Dillon Square Deal, laddning i en progressiv press + film om laddning.

.

SDB_cat_shotDet är laddning av pistolammunition denna artikel ska handla om, och inget annat.
Sedan kan denna laddpress ha olika beteckningar, min har ett namn som Dillon Square Deal och denna press får utgöra referensen för denna artikel.
Mitt val av just Dillon Square Deal (SD) beror på att jag kommer bara att ladda pistolammunition och inte gevärs ammo. Dillons SD press är smidig att jobba med och dessutom betingar den i bra pris, när detta skrives runt eller knappt tre tusen kronor inkl verktyg för en kaliber.

Tänk dock på att SD pressen använder speciella verktyg, dessa verktyg har inte standardgänga och passar bara i SD pressen. Om du har laddverktyg förut, välj då kanske en annan Dillon press tex 550. Detta med laddning av ammunition är egentligen ett mycket stort område, vad vi kan göra i denna artikel är bara att skumma lite i ytan på handladdningens fascinerande värld. En mera heltäckande artikel skulle behöva minst en, kanske ett par tre böcker för att vara någorlunda heltäckande!

Men denna artikel ska förhoppningsvis räta ut en del frågetecken och ge svar på några av dina frågor. För en fascinerande del av skyttesporten är det verkligen att ladda själv, känslan när du står där med den där speciella laddningen, på skjutbanan inför de första skotten, den är väl värd de små besvär som detta med laddning av ammunition för med sig. Men ha i åtanke att laddning av ammunition är ett hantverk och att det tar lite tid att lära sig att behärska tekniken, skynda långsamt och framför allt var noggrann!

untitled (6)Skyddsglasögon ett måste vid laddning!

 

Laddning av ammunition omges gärna av lite mystik och den oinvigde har som regel ganska många frågor att ställa, den absolut vanligaste frågan är, lönar det sig att ladda själv? tjänar du mycket pengar på detta? Svaret är ganska enkelt att avge, det är inte för att tjäna pengar man laddar ammunition, även om en och en annan krona kan sparas på den egna laddningen.

Det är av en helt annan anledning de flesta skyttar laddar sin egen ammunition (ammo).

Det är för att anpassa laddningen till den pistol eller revolver som just du har i din ägo. För att kunna ta ut maximal precision och samtidigt kunna begränsa rekylen och fritt välja bland det stora utbudet av kulor och krut som finnes på marknaden. Varje pipa i varje pistol är unik. ja nästan lika unik som ett fingeravtryck, varje pipa ställer därför helt olika krav på den ammo som ska passera genom pipan. Med den egna laddningen kan vi fritt välja kulor, krut och tändhattar.
Vi kan också anpassa laddningen efter vår pipa och ge den utgående kulan den hastighet vi önskar och följaktligen också styra rekylen.

Säkerhet, detta är den absolut viktigaste delen av laddningen, att ständig hålla en hög säkerhet vid all laddning av ammunition. Vad är då en hög säkerhet?
Vid normal hantering av kulor och krut ska inget få hända, naturligtvis röker man inte, eller laddar i närheten av öppen eld! Lika naturligt är att alltid ha godkända skyddsglasögon vid laddning eller vid laddning av tändhattar i magasin, eller hantering av krut. Mycket viktigt är att tvätta händerna efter varje laddomgång, speciellt viktigt om du snusar. Avsluta alltid laddförloppet genom att köra pressen tom, avsluta aldrig mitt i ett ladddmoment.

Vid minska tveksamhet om rätt eller ingen krutmängd finns i hylsan, plocka ur hylsan häll tillbaka krutet och börja om i station 2 på pressen. Håll ren pressen och bordet/ bänken den står på, ta omedelbart upp allt spill av krut och tappade tändhattar. Ladda aldrig om du är trött eller på ett annat sätt nedsatt. Den mest riskfylda hanteringen är utan tvekan hantering av tändhattar, var noga och följ anvisningar så minskar du risken för att en eller flera tändhattar kan detonera. OBS att skyddsglasögon är ett måste vid all laddning!

