Rengöring av pistoler och revolver – Nya rön

  • För många ägare av handeldvapen börjar ett köp av ett vapen med ett ivrigt studerande av det tilltänkta nyförvärvet. I detta läge är det mycket få som ens skickar en tanke år framtida rengöring av vapnet i fråga. Är det ett svårt vapen att rengöra eller är det lätt att rengöra? Men låt mig redan nu slå fast att ju snabbare du rengör ett vapen efter användning, ju lättare går det och bättre blir resultatet. Låt mig redan nu slå fast att jag INTE är någon ivrare för att använda starka miljöfarliga rengöringsmedel. I mitt ”städskåp” så finns det nästan bara fotogen, blandat med någon blyduk men solventer finns men användes mycket sällan. Oftast förväntas en viss kemi uppstå mellan den nyblivne vapenägaren och vapnet i fråga.
  • Det är just om kemi och rengöringsmetoder, denna artikel ska handla om. En del kommer säkert att sluta läsa redan här! Det är dom som på skjutbanan svär mest över dåligt fungerande vapen och som sällan eller aldrig gör en riktig vapenvård, utan löser sitt rengörings-problem genom att då och då byta vapen.
  • Hur du än förvärvar ditt vapen, hur du än skjuter, mycket eller lite, måste ditt vapen göras rent, förr eller senare.

Vad behöver vi för Utrustning?

Tandborstar ( Claes Olsson har storförpackningar mycket billigt)
Tops.
Liten vattenfärgspensel.
Liten skål eller burk.
Plasthandskar, finns i handel billiga bra engångshandskar.

Olika oljor och andra kemiska tillbehör.

Lysfotogen
Solvent ( tex Hoppes) OBS kräver oftast lång tid för aktivering Varning mycket farligt att använda.
Breek Free olja, Svensk agent för Break Free olja.
Lite tjockare syntetolja avsedd att ta upp tryck.
Kolvolja

Fotogen Läs detta först

Petroleumprodukter
Förtäring av lättflytande petroleumprodukter innebär stor risk speciellt för barn, då de lätt kan glida ner i lungorna och ge kemisk lunginflammation.
Långvarig hudkontakt, t ex från indränkta kläder, kan ge brännskada.
Riskabla petroleumprodukter är t ex fotogen, lacknafta, lampolja, tändvätska, samt i viss mån diesel-, eldnings- och motorolja.
ÅTGÄRD:

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Ge några matskedar grädde om barnet är opåverkat.
Till sjukhus om hosta, kräkning eller slöhet uppkommer inom 4-6 timmar.
Hudkontakt: Ta av indränkta kläder. Tvätta med tvål och vatten.
Eventuell brännskada ska behandlas av läkare.

Några ord om solvent.

Solventen innhåller ett flertal ämnen som är klassade som starkt eller mycket farliga och ska absolut inte användas inomhus och helst inte utomhus utan ordentlig skyddsutrustning. Som alternativ finns en blyduk som är ganska bra och inte alls så farlig att använda. Blyduk i USA. är ett något bättre alternativ vid rengöring av pipan, men jag vågar påstå att rengör man direkt efter skjutning, helst samma dag så lkan man som regel glömma allt vad solvent och blyduk beträffar. Kör med fotogen och har pipan blivit riktigt smutsig, dra rent den med en mässingsborste och sedan på med ”undermedlet” fotogen igen..
Varning för användning av solvent!

Från Interprodukter finns ett nytt system från Paul Clean.

Nytt rengöringssystem från Paul Clean

Inga hårda borstar (som brukar bli slitna) behövs med den nya, innovativa och patenterade rengöringssatsen som vi nu har börjat sälja.
Man drar bara tre olika ”patchar” (lappar), genom pipan och resten sköter sig själv.

Interprodukter under rengöring.

AW 93 i delar för normal rengöring

Demontering för rengöring.

Normalt räcker det med att demontera pistolen i tre eller kanske fyra beståndsdelar för en normal rengöring.

Rengöring tryck.

