hårdhet som till viss del kan justeras på slagfjädern.

Normalt behöver detta tryck endast göras rent och tillföras en mycket tunn hinna med olja, eller molykote. Trycket kan justeras med hjälp av en diamantfil/fint bryne, men låt denna operation utföras av en verkligt kompetent vapenmekaniker. Risken är stor att skada tryckmekanismen! Då dessutom reservdels priserna är ganska höga ska man kanske tänka sig för både en och en annan gång innan man börjar att fila på tryckmekanismen.

Ett felaktigt tryck kännetecknas av att trycket känns som det ”klibbar fast” i tryckpunkten, ett annan indikering på ett felaktigt tryck är att inte hanen förs en extra bit bakåt vid just tryckpunkten. Orsaken till dessa problem är att de skarpslipade ingreppsytorna i mekanismen är slitna och upphaket av hanen fungerar dåligt.
Detta är ett tillstånd som MÅSTE åtgärdas INNAN pistolen användes.

Om trycket däremot känns lite orent så räcker det oftast med en noga rengöring och inoljning för att allt ska fungera igen. Trycket kan till viss del justeras med hjälp av de två muttrarna enl bild, den ena är en juster mutter och den andra en låsmutter. Skruvar man in ökar trycket ( mycket lite) , som normalt i leveransen av pistolen har legat på ca 1,5 kilo.

Läs mera om Neuhausens tryckmekanism en separat artikel

Tryckets princip

Trycket i uppspänt läge, men ej påverkat av avtryckaren.

8 Avtryckare
42 Avtryckarelänk
17 Avtryckarestång ( svanhalsen)
18 Tryckpunktsbrygga ( sear)
15 Hane

Uppspänt tryck med anbringat förtryck, precis före skottet går av.

Läs mera om Neuhausens tryckmekanism en separat artikel

Reservdelar från org manual

Riktmedel

Siktet är ganska enkelt uppbyggt, men verkar vara helt funktionsdugligt, ganska grovt i höjdled men helt normalt i sidled Det lär också finns extra breda korn att köpa till.
Ganska vanligt är att ersätta fasta riktmedel på lite äldre Neuhausen med ett ställbart sikte. Det finns flera bra option sikte som passar eller går att anpassa till just denna pistol.
Det fanns under många år ett svensktillverkat utmärkt bra sikte, men tyvärr lade denna tillverkare av med tillverkningen!

Kaliber .22 tillsatser

Det finns två olika tillsatser för att konvertera nojjan till en . 22 pistol. Den äldre är ganska tung och kan ha vissa problem vid lätt laddad ammunition att ladda om.
Den nyare och betydligt lättare konvertering satsen har en avfasad och mycket lättare mantel, denna tillsats fungerar hyfsat med i stort sett all . 22 ammunition.

9 mm Ammunition

Norma rekommenderar en utgångshastighet på runt 320 – 335 M/sek. Detta är enl min erfarenhet ett ganska bra utgångs värde att börja med, vid handladdning.
Det finns egentligen ingen anledning att ytterligare öka utgångshastigheten! Tvärtom sänka den! Jag har också kunnat konstatera att TC kulor verkar passa nojjan bra, jag laddar oftast med det finska krutet 320 eller 330 och har nått goda resultat av detta krut. Nojjan som alla andra 9 mm pistoler är ganska känsliga på hur långt ner man sätter kulan eller kanske bättre beskrivet storleken på friflykten. Här finns en stor viktig variabel att laborera med. Tänk också på att använda samma tillverkare på hylsorna, ändå bättre är att väga hylsa för hylsa för att välja ut hylsor med samma volym innehåll. Denna lite omständiga ladd procedur används bara för tävlingsladdningar Bana.

Underhåll

Neuhausen som alla andra pistoler behöver ju ett visst mått av underhåll för att fungera, läser men den gamla Svenska manualen talas det genomgående om olika kvalite av vapenfett. Men utvecklingen har ju gått framåt på detta område också, kanske kan en kombination av det gamla fettet och de nya syntetiska oljorna med teflon, vara en rätt kombination. Viktigt är att alla glidytor liksom ytorna i mantel respektive pipan som arbetar mot varandra hålls rena och ständigt sköts genom att anbringa ett tunt lager olja eller tex ett litium baserat fett.

Pistolen är mycket lätt att plocka isär, därför så gör jag en rengöring i stort sett efter varje gång jag har skjutet med den. Man kan med gott fog kalla detta ett kvalificerat precisions instrument och det ska naturligtvis skötas som ett sådant. Trycket kan med fördel rengöras i Statoil Blå, en fotogen som innehåller ganska mycket olja, lägger man ner trycket i ett litet bad några minuter till en timme rengör sedan med att blåsa ur överflödig fotogen. Statoil blå lämnar kvar en skyddande oljefilm. Till pipan använder jag Hoppes solvent eller helst lysfotogen och drar rent efteråt. läs mera om rengöring Oljar in allt utom själva styrningen ( gejder) mellan mantel och stomme där jag använder ett litium baserad olja eller molykote fett.

Köpa begagnad.

Tre viktiga saker finns att se upp med vid begagnat köp av Neuhausen pistoler, sprickor i stomme, sliten pipa och dåligt tryck. Sprickor i stomme förekommer tyvärr ganska ofta, det första nojjornas stomme har ett mycket tunt gods i stommet, sprickor är vanliga i den bakre delen av stomme, även rekylklacken kan ibland vara skadad. Tyvärr är dessa sprickor väldigt svåra att se, kan ibland inte upptäckas med blotta ögat. Nu är det naturligtvis inte bara Neuhausen pistoler som spricker, i stort sett alla beg pistoler kan ha spruckna stomme.

Det finns som tur är, flera vapensmeder som är riktigt duktiga på att svetsa ihop dessa sprickor.

Pipan kanske man ska försöka att tolka enl CIP standarden, detta är en pistol som det är roligt att skjuta med, det finns alltid en chans att det därför har gått ganska många skott genom pistolen. Så kolla upp så inte pipan är slut, en ny kostar runt 4 -5000:- ny. En bra begagnad pipa för kanske halva priset! Trycket har jag beskrivet ganska ingående, detta är också något att se upp med. Nojjans världsberömda tryck ska kännas rent och fint, det ska absolut inte finnas tillstymmelse till ett orent tryck. Även här gäller ganska dyra reservdelar, så kolla upp detta före köpet!

Neuhausens tryckmekanism

Laddata för 9 mm

Mera Laddata 9 mm

CIP standarden 9 mm och reservdels priser Neuhausen

Lösa rekylfjädrar utan Guide till bra pris

Neuhausen olika tillverkningsår kontra serie nummer

Bra engelsk länk för SIG 210

Tacksam om du hör av dig med dina synpunkter på nojjan

Rev. 2012 04 Arne Nohlberg

Ett stort tack Till Anders Grimling för värdefulla erfarenheter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s