Colt 1911

Denna artikel kommer att handla om en mycket legendarisk pistol nämligen den amerikanska Colt 1911.
För många skyttar världen över är denna pistol inte bara legendarisk den är mer eller mindre helgonförklarad.
Till stor del så måste jag hålla med, en pistol vars konstruktion snart har ett hundra år på nacken och fortfarande ”still going strong”, det imponerar åtminstone på mig.

Tyvärr verkar det inte finnas så mycket information som man kunde förvänta sig om denna pistol, på Svenska, däremot finns massor av information på engelska och då framför allt i USA. Detta är förmodligen en av de mest kopierade pistolerna i världen, bara detta kan man ta som intäkt för att just denna Colt pistol är en mycket lyckad konstruktion.

Vad denna artikel ska handla om är Colt original, inte någon av alla de licens tillverkade kopior som har framställs under åren.
Jag vill rikta ett stort TACK till vapensmeden Jonny Hakala som på ett mycket förtjänst fullt sätt delat med sig av sina kunskaper och välvilligt ställt material och litteratur till mitt förfogande.

Vad vore naturligare än att ta en kort återblick och samtidigt blanda in lite av ”hundraåringens historia” i denna berättelse om Colt m 1911.
Denna pistol var den Amerikanska arméns första automatpistol. Den ersatte en revolver i kaliber .38 (9 mm), som visat sig ha för liten”stopping power” under kriget på Filippinerna vid sekelskiftet år 1900.

Colt 1911 Pistolen är en av John Moses Brownings många framgångsrika vapenkonstruktioner.
Denna pistol är resultatet av en utveckling som började 1905. Egentligen lade denna konstruktion, redan då mer eller mindre ramen för alla efterföljande  semiautomatiska pistoler. Speciellt kanske man ska framhålla just Browning systemets piplåsningsfunktion.

Pistolen var i tjänst i armen under, många år och ersattes först efter 74 års tjänst, år 1985, med en modernare pistol, Beretta modell 92.

Colt 1911

Data på ursprungs pistolen
Magasin: 7 patroner
Vapnets vikt: 1,1 kg
Patron/kaliber .45 ACP = 11,43 mm
Utgångshastighet: 260 m/s

Colt modell 1911 är en produkt utvecklad av en mycket duktigt vapensmed i USA, John Moses Browning, skapare av många moderna vapen.
Pistolen utvecklades för att svara mot de krav som den amerikanska armen ställde, oroligheterna i Filippinerna gav vid handen att det dåvarande armevapnet .38 revolver inte räckte till i strid, stoppkraften var för dålig. Armen bestämde sig för att gå upp i kaliber och valet föll då på kaliber .45.
Under denna tid arbetade Johan Browning på Colt company och var redan klart med en utveckling av en halvautomatiskt pistol med en kaliber motsvarande kaliber .38. När då den amerikanska armen påtalade sitt behov av just en ny pistol i kaliber .45 modifierade Browning pistolen till kaliber .45 med ammunition i egen design (med en 230 grain’s FMJ kula) och skickade pistolen till armen för utvärdering.

Den legendariska utvärderingen

Denna utvalsprosess startade 1906 med medtävlande så som Colt, Luger, Savage, Knoble, Bergman; White-Merrill och Smith & Wesson.
Alla den tidens stora vapentillverkare var naturligtvis med, alla med tanke på att komma åt detta fantastiska kontrakt med den amerikanska armen. Efter en första utvärdering slogs de flesta ut men två tillverkare var kvar, för ytterligare tester. Dessa två tillverkare var Colt med John Brownings pistol tillsammans med Savage 1907 års modell.

Colt 1911 A1

Efter den första utvärderingen av pistolen fortgick förberedelserna inför den avgörande testen utförd av den amerikanska armen.
John Browning blev ansvarig för den första produktionen av 1911 pistolen, så han flyttade till Hartford och blev Chef för produktionen.
I Hartford mötte han en ung Colt anställd vid namn Fred More, dessa tillsammans införde rigorösa kvalitetskontroller på varje ingående del i pistolens tillverkning.

