Skytterörelsen’s framtid i Sverige – debatt artikel

Allt för få medlemmar i denna riktigt stora folkrörelse verkar inse allvaret i de hot som den Svenska staten riktar mot denna hundraåriga sport och fritidssysselsättning, politiska beslut som kommer att beröra mer än halv million människor i vårt land.

Vi har kunnat se att det ena hotet efter det andra tonar upp sig mot vår sport/fritidsysselsättning. Det började egentligen efter en ganska lugn period med blyförbudet, beslutat att träda i kraft den 1 – 1 2008, men ganska snabbt följdes detta förbud av en ny kalldusch nämligen den nya F A P , en.

Men tydligen räcker det inte, med dessa förordningar utan inom en ganska snar framtid tas ett beslut om naturvårdsverkets nya buller lag för våra skjutbanor. ( var ute på remiss till hösten 2004) I denna buller lag kräves en sänkning av impuls ljudet från de i dag stipulerade 75 db ner till omöjliga 60 db efter kl 18,00 på kvällen. Alla som någon gång har sysslat med mätningar i DB vet att en halvering av ljudet innebär en minskning av 3 DB.

Man kan med lite fantasi tolka detta nya påfund som att : ”Kunde vi inte knäcka skyttet i Sverige med blyförbudet och med den nya vapenförvaringslagen så tar vi dom med den nya buller lagen” Detta är en högst personlig tolkning utan någon som helst förankring, men detär ju tillåtet att fundera, även i dessa termer.

Jag följer noga vad som händer dels genom regerings protokoll och dels genom ett kontaktnät som mina protester framförallt mot blyförbudet har skapat med dels myndigheter och privatpersoner. Det finns i detta kontaktnät myndighetspersoner som pga sitt arbete inom myndigheten inte kan agera utan att förlora jobbet! Ganska frekvent tar jag också del av vad som speglas på förbundets hemsida och på de olika kretsarnas hemsidor. Men jag måste tillstå att det allvarligaste hotet som någonsin riktats mot vår rörelse, inte på något märkbart sätt speglas på alla dessa hemsidor.

Visst har Pistolskytteförbundet gjort en storsatsning tillsammans med de andra skytteförbunden och på ett mycket förtjänstfull sätt trappat upp motståndet mot våra politkers nedläggning av Svensk skytte. Men räcker detta? Vad kommer egentligen att hända inom de närmaste 3 – 4 åren? Därför kommer resten av denna artikel att handla om min personliga uppfattning om inte annat anges, där jag presenterar reella fakta kommer jag också att ange detta på ett tydligt sätt.

5000 Skjutbanor

I Sverige finns i dag ca 5000 skjutbanor, men om några år finns bara ett mindre antal kvar av dessa skjutbanor om naturvårdsverkets krav på buller går igenom i riksdagen. Vad som är speciellt anmärkningsvärt med den av våra politiker skyndsamt framslängda bullerlagen för skjutbanor är följande:

Varför så bråttom med en svensk lag när regeringen måste veta att inom EU jobbas det febrilt på en för hela unionen heltäckande bullerlag avsedd att presenteras om ca 3 år.
Varför använder naturvårdsverket ett eget mätsystem som ej finns att tillgå ute på marknaden, med en egen mät logaritm, detta omöjliggör alla former av referens mätningar i egen regi?
Varför avvaktar man inte EU lagen med tanke på att antalet klagomål från berörda grannar till skjutbanor är försumbart eller mycket lite? Detta tar jag som intäkt för att andra politiska krafter agerar i bakgrunden!

Utav dessa nuvarande 5000 skjutbanor kanske, obs kanske max ett hundratal klarar kravet från naturvårdsverket, de andra måste då läggas ner! Det finns krafter i svensk politik som gång på gång för fram kravet på att dessa då nedlagda skjutbanor ska saneras, detta till trots att försvarsmakten redan har lagt ner 300 millioner kronor av våra skatte pengar på att sanera ett litet antal militära skjutbanor i sverige, med ett mycket klent resultat! Eller för att använda ett mera heltäckande uttryck, med ett katastrofalt dåligt resultat!! Trots omfattande tvättning ar av skjutvallarnas fyllnadsmaterial kunde ingen som helst bly utvinnas. Med andra ord så slängdes 300 millioner kronor skattepengar direkt i sjön. Jag får också rapporter från skyttevänner ute i landet att skytteföreningar tvingas att fylla upp skjutvallarna med sågspån för att minska risken för rikoschetter.

Återigen är dessa miljötjänstemän ute och cyklar, vi vet i dag att sågspån defenetivt inte hör till de komponenter som måste till för att minimera rikorschetter, utan i stället är det så att just sågspånet späder på skjutvallens försurning och på detta sätt egentligen utgör en miljöfara. I stället borde ett lager ca 10 cm tjockt torv grävas ner i vallen, torven har den egenskapen att de absorberar eventuellt utläck bly. Ett tio centimeters torvlager förhindra all blyläckage i minst ett par hundra, kanske upp till sexhundra år.
Men sågspån, NEJ!
Visste du att ett litet stånd med brännässlor utgör en bra mätare på din skjutvalls status när det gäller PH värde? Brännässlor växer inte på försurade områden.