 

untitled (6)

ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON VID LADDNING OCH HANTERING AV TÄNDHATTAR OCH KRUT.
Skyddsglasögon kostar en spottstyver, är ett måste vid laddning.

Pipan är som jag antydde förut, helt unik för varje vapen och för att ge maximal precision, ställer pipan vissa krav på den ammo som vi skjuter genom den.
Pipan reagerar trots sitt homogena utförande på följande sätt när skottet passerar: Vid själva explosionen, expanderar patronläget och det är också där det största trycket finns. Nu flyttar sig kulan framåt och då både expanderar pipan och sträcks ut. Till råge på allt så vrides pipan till viss mån också. Allt detta sker under bråkdelen av en sekund, helt omöjligt för skytten att iakttaga.

I varje pipa finns en resonansfrekvens, vid just denna frekvens, eller kanske bättre uttryckt hastighet på projektilen, ska våra laddningar dimensioneras för att få ut maximal precision. Ju mindre svängningar vår kula genererar i pipan, desto bättre precision får vi! Här kommer vi direkt in på ett ämne som kallas ballistik och delas in i ytterligare två ämne, nämligen innerballistik och ytterballistik.

Varav innerballistik behandlar vad som sker i själva pipan och ytterballistik vad som sker sedan kulan har lämnat pipan. Här skulle jag kunna fortsätta ett par sidor till, men jag måste begränsa denna redogörelse, den tenderar redan att vara betydligt längre än vad som var avsikten, men jag kan kanske komma tillbaka till, vad som händer i och utanför pipan. I en senare artikel. läs mera om ballistik

Dillons vibrator rengörare för hylsor

Du har väl skyddsglasögon?

Hylsan är ju bärare av både laddning och kula och på så sätt en central gestalt i ammunitionen. Hylsor finns att köpa eller att plocka på skjutbanor.
Det finns helt nya eller engångs-skjutna att inhandla, till oftast dyra priser. Bättre är att plocka dom där dom ligger på marken! Normalt kan en hylsa av bra kvalitet användas för omladdning 6 gånger, ja upp till 15 gånger kan ibland fungera att ladda om en hylsa. Vad man normalt tittar efter är sprickor i hylsan, när man laddar i press så känns dessa sprickor oftast utan att de behöver synas. Det går för lätt att sätta i kulan helt enkelt!

En hylsa tål ca 1 atmosfärs övertryck eller ca 1 kilo tryck sedan spricker den, därför är en patron, utför pistolen en ganska harmlös individ och kan inte orsaka så stor skada. Vad som är viktigt är att vid laddning i möjligaste mån sortera hylsorna efter vikt eller tillverkare, de olika tillverkarna har oftast olika rymd i sina hylsor, därför är det av stor vikt att hylsorna sorteras, antingen efter laddningen eller före laddningen. Man lägger helt enkelt Speer hylsor för sig och Norma hylsor för sig, detta är speciellt viktigt med 9 mm ammunition som enl mitt förmenande är en av de svåraste kaliber att ladda.

Rengöring av hylsor är något som kan ske på olika sätt, en del föredrar hylstumlaren (se bild) en del bland annat jag själv tvättar mina hylsor i en blandning av Citronsyra och diskmedel. Först häller jag på måttligt av citronsyra och fyller på vatten i mitt kärl, aktiverar hylsorna under ett par minuter, fyller sedan på en mindre mängd med diskmedel.

Fortsätter att aktivera under ett par minuter, slår ut vattnet och slår sedan ut allt på en frottehandduk, för att torka.
Naturligtvis är en hylstumlare överlägsen när det gäller rengöring, men hittills har jag klarat mig fint med min enkla citronsyremetod. Men tänk på att hylsan MÅSTE vara absolut TORR invändig innan du fyller på krut, antingen får dom tvättade hylsorna torka under ca 1 vecka på ett element eller så kan denna torkning påskynda’s med en varmluftpistol, men helt torr måste hylsan vara! Du kan också rengöra dina hylsor i en vanlig tvättmaskin, läs mera om denna rengöring.