Testen

Pistolen visades upp igen för en kommitté, som utförde en fullkomligt tortyrtest av konstruktionen i mars månad 1911.
Testen bestod i att varje pistol skulle klara 6000 skott, efter 100 skott fick pistolen kallna av i 5 minuter, därefter 100 skott igen.
Efter var tusende skott skulle pistolen plockas ner och rengöras.
Efter dessa sextusen skott skulle pistolen provskjutas med defekt ammunition,
med patroner där kulan satt både för djupt och för högt i satta i patronen.
Därefter utfördes ett rostprov i vatten, pistolen lades i lera och smuts och sand, där efter gjordes nya funktionstester.

Brownings pistol passerade alla dessa tester och var den första pistol som testades i en sådan test, detta var på den tiden ett rekord som först slogs 1917 när Brownings maskingevär testades, med 40 000 skott.

Rapporten från denna test presenterade i National Rifle Association of America den 20 Mars 1911:

Testen av dessa två pistoler (Browning och Savage) gav vid handen att Colt pistolen var helt överlägsen och mest tillförlitligt, lättare att hålla ren och plocka isär och håller en högre precision i både tillverkning och i skjutning, än sin medtävlande Savage.

Den 29 mars år 1911 utnämndes den Browning utvecklade pistolen som den amerikanska armens officiella vapen då i kaliber .45 och benämns med namnet Modell 1911.

Denna original pistol är mycket lik den pistol som produceras i dag, man kan märka att en mindre design förändring har skett speciellt i stommen bakom avtryckaren. Denna nuvarande modell kallas modell 1911 A1 och finns naturligtvis i många modeller.

Jonny’s Colt 1911 Gold Cup special edition

Modifikationer

År 1923 Många smådetaljer var förbättrade och ett bättre grepp introducerades, men konstruktionen var oförändrad.

1924 M 1911 A1 börjar att produceras.

1929 .38 kaliber införs

1931 ACE modellen var en 22 kalibrig pistol. Denna variant togs fram som ett tränings vapen i kaliber .22. Vikt
och storlek var helt identiska, med original pistolen. Ganska stora problem fanns med denna kaliber, där just repeteringen
har svårt att fungera.

År 1941 stoppades produktionen av denna variant med togs upp efter kriget med då i liten skala.

1933 tillverkades en specialmodell av 1911 pistolen med ett mycket hög kvalitet på ingående detaljer och med ett
speciellt sikte, denna variant kännetecknas av en mycket hög precision. Colt .45 National match och
.38 Super National Match introduceras

1937 Under åren 1935 – 1945 byggdes en militär version med speciella tätningar mot smuts och vatten

1941 Commander LW introduceras

1949 tillverkades en variant med stomme i aluminium, även pipan kortades av, detta resulterade i en smidig och
lätt pistol vägande 740 gram som också tillverkades i kaliber 9 mm och för den Italienska marknaden i
kaliber 7,65. Combat commander introduceras.

År 1971 Ytterligare användning av aluminium i konstruktion vikten var nu 935 gram på en 1911 i kaliber .45.

1957 Gold Cup national Match, tävlingskytte blev efter kriget populärt igen i USA, En pistol benämnd Gold Cup byggdes av utvalda delar,
där alla slid delar var polerade och hela pistolen sattes samman med stor precision.

Colt’s pistoler för den civila marknaden kallades Colt Government pistol modell 1911. Government modellen lanserades i kaliber .38 med en ny hylsa avsedd för just automat pistoler. I magasinet fanns det plats för 9 patroner, fortfarande finns pistolen i denna kaliber att tillgå, den användes flitigt som målskytte pistol pga sin extra höga kvalitet.

Under åren 1970 till 1983 producerade colt serie 70 modell Government som var mycket lika originalet eller 1911 A1.
Sedan 1983 producerades serie 80 med en förbättrad säkerhet för slagstiftet.

1984 introduceras Officer,s model.

