Smith & Wesson modell 16

Revolverservice på köksbordet

Jag tror mig veta? Att när tävlingsäsongen är slut, så är oftast omvårdnaden om revolvern också slut, i bästa fall kanske den kan få en rengöring, men det egentliga slitaget åtgärdas allt för sällan, eller ibland inte alls! Antalet vapensmeder ökar ju inte, utan vi kan tvärt emot se en ganska kraftig minskning av denna gamla fina yrkeskår. Jag tror mig också veta ? Med lite hjälp kan en hel del människor utföra lite lättare service och smärre reparationer / justeringar, detta då med hjälp av en illustrerad artikel.

Min tanke är att köra en liten serie på några eller tre avsnitt, som behandlar de enklaste formerna av service på en revolver och att som vanligt använda bilder i stor utsträckning för att belysa vad som bör åtgärdas och vad man kan göra själv, och vad man kanske ska avstå från att åtgärda.

I denna första delen av artikelserien kommer jag att behandla revolvertrumman och dessa olika detaljer. En mycket viktig injustering av revolvertrummans axialspel (glapp) mot yoke finns också med, detta ska belysas med både bilder och text. Detta blandar jag upp med tips på olika inköpställen. Framför allt i USA och även lite om den problematik som finns med inköp från USA efter den 11 september.

I denna artikel har jag har medvetet lagt mig på en nivå som de flesta ska kunna deltaga i, utan allt för komplicerade specialvertyg. Mer om detta med nödvändiga verktyg kommer senare i artikel. Rubriken på artikel är tro det eller ej vald med en viss baktanke, meningen är att även den som inte besitter en komplett verkstadsutrustning, utan ganska enkla verktyg, ska kunna med hjälp av bilder och text, utför en hyfsad service / justering på det egna vapnet.

I denna artikel om revolver underhåll, så ligger tonvikten av texten och bilderna av praktiska skäl i huvudsak från Smith & Wesson, anledningen till valet av just S&W är att detta är den mest förekommande revolvern på marknaden i Sverige, kanske i hela Världen, denna revolvervärldens Volvo Amazon, men även en del andra fabrikat finns representerade i text och bild.

Men låt oss först av allt bekanta oss med en revolvertrumma och dess olika delar och funktioner och möjlig justering.

Bild 1

Yoke eller på svenska OK är den delen som utgör lagring och fixering av trumman i revolvern. Denna del låses fast med den främre skruven i locket för mekanismen i S&W, denna skruv är därför försedd med en liten nedsvarvad ansats för att låsa fast Yoke,n i revolvern. Det är inte helt ovanligt att Yoke är böjd eller på annat sätt skadat, genom tex ha fallit i golvet. Ett annat effektivt sätt att skada denna yoke är att som på en del gamla filmer ” slänga igen revolvertrumman”. Yoke går oftast att rikta upp och är en viktigt del i vår senare operation av injustering av backlach eller spel mellan yoke och trumman, men mera om detta senare.

Bussning är precis som det anges i detta fall en lagring av axel för extractor.

Fjäder extractor ska effektivt hålla extractorn på rätt plats i trumman efter att vi har stött ut våra avskjutna patroner.

Trumbussning (gasring) har två funktioner, att utgöra en lagring för trummans extractor mot yoke och dels att täta
mot krutgaser.

Bild 2 Trumma Smith & Wesson kaliber .32

Trumma här stoppar vi in skotten och trycker ut de redan avskjutna, trumman har som regel sex kammare och utgör egentligen ett vridbart patronläge för pipan, jämför med patronläge i en pistol. Det är mycket viktigt att alltid hålla rent i alla trummans kammare, en mässingsborste måste oftast till för denna rengöring. Mycket viktigt är också att trumman har ett mycket litet glapp i axiell led, nästan lika viktigt är att avståndet mellan pipa och trumman är rätt. Ett för stort avstånd ger krutgaser som sprutar omkring revolvern och en minskad utgångshastighet. Ett för litet avstånd ger ofelbart en trumma som är svår att vrida runt och där smuts och krutrester samlar sig mellan trumma och pipa. Rätt eller helt perfekt avstånd mellan trumma och pipa är 0,03 ” eller i mm ca 0,08 till 0,10 mm.

OBS att detta mått återfinns endast på helt nya revolver. Måttet kontrolleras med ett bladmått. se bild 7 nedanför .Denna injustering kommer att till viss del belysas, senare i artikel.

Indexstift gör att extractorn hamnar på samma ställe i trumman varje gång vi har tryck ut de avskjutna skotten.