Whitavouri krut

Du har väl skyddsglasögon?

Krutet finns att köpa från många tillverkare, alla dessa tillverkare ska kunna presentera en laddtabell för just den ammon du avser att ladda. Finns det inga ladddata för just din kaliber, avstå från detta krut. Krut är en subjektiv produkt, nästan alla laddare har sin egen favorit, personligen tror jag inte att det är så stor skillnad mellan de olika tillverkare av röksvagt krut. Men vad som är viktigt är att följa och INTE överskrida laddtabellens ladddata, börja i stället med ca 10 % mindre krut.

untitled (2)

Framför allt blanda aldrig olika krutsorter.

Det finns en stor risk med att använda för lite krut, det är nästan lika farligt som att använda för mycket krut.
Risken består av att kulan fastnar i pipans lopp och nästa kula skjuts på den som sitter fast i pipan, detta resulterar i sämsta fall i en pipsprängning, eller i bästa fall i en skottbula på pipan.

I båda fallen måste pipan bytas ut.

Följ tillverkaren rekommendationer som oftast meddelas med både min och maxladdningar, experimentera inom denna ram, eller med stor försiktighet strax under minimum angivelsen.

Du har väl skyddsglasögon?

untitled (5)Tändhatten I pistol patroner förekommer två olika sorters tändhattar, Berdan och Boxer. Båda två har samma uppgift, att tända eld på krutet i hylsan. Militära patroner i Sverige kan vara eller är oftast laddade med Berdan-hattar. Dessa går naturligtvis att omladdas, men problemet är att dessa tändhattar kräver special verktyg för demontering. Därför glömmer vi dessa berdantändhattar direkt och koncentrerar oss på boxertändhattar.

En tändhatt innehåller en för slag, känslig blandning bestående av bla Blystyfnat, samt en mängd andra ingredienser.Som en ingrediens i tändhatten används också ofta  olika färgämnen.

Det arbetas ganska mycket ute världen just nu på att ersätta blystyfnat med andra mer eller mindre blyfria ämnen. (Vissa tillverkare är redan ute med dessa produkter på marknaden.) Denna blandning i tändhatten skyddas från utsidan av ett skydd , den så kallade koppen. Denna kopp är vanligtvis tillverkad av mässing.

På insidan av tändhatten skyddas den explosiva blandningen av en tunn folie.
Då slagstiftet slår till tändhatten sker följande; Den tunna koppen bucklas inåt, och trycker fram den explosiva blandningen. Blandningen slås/komprimeras nu mot ett städ och en explosion sker. Tändhattar är mycket känsliga för stötar, förvara dom i sin orginalförpacknig, har du flera förpackningar förvara aldrig dessa
förpackningar tillsammans.

OBS Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av tändhattar och vid laddning av ammunition. Tvätta dig noga om händerna om du av misstag tagit i en tändhatt. OBS

Tändhatten är utan tvekan den mest farliga komponenten i laddförfarandet av ammo, krutet är relativt harmlöst i löst tillstånd och varken tomhylsor eller oladdade kulor brukar få någon att ta till benen.

Iakttag stor försiktighet vid hanterandet av tändhattar. Gör du detta ska absolut inget kunna hända.

Personligen har jag ett stort förtroende för Federal tändhattar, jag laddar uteslutande med Federal 100 small pistol.
Detta är en relativt mjuk tändhatt och kräver följaktligen inte så stor slagkraft från hanen/ hammaren.

Använd aldrig magnumtändhattar till hylsor som ej är avsedda att laddas för magnumkaliber, en magnumtändhatt ökar på laddningen med ca 0,5 – 1,0 grains krut. Detta kan äventyra säkerheten och ger absolut inga påvisbara positiva effekter bara negativa effekter för laddningen!

