Varför krånglar pistolen? Tips och råd

Att en pistol är en gammal mekanisk konstruktion kan väl knappast någon ifrågasätta, men att denna pistol såsom alla andra mekaniska produkter, behöver service och en frekvent rengöring för att få till en bra funktion, verkar vara svårare att förstå. Jag har egentligen ingen förståelse för att allt för många, eftersätter denna service och rengöring. Detta kan…

Rekyl.. En kraft att räkna med

Alla som någon gång har hållit i ett vapen och avfyrat detsamma har kunnat notera en kraft som vi i dagligt tal benämner med ordet REKYL. Vi vet också att detta är en kraft som generas som en ” motkraft mot den laddningen vi skjuter i väg”. I vissa fall kan denna rekyl på ett mycket dramatiskt…

Sig Sauer 226 Sport

Sig Sauer P 220 kom ut på marknaden i mitten på 70 talet och inlemmades ganska snabbt som en tjänstepistol hos både i militära förband och som tjänstevapen hos polis. P 220 pistolen som är grunden till vår rewiew pistol 226 sport, var från början tillverkad i solitt stål, men fanns sedemera att tillgå i både aluminium…