Extractor, är en rörlig del av trumman som användes som utmatare av patroner, men den kanske viktigaste uppgiften är att mata fram trummans kammare för kammare i samma takt som vi avfyrar skotten. En genialisk gammal fin konstruktion. I mekanismen finns en liten arm (hand) som matar fram trumman mot extractorn. Var noga med att det inte samlar sig smuts mellan trumman och extractor, detta ger oftast fel såsom klick.

Axel utgör en förlängning av extractorn och påverkar extractorn vid utstötning av patroner, men den viktigaste funktion är att låsa trumman i dess bakre läge mot stommen.

Fjäder är returfjäder för axel, samtidigt säkerställer denna fjäder en säker låsning av trumman i dess bakre läge.

Axel extractor är den yttersta förlängningen av just extractorn, men har också en annan mycket viktig funktion, den ska låsa trumman i låst läge mot ett främre index i revolverns stomme. Denna låsning ska utföras på ett säkert sätt och med revolvertrumman i linje med pipan. Denna axel är som regel alltid på S&W vänstergängad OBS och till 90 % skadad genom att den har lossats med en tång eller polygrip. Detta barbariska sätt att lossa denna axel ger inte bara fula märken efter verktyg, oftast kroknar denna axel också. Tyvärr har denna axel en tendens att lossna och en lös axel gör en öppning av revolvertrumman omöjlig, detta löses genom att försiktigt dra åt den lösa axel och sedan öppna trumman.
Genom att öppna trumman och rotera den, så kan du se om axel kastar (vobblar), då återstår att byta ut axel eller att rikta upp den med hjälp av en indikatorklocka, lämpligen i en svarv. Det är av mycket stor vikt att trummans axel (axlar) är raka, sneda krokiga axlar ger ofelbart linjeringsproblem mellan trumma och pipa och kan på ett mycket märkbart sätt försämra skjutprecisionen! Denna axel kräver ett lätt men fast åtdragningsmoment, verktygen på bilden under, ger inga skador men ett fast grepp i axel lätt att tillverka eller införskaffa, kan rekommenderas, verktyget på bild 3 har jag tillverkat själv. I alluminium.

Bild 3 Verktyg tillverkat av alluminium med 2 st M3 skruvar som låsning, den ena M3 skruven är genomgående med låsmutter den andra godsgängad M3, detta ger en effektiv låsning för åtdragning, utan att skada eller kröka axel.
Bild 4 extractor rod toll Finns på Brownell kostar ca 20 dollar. Mycket användbart!

Justering av trummans axial spel.

Detta är något vi med framgång kan både mäta och justera på köksbordet, med hjälp av ett bladmått kan denna mätning utföras och en justering är lätt att utföra med hjälp av små tunna stålbrickor ( skims). När revolvern en gång levererades fanns förmodligen inget eller ett mycket litet axialspel, ( glapp fram och tillbaka i axelns riktning) detta spel är egentligen en ren förslitning.

Ett stort axialspel kan på ett mycket påtagligt sätt påverka antalet klick, genom att inte trumman utgör en fast grund för patronerna, när tändstiftet träffar tändhatten, studsar oftast trumman fram och en stor del av kraften från tändstiftet försvinner på detta sätt. Så istället för att anbringa alla kraft i tändhatten försvinner en del av denna på att flytta fram trumman tills det tar emot! Ett bra spel, är ett knappt märkbart spel, alla andra spel ska åtgärdas.
Det finns små stålbrickor så kallade skims att köpa, dessa brickor (CYLINDER & YOKE ENDSHAKE BEARINGS) pris är 18 dollar för 10 st brickor finns i dimension 0,02 och 0,04 ” ca 0,05 och 0,10 mm. Brownells USA. Dessa skims finns också på Midway Sverige Pris 289 kronor i 10 pack

Bild 5 Justerskims från Brownells USA

Skimsningen sker inne i revolvertrumman där yoke är lagrad i trumman och skimsen kan med fördel tryckas på plats med yoken, kanske ska man lägga ett tunt fett på skimsens båda sidor före man den trycker dom på plats i trumman. Dels för att hålla skimsen på plats men även för att minska friktionen.
När vi skimsar in (lägger brickor för att minska spelet) är det viktigt att vi på inget sätt får trumman att gå trögt, det är av mycket stor vikt att trumman fortfarande roterar mycket lätt. Skims som vi vi stoppar in mellan trumma och yoke (se bild) kan ibland var aningen för stora eller för små, vi får inte bort glappet eller att trumman kärvar när vi fått bort axialspel (går tungt att vrida ). Hur vi än försöker så kan vi inte finna en kombination, då kan vi i nödfall, med hjälp av ett bryne försiktigt bryna ner axel på yoke så att en bra passning erhålles.

