Blyförbudet

Senaste Nytt om det förestående Blyförbudet. Naturvårdsverket begär av Regeringen en konsekvensutredning om det förestående Blyförbudet! Det är min fulla övertygelse att de flesta av er läsare redan känner till de flesta av de föregående turerna med det förstående blyförbudet, ämnat att träda i kraft den 1 januari är 2008. För att återigen upprepa en…

Annonser