Sig Sauer 226 Sport

Sig Sauer P 220 kom ut på marknaden i mitten på 70 talet och inlemmades ganska snabbt som en tjänstepistol hos både i militära förband och som tjänstevapen hos polis.
P 220 pistolen som är grunden till vår rewiew pistol 226 sport, var från början tillverkad i solitt stål, men fanns sedemera att tillgå i både aluminium och i konstruktions plast.
Pistolerna i 200 serien skiljer sig inte från SIG,s tillverknings status utan är av en mycket hög kvalitet och har som vanligt när det gäller vapen från SIG en hög skjutprecision.
Denna pistol P 220 blev basen till en av SIG,s mest framgångsrika serie av pistoler. Utmärkande förutom den höga tillverknings kvaliten är en mycket god ergonomi, stor tillförlitlighet och en hög skjut precision. 200 seriens pistoler Tillverkas i både 7,65 ,9mm , .38 och .45 APC, i 9 mm utförande. Denna rewiew kommer i bilder och text endast att behandla SIG 226 Sport i 9 mm varianten, men skillnaden är inte så stor mellan de olika modellerna så att även en .220 eller en 229 ägare kan känna igen sig.

Historik

SIG 220p konstruerades som en ersättare för den legendariska SIG 210 som med tiden ansågs för dyr att tillverka av SIG Arms. Ett av de andra kraven förutom en billigare tillverkning var också att pistolen skulle utrustas med en Double Action avtryckare. Men fortfarande fanns kraven på en hög precison i tillverkningen kvar. Detta var förmodligen lättare att uppnå nu, på grund av den utveckling som har skett med typ CNC maskiner för bearbetning. År 1975 införde den Sweiziska armen SIG 220 pistolen som där benämndes Pistol 75. P 220 modellen var avsedd som en bas för vidareutveckling av en kommande hel serie av pistoler, så som P 225, P226 P 239 osv. En slagstiftslåsning infördes senare i produktion av P 220, det fanns flera olika modeller med stomme i stål, aluminium och tom i konstruktions plast. I den första serien levererades alla pistoler med stomme i hammarsmitt stål och mantel i rostfritt stål.

SIG 226 Sport

SIG 226

En del pistoler är ”laddade” med olika finesser och påstådda förbättringar, en del pistoler verkar konstruerade för att enbart på verka den etiska känslan hos köparen. Så är dock inte fallet med SIG 226, det är en ren högteknisk kvalitets pistol från den mycket ansedda tillverkaren SIG ARMS.

Utmärkande är också tillgången till den Svenska agenten Sportec i Åkarp, ett företag med dokumenterat bra service och de flesta reservdelar snabbt tillgängliga.
Pistolen är mycket kompakt uppbyggd och har ett kryssmagasin som innehåller 15 stycken 9 mm patroner, den höga magasinskapaciteten gör att greppet blir ganska stort och kanske ska man inte ha riktigt små händer för att känna sig tillfredsställd med greppet. Den testade pistolen var försedd med ett ”gummigrepp” och trots min relativt små händer var det inga problem att känna sig komfortabel med greppet, greppvinkel är som på de flesta tjänstepistolerna relativt rakt. Avtryckaren har ett relativt långt spel innan man når förtrycket, medan’s avtrycket fungerar bra som ett tjänstepistols tryck. Främre delen på varbygel är nätskuren för att ge ett bra tvåhandsgrepp. Siktet är orginal fast och måste då justeras med ett speciellt verktyg, men oftast i begagnat leden är ett justerbart mikrometersikte applicerat. Demontering av pistolen för rengöring, är mycket enkel och bör inte avhålla ens den allra slöaste för rengöring!