Tips: i stället för att fylla på röret för tändhattsmagasinet med 100 tändhattar, kan man dela upp påfyllningen med tex 20 tändhattar varje gång och sedan göra om denna påfyllning 5 gånger. På detta sätt minskas en av de riskerna som finns med tändhattar.

Laddar pressen med tändhattar film

Från vänster Ungersk TC kula 9 mm, går riktigt bra i Neuhausen. Därefter HN kopparplätterade .38 TC , .38 WC . .32 WC och .32 rundnose.

Kulan, samma förhållande gäller här, det finns mängder av olika tillverkare, alla har den bästa kulan enl egen utsago.
Som vid all laddning, gäller samma råd, prova dig fram, läs om andras erfarenheter, men bilda dig alltid en egen uppfattning. Vid ett visst skytte passar det bäst WC eller Wadcutter kulor, vid ett annat skytte är kanske ogivala kulor eller TC kulor bäst. Detta med val av kulor är något du måste göra själv, lyssna med andra skyttar läs på nätet osv

Ibland anges kul-rekommendationer i laddtabeller, men alltid anges vikten på kulan. Detta är en mycket viktig angivelse. Som absolut ska följas. Det går tyvärr inte att ge konkreta råd på vilken kula som är bäst, utan även här gäller filosofin, testa och prova, men använd de i laddtabellen rekommenderade vikterna på kulan.

Blykulor kontra mantlade kulor, blykulor är lätta att ladda går lätt i pipan, men är tyvärr också för oss människor giftiga och absorberas av huden vid beröring. Ger också kraftiga avlagringar i pipan! Något att tänka på för den som bara skjuter tex kaliber .22, där handen ofta kommer i kontakt med blykulan under laddning.
Jag laddar huvudsaklig en eller till 99,9 % med kopparplätterade blykulor, använder nästan bara HN kulor och då kulor belagda eller plätterade med koppar.

Blykulor med koppar beläggning går lite tyngre i pipan, därför får jag öka laddningen lite för att få samma resultat.
Ett exempel i kaliber . 32, med blykula HN utan koppar får jag ett bra resultat med 1,2 grain Whitavouri krut, med kopparplätterade kula i samma dimension fodrar 1,4 gran för ungefär samma hastighet.

Nästan samma förhållande gäller med olika blykulor eller mantlade kulor dom går oftast olika tungt i pipan.
Detta beror på kulans storlek och valet av kulans ytmaterial, och naturligtvis påverkar ditt vapens pipas storlek i allra högsta grad resultatet. Läs mera om rätt mått på kulan. Tilläggas kan också att det oftast lönar sig att köpa lite dyrare kulor och undvika de allra billigaste, oftast är dessa kulor ojämna i både hårdhet rundhet och vikt.
Påverkar i högsta grad resultatet framme i tavlan.

Kulans djup i patron, har egentligen tre funktioner, dels att kulan eller rättare sagt hela patronen kan fungera i en semiautomatisk pistol, vissa pistoler är känsliga på olika patronlängder. Den andra egenskapen är att du kan justera trycket i patronen, genom att sätta kulan djupare ökar trycket och vise versa. Den tredje egenskapen gäller framför allt för pistoler men även revolver påverkas, det är en variabel som kallas friflykt.

Friflykt är den sträcka som kulan passerar från patronläget i pipan tills den träffar den första bommarna i pipan.
Låt mig ge ett par exempel: Om kulan ligger så långt fram att den vidrör bommarna, ökar trycket i patronen mycket dramatiskt med upp till 40 %. Varning för att sätta kulan för högt i patronen. Följ laddtabellens råd. En revolver däremot har oftast ett långt avstånd mellan patronläget i trumman och konan med pipans bommar.
Speciellt S&W har detta långa avstånd.

Här gäller motsatt förhållande, en kraftigt laddad kula i mjukt material får ofta upp så hög hastighet att när kulan når
bommarna i pipan kan den inte tvingas att rotera utan kliver över bommarna med ett mycket dåligt resultat som följd.
Börja med att följa laddtabellen och finjustera utgångshastigheten med att variera kul-isättning inom ganska små gränser.

