Stulna vapen i Sverige

Alla som någon gång har följt debatten om de nödvändiga åtgärder som samhället anser sig måste vidta för att stävja den ökande användningen av vapen bland kriminella personer, har förmodligen också funderat på hur ser det ut i verkligheten? Hur många pistoler respektive andra handeldvapen handlar det om? Du kanske också har sett ett ofta använt argument…