Begagnad pistol, råd och tips inför köpet

Denna artikel är tillägnad dom som står i begrepp att inhandla sin första begagnade pistol.
Men den kan kanske också vara värdefull som referens även för den lite mera kunnige pistolskytten. Redan i planeringstadiet insåg jag att detta med köp av ett begagnat vapen i detta fall pistol, är mycket omfattande ämne. Men jag beslöt mig ändå för att göra ett ärligt försök att belysa en del av fel och brister som kan finns på en begagnad pistol. Kan jag sedan rädda någon enda från ett ödesdigert köp av en dålig pistol, då har mina intentioner verkligen uppfyllts.

Naturligtvis kan jag inte i denna artikel ge råd speciellt anpassade för varje enskild pistol, utan råden måste ses som mera generella. För att viss mån dela upp det stora antalet pistoler som finns på marknaden gör jag en uppdelning mellan tjänste pistoler och finkalibriga pistoler, av den enkla anledningen att deras konstruktioner skiljer sig högst väsentligt åt. På den marknad som du som konsument kommer att befinna dig, finns allt ifrån riktigt fina välskötta vapen till riktiga ”ankarsänken”.

Men en sak har dom alla gemensamt, dom är till salu i olika prisnivåer.

Tyvärr finns det fortfarande i många begagnade hyllor, pistoler som är så dåligt rengjorda att det är svårt att göra en riktig bedömning av vapnets status.
Nöjd dig inte med en sådan pistol, för vem skulle drömma om att köpa som exempel en bil, som vore så smutsig att du knappt kunde se kulören på färgen?
När jag vid några tillfällen ute hos handlare påpekat att detta är smutsigt vapen som inte går att besiktiga, får jag oftast till svar, ” den kom nyss in och vi har inte hunnit att göra rent den ännu”. Tydligen hade alla vapnen hos denna handlare kommit in samma dag för alla var lika smutsiga!

Begagnad Unique kaliber . 22

Köplagen

Låt oss först se på de faktiska förutsättningar som reglerar ett köp, det finns egentligen två olika scenario. Där du som konsument ( köpare) och ditt köp regleras med olika regelverk.

1. Köp av ett företag: ( vapenhandlare) Detta är utan tvekan det mest trygga köpet, skulle du inte vara nöjd med din pistol, kan du alltid gå tillbaka till det företag du köpt vapnet i fråga och reklamerna vapnet. Du som kund, har ett stort stöd i konsument lagen och den huvudsakliga bevisbördan åligger faktiskt säljaren i detta fall företaget som sålt pistolen. Nu friskriver inte detta dig som användare av vapnet i fråga från allt ansvar. Konsument lagen är mycket tydlig på just denna punkt.

Låt mig dra ett exempel :
Du köper en begagnad Nojja av äldre modell och åker hem och skjuter mängder av 39 B i denna pistol, redan efter ett par månader upptäcker du att pistolens pipa är helt slut, du reklamerar pistolen. Ärligt berättar du vilken ammunition du har använt och får till svar, ”det förstår du val att du inte kan skjuta 39 B i
denna pistol!” Men så är inte lagen skriven, det kan INTE förutsättas du visste detta om just denna ammunition, det åligger faktiskt säljaren att informera om vilken ammo du ska och inte ska använda. Om inte säljaren gett dig denna information vid köpet kan du utan problem reklamerar din pipa. Skulle du inte få rätt i ett fall som detta så kan du alltid vända dig till A R N Allmänna reklamations nämnden.

2. Köp av en privatperson: I detta köp är du som köpare betydligt mera utsatt och din chans att häva ett köp av en defekt pistol är betydligt mindre.
Trots detta så kan nästan alltid ett köp i efterhand mer eller mindre rättas till om det finns ett dokument som utvisar vad säljaren har lovat, men tyvärr måste nästan alltid dessa konflikter lösas i en civil domstols process! Lagen är ändå ganska tydlig i båda dessa fall av köp, att även ett muntligt avtal eller en utfästelse är att betrakta som ett avtal. Men bevisbördan är mycket svårare att i efterhand styrka om det saknas vittnen. Konsumentverket kan i de flesta fall hjälpa till vid problem. Förvissa dig också om att säljaren vid köp av privatpersoner verkligen äger pistolen, en vapenlicens säger egentligen inget om att ägaren verkligen äger pistolen, den kan vara såld på ett avbetalningsköp!

Kontrollera ALLTID att det vapnet du avser att besiktiga verkligen är oladdat!

Första anblicken

Denna första kontakten med vapnet ifråga säger väldigt mycket om vapnets nuvarande skick och faktiskt en hel del också om föregående ägare.
Naturligtvis finns det undantag från denna regel men de är ganska få. Var noggrann när du tittar på vapnet och är du osäker försök att ta med dig en kompis som har större erfarenhet. Första förutsättningen för att kunna göra en någorlunda besiktning av vapnets nuvarande kondition är att detta är rengjort, tyvärr slarvas det med denna rengöring både hos privatpersoner och tyvärr också hos vapenhandlare! Om du inte klarar att plocka i sär vapnet be om hjälp av den som säjer vapnet.