Fältskytte

Vad vi kan glömma är framför allt fältskyttet, men kanske finns det ändå en ljusglimt just när gäller fältskytte, men detta fältskytte kommer då att bedrivas på stationära större anläggningar som kommer att klara myndighetskraven, men alla lokala mindre tävlingar kommer att försvinna med automatik. Kanske är det redan nu i dag läge för våra kretsar att gemensamt samla de olika klubbarna och krets för krets skapa någon form av skytteanläggningar, anläggningar som klarar nutida och förhoppningsvis framtida krav. Det är en ganska lång startid på ett sådant projekt så det är hög tid att starta nu!

Banskytte

Tyvärr kan vi inte med någon som helst säkerhet bedöma konsekvenserna av det redan beslutade förbudet att använda bly vid skytte som träder i kraft den 1 – 1 2008. Beslutet är överklagat till EU kommissionen, men fortfarande har inget svar kommit (helt normal tid). Men ”någon” har väckt upp våra djurskyddsorganisationer som på ett mycket förtjänsfullt sätt uppvaktat regeringen om den ökade risken för skadeskjutningar, där den nya ammunitionens lägre hastighet kommer att öka antalet skadeskjutningar ganska dramatiskt och på detta sätt krockar med jaktlagen. Att alla dessa felaktiga uppfattningar om bly i fast forms skadlighet för naturen fortfarande sprides av media osv är och förblir ett offer på okunnighetens altare. Kanske kommer den reella vetskapen om blyets ofarlighet och harmlöshet i våra skjutvallar till sist att segra! Fortfarande finns inga rekommendationer om miljökulfång, ingen myndighet kan fortfarande svara på frågor om dessa totalt onödiga tingestar.

Miljö

Det vore naivt att tro att inte just skytterörelsen skulle omfattas av den strävan efter en bättre miljö som vi människor måste ställa upp på. Till min stora förvåning så saknas en miljö ansvarig även på vårt pistolskytteförbund, när det gäller ute i våra kretsar har jag inte kunna finna den funktionen hos någon krets. Avsaknaden av denna viktiga funktion ställer oss i dålig dager och öppnar hela vår skytterörelse för ett direkt frontangrepp! ( Detta har ju redan skett) För någon som vill oss illa är det mycket lätt att utnyttja denna blotta för ett fatalt angrepp på oss i skytterörelsen.

Publicitet

Här finns våra stora och mycket allvarliga akilleshäl inför framtiden. Det duger inte i framtiden att åka ut bushen och skjuta och sedan är allt bra. Vi som håller på med skytte måste få en förståelse och acceptans för vad vi håller på med, av den stora allmänheten, vi måste informera om vår sport vi måste på ett helt annat sätt än vad som sker i dag, gå ut i   tidningar i TV och andra media och berätta vad vi vi håller på med och VARFÖR vi gör detta. Det duger inte att som i dag vi uppmärksammas var annat år när någon berusad  pistolskytt har skjutet grannen, det är en förödande publicitet för hela skytterörelsen. Vad det kommer att handla om i framtiden är att skapa ett förtroende inte bara hos myndigheter utan också hos den stora allmänheten. Vi måste komma ut och berätta att ett vapen för oss är som en stav för en stavhoppare, ett redskap! Vapen är förvisso ett i orätta händer ett farligt redskap, men i dessa farliga händer är även en höjdjhopparestav ett farligt redskap! Vi måste nå ut till våra lokala tidningar till våra stora dagstidningar osv, inte bara med resultat listor vi MÅSTE berätta vad skyttet är och hur mycket det betyder för den som utövar denna sport.

Föreningens del i framtiden

Tyvärr är det utmärkande för allt för många skytteföreningar att styrelsen består av före detta aktiva skyttar som numera bara ” sitter” i styrelsen och egentligen inte tillför något alls till sin förening. Oftast är detta människor som för många år sedan var aktiva och sedan har tagit en föreningspost för ” att ingen annan tog den”. Tyvärr tillför oftast dessa människor mycket lite substans till föreningen och utgör oftast en bromskloss för all framtida utveckling, detta genom en stor konservatism. Tyvärr är också så att i många skytte-föreningar finns en stor revir-känsla och allt för många ägnar den största delen av sitt arbetet åt att ”pinka in sitt revir ständig och jämt”. Detta är tendenser vi måste bryta för att kunna gå in i framtiden både som en organisation och förening, kan vi inte råda bot mot dessa tråkiga framstegsfientliga beteende, då har vi inget i framtiden att göra!

Epilog

Ta denna artikel som den är, en debatt artikel om skyttets framtid i Sverige. Helt klart är att om vi vill finnas kvar om några år så måste vi jobba för det. Inte så att ta upp  problematiken på ett möte och sedan går alla hem och glömmer detta på någon dag. Vi måste resa oss upp som en organisation och slåss för vår framtid tillsammans med skytterörelsen, vi kommer inget att få gratis, vi kommer att få på ren svenska ” Kämpa utav bara helvete” Tyvärr är detta, den enda lösningen som jag ser framför mig. Har du en annan uppfattning skicka ett mail jag publicerar ditt inslag under denna artikel.

Rev. 2012 10

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s