Blyförbudet

Senaste Nytt om det förestående Blyförbudet.

Naturvårdsverket begär av Regeringen en konsekvensutredning om det förestående Blyförbudet!

Det är min fulla övertygelse att de flesta av er läsare redan känner till de flesta av de föregående turerna med det förstående blyförbudet, ämnat att träda i kraft den 1 januari är 2008.
För att återigen upprepa en sanning så är detta förbud fattat med en mycket undermålig kunskap om konsekvenserna för inte bara skyttet utan också för djuren i skogen för markägare och skogsbrukare. Alla dessa grupper drabbats mer eller mindre av detta i mitt tycke helt felaktiga beslut. Ett beslut som på inget sätt har stöd av de i dag snart otaliga undersökningar gjorda både i Sverige och ute i Världen. Upprinnelsen till det hela är att regeringen ivrigt påhejad av i första hand miljöpartiet, utropar att nu ska vi införa begreppet
en ” Giftfri Miljö”. Jag måste då också i sanningens namn påpeka att även vänsterpartiet var en av medlemmarna i den Giftfria klubben.

Tyvärr är det så att ingenstans på denna jord går det att inför en giftfri miljö. I vår miljö finns mängder av gifter, vissa av dessa kan vi aldrig någonsin eliminera utan måste lära oss att leva med. Vad vi däremot kan göra är att så gott det går eliminera de farliga gifterna för oss människor och för miljö. Bly i fast form vet vi sedan många, många år tillbaka INTE tillhör den gruppen av farliga gifter som vi måste till varje pris eliminera.

Hela detta dåligt underbyggda beslut som ändå blyförbudet är, har naturligtvis fått bort fokusen på andra mycket mera farliga gifter som istället borde elimineras ur vår miljö.
Därför vågar jag påstå att det är naivt, att i avsaknad av reella kunskaper göra detta populistiska utspel en ” giftfri miljö”.

Många yttrande har strömmat in till både regering naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen från organisationer och från privatpersoner. Till den i dag faktiska remissinstans som är naturvårdsverket. ett verk som i dag verkar inse betydelsen av detta för så många människor ödestigna beslut som ändå beslutet om att förbjuda blyammunition utgör. Naturvårdverket har agerat efter ett som jag uppfattar det logiskt sätt, man har begärt att regeringen gör en konsekvensutredning. Detta med en konsekvensutredning är något som jag har slagits för från den första gången jag kunde ta del av detta beslut.

Citat

” Naturvårdsverket ser flera skäl till att en sk konsekvensutredning ( riskbedömmnig) skall genomföras så fort som möjligt. Verket förutsätter att en sådan utredning ger en, så långt möjligt, gemensam grund att utgå i från. De senaste 10 åren har denna fråga präglats av stor oenighet mellan olika experter, särskilt gällande metalliskt blys miljöpåverkan och dess biotillgänglighet”

Slut citat.

OBS att detta är en mycket kraftfull markering från naturvårdsverkets sida, dom skriver också lite längre ner i dokumentet att inga dispenser ska beviljas, detta kan bara tolkas som att inget förbud ska enl verket behöva träda i kraft. Detta är min egen tolkning. Även experterna på naturvårdverket verkar inse det ohållbara i att driva igenom detta vansinniga beslut som ett blyförbud vid skytte ändå utgör.

Våra jägare är verkligen på bettet och framhåller dels samhällsnyttan och dels de krockar som detta förbud kommer att orsaka mot djurskyddslagen där det klart och tydligt framställs att ” Djur får inte utsättas för onödigt lidande under jakt” Detta sker redan i dag med de undermåliga laddningarna med stålhagel, tyvärr och skulle på ett mycket dramatiskt sätt ha ökat lavinartat om blykulan förbjöds vid jakt.

Verket påpekar att Citat

” den nuvarande miljösituationen för bly pekar också mot att en generell utfasning av bly inte är nödvändigt”

slut citat.

Mycket saklig och bestämd markering i blyfrågan! Min kommentar.

Epilog

Detta är uttryckta meningar i ett brev på 4 A4 sidor *, men det är helt klart en ljusning i blyfrågan, ännu är det för tidigt att ropa hej. Men det är det största framsteget på de ett och ett halvt år som jag har kämpat mot detta blyförbud. Blyförbudet och alla de handlingar som ingår i detta förbud, har jag kunnat följa på ett nästan unikt sätt, ifrån förslag och till förbud. Det är eller var med stor förvåning jag kunde konstatera hur godtyckligt och dåligt underbyggda många av de beslut är, som fattas av en sittande regering. Detta har jag på många olika sätt fått bekräftat genom mina kontakter och naturligtvis själv fått uppleva, blyförbudet är på inget sätt ett undantag. Utan mera ett lysande exempel på ” Hur det går till” Här har jag sittande på ”parkett” kunnat värdera de framtida konsekvenserna av detta ödestigna beslut. Med en för just detta beslut unik kunskap och med en mycket värdefull tillgång till bio teknisk expertis som har överlappat min kunskap på det miljömässiga planet. Jag glömmer aldrig svaret från en av regeringens minister, som vid ett telefonsamtal, inte bara utgav sig för att vara påläst i frågan utan också påtalade att jag kan det här, jag är informerad, hur ministern ställer frågan ” Hur många hagelpatroner laddas en pistol med?”

* Hela brevet sida för sida

Rev. 2012 10 Arne Nohlberg

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s