Detta låter för den oivigde som något mycket komplicerat, men behöver inte vara så svårt och ändå kan vi göra en riktigt bra rengöring utan någon egentlig demontering alls. Jag använder lysfotogen OK/Q8,s lysfotogen, anledningen till denna användning är att just lysfotogen fortfarande innehåller lite olja.
Att denna fotogen dessutom är ett förträffligt rengöringsmedel, ett medel som är relativt harmlöst och inte luktar i hela huset, är ytterligare ett stort plus..
Ja den har faktiskt en egenskap till, som måste framhållas, den blandar sig lätt med olja, därför kan du själv bestämma oljemängden i din rengöringsvätska, genom att tex addera in lite vanlig tunn olja, tex symaskinsolja så bestämmer du själv graden av inoljning.

Men ändå ska fotogen som alla andra lösningsmedel behandlas med stor respekt, använd plasthandskar och sörj för god ventiilation. Håll barn borta från dessa lösningsmedel, se Varningstext ovanför. Vid en jämförelse mellan solvent och fotogen, anser jag att både vad rengöringen beträffar och hälsoriskerna, så vinner fotogen denna jämförelse mycket klart på poäng. Varning för användning av solvent utan riktig skyddsutrustning!

Fotogen ska samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall för destruktion, ska absolut INTE tömmas i avlopp!

Jag har en liten burk som jag lägger ner det som ska rengöras, beroende smutsighet kan jag få aktivera rengöringen med en liten pensel eller en tandborste för att få rent. OBS använd inte din egen tandborste, den blir snart svart. Därefter blåser jag rent med tryckluft. Det är absolut inget krav att ha tryckluft, rengör noga och låt sedan trycket lufttorka.

Ibland är trycket integrerat med stommen, kan jag inte lägga ner hela stommen i ett fotogenbad, så tvättar jag del för del. Enklast är att kunna lägga tryckmekanism eller hela stommen inkl tryck i ett fotogenbad någon timme. Därefter aktivera med en borste eller pensel, för att sedan låta torka eller blåsa rent.
Efter torkningen ger fotogen en tunn oljehinna kvar på all ingående delar. Du kan samla upp rengöringsvätskan och använda den gång, genom slå tillbaka rengöringsvätskan i samma flaska (om den inte är väldigt smutsig). Det går fint att filtrera denna smutsiga rengöringsvätska i ett vanligt engångskaffefilter! Denna rengöringsvätska kan på så sätt användas gång på gång, bra för plånboken, bra för miljön.

TIPS Du kan också ha två olika fotogenflaskor, en för allmän rengöring och en för enbart tryckrengöring.
Den som är för tryckrengöring kan du procenta i lite extra olja tex vanlig symaskins olja eller en annan tunn olja.
De flesta oljorna blandar sig fint med fotogen.

OBS Fotogen har ingen som hest negativ påverkan på blånerade ytor, jag har lagt ner i fotogenbad blånerade delar i 30 timmar.
Ingen som helst påverkan kan iakttagas.

Detta måste vara ett positivt besked till dig som föredrar att hålla på länge med rengöringen!

Olja och fett

På de delar som har en stor nötning och stora tryck,tex upphaksytor och hammarens yta mot slagstiftet, använder jag en relativt tjock syntetbaserad olja på sommaren, men det fungerar ändå bättre med tunn molykote. På vintertid använder jag genomgående mycket tunn olja, typ Break Free, eller en tunn symaskinsolja. Kronans vapenfett fungerar också väldigt bra.

Hur jag smörjer in trycket? Jag använder en liten plastpåse och en synål, lägger en eller max två droppe olja på plastpåsen ( dessa droppar räcker oftast till hela trycket) för sedan med hjälp av nålen på oljan där den behövs. Det är en ren styggelse att spruta in olja i en tryckmekanism, detta skapar mera problem, genom att oljan drar åt sig smuts och krutgaser, som förvandlas till en smutsig gröt.