Avtrycksmekanism

Detta är den funktionen av vapnet som vi absolut inte ska på något sätt finna oss i att göra avsteg i från, kontrollera alltid att avtryckaren har en avtrycksvikt på minst 1360 gram för ett vapen i klass A eller B och 1000 gram för klass C vapen. Hela denna kontroll utföres normal vid en vapenkontroll inför en tävling av en vapen kontrollant. Har du hemma ett vapen och saknar en godkänd vikt, kan en någorlunda kontroll genomföras med hjälp av ett snöre och en vattenfylld 2 liters mjölkpaket uppfylld med minst 1,4 liter respektive 1 liter vatten. I de flesta pistolerna, dock ej rena tjänstevapen går det oftast att justera tryckmekanismen’s avtrycksvikt inom ganska stora gränser. Tänk på att ett lågt tryck på en tjänstepistol som saknar justering av tryckets hårdhet, kan orsaka ganska höga kostnader att åtgärda av en kompetent vapensmed. Oftast är det defekta upphaksytor som genererar detta problem. detta gäller de flesta tjänstevapen och en del riktigt gamla .22 pistoler. Finns det en säkring på vapnet så ska den naturligtvis fungera.

Mekanism och Tryckmekanism

Mekanismen kan ju egentligen inte bedömas vad skick beträffar utan att en demontering har skett, men det går ganska bra att göra en hyfsad bedömning genom att göra en ” rengörings demontering”. Vad som är speciellt viktigt är att kontrollera förslitna ytor och se upp med onormalt stora glapp. Viktigt är att alla mekaniska rörelser går lätt utan att kärva. Kontrollera samtidigt att korn och sikte är hela och inte skadade, ett korn är relativt billigt att byta ut, medan ett sikte kan röra sig om flera tusen kronor. Kontrollera att siktet går att justera i både sid och höjdled. Ta en kontroll av skruvarna för tryckmekanismen är dom skadade? Kan tyda på ett överdrivet flitigt skruvande! Trycket ska kännas mjukt och helt sakna skrap, det ska var en distinkt känsla mellan förtryck och  sluttryck och ska helst sakna släp innan skottet faller.

Sprucket stomme Hämmerli 208 pistol

Stomme (pistolhus)

Detta kan vara en akilleshäl vid köp av en begagnad pistol, för det är få pistoler på marknaden där inte sprickor kan förekomma i stommen, eller i mantel.
Naturligtvis förekommer dessa sprickor inte på alla pistoler, en del fabrikat är mer eller mindre sprick benägna. Se upp speciellt med gamla Neuhausen pistoler och gamla Hämmerli och var speciellt noga med alla kaliber .32 pistoler, speciellt sprick benägna i denna kaliber är gamla Walther och Unique pistoler.
Detta för att nämna några exempel. Tyvärr kan de första tendenserna till sprickor vara nästan helt omöjliga att se med blotta ögat. Endast en undersökning av en fackman med en speciell utrustning kan friskriva ett stomme från utmattnings-sprickor. Betingar den påtänkta pistolen ett högt pris kan man kanske förhandla fram en Garanti från säljaren att stommet är fritt från sprickor, för tyvärr är detta oftast mycket kostsamma reparationer. En del av dessa sprickor uppstår genom en felaktigt konstruktion, andra genom dålig skötsel och underlåtenhet att byta rekylfjäder, oftast i kombination med för kraftiga laddningar.

Ta en ordentlig kontroll av rekylklacken i tänstepistolens stomme och passa samtidigt på att kontrollera den låsning som låser pipan i mantel och samtidigt utgör en låsning av pistolens mekanism.

Neuhausen long sport pipa

Pipa

När det gäller denna vitala del i pistolen som i högsta grad påverkar resultatet framme på måltavlan, är våra möjligheter till en mätning mycket begränsade.
Men vad vi däremot kan göra är att noga studera pipans lopp med hjälp av en liten lampa eller genom att rikta den mot ljuset. Vi kan på detta sätt bilda oss en någorlunda uppfattning av pipans slitage, viktigt är också att ta en noga titt på pipans mynning den så kallade kröningen. Att det finns små repor i pipan är helt normal, men det ska absolut inte finnas djupa repor och pipans mynning ska också vara helt intakt. Tyvärr är detta sätt att besiktiga en pipa mycket grovt och en sliten eller rättare sagt utsliten pipa kan tyvärr passera igenom vår lupp, som godkänd. En begagnad pipa kostar mellan 600 och upp till ett par tusen kronor att införskaffa, en ny oftast betydligt dyrare. Se speciellt upp med 9 mm pistoler som man kan misstänka är skjutna med kronans ammunition M 39 B.
Denna ammunition har en stålmantlad kula som är så hård att den kan med ett enda skott tränga ut pipans diameter och på ett mycket dramatiskt sätt äventyra vapnets precision. En bra test på pipan är att provskjuta helst i skottstol, men även med ett bra stöd ska du kunna hålla minst 9,an på 25 meter utan problem.
Titta noga i patronläget efter frät eller rostskador.