Commander och Defender modellerna är också tillgängliga på den civila marknaden så som kommersiella versionen av original Colt 1911 A1.
Båda dessa pistoler har en kompakt storlek, med avkortad pipa och stomme.
Colt commande är också producerad i en version kallad Combat Commander en mycket lätt pistol.
Den är bestyckad med ett standard grepp 7 patroners magasin och kamrad för olika kaliber . 45, . 38 super automatic, 9mm para.
Här slutar vi historien om Colt 1911 och går över till den tekniska delen av pistolen.

Tekniken

Colt 1911 A1 schematiskt

Vi kan här se uppbyggnaden av colt pistolen. Konstruktionen är relativt enkel, både att demontera och underhålla.
OBS pipbussningen.
Uppbyggnaden är ganska konventionell med stomme, mantel, löstagbar pipa.

Colt 1911 A1 Pistolens huvud detaljer

Syns dåligt på bilden gör pipans bussning.

Colt 1911 A 1

Detta är en pistol som har varit och är en förebild för många andra tillverkare, funktionen bygger på Browning systemet med en unik form av piplåsning.
Tryckmekanismen är lätt att förstå och lätt att underhålla. Slagfjäderns kraft påverkar i högsta grad tryckets hårdhet, liksom de anläggnings ytor som utgör tryck mekanismens lager och glidytor. I sedvanligt ordning kommer tryck mekanismen behandlas i ett separat avsnitt. Rekylfjäder är som på alla dessa pistoler en förbruknings artikel som i högsta grad inte bara påverkar funktion utan också vapnets livslängd, byt ut denna fjäder med jämna mellanrum.

Tryckmekanismen Colt 1911

Mekanismen

Låt mig först av allt slå fast att detta är en typisk tjänste pistol och avsedd att användas som ett sådant.
Dessa krav som ställdes på en tjänste pistol såsom att den skulle kunna tappas i ett smutsigt dike och ändå fungera, den skulle inte kunna gå av oavsiktligt, den skulle kunna repareras lätt under fältmässiga förhållanden. Alla dessa krav harmonierar dålig med de kraven som vi tävlingskyttar oftast önskar av ett vapen.
Colt 1911 är därför en pistol som i originalutförande kräver en viss anpassning för att platsa som ett tävlingsvapen, detta är inget unikt för just Colt, utan de flesta tjänstevapen kräver en anpassning för att passa in under de krav vi ställer.

Men grunden till en riktigt bra pistol finns där, vad vi behöver ändra på är följande, bättra på precisionen i skyttet, ändra avtryckarens funktion och vikt.
Detta är helt klart en pistol för den som gillar att meka i pistolen, i originalskick som en Mark 4 Goverment, krävs det både anpassning av pipan i mantel och en förbättring av trycket för att få en fullgod tävlingspistol. Att i detalj redogöra för varje steg låter sig inte göras i denna review, därför finns en litteratur hänvisning längst ner på sidan, båda dessa engelska böcker är av hög klass och bör vara självklara som referens litteratur hos en Coltägare.

Värde på precisionsförbättringar/modifieringar i procent i mekanik

Match pipa 10 %
Justering / tätning pipbussning 20 %
Head space 10%
Eliminering av spel (glapp) mantel_pipa 20%
Injustering piplåsning i mantel 20%
Eliminering spel mellan stomme och mantel 15 %

Stomme

Stommen är ganska konventionellt uppbyggt, det vanligaste är L stommen, Men vad som unikt med just Colt 1911 är användningen av en greppsäkring som finns på alla modeller. Hela pistolen andas högt säkerhetstänkande, med säkringar rätt placerade och för att ytterligare öka på säkerheten har Colt 1911 A1 av senaste modell också en säkring för slagstiftet. Avtryckare stopp saknas på alla modeller utom just Gold Cup, men detta är en ganska lätt modifiering att göra själv. Genom att borra in en insexskruv i avtryckaren. Numera levereras den enklaste Colt modellen med en avtryckare i plast, även den kan lätt ersättas i den stora mängd av uppgrade som finns att tillgå till pistolen.