Hammare och sear. High Standard pistol

Olja i trycket: Vad som kan behövas är en lite droppe olja modell tjockare på hanen där den slår mot slagstiftet, även liten tunn hinna med tex molykote, eller vapenfett är en bra lösning. Det är helt rätt att med en nål lägga en liten liten klick molykote eller ett annat kvalitets fett på upphaksytorna mellan hanen och sear, sear är den del som vilar ( är upphakad mot hammaren) när den frigöres löser trycket ut. Lägg med hjälp av nålen en mycket liten droppe på alla lagringar för axlar. I övrigt ska inte trycket ha mera olja i synnerhet inte på den kalla årstiden.

Neuhausen mantel

Rengöring av mantel.

Rengöres normalt med fotogen och en tandborste, har du trånga passager använd en liten vattenfärgspensel. Var noga med att olja in glidytor såsom gejdrar och andra metall mot metall ytor. Jag använder två olika oljor beroende på årstid: Sommar tjockare olja typ Run Oil eller vanlig motorolja. Vintertid eller vid kall väderlek Break Free olja. Se gärna artikel om precisionspistoler på vintern. Glöm inte att ge lite olja på det bakre siktet.

Har du bytt rekyl fjäder nyligen då är allt OK om inte passa på att göra detta!
Speciellt i finkalibriga 22 pistoler men också i andra pistoler med s k tungt slutstycke är slutstycket inte integrerat i mantel utan en separat enhet.
Var noga med att göra rent glidytor och MYCKET Viktigt den yta på mantel som tätar mot pipan. Det är av stor vikt att ytorna mellan pipa och slutstycke, de ytor som utgör tätning mellan pipa och slutstycke, att de hålles helt rena! I vissa pistoler finns slagstiftet integrerat i mantel, även utdragaren är oftast lokaliserad på mantel. Det är absolut inget fel att minst en gång per år demontera dessa både enheter, göra noga rent och vid behov byta ut slagstift och kanske returfjäder för slagstift.

En del slagstift är ganska mjuka och trubbas av med tiden, oftast är detta slagstift som håller väldigt länge…
I stället för att byta ut dessa allt mer trubbiga slagstift, kan dom många gånger med hjälp av en diamantfil återställas.
Tyvärr gäller detta förfarande INTE alla slagstift, en del är så konstruerade att den minsta avvikelse i längd äventyrar
funktionen, hör med din generalagent om du är osäker.

Normalt ska ett slagstift sticka ut ca 1,6 mm.
Använd mycket sparsamt med olja för slagstiftet, för mycket olja kan ge en hydrallåsning och orsaka klick. Olja slagstiftets bakre del med mycket lite olja, aldrig den främre delen. Ju närmare vi kommer patronläget dessto mindre fett och olja ka användas här, detta är smutsig miljö och fett och olja kommer att suga upp smutsen och förvandla den till en slip pasta. Nojjan som exempel är av typ slungstift och är helt beroende av att ha full längd, byt slagstift vid behov.

Neuhausen long sport pipa

Rengöring av Pipa

Detta är egentligen inga konstigheter alls, lite beroende på vad jag har skjutet med, bly eller mantlade kulor. Viktigt är vad du än gör rent med att vara MYCKET försiktig med pipans mynning. Avlagringarna finns som regel aldrig på detta ställe! Börja med att dra rent med fotogen, kontrollera pipan och får du inte helt rent, använd en bra solvent eller blyduk, men var alltid utomhus och tvätta händerna noga efter rengöring.

När det gäller solvent är kanske ett par varningens ord på plats, sörj för mycket god luftventilation ( alltid utomhus).
Det finns ganska starka misstankar om att just solvent ger svåra leverskador! Processer pågår i USA om just solvent och skador. En stark nedsmutsad pipa kan kräva att solventen får ”ligga kvar ett tag” för att ha en chans att lösa upp föroreningarna. I riktigt kritiska fall kan en plugg i bak ändan på pipan och flytande solvent stående över natten vara en lösning. Prova alla annat först innan du tar till solvent!

