Unique DES 96 , DES 32 tryckjusteringar.

Detta är en ämne som oftast omges av inte så lite mystik, ja, jag vågar påstå att allt för många, inte har en aning om hur man justerar in tryckmekanismen. Jag är medveten att jag sticker ut hakan lite nu, med detta påstående, men min egen erfarenhet ger mig ändå en grund för mitt påstående!

Jag är lika övertygad om, att allt för många, avstår att justera in trycket på sin pistol. Jag är lika övertygad om att allt för många efter en eller två kvällars skruvande helt i blindo, tvingas krypa till korset ( läs vapensmeden) för att få ordning på trycket igen.

Jag vågar också påstå, att det är ingen tillfällighet att de allra flesta tryck, är försedda med justerskruvar. Naturligtvis finns det en viss produktionsanpassning när det gäller toleranser i tillverkningen förknippade med dessa justerskruvar. Men den verkliga anledningen till att tillverkaren bemödat sig med att applicera alla dessa skruvar, är att vi användare ska kunna ställa ditt tryck så att det passar just dig.

De flesta tryckmekanismer bygger på ungefär samma princip, det finns naturligtvis undantag typ Neuhausen osv. Men vad vi ska bekanta oss med i denna artikel är ett mera frekvent och konventionellt tryck.

För att få till en stor bredd beslöt jag att använda Unique,s tryckmekanism, denna är väldigt lik de flesta förekommande pistoler på marknaden.
Med andra ord, det är inget nytt under kjolen, (solen ska det vara).

Den tryckmekanism som du med stor vånda försöker att få ett övertag på, för varje skott du skjuter, är i princip minst 100 år gammal, visst har det tillkommit lite mera justeringar, under åren som gått, men principen den är gammal.

Funktionen och de olika delarna

Detalj nummer enl fig 4

2300 Hane, slår mot slagstiftet, innehåller en yta för upphak, mot 6600 hammarspärrstycket, engelsk beteckning Sear.
6700 Returfjäder för hammarspärrstycket.
6600 Hammarspärrstycke ( sear). hakas upp mot spärrstycke.
2400 Stålstift som utgör axel för hammaren, ( demonteras alltid åt den högra sidan på stommen).
6800 Stålstift som utgör axel för hammarspärrstycket, ( demonteras alltid åt den högra sidan på stommen).
3200 Spärrstycke påverkas av länkarm för tryck, hakar upp hammarspärrstycket.
3300 Stålstift som utgör axel för spärrstycke, ( demonteras alltid åt den högra sidan på stommen).
3410 Justerskruv för hammarspärrstyckets ingrepp ( upphak) av hammaren, viktigt att detta upphak justeras rätt.
3400 Fjäder eller returfjäder för spärrstycke
2700 Slagfjäder för hammaren
2500 länkarm för hammaren och guide för slagfjäder
4100 Länkarm mellan avtryckare och mekanism
3900 Justerskruv för avtryckarestopp
3700 Fjäder som ger förtrycket i detta fall ca 0,7 kilo, ej justerbar, men det går att byta till hårdare eller mjukare fjäder.
3700 Returfjäder avtryckare
5810 kula för avtryckarestopp
3800 Justerskruv för att minimera spel mellan länkarm 4100 och spärrstycke 3200, påverkar då spel i avtryckaren.
5900 Justerskruv för tryckpunkt. OBS den yttre skruven som är låst med en låskruv på stommen.
5930 Justerskruv för slutligt tryck ex B vapen 1360 gram. Men OBS att en justering av skruv 5900 påverkar denna inställning.
5920 Fjäder för sluttryck och tryckpunkt
5910 Tryck-kula, (viktigt att denna kula och hållare görs ren då och då.) På grund av dess placering lätt att glömma av!
3500 Avtryckarehus.

fig 1 Hanhusets främre klack C
fig 2 Hammarens upphak, ej Justerbar

Funktionen

fig 3 ned ifrån spärrstycke och länkarm, upphak mot hammarspärrstycke ( sear) och upphak mot hammare.