Avtryckare finnes i många olika längder för att kunna anpassas till längden på skyttens fingrar. Det finns inga som rapporter om spruckna stommen, eller andra ingående detaljer som visar utmattning tendenser. Gold cup är en variant som kostar drygt det dubbla priset av vad en Colt 1911 A1 betingar, skillnaden är att
Gold Cup är sammansatt av detaljer med betydligt högre precision och att den levereras med ett ställbar sikte, typ Elliasson.

Rekommenderade förbättringar på just stommen är nätskärning i kolvens fram och baksida för att förstärka greppets karaktär. Även en nätskärning på varbygel’s framsida är att rekommendera för den som ofta skjuter tvåhands. Även en viss anpassning av glappet mellan stomme och mantel kan  rekommenderas, detta är relativt lätt att göra, genom att försiktigt ”klämma ihop mantel”. Hanen på bilden är en option hane en betydligt lättad hane och inte original. Tack vare sitt enkelradiga magasin har pistolen ett grepp som passar bra även till små händer!

Mantel

Ett mycket solitt utförande och inga rapporter om sprickor, slagstift är lätt att byta ut och är av bra kvalitet.
Mantel är utrustad med en utbytbar pipbussning och det lär gå att byta tre stycken bussningar innan pipan är utsliten.

Pipbussning Colt

Är lätt utbytbar och låser inte bara pipan i rätt läge utan fungerar också som en låsning av pip mekanism. Det kan vara lätt att skada blåneringen genom att använda ett metall verktyg när bussning lossas, men det finns alldeles utmärkta specialverktyg i plast för en billig penning. Mycket viktig att denna bussning justeras in mot pipan så att ett minimal glapp finnes här, det finns bussningar att köpa i underdimesion så att bussningen kan brotchas in att passa perfekt mot pipan.

Rekylfjäder

Till just Colten finns mängder av olika fjädrar i olika hårdhet och ett flertal tillverkare, principen är den att rekylfjädern ska anpassas efter den laddningen som skjutes i pistolen. Optimalt är att fjädern har den kraften att den precis stoppar mantelns rörelse innan den slår i bott. Detta får provas ut.
Som vanligt gäller byt rekylfjäder ofta.

Men tänk på att rekylfjäder och magasinets fjädrar arbetar i symbios, så kanske varannan, var tredje gång man byter rekylfjäderär det dags att också byta magasinens fjädrar.

Slagstift (tändstift) med fjäder och låsning.

Slagstiftet är mycket hög kvalitet och lätt att byta ut. Detta till trots att det saknar riktiga radier i ansatser, men förmodligen har valet av hög kvalitet stål byggt över detta.

Colt utdragare

Relativt lätt att byta genom att använda en drivdorn, utdragaren låses av samma låsning som låser slagstiftet.
Kan ibland sitta fast riktigt ordentligt i mantel, knacka då försiktigt som bilden visar med en drivdorn.

Pipa

Pipan är utrustad med en piplänk lätt att byta ut vid slitage, för en liten kostnad i stället för att byta up pipan. En helt ”rå” Colt 1911 ger en träffbild på ca 120 mm på avstånd 25 meter, med en trimning pipa _ mot stomme kan en träffbild på ca 25 – 35 mm på samma avstånd förväntas. Anledningen till det ganska stora glappet i pipan mot mantel är att pistolen ska som tjänstevapen klara en svår miljö. Varning för att skjuta ammunition typ 39 B i denna pipa, det kan räcka med ett skott för att förstöra den! Det finns många olika tillverkare av option pipor till pistolen, både vanliga match pipor och polygonpipa finnes. Oftast behövs en anpassning av pipans låsklackar mot motsvarade låsklackar i mantel utföras för att få till en bra precision.

Sikte

Original sikte är ej justerbart i höjdled men kan däremot justeras i sidled genom att försiktigt knacka på siktet till önskad läge.
Det vänstra siktet är ett orginalsikte till Gold Cup modellen, tillverkare är Elliasson. ( låter svenskt det där!).
Det högra siktet är ett originalsikte till en Colt 1911 A1.