Sitter det blyrester kvar i pipan använd mässingsborste, men borsta inte hela vägen ut, var mycket varsam om just pipans mynning. Lägg i stället lite mera krut på just patronläget och i början på pipan, där samlas oftast mest föroreningar. Varje gång du byter ammunition bör du vara noga med att rengöra ditt patronläge, oftast är de olika tillverkarnas patroner, lite olika långa. Detta skapar oftast vid tex en lite kortare patron smuts i patronläget’s övergång till pipan.
Detta får till följd att vi får onormalt många klick. Detta löses genom att rengöra patronläget mycket noga och inte bara dra mässingsborsten fram och tillbaka utan att också vrida den mycket försiktigt ett par gånger i patronläget, INTE i pipan.

Finkalibriga pistoler, bör man vara något restriktiv med att rengöra med en mässingsborste, oftast sliter en rengöring med mässingsborste lika mycket som tusen skott. Prova först med att: Dra rent med fotogen och ett par linnelappar, detta är oftast fullt tillräckligt.

Grovkalibriga pistoler, skjutna med bly kräver oftast en mera rejäl rengöring, här är tyvärr solvent eller blyduk oftast ett måste.
Men prova alltid med fotogen först, låt det aldrig bli en slentrian att alltid dra pipan med mässingsborste.

Revolver är egentligen värd ett kapitel för sig.
Detta av flera anledningar, dels är ingångskonan svår att få ren, dels är detta ett vapen som oftast skjuts med blyammo av varierande kvalitet.
Jag har under ett par års tid skjutet mycket med ganska mjuka blykulor ( GN kulan) och alltid haft ett digert jobb att rengöra min revolver. Därför har jag fasat ur mina mjuka blykulor och skjuter numera helt med plätterade blykulor ( HN kulor). Skillnaden är enormt stor.
Väl värd varje kronas fördyring enl mitt förmenande. Annars gäller samma förhållande var rädd om mynningen, ta inte till vassare medel än du behöver!

Jag har gjort ett litet ” verktyg” för just rengöring av ingångskonan, på en revolver. Se bild.
Tillverkat av en mässingsborste i rätt kaliber, krökt 90 grader och sedan gängat eller ” det går att limma med epoxilim” ett aluminiumrör. Ett mycket enkelt men väl fungerande ” verktyg ” för rengöring av ingångskonan på en revolverpipa. Dessa mässingsborstar är en kapitel för sig själva, mässingen är för mjuk och lägger sig ganska snart ner. Det går lätt att återställa dessa borstar. Hur då?
Det får du fundera över, något ska jag väl ha för mig själv!

Morini Stomme inkl tryckmekanism.

Rengöring av stomme ( pistolhus)

Detta är den största delen av vårt vapen och lite beroende på tillverkare utförd för att vara lätt eller svår att rengöra. Jag använder fotogen och en tandborste, blåser sedan rent och oljar in de rörliga delarna med olja. Det absolut största felet vi användare gör oss skyldiga till är att använda FÖR mycket olja.
Det finns absolut ingen anledning att spruta in olja med hjälp av en tryckbehållare. Det räcker att ha oljan i en liten kapsyl och anbringa oljan med hjälp av tex en nål, en liten del av en droppe är oftast mer än tillräckligt. Att anbringa olja så att hela pistolen verkar flyta i olja drar åt sig smuts och är egentligen sämre än att inte olja alls. OLJA i MYCKET SMÅ MÄNGDER.

Luftpistoler.

Detta är oftast ett vapen som i folktron aldrig behöver rengöras eller någon form av service! Detta är tyvärr en felaktigt tolkning av verkligheten. Det kommer en separat artikel om just underhåll luftpistoler, inför höst upptakten.

.22 pistoler.

Det är en utbredd missuppfattning när det gäller underhåll av vapen, att just 22,an ” är det inte så noga med”. Tyvärr är denna uppfattning inte bara utbredd, utan den är också tyvärr felaktig. Det är oftast just den lilla 22,an som är volym pistolen, som de allra flesta skott avlossas med. Konstruktionen är oftast avsevärt mycket mindre och vekare än ett större vapen.

Med andra ord betydligt känsligare för föroreningar. Många av dessa pistoler är trots allt ganska förlåtande när det gäller vård. Men för att erhålla en bra funktion krävs ändå ett visst mått av underhåll. De allra flesta tillverkare rekommenderar en rengörings intervall på mellan 500 och 1000 skott. Hur gör man då ren en 22,a som alltid skjuts med bly ammunition. Efter ca 300 – 400 skott rengör jag min egen pistol en Morini CM 22 ALU.