Benelli mantel

Mantel

Samma kontroll som med stomme, leta efter sprickor och andra skador. Längst fram i mantel finns på de flesta tjänstepistoler en bussning för pipans lagring, i denna bussning ska det finnas så lite glapp som möjligt. På en tjänstepistol är det viktigt att inte pipan glappar i brownings låsningen, se bild pipa Neuhausen där de två klackarna på pipans översida är just dessa låsklackar. Motsvarande uttag finns i pistolens mantel, när pipan är i låst läge ska det absolut INTE
finns ett glapp i denna låsning.

Räkna med att du måste byta rekylfjäder lägg in detta i priset, tyvärr med all den vetskap vi i dag har om skador orsakade av dåliga utmattade rekylfjädrar, så fuskas det fortfarande med dessa byten. En rekylfjäder kostar mellan 100 till 300 kronor och ska bytas med jämna mellanrum. När det gäller utdragare så får den kategorin av delar räknas som förbrukningsmaterial.

Slutstycke Benelli

Slutstycke

Är också en vital del som ska vara i gott skick, vi skiljer här på finkalibriga vapen med ett så kallat tungt slutstycke och ett tjänstevapen där mantel utgör slutstycke. På ett finkalibrigt vapen ska vi kontrollera att de ytor som arbetar mot varandra och utgör en tätning, mellan pipa och slutstycke, är oskadade.
Leta efter sprickor även här speciellt då på .32 kalibriga pistoler och tjänstepistoler. Slagstiftet ska vara helt, men just denna detalj liksom utdragaren och utkastare av patroner får anses som förbrukningsartiklar.

Walther Magasin

Magasin

Magasin är relativt billiga och kanske på sikt också nödvändiga att ersätta med jämna mellanrum. Oftast följer två eller flera magasin med pistolen vid köpet, en bra test är att jämföra dessa både magasin mot varandra, känn på fjädrar, mät avståndet mellan de läppar som matar fram ammunitionen och som oftast orsakar matnings problem. Magasinen är oftast tillverkade i härdad stålplåt, men läpparna för patronmatning går ändå att justera till rätt mått.

Modifierad Morini kolv läs mera om kolvmodifiering

Kolv

Kolven är enligt mitt sätt att se det, till för att anpassas till skyttens händer. Oftast ser man i annonser ”kolv orörd”, vad har den föregående ägaren egentligen tänkt sig? Att handen ska anpassa sig till hans kolv? Kanske var det just detta som aldrig hände? Är det därför pistolen säljs? Nej kolvens utförande är egentligen inte av så stor betydelse mera än att den inte får vara för liten. En anpassning av kolven måste alltid till för att skapa en bra gränsyta mellan skyttens hand och pistolen. Räkna redan från början med att du måste anpassa kolven till din hand, om du sedan köper en ny eller begagnad eller använder den kolv då får med vid köpet, spelar mindre roll. Läs mera om kolv anpassning.

Jag rangordnar min pistol enl följande rankingsystem 1 kolv, den anpassade kolven är för mig värd mera än hela pistolen, pistolen är lätt utbytbar medan en rätt anpassad kolv kräver många timmars tester innan den ” sitter som den ska”. Jag tycker också att det är tragiskt att se att skyttar kan investera 10 tusentals kronor i ett vapen och sedan leva tillsammans med detta vapen år efter år med en kolv som definitivt inte är anpassad efter skyttens händer.

Den som en gång fått uppleva hur det är att skjuta med en korrekt anpassad kolv, vet vad jag talar om!
En ny kolv betingar oftast ett nypris på ca 16 – 1900 kronor, förvisso ganska mycket pengar, men ganska ofta går det att finna begagnade kolvar på vapen börser.
Så dessa 16 – 1900 kronor är utan tvekan, kanske den bästa investering du någonsin gör i ditt skytte!

Epilog

Har du möjlighet att låna hem pistolen ett par dagar eller en vecka för provskjutning, är detta en stor fördel.
Det tar alltid en tid att lära känna ett nytt vapen och de första testerna kan sedemera framstå i en helt annan dager.
Rätt pris är ju vad vi alla bör eftersträva, både säljare och köpare. Vad är då rätt pris?
Rätt pris ska ge vid handen att både säljare och köpare är nöjda med affären.
Innan du köper ett begagnat vapen,gå ut på olika vapen sidor och vapenbörsar och se var prisbilden ligger för just det vapnet du är intresserad av.
Fråga kompisar och bilda dig en egen uppfattning om vad du är beredd att betala.
Naturligtvis drar option delar, så som ett bättre sikte än orginal osv upp priset.
Men ändå gör man oftast en bra affär om man köper den där påkostade pistolen begagnad.
Lycka till med din vapenaffär!

Arne Nohlberg

Rev. 2012 05

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s