Flera olika tillverkare har på sitt program ställbara sikten till just Colt pistolen, bäst anses Bomar sikte vara, tillverkat i stål.
Ganska hyfsad anses också L P A siktet vara. Kornet är också utbytbart i stommen, fastsatt genom att nitas fast i stommen, demonteras genom att man med en
dremmel slipar bort den del av siktet som sticker in i mantel, slår bort det gamla siktet med en drivdorn och ersätter med ett nytt och sedan nitar fast det nya siktet igen.

Magasin

På bilden ett litet urval av magasin, etta till vänster är ett vanligt standardmagasin för 9 mm.
Magasin 2 är avsedd för 45 APC.
Magasin 3 är ett magasin avsett att användas under strid, öglan är till för att med hjälp av bajonett kunna dra ut magasinet ur pistolen om det fastnar. Magasin 4 är ett .22 kalibrig magasin, det finns en fint fungerande konvertering sats för just .22 kalibrig ammunition. Ingen av dessa magasin går att ta isär för rengöring eller byte tryckfjäder, en viss rengöring går att utföra utifrån, genom att lägga magasinet i ett fotogenbad och sedan blåsa rent med tryckluft.

Tips om magasin av Anders Thim

Om det är magasin med fast ”botten” ex Colt MecGar , Ed Brown mfl , så gör jag så här.
Fyll magasinet med tre klickpatroner eller tomhylsor (inte laddad ammo) ,stoppa en smal skruvmejsel i ett av de hål som finns på magasinet, skruvmejsel ska gå rätt igenom utan några problem(skruvmejsel” låser magasinsfjädern”).
Ta bort klickpatronerna, vänd upp och ner på magasinet och ut kommer patronföraren.
Sätt handen över magasins öppningen och ta bort skruvmejsel , fjädern hoppar då ut!
Vid hopsättning av magasinet klarar man sig utan skruvmejsel.

Magasin för praktiskt skytte eller PPC

Detta är ett optionmagasin förlängt för att kunna användas vid snabba magasinbyte tillsammans med en adapter på kolvens undersida.

Epilog

Detta är helt klart ett vapen för den som gillar teknik. För den som bara vill skjuta kan kanske Gold Cup vara ett bra alternativ.
Annars är detta som en skänk från ovan för den eller dom som gillar teknik och som alltid vill förbättra eller förändra lite efter egen personlig smak. Det finns massor av olika upgrade att köpa det finns utomordentligt bra böcker på engelska och det finns, de få specialverktyg som krävs, lätt att tillgå i USA.

Det är med mycket stor beundran jag har tagit del av konstruktionen, jag kan ibland se framför mig alla de problem som John Browning måste ha brottas med under denna konstruktion. Jag måste också uttrycka en stor beundran för en konstruktion snart 100 år gammal och fortfarande i många avseende helt ”upp to date”.

En fantastisk pistol som dock kräver en visst tekniskt kunnande av ägaren, eller en kunnig vapensmed, för att komma till sin rätt som tävlingspistol.
Kan utan tvekan rekommenderas med detta lilla förbehåll.

+ Har ett mycket behagligt grepp, funktionen är i alla avseende mycket tillförlitlig, finns massor av engelsk information om modifieringar osv.
Skjuter bra efter trimning, inga spricktendenser, finns i många olika kaliber. Mycket trevlig grovpistol.

– Standard modellen kräver en anpassning för att duga som tävlingspistol.
Vissa delar bla tryckmekanismen är lite svår att demontera.

Revision 2009 02. Rev. 2012 04 Arne Nohlberg och Jonny Hakala rev 2015 04

Colts hemsida i USA

Colt forum USA

Colt orginal manual

Litteratur

The Colt 45 Automatic a Shop manual Jerry Kuhnhausen volym 1 och kanske volym 2 ( 202 sidor med mycket bilder) Mycket bra!

The custom government model pistol Layne Simpson ( ansedd av Jonny Hakala som den bästa ) 640 sidor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s