Jag rengör hela pistolen med lysfotogen, använder mycket sällan solvent, utan drar även ur pipan med samma fotogen. Jag vet att många drar ut sin 22 pipa med mässingsborste efter varje skjutning, gör INTE detta, det sliter mer på pipan är de skotten du skjuter. Det är fullt tillräckligt att dra rent även pipan med fotogen och ett par linne lappar för att återställa pipan efter skjutning. Kanske kan solvent behöva användas av dom som aldrig gjort rent pipan förut?
Jag använder en liten burk med fotogen och en tandborste för att forcera rengöringen, blåser sedan rent med tryckluft. Alla har naturligtvis inte tryckluft att tillgå, inga problem borsta noga rent och låt pistolen lufttorka. Viktiga ytor Är ytorna mellan slutstycke och pipa, där ska det vara helt rent, nästan lika viktiga ytor är alla glidytor, tex glidytor för slutstycke och glidytor i mantel.

Jag oljar in alla glidytor, beroende på ute temperaturer valet av olja är lätt att göra, beroende på årstid. Tunn olja på vinter, tex Break Free vår och höst och lite tjockare på sommaren, Run Oil. Var annan rengöring, gör jag rent trycket och hela processen avslutas med en allmän rentorkning av eventuellt olje spill på vapnet. Om du ska lägga undan ditt vapen för vinter förvaring, dra då in pipan med en olja i god kvalitet, för att skydda mot korrosion.

Grövre vapen

Till kategorin grövre vapen hänleder jag 9 mm och uppåt. Egentligen är det ingen större skillnad på rengöring mellan grövre vapen och finkalibriga vapen. Frekvensen mellan rengöringen ska ske lite oftare än på ett finkalibrigt vapen. Den största skillnaden i rengöringsmetod består egentligen av vårt val av ammunition, oftast är det fråga om mantlade eller halvmantlade kulor. Dessa kulor ger tyvärr en annan form av rester i vår pipa, föroreningar som kan vara ganska svåra att få bort. Här måste jag egentligen mot bättre vetande rekommendera användningen av solvent. Men en rengöring med hög frekvens efter varje skjutning, håller pipan i relativt gott skick med bara fotogen rengöring.

Mag Lite

Jag använder en Mag lite med förlängning för att kunna inspektera pipans lopp.
Oftast är det övergången mellan patronläge och pipans egentliga lopp som samlar på sig krutrester och andra föroreningar, längre ut i pipan avlagras mest krutrester och tombak från kulan. Vid riktigt svår nedsmutsning, kan man plugga pipans bakre de, med tex en plastplugg och sedan hälla i solvent och låta den verka över natten. Återigen ha stor respekt för solvent! SÖRJ FÖR GOD LUFTVÄXLING. Passa på att kolla över ditt vapen när du ändå har i sär det, kontrollera slitage, avvikelser i tryck och leta efter eventuella sprickor i stommar.

Magasin

Är oftast en källa för samling av smuts och tyvärr inte så ofta rengjorda. Magasin är relativt lätt att demontera och rengöra. En del magasin har en fjäder som hoppar upp som ” gubben i lådan” andra har bättre lösningar. Gör rent med fotogen, magasinet ska sedan inte behöva oljas in. Här gör oljan mer skada än nytta.
Passa på att kolla ”styrläpparna” för patronmatningen, generellt gäller det avstånd 5 och 6 mm för 22 kalibriga vapen. Du kan även justera matningen i pistolen med hjälp av dessa ” styrläppar”. Läs mera om magasin artikel High Standard.