Vad är då en bra passning?
En bra passning är att ha ett spel (glapp) som är så litet som möjligt (runt 0,2 till 0,5 hundradelar). Med ett absolut krav att trumman fortfarande roterar mycket lätt. Det är bättre att ha mera spel och en trumma som roterar lätt än tvärtemot! Även en Yoke som glappar i axiell led i revolverstommen, kan man skimsa in med skimsbrickor.

Bild 6 Crane stretcher Brownells

En mera avancerad vapensmed använder ett verktyg som sträcker ut axel på yoke, verktyget ser ut som en liten röravskärare och vrides runt yokeaxel som då sträcks ut. Det finns alltid en risk att axel knäcks eller blir skev med detta verktyg. För oss amatörer är brickor klart att föredra. Från Brownells i USA går det fint att köpa verktyg dock ej reservdelar till till vapen, jag har flera gånger varit i kontakt med Brownells som verkar vara ett fantastiskt företag i alla avseende.
Men att leverera vapendelar till Sverige , där går gränsen. Men alla verktyg går fint att köpa. Reservdelar till vapen köper jag genom Numrich Gun Parts i USA, som utan tvekan skickar reservdelar till oss i Sverige. Företaget har en lite rörig hemsida, oftast avsaknad av bra bilder, men har i övrigt en bra service och mycket humana priser, ett brev går oftast på en vecka till Sverige. För båda dessa leverantörer har jag alltid använt kreditkortsbetalning, som sker genom säkra överförings system.

En trumma som glappar i radiell led (sidled) är betydligt svårare att åtgärda, normalt finns alltid ett litet glapp även i helt nya S&W revolver, men ett ökande glapp kan bara åtgärdas genom att byta ut i första hand yoke och kanske också trumman. Jag har inte hittat någon yoke med överdimesion på USA marknaden, detta tar jag som intäckt för att detta inte är ett stort problem. Trumman är ju glidlagrad på yoke, därför krävs det bra olja eller bra fett för att säkerställa en framtida funktion och minimera slitaget.

Mätning av Headspace

S&W 32 med 0,30 i spel men med ett axialspel på 0,15 mm.

När vi nu ändå har framme bladmått och har åtgärdat det axiella glappet i trumman kan vi lika gärna mäta upp måttet mellan stötbotten (där tändstiftet kommer ut) och till en med OLADDADE patroner fylld trumma. Det finns headspace gauges att köpa men de flesta av oss saknar säker dessa i vårt sortiment!
Så i nödfall får vi klara oss med de avskjutna patronerna. Var övertygad om att du verkligen använder avskjutna patroner, dessa ska vara av en tillverkare med samma mått. Måttet vi nu mäter är det mått som måste till för att tändstiftet ska nå fram till tändhatten och är en kvittens på att verkligen hylsan får plats i kammaren. Det kan byggas upp smuts och krutrester i en eller flera kammare, som när tändstiftet slår till, istället för att detonera patronen flyttar fram den en bit i kammaren och ett klick är ett faktum. Ett typiskt mått på en Smith & Wesson K stomme med åtgärdat axial glapp, i kaliber 38 är ca 0,15 till 0,25 mm. OBS
detta mått kan variera beroende på patronen’s bottentjocklek, det finns en viss variation mellan olika tillverkare, men måttet kan ändå ses som en generell rekommendation. Ett för stort mått här ger oftast klickar under skjutning. Ett för litet mått ger oftast en kärvande trumma. Mät nu kammare för kammare, skulle en eller flera kammare avvika i mått, rengör extra noga dessa kammare och mät igen. Detta mått kan vi till viss del justera genom att först åtgärda axial glappet och sedan finlira med detta spel.

Mätning av trummans avstånd från pipan.

Bild 7 Smith & Wesson med 0,20 mm spel (ett bra spel) mellan trumma och pipa. Helt godkänt och ett mycket vanligt spel. Mätning med bladmått.
Bild 8 Manhurin MR 32 med knappt 0,10 mm spel mellan trumma och pipa, detta mått 0,10 mm återfinns endast på nya eller nästan helt nya revolver. Detta är enligt min mening ett FÖR litet spel.

