5 Årslicenser på pistol (Saxat ur skytteforum)

1. Kommer licenserna att förnyas automatiskt om skytten uppfyller de krav som gäller avseende aktivt medlemskap och skjutskicklighet som gäller vid ”vanlig” licensansökan. 2. Kommer det att gå ut en påminnelse om att det är dags att förnya licenserna så att inte det blir fråga om olaga vapeninnehav p.g.a. att skytten inte kommer ihåg datum.…