Crimp eller krympa ihop hylsans mynning, användes både på pistolammunition och revolverammuniton. Crimp ökar i viss mån trycket på patronen men ger också en mycket säkrare fasthållning av kulan i både revolver och Pistolammunition.

Här går det inte att ge generella råd, prova dig fram. Tänk dock på att inte crimpa så att en mjuk blykula skadas. Vissa Wadcutter pistoler i kaliber . 32 som exempel Unique .32 kräver crimpning annars fungerar inte matningen av patroner. Följ laddtabellens mått och vikt, blanda aldrig krut, använd aldrig gammalt fuktskadat krut.
Var noggrann! Läs mera om krympning i en separat artikel

Tvätta dig noga om händerna efter att du har laddat och använd ALLTID riktiga skyddsglasögon.

Så här kan det se ut i en laddtabell

kaliber
kulans
vikt gram / grain
tillverkare
kula
tändhatt kruttyp laddmängdgram / grain hastighet
m/s
hastighet ft/s piptryck
i MPa
Patronlängd
9mm 8,0 / 124 124 RN cci 500 N 320 0,29 / 4.40,24 / 3,7 361323 11841059 252180 28,5 mm

Förklaring av laddtabellen, men först av allt en redogörelse för enheten grain. Det går 15,4 grain på 1 gram.
Eller 0,0650 gram per 1 grain.

Kaliber är inte mycket att säga om anges i detta fall i millimeter men kan lika gärna anges i tum, tex kaliber .38.
Jag har en översättnings tabell som du kan anlita för att få millimeter mått på kulor i tum.

Kulans vikt anges alltid i gram och i grain, i detta fall en kul vikt på 8 gram eller 124 grain. Denna vikt kan variera lite upp och ner.

Tillverkare kula, denna rekommendation behöver man kan inte ta till hundra procent, men viktigt är att det är samma vikt och ungefär samma utförande på kulan.

Tändhatt här gäller samma förhållande som med kula, fritt att välja tillverkare.

Krut typ, följ detta råd slaviskt, försök aldrig med ett annat krut om du inte har en säker översättnings tabell.

Laddmängd, här anges min respektive max laddningar i både gram och i grain, snyggt gjort! Följ dessa råd.

Hastighet m/s är den förväntade hastigheten, beroende på laddning, i meter per sekund, kan avvika upp till 10 % utan att det är något fel.

Hastighet ft/s är den förväntade hastigheten beroende på laddning, i foot per sekund, kan avvika upp till 10 % utan att det är något fel.

Piptryck i MPa anger det förväntade tryck som framför allt pipans patronläge utsätts för. tex MPa 252 är 252 millioner pascal.

Patronlängd, detta är återigen tillverkarens rekommendation, här kan man variera, lite upp och ner. Men tänk på att ju djupare du sätter kulan desto mera ÖKAR trycket och vise versa.

RCBS digitala våg

Du har väl skyddsglasögon?

Vågen

Oavsett vilken kaliber vi laddar så behöver vi en våg, denna våg ska denna vara graderad i Grain.
Detta mått är allmänt accepterat och vedertaget när det gäller all form av laddning och anges alltid i laddtabeller. Vid all laddningen gäller devisen ” att mäta är att veta, att tro är en helt annan sak!” Vad jag vill säga med dessa mer eller mindre slitna ord är att det är av stor vikt att veta exakt hur mycket krut vi stoppar i vår
hylsa. Detta med noggranna mått, kan inte nog poängteras, det är inte bara av säkerhetsskäl, utan det är faktiskt en av nycklarna till en framgångsrik laddning av ammunition. Att kunna fylla på hylsa efter hylsa med exakt samma mängd krut. Det är ingen tillfällighet att vi använder en måttenhet med ” utväxling”.
Det går 15,4 grain på ett gram. Jag har tidigare skrivit om både digital vågar och analoga vågar och redovisat både nackdelar och fördelar, därför behandlas inte denna aspekt alls i denna artikel. läs mera om vågar.