Utgångsläge är en oladdad revolver ( kontrollera en extra gång) dra hanen bakåt så att den spärrar upp, håll fast hanen och dra avtryckaren full in.
Håll kvar avtryckaren och släpp sakta fram hanen tills det tar stopp, nu är revolvern i skjutläge eller låst läge. Mät med en bladmått graderat i millimeter upp avståndet mellan pipa och trumma. Se bilder ovan Mycket vanligt är att spelet (avståndet) mellan pipa och trumma är för stort, detta får till följd att helt i onödan sprutar det ut krutgaser och krutrester som egentligen skulle ta vägen genom pipan. Med ett stor spel minskar också utgångshastigheten på kulan.
Rätt mått är ca 0,15 mm till max 0,35 mm. Måttet 0,10 återfinns nästan bara på ett fåtal helt nya revolver. OBS för litet spel!

Kanske ska man tillägga att Taurus oftast har ett mycket större avstånd mellan pipa och trumma än andra tillverkare! Varför har jag inget bra svar på ?
Om du har större avstånd mellan trumma och pipa sprutar dina krutgaser ut på skyttarna intill dig och varje tiodelsmillimeters spel, minskar också utgångshastigheten. Men se upp med att du har samma mått när du vrider trumman runt kammare för kammare, det är inte helt ovanlig att trumaxel är krokig eller att bussningar är så slitna att detta mått varierar.

Egentligen är måttet mellan pipa och trumma en antalskott mätare på hur mycket revolvern är skjuten, man kan med gott fog anta att revolverns spel trumma-pipa vid leveransen låg runt 0,12 upp till 0,15 mm. Sedan har skott efter skott sakta men säkert fräter bort material i pipans ingångskona. För att kunna åtgärda detta mått, måste vi demontera pipan och skruva in den ytterligare ett varv och sedan bearbeta ingångskonan’s yta mot trumman med en fräs för att få rätt mått igen. Samtidigt så fräser man om ingångskonan, som naturligtvis har skadats av krutgaser i samma takt som ytan mellan trumman och pipans bakre del. Men detta låter sig inte göras på ett köksbord utan är ett typiskt jobb för en duktig vapensmed.

Bild 9

Krokiga sneda axlar och yoke, bussningar och fjädrar i trummans mekanism.

Låt oss börja med yoke först, det är av stor vikt att denna del inte är sned eller vriden. Detta mäts lättast upp med en mikrometer eller i nödfall med ett bra skjutmått. Små avvikelser kan man rikta upp, större avvikelser kräver ett byte av yoke, en Yoke kostar runt 47 dollar i USA. När det gäller axel eller axlar så är det ungefär samma förhållande där, krokiga axlar kan riktas upp med hjälp av en indikatorklocka och en svarv, men nya axlar är relativt billiga att köpa.
En avvikelse på ett par till 5 hundradelar är OK, men inte mycket mera. Vad som är dyrt att ersätta är trumman som kostar ordentligt med pengar, eller komplett trumma 109 dollar i USA. Här kommer några USA priser axel extractor 7,5 dollar, axel (center pin) 7,60. Med andra ord ganska billiga att ersätta.

Bussningar och fjädrar i trumman

Min egen erfarenhet av dessa bussningar och fjädrar är mycket god, någon egentlig lagring under belastning utgör inte dessa bussningar, även fjädrarna verka ha en mycket långt liv.

Bild 10 Trumma S&W .32

Timing av revolvertrumman ( låsning i rätt tid)

Revolvertrumman på en S&W roterar alltid moturs, när vi spänner upp hanen eller drar avtryckaren bakåt, kommer nästa patron att avfyras, inte den patron som befann sig rakt framför tändstiftet. Det är av mycket stor vikt att trumman låses i ett mot pipan linjärt läge innan hammaren faller!

Bild 11 och 12 Trummans indexering eller låsning i stommen och trumlåsningen ( Cylinder Stop)
Bild 11 och 12 Trummans indexering eller låsning i stommen och trumlåsningen ( Cylinder Stop)

Testa funktion så här.

Dra avtryckaren mycket sakta bakåt på en OLADDAD revolver, observera när trummans låsning ”faller på plats”, detta ska ske helst precis före hanen faller eller i sämsta fall samtidigt, med aldrig efter att hanen har fallit, obs det lilla klicket som alltid höres. Gör samma sak nu genom att spänna upp hanen för hand mycket sakta och notera när trumman låser, detta både syns och höres som ett litet klick. Prova genom att testa kammare för kammare, alla ska låsa på samma sätt och med samma klick. Kontrollera att trummans låsning verkligen går in i motsvarande uttag på trumman, kammare för kammare.

Gör om samma test och belasta trumman vid vridning försiktigt med ett finger. Även nu ska en distinkt låsning ske, helst före men aldrig senare än samtidigt som hanen faller..

Om din trumma inte låser helt korrekt före hammaren faller, ska detta åtgärdas innan skjutning kan ske.