Data för SIG 226 semiautomatisk pistol, med mekanisk piplåsning och med rekylstyrd omladdning.
Dubbel och singel action avtryckare.
Byggd i rostfritt stål och i aluminium, försedd med justerbart sikte.
Finns med 4 olika ytbehandlingar
Finns i tre olika kaliber 9 mm .357, 40 s&w och .45 auto.
Dessutom finns en modern serie av pistoler i X serien P226 X -act P 226 X-five P226 X-master L och P 226 X-press
och P 226 X-zone alla dessa pistoler mer eller mindre anpassade för tävlingskytte i orginalskick.
Men återigen till P 227 Sport pistolen

Typ SIG Sport 226 Sport II SIG 226 Sport Stock
Kaliber 9 mm 9 mm
Längd 196 – 198 mm 196 – 198 mm
Höjd 142 mm 142 mm
Vikt ca 800 – 920 g ca 800 – 920 g
Antal patroner 15 – 12 – 7 dubbelradigt 15 – 12 – 7 dubbelradigt
Typ av tryck tryck punkt ca 2 kilo DA tryck punkt ca 2 kilo DA
Riktmedel original fasta som option mikrometersikte fasta som option mikrometersikte
Visirlinjelängd 195 mm 195 mm
Piplängd 112 mm 112 mm

Stomme ( Pistolhus)

Stomme är tillverkat i aluminium och ger att gediget intryck redan från början, fint bearbetade ytor hög kvalitet på ingående detaljer, men kan kanske inte direkt jämföras med den gamla Neuhausen pistolen föregångaren SIG 210. Förmodligen skulle det vara ekonomiskt självmord att försöka att producera en sådan konstruktion som SIG 210, till det priset som denna pistol betingar. Alla glidytor är fint bearbetade och det lilla glapp som finns mellan stomme och mantel är helt acceptabelt.
Ytbehandling är eloxering också denna snyggt utförd. Tryckmekanismen är betydligt enklare i alla avseende än Nojjan’s tryckmekanism, men ger ett hyfsat intryck redan från början, avtrycksvikten ligger på dryg 2,0 kilo. Ett ganska långt släp finns i trycket och det saknar en distinkt övergång mellan förtryck och sluttryck. För att vara ett tjänstepistol
tryckär det hyfsat bra. Slagstift-säkringen drar ju upp denna avtrycksvikt en aning men bidrar till en ökad säkerhet.

Längst fram i nedfällt läge ser vi den enda låsningen som behöver frigöras för att demontera pistolen, föredömligt enkel att demontera för rengöring.
Dra mantel längst bak, spärra upp och vrid låsningen 90 grader framåt, släpp mantel och demontera. På bild finns mantel spärren och frigörare för magasin.
Decocker låser slagstiftet och är en säkring som förhindrar vådaskott. Denna slagstiftsäkring kan frigöras endast om avtryckaren trycks helt in. Funktionen decockern används för att frigöra hanens uppspänning utan att avtryckaren måste tryckas in. Låsning är den enda system låsningen av mantel till stommen, låsningen frigöres genom att armen förs framåt. Mycket bra frigöra för magasin, lättåtkomligt på den rätta sidan. Tryckmekanismen är helt inbyggd i stommen och kräver både bra kunskap och bra verktyg för demontering.

TRYCK mekanism behandlas på en separat sida

Mantel

Denna är tillverkad i stål och ger ett gediget intryck, så som många andra moderna tjänstepistoler är även denna försedd med en extra säkring för slagstiftet.
Slagstift och utdragare är relativt lätta att byta ut. Pipans styrning saknar bussning, men är riktigt bra ”tät” och saknar det i dag tyvärr vanliga glappet som oftast finns på
lågpris pistoler. Ett litet glapp måste dock finnas detta pga det rörelsemönster som pipan har. Pipans låsning i mantel är ett utvecklat eller förenklat Browningssystem, utan låsklackar, istället används en del av pipan som indexering. På det testade exemplaret fanns inget glapp i piplåsningen.
Kanske man kan anmärka på att en sliten pipstyrning kräver byte av mantel?

Kännetecknande för mantel är den höga ytfinishen och en nästan helt glappfri passning mellan mantel och stomme. Alla bearbetade ytor håller mycket hög klass.
För att lätta mantel har en del utfräsningar gjorts, dessa skapar då hålrum som oftast samlar smuts men detta får vi leva med. Patron utdragare är föredömliga kraftig och bör kunna fungera problemfritt många år! Omladdnings principenär kort piprekyl, uppfunnen av John Moses Browning för många år sedan. Detta är en modernt Browningsystem där utkastareportren används som förregling system för pipans bakre del och utgör då låsningen i Browning systemet.
Korn och sikte finns separat beskrivet under sikte.