Tryckets funktion är egentligen ganska enkel, följande händer:

  1. Vi drar sakta tillbaka avtryckaren en liten bit Eventuellt glapp i länk arm och övrig mekanism tas upp. Följande koppling mellan de olika detaljerna finns: Avtryckare.
  2. Fortsätter en liten bit till, nu börjar fjädern 3700 stretar mot, förtrycket aktiveras och avtryckarelänken spärrstycket, börjar att röra sig bakåt, hammarspärrstycket och hammaren ligger stilla. se fig 2
  3. Hanhusets främre klack närmar sig justeringen för tryckpunkt och sluttryck, se X _ Y fig 1. skruv 5900 och skruv 5930. Fortfarande ca 0,7 kilo i förtryck. Avtryckarelänken, spärrstycket, fortsätter att röra sig bakåt, hammarspärrstycket och hammaren ligger fortfarande stilla. Nu adderas vikten av hammarspärrstyckets returfjäder till avtrycket som nu är på ca 1000 gram för en grovkalibrig avtrycksmekanism.
  4. Nu börjar hanhusets främre klack att trycka på kulan 5910 och fjädern 5920, se X – Y fig 1, samtidigt lite beroende på inställning fortsätter spärrstycket att röra sig bakåt, hammarspärrstycket börjar att röra sig från hammaren ( upphaket minskar). Trycket stiger till inställd nivå, spärrstycket frigör hammarspärrstycket som löser ut hammaren och skottet faller.
  5. Är det något man saknar i detta tryck? Personligen skulle jag föredra att ha en steglös justering på förtrycket. I andra läget kanske en steglös justering av kraften på slagfjädern. Detta går lätt att lösa genom att lägga distanser, mellan fjäder och mothåll.

Varning, vid all tryckjustering är det mycket viktigt att ALLTID ha ett riktigt upphak för hammaren, annars finns alltid risken att pistolen förvandlas till en kulspruta. se fig 2 hammarens upphak. Vad är då ett riktigt upphak? Minst 1,0 mm, gärna 1,5 mm , bör de båda ytorna ligga ”om lott”. Det finns en liten fördel att ha mindre upphak, men risker är allt för stora. Mera om detta senare.

Justeringar

Vågar jag ge mig på mitt eget tryck?
Är inte chansen stor att jag skruvar bort mig?
Svaren på dessa frågor är Nej om du går metodiskt tillväga är chansen mycket liten att du misslyckas. Men känner du dig osäker!
Avstå och be någon som kan detta med tryckjustering om hjälp, kanske en vapensmed eller annan kunnig person.

Första åtgärd Trycket ska vara rengjort och oljat, detta betyder inte att du måste skruva ner tryckmekanismen i beståndsdelar, läs mera om rengöring.

Vad vill du åstadkomma med din justering, du bör ha ett klart mål med din justering, innan du börjar!

Steg 1 Mellan avtryckarelänken 4100 och spärrstycket 3200, MÅSTE alltid ett spel (glapp) finnas, detta av den anledningen att om detta spel saknas finns det en stor chans att INTE länkarmen hakar upp när nästa skott ska avlossas. Hur stort ska detta spel vara ? Allt i från ett knappt märkbart spel till ett spel på någon millimeter är OK. Men det MÅSTE finnas ett spel ( glapp) Ett stort spel ger ett visst glapp som man då måste acceptera. Ett för litet spel däremot och kanske speciellt på vintertid, är alltid en chans tagning.

Steg 2 Förtrycket kan vi inte ändra på just denna mekanism, men normalt kanske man justerar detta i läge två.

Steg 3 Kontroll av spärrstycket’s upphak i hammarspärrstycke, detta är framför allt en MYCKET VIKTIG SÄKERHETSDETALJ. Tyvärr har tillverkaren av Unique placerat denna skruv 3410 lätt åtkomligt längst bak på kolven. Risken finns att denna skruv justeras spontant och leder till att pistolen förvandlas till en kulspruta!
Upphaket kan justeras med skruv 3410. OBS upphaket mellan spärrstycke och hammarspärrstycke. se fig 3 Spänn upp hanen, och skruva försiktigt in skruv 3410 tills hammaren faller, dra därefter tillbaka denna skruv, minst 1,5 varv. Det är upphaket mellan spärrstycket och hammarspärrstycket vi justerar, tyvärr är svårt att se vad som konkret händer i pistolen. I många andra pistol-tryck kan hammarspärrstyckets upphak justeras mot hammaren, så är inte fallet med Unique.