Revolver

Kräver oftast lite beroende på val av ammunition, en speciell rengöringsmetod. Revolverpipan och dess speciella problem har vi redan behandlat, under rengöring av pipa. Trumman är en detalj där det samlar sig mycket smuts och krutrester, smuts som oftast riktigt ordentligt biter sig fast. Trumman är relativt lätt att rengöra och tyvärr kräver den ibland ganska hård rengöring för att bli riktigt ren, i nödfall använder jag solvent. Men de flesta gångerna fungerar det fint med att borsta med en mässingsborste och dra rent med en linneduk eller dylikt. Tryckmekanismen är lite svårare att rengöra utan att demontera, denna demontering beskrivs bra i artikel S&W 32 och bör inte med normal händighet skapa några problem. Viktigt är att olja in mekanism och trumma, trumman är en av de delar som vid för stor friktion, mycket kraftigt påverkar DA trycket. Det är absolut värt att vårda denna del. Jag har märkt min trumma med ett körnslag för att kunna identifiera kammare som kärvar eller rättare sagt har för stor beläggning in trumman. Lätt att sedan åtgärda genom forcerad rengöring.

Kolven

Oftast en av glömd del av våra vapen, en kolv utförd i trä kräver ett mycket litet underhåll för att bevara dels sitt utseende och dels sin funktion. Det finns alldeles utmärkta kolv-oljor på marknaden, personligen är jag förtjust i Shaftoil den lite mörkare varianten. Rengör kolven och påför kolv-olja med en mjuk duk, eller i nödfall ett hushållspapper. Kolvens trä behöver verkligen denna ytbehandling för att förhindra sprickor och andra problem. Oljan gör också kolven resistent mot vatten! En gång per år kan vara en lagom frekvens för denna åtgärd. Mera information om kolvar. OBS detta gäller inte lackade kolvar!

Epilog

När du som läsare har kommit hit har du förmodligen inte kunnat missa min entusiasm för användandet av just fotogen. Under många års tid har jag använt detta medel, ibland nästan dagligen, med mycket bra resultat. Vid en jämförelse med andra rengöringsmetoder, måste jag återigen tillstå att jag verkligen gillar detta rengöringsmedel.

Resultatet blir fantastiskt bra och aggressiviteten mot omgivningen och mig själv tolererbar. Det är länge sedan hustrun klagade på den aggressiva lukten av lösningsmedel typ solvent. En annan fördel är tillgängligheten på fotogen, den finns att köpa överallt till ett riktigt bra pris. Fotogen är inte aggressivt mot blånerade ytor. Fotogen kan också användas flera gånger, detta ger en bra ekonomi och en liten miljöpåverkan.

Läs också rengöring av finkalibriga pistoler

Rev. 2012 09 26

Svensk agent för Break Free olja

8 kommentarer

  1. […] Jag använder lysfotogen typ Statoil blå eller OK lysfotogen, anledniingen till denna användning är att just lysfotogen innehåller olja. Att denna fotogen dessutom är ett förträffligt rengöringsmedel, ett medel som är relativt harmlöst och inte luktar i hela huset, är ytterligare ett plus. Du kan själv bestämma vilken oljemängd du vill ha i din tvättväska, fotogen blandar sig med de flesta oljor på marknaden. Men ändå ska fotogen som alla andra lösningsmedel behandlas med stor respekt, använd plasthandskar och sörj för god ventiilation. Håll barn borta från dessa lösningsmedel. Läs mera om rengöring […]

  2. […] Blås sedan försiktigt med tryckluft eller låt lufttorka. Nu är trycket rent och smidigt eller hur och du har en tunn hinna av olja på alla rörliga delar! Gör följande med alla glidytor mantel mot stomme, mantel mot slutstycke osv, gör rent med fotogen använd gärna en gammal tandborste ( ta inte din egen) tandborsten är perfekt att få rent med i små krångliga utrymme. Montera nu ihop pistolenär det riktigt kallt nöj dig med den olja som finns naturligt i lysfotogen. Vill du ändå ha en bra olja vintertid använd Break free. Fungerar fint ner till minus 25 grader. Läs mera om rengöring […]

  3. […] Pipan göres rent genom att försiktigt dra ur den med rengöring’s lappar och lysfotogen, lysfotogen underlättar arbetet en hel del, lysfotogen har också den egenskapen att den lägger en skyddande oljefilm på berörda ytor efter rengöring Undvik att göra pipan rent med den medföljande mässingsborste, denna rengöring sliter mera än skjutningen! Läs mera om rengöring […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s