Möjliga problem:

Bild 12 Hand Taurus revolver

Hand som är stark sliten, denna går ganska lätt att byta ut, handen påverkas av avtryckaren och för fram extractorn och trumman kammare för kammare inför varje skott. Det finns tom något förlängd hand för att kompensera en glapp revolver. ca 14 dollar. Numrich Gun Parts

Extractor kan också vara sliten, kan lätt bytas ut. 33 dollar Numrich Gun Parts. En hand kan glappa i sidled och på så sätt komma för långt ut från extractorn, går oftast att skimsa in. När du konstaterat att trumman låser upp kammare för kammare, prova hur mycket den låsta trumman glappar fram och tillbaka, om du vrider den i samma riktning som den roterar. Här är det svårt att både ange och mäta ett korrekt mått, men ju mindre glapp desto bättre. Skulle din revolver ha ett mycket stort glapp finns det ersättnings låsningar i överdimesion för att minska glappet. Cylinder Stop, Oversized Numrich Gun Parts. ca 14 dollar.

Smith & Wesson K 32 med underlug pipa.

Revolver pipan och ingångskonan ( forcing cone)

För att göra ett riktigt avstamp från trumman så känns det naturligt i gå vägen över pipan!
Jag har förut nämnt att trumman är en roterande förlängning av revolverns patronläge, men det finns en del viktiga saker att beakta. För att gardera sig mot att inte trumman låser exakt i samma läge och för att gardera det nödvändiga glapp som alltid finns i denna konstruktion. Har tillverkaren försett vår revolver med en ingångskona i pipan. Det är framför allt just denna kona som min redogörelse ska handla om. När kulan avlossas, har den ett ganska lång väg att gå innan den passerat ingångskonan och möter de bommar i pipan som tvingar kulan att rotera. Om man jämför med en pistol, där kulan nästan vilar mot pipans bommar, är skillnaden avsevärd i en revolver. Smith & Wesson är dessutom en tillverkare som har ett av de längsta avstånden mellan patronläget i trumman
och pipans bommar. Det finns två problem som båda kan allvarligt påverka vapnets precision:

  1. För hög hastighet eller för mjuk kula, som resulterar i att kulan har nått så hög hastighet att den inte kan bringas att rotera istället ” kliver den över pipans bommar” och kulan mer eller mindre förstörs i pipan, rotationen uteblir och vi har förvandlat vår fina revolver till en revolver från 1700 talet. En för mjuk kula ger samma resultat.
  2. En sliten eller nedsmutsad ingångskona, det är förödande med en ingångskona full av gamla blyavlagringar, eller en ingångskona som är sliten och där materialet har frätts ut av krutgaser.

En sliten pipa kan vi inget göra åt, men en sliten ingångskona går som regel alltid att renovera till ett bra resultat. Principen bygger på att pipan kan i den ände som slits mest renoveras och detta göres genom att pipan helt enkelt lossas och skruvas in ca 1 varv därefter kan ingångskonan anpassas till trumman och även ingångskonan kan fräsas om och på så sätt få ett nytt liv. Detta kräver ett säkert handlag och bör utföras av en kompetent vapensmed. eller inhandla en .38-.45 CALIBER CHAMFERING KITS från Brownells i USA. Tyvärr ganska dyr 280 dollar

Vad vi kan göra är att hålla denna ingångskona fri från blyavskrap och andra föroreningar och det är just där vi ska lägga tyngdpunkten vid en rengöring av vapnet. Pipan behandlas på sedvanlig sätt med de medel vi fördrar att använda, men lägg tonvikten på just ingångskonan.

En ganska enkel rengöringsborste i mässing speciellt avsedd för ingångskonan.

Sammanställning

Att sköta ett vapen i detta fall en revolver lönar sig alltid, inte bara vad andra handsvärde beträffar, utan ett välskött vapen ger ALLTID ägaren en mycket större förtroende och självklart en bättre funktion. Oftast är det förutom rengöring, ganska lätta åtgärder som ska till för att få till ett välfungerande och funktionssäkert vapen. Men ibland måste även vi som gillar teknik böja oss inför det faktum att vår utrustning eller kunskap inte räcker till, då är det tryggt att ha en vapensmed i ”bakfickan” att ta till. En mycket duktig revolversmed i västsverige är Roger i Alingsås. Bra jobb humana priser.

Nästa del i serien 2 kommer att handla om åtgärder på ” köksbordet” i revolverns tryckmekanism.

Arne Nohlberg

Numrich Gun Parts USA för inköp av reservdelar

Brownells i USA inköp av verktyg nekar absolut att sända reservdelar vapen till Sverige

Midway Sverige länk till reservdelar revolver har en hel del produkter

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s