Jag vill också poängtera att det duger inte med en brev våg eller dylik våg, det krävs en magnetdämpad våg avsedd just för att mäta upp krut.
Om du sedan väljer en analog eller digital våg påverkar som regel inte det färdiga resultatet.

Men vad som är mycket viktigt är att verkligen förvissa sig om att rätt vikt av krut rinner ner i hylsan.
I en del kaliber ex 9 mm går det inte att dubbel fylla med ett normalt krut, medans ex kaliber 32 går utan problem att dubbel fylla oftast med risk för både skador på dig själv och vapnet. För att sammanfatta: Rätt sort krut, i rätt mängd, samma laddning i alla hylsor.

Square deal manipulerad bild för att framhäva hylshållaren.
Den verkliga bilden

OBS De svarta stiften som sticker ut på låsningen för hylsorna, är ej orginal. Det är 1,5 mm mjuk tråd, som jag har borrat ett hål för i respektive låsningen och sedan satt fast dom med en lödning. Fungerar perfekt.

Laddningen är egentligen inte alls så svårt när allt är inställt och klart. Efter att du har packat upp din dillonpress, sätt fast den i ett stadigt gärna väggfast bord. Det är ingen nackdel med en bra belysning. Se till att du har en ren yta bordsyta och en plats att lägga dina skyddsglasögon på. Läs mera om dillon i en tidigare artikel.

Station 1 Detta är en öppen station där tomhylsan matas in för hand. I denna station stöts den gamla tändhatten ut och hylsan kalibreras ( smalnas av)
Det egentliga problem som kan uppstå här är att utstötaren går av om du av misstag får in en militär Berdantändhatt. Men oftast håller utstötare och gör i stället sönder hylsan. Inga egentliga justeringar finns att göra i denna station. (Kan man stöta ut en skarp tändhatt som inte är avskjuten i denna station? Mitt svar är ja. Med en stor försiktighet kan detta ske. Dels genom att man långsamt trycker ut tändhatten så ska den inte kunna tända och dels genom att man stöter ut från andra hållet ska detta kunna ske med bibehållen säkerhet. Själv har jag gjort detta många hundra gånger utan problem.) efter kalibrering förs hylsan automatiskt eller med hjälp av handtaget på pressen över till station 2

Station 2 Är utan tvekan den mest komplicerade och viktigaste stationen. I denna station sätts den nya tändhatten på plats, sedan trattas mynningen på hylsan upp (om detta är inställt ) slutligen fylls krutet på (detta är en mycket viktig inställning). Tändhattens insättning i patron, kan i vissa fall behöva justeras för komma mitt på  hylsan, det finns två justerskruvar för detta ändamål. Lägg gärna ner lite jobb på detta för då får du en press som går som tåget efteråt. Tänk också på att laddpressen fodrar en viss rytm för att fungera bra, i det övre läget på spaken (hävarmen), sätts alltid en ny tändhatt i. Därför gäller det att öka trycket på spaken i det nedre läget men framförallt i det övre läget, där tändhatten sätts på rätt djup.

Det kanske fungerar, men absolut inte bra att bara momentant dra spaken upp och ner! Eller med andra ord, det är viss känsla som behövs för ett bra resultat. Om du är för lätt på handen i den uppåtgående rörelsen, tenderar tändhatten att inte sättas in på rätt djup. Varning!!! När du för spaken tillbaka ,uppåt, öka hastigheten och avsluta med ett litet knyck. Detta för att sätta tändhatten tillräckligt djupt i hylsan.