Rekylfjäder och rekylfjäderguide

Som vanligt gäller byt hellre rekylfjäder med jämna mellanrum en gång för mycket är för sällan. Ett bra tips kanske kan vara att skriva upp längden på en helt ny fjäder och sedan vid rengöring jämför den fjädern som sitter i pistolen med den nya fjädern. Max avvikelse i längd är 10 – 15 mm, sedan är det bara att byta. En ny fjäder kostar oftast en spottstyver mot ett nytt stomme! En fräsch och aktiv rekylfjäder minskar också ganska väsentligt rekylen, när du skjuter. Denna rekylfjäder är tillverkad av flera olika ”trådar” som är lindade runt varandra, detta har jag aldrig sett förut.

Pipan

Är ganska konventionell utför med en kraftig räffelstigning en så kraftig stigning att det borde ställa till problem att skjuta vanliga blykulor i pipan.
Gods tjockleken är ovanligt kraftig och passningen till pipstyrningen (bussningen) är mycket bra. Passning pipa mot mantel är helt perfekt och saknar de förr så vanliga låsklackarna. Snygga bearbetade ytor. Bakre delen av pipan ställer stora krav på precision i tillverkningen, då denna del används som förregling system för piplåsning mot utkastareportren i mantel.

                    

Siktet

Orginal är SIG 226 sport utrustad med fasta riktmedel, men denna pistol är försedd med ett orginal option sikte av mycket hög klass Denna typ av mikrometersikte är av mycket hög klass och har en mycket låg placering genom sin infällning i mantel, justeringar i både höjd och sidled är föredömligt utmärkta och mycket lätt att både förstå och justera in. Kvalitets mässigt håller detta sikte mycket god klass. Kornet håller också detta hög klass och är justerbart i sidled för att de flesta tjänstepistolerna saknar justerbart sikte.
Korn går och införskaffa i olika höjder.

Magasin

Magasinet är helt konventionellt utfört, lätt att ner för rengöring och har en kapacitet på 15 patroner i 9 mm varianten.

Epilog

Att detta är en pistol, förvisso en tjänstepistol i mycket hög klass det går inte att ta miste på. Bearbetade ytor finisch är i mycket hög klass.
Visst har man prutat lite vad det gäller tryckmekanismen om man jämför med den gamla Nojjan SIG 210. Men trots detta håller trycket god tjänstepistol klass, med en avtrycksvikt på ca 2 kilo.

Mitt första intryck var att pistolen har ett relativt stort grepp och genom arv eller andra dolda försyndelser har jag av naturen blivit utrustad med ganska korta fingrar. men för första gången någonsin kunde jag känna mig helt komfortabel med detta grepp, som är helt fantastiskt. Enligt uppgift är detta fantastiska grepp inte orginal på 226 modellen utan återfinns på de dyrare X modellerna.

Jag vill återigen poängtera att denna konstruktion är en tjänstepistols konstruktion, med de krav som ställs på en sådan helt uppfyllda. Vi tävlingskyttar ställer helt andra krav på en tävlingspistol och jag anser att denna pistol helt eller åtminstoende nästan helt uppfyller dessa krav. På önskelistan finns då ett justerbart tryck, detta är något som saknas på de flesta tjänstepistoler.

Ett stort TACK till Jörgen Karlsson som mycket välvilligt ställt sin pistol till mitt förfogande för denna rewiew.

+ Tillverknings precison och skjut precison, båda är mycket höga. En mycket genomtänkt konstruktion.
Ett helt underbart grepp, obs option.

Ej justerbart tryck. lite släpigt odistinkt tryck, som skulle må bra av en modifiering för att vara ett tävlingsdugligt tryck, men har en utmärkt funktion som ett tryck avsett för tjänstepistol. I den nya X serien som är avsett för civilt skytte har man redan i tillverkningen”filat” på trycket och anpassat detta för tävlingskytte. kanske priset drygt 12 000 kronor,
men man får verkligen vad man betalar för!

Svensk agent Sportec i Åkarp

Rev. 2012 04

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s