Steg 4 Oftast är det tryckpunkten som behöver ändras, har du en bra tryckpunkt, gå vidare till steg 5. Tryckpunkt vad är detta?
Nästan alla har känt den men få har sett den! Tryckpunkten når vi när trycket börjar att närma sig det totala tryckets slutvikt. Vi kan ha en tryckpunkt, men vi kan också skruva
bort den nästan helt.

Exempel A Vid ett sluttryck på 1360 gram, smäller skottet av direkt när vi når denna vikt, i all litteratur kallas detta för en hård tryckpunkt.
Detta är förklaringen, när vi närmar oss det läge, att de båda upphaksytorna för spärrstycke och hammarspärrstycke inte längre kan haka upp varandra.
Samtidigt som upphaksytorna är på väg att inte haka i varandra längre, når vi också det inställda trycket, det känns som att du ökar trycket och sedan brister en sträng av glas och skottet går av.

Exempel B Vid ett sluttryck på 1360 gram, smäller skottet inte av direkt när vi når denna vikt, i stället får vi fortsätta att trycka en liten sträcka längre, innan det smäller.
Just den punkt vi känner då kallas tryckpunkten. I all litteratur kallas detta för en mjuk tryckpunkt. Detta är förklaringen, när vi närmar oss det läge, att de båda upphaksytorna för spärrstycke och hammarspärrstycke fortfarande kan haka upp varandra, då har vi nått vikten 1360 gram.

Men nu måste trycka lite till, innan upphaksytorna för spärrstycke och hammarspärrstycke, släpper kontakten med varandra. Justering av tryckpunkten sker med den Yttre skruven längs fram eller framför varbygel på pistolen, denna yttre skruv är LÅST med en låsskruv, skruv 6000, ( sitter på stommen i närheten av avtryckaren).

Denna skruv måste lossas först och sedan försiktigt dras åt efter justeringen. Medurs justering av skruv 5900 ger mjukare tryckpunkt, och vise versa.
Jag skulle vilja översätta detta till en längre tryckpunkt, respektive kortare tryckpunkt. Vilken tryckpunkt ska man då välja?? Det är helt omöjligt att ge ett svar på denna fråga, det är väldigt personligt, det trycket som passar en skytt, passar inte en annan! Testa och prova vad som passar just dig.
Glöm inte att låsa skruv 6000 efter tryckpunkt justering.

Steg 5 Sluttryck, justerbar på skruv 5930, ( den inre skruven ) ska inte möta på några problem alls , detta med att kontrollera trycket är alltid den sista åtgärden vid rengöring och justering av tryck. Medurs ger ökat tryck och moturs vice versa.

Tänk dock på att en tryckpunkts-justering även påverkar sluttryckets inställning.

Epilog

Unique trycket har används som en referens i denna artikel, det är ganska representativt för flera andra tillverkares tryckmekanismer. Med lite tanke verksamhet och planering före justering, så bör inte en tryckjustering skapa några problem. Det är skön känsla när man har fått till trycket precis som man vill ha det. Dessutom så ger det en viss känsla att både kunna sin pistol och kunna utföra nödvändiga justeringar, utan att ångesten kryper fram.

Tänk dock på att äventyra ALDRIG säkerheten, se till att du har en riktigt säkert tryck, med ett lika säkert upphak.

Alla bilder publicerade med Sportec godkännande.

Rev. 2012 10 Arne Nohlberg

läs mera om tryckjustering Unique

En kommentar

  1. […] Lätt demonterbar från stommen med ett stålstift, en av fjädrarna den vänstra är fjädern för länkarmen till tryckmekanismen, måste försiktigt petas in i länkarmen när denna monteras. Den andra fjädern är förtrycket och kan inte justeras annat än att byta fjäder. Tryckmekanismen fick ett stort utrymme denna gång, därför finns denna på en separat sida Läs mera om Tryckmekanismen även tillämplig på DES 69 U […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s