Om tändhatten inte sitter tillräckligt djupt sker följande:
När du sedan skjuter av patronen går den mesta kraften från slagstiftet åt, för att sätta tändhatten på rätt djup och sedan finns inte kraften kvar för att få tändhatten att explodera. Oftast genererar detta tyvärr en klick. På denna station finns även den lilla runda låsningen i mässing som gör det möjligt att mitt i laddprosessen lyfta ut hylsan. Detta är perfekt om du är osäker på rätt laddning eller om du bara vill köra runt en hylsa i pressen, för att kontrollera laddningen mot tex en våg.
Inställningen av krutmängd ska inte behöva vara några problem. Kör en hylsa genom station 1 och 2 avbryt i station 3, ta bort låsningen i både station 2 och 3. sedan kan du lätt köra runt hylsan och ställa in krutmåttet Detta kan utan problem ske med en skarpt laddad tändhatt på plats.

Cirka 5 – 6 gånger behöver du göra den rundkörning, med vägning av krutet mellan varje laddning.
För att få ett säkert mått innan du börjar att ladda.
Häll tillbaka krutet i krutbehållaren mellan varje hylsa.
Märk gärna upp behållaren med tex en självhäftande papperslapp, vilken typ av krut du har i denna!

Försök att hålla krutmängden mer eller mindre konstant i krutbehållaren, detta ger en ökad precision på krutmåttet.
Märk gärna ut min och maxnivå på glaset i krutbehållaren.
Det finns inga utrymme för misstag här, märk behållaren på laddpressen med en flyttbar markering på vilket krut denna innehåller.
Vid lite längre avbrott i laddningen ( ett par veckor) häll tillbaka krutet i orginalburken.
Kontrollera laddningen efter ca var 50,e hylsa, det finns en viss tendens till att krutmåttet sakta ökar något.
Varför vet jag inte, men ska, när tid medger ta reda på detta. läs mera om modifiering av krutslid för bättre mått.

Upptrattningen av hylsan som sker genom inställning av (powder funnel) har egentligen tre funktioner:
1 Att genom powder funnel förse hylsan med krut.
2 Att ge kraft åt slidmatningen av krut, dvs denna rörelse är själva motorn i krutdoseringen
3 Att slutligen tratta upp hylsans hals, detta speciellt vid mjuka blykulor.

Upptrattningen av hylsan är ett sätt att öka vidden på hylshalsen för att lättare kunna sätta i blykulori hylsor, utan denna upptrattning skrapas gärna bly av kulan och fastnar på hylsans utsida. Var dock försiktig med denna upptrattning, det är en stor påfrestning på hylsan, så ju mindre upptrattning desto bättre är det.
För denna hylsa ska ju senare i station 4 återställas till ursprunglig skick och då måste hylsans mynning vikas tillbaka igen. Mässing är skört!
Med ny tändhatt, med rätt krutmängd och en eventuellt upptrattning av hylsans hals ger sig denna i väg till station 3

Station 3 Detta är en betydligt mera passiv station, här sker egentligen bara en enda sak, kulan sätts på plats till rätt djup.
Det är relativt lätt att ställa in rätt djup speciellt efter den modifiering som jag har gjort på min press, läs artikel om dillon justering av kul djup.
Det finns verktyg för både rundnos och wadcutter kulor i respektive verktygsats. Försök att få kulorna så rakt som möjligt i bland kan det vara bra att styra lite med fingrarna på vägen upp. Detta är en station där du avbryta laddningen genom att ta bort den lilla låsningen och ta ur patronen ur laddpressen. I denna station finns det i vissa låga hylsor, en möjlighet att kontrollera att det finns krut i hylsorna. I denna station tas också hylsorna ut för kontrollmätning av krut. Med tändhatt och krut och kula förs nu hylsan vidare till den sista stationen nummer 4.

Station 4 Är också en relativt enkel station, med en enda uppgift att crimpa eller inte. Crimp ( krympa).
Här är svårt att ge generella råd ett TIPS kan vara att ammunition som förvaras i magasin utsätts för en ganska kraftig påverkan varje skott, kanske behövs det en crimp just där, prova dig fram. Ladda ett magasin med 6 skott skjut 5 och kontrollera längden på det skottet som är kvar i magasinet , är det kortare krymp då halsen på din ammo mycket försiktigt. Det är svårt att se krympningen med blotta ögat ett förstorningsglas är bra att ha. De flesta revolver patroner fungerar fint utan krympning.
Nu är vår hylsa laddad med tändhatt, krut och kula och ramlar av sig själv ut ur laddpressen och ner i den bifogade lilla lådan för vidare packetering. Nu gör jag gör en snabb besiktning av min laddning, jag kontrollerar att alla tändhattar sitter på rätt djup, spruckna hylsor känner man av redan under laddförloppet genom att det går extremt lätt att sätta i kulan. Det kan vara bra att veta att en laddning som fått ligga till sig lite ca 1 månad eller mera, är en betydligt bättre och jämnare laddning än den helt nyladdade patronen. Läs mera om krympning av hylsor.

Dokumentation varje gång jag laddar en ny laddning dokumenterar jag detta mycket noga i en anteckningsbok, jag skriver ner vilket krut jag har använt och hur mycket krut jag har stoppat in i patronen. Vilken kula som har kommit till användning och vad denna kula har vägt och dess diameter i tum, tex . 314 + fabrikat och alltid datum. Jag mäter och noterar OAL eller patronens totala längd inkl kulan. Viktigt är också att notera hur du uppfattar laddningen ute på skjutbanan i anteckningsboken, så att du kan gå tillbaka och göra en likadan laddning inför framtiden, eller att undvika denna laddning som kanske inte var bra.

Jag använder ofta skrivbara plastpåsar förslutningsbara som jag skriver data på före skjutning och även omdöme efter skjutning.
Sedan kan man slänga påsen, eller samla upp tommhylsorna i densamme.

Så här kan det se ut i min anteckningsbok:

2004 11 01

WV 310 (Whitavouri) 1,4 grain

Kula HN high Speed kopparplätterade 100 grain 314.

OAL 30,4 mm

Medelvärde på 10 skott 195 m/sek Oftast mäter jag i kronograf

Ingen crimp är lika med ingen krympning.

Låg bra rekyl, faller lite mycket på över 70 meter. Precision bra.

Kronografen är ett mycket användbart instrument, inte helt nödvändigt med ändå ett mycket värdefullt instrument.
Priser har fullkomligt ramlat ner på kronografer, i dag går det att köpa en hyfsad kronograf för strax över 1000 kronor. Kronografen mäter kulans hastighet och inget annat, jag har i en tidigare artikel behandlat kronografer. läs mera om kronograf i denna artikel.

Ransom skjutstol

Du har väl skyddsglasögon?

Skjutstolen är tyvärr något som få är i besittning av, är då detta ett absolut nödvändigt tillbehör? Naturligtvis är det ett mycket användbart instrument, dels för att prova den nya laddningen och dels för att testa vapnet / pipans precision. Men det går att leva ett ganska normalt skytteliv utan detta testinstrument. Ett mycket välkänt märke är den amerikanska Skjutstolen Ransom Master. Kostar i USA ca 365 dollar + platta för varje vapentyp per styck 52 dollar.

Epilog

Att laddning av ammunition är en mycket spännande del av skyttet råder det ingen tvekan om, rätt utförd laddning. med rätt säkerhetsutrustning, då ska absolut inget kunna hända som kan skada varken dig eller någon annan. Men det finns alltid en risk efter en längre tid, börjar det mesta här i livet bli slentrian, kanske glömmer man skyddsglasögon och då just då är oftast olyckan framme. Behandla laddningen av ammunition med stor respekt och iakttag alla skyddsföreskrifter. Välkommen in i ammunitionsladdningens fantastiskt spännande värld…..

Har du frågor maila mig gärna mailadress finns nedanför. Har du synpunkter på artikel maila mig.

Rev 2013 09 Arne Nohlberg

Engelsk manual Dillon SD press

Läs mera om modifiering av krutmått dillons alla pressar

Läs mera om fastsättning av en laddpress i en stadig bänk, byggbeskrivning

Film om laddning i Dillon S D pressen DEL 1

Film om laddning i SD pressen DEL  2

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s