Ögat och pistolskytte

 

Ögats fokusering vid skytte.

Vi vet alla hur viktigt det är att rätt fokusera på korn och sikte, ständig påminns vi under vår utveckling som skytt, hur viktig denna fokusering verkligen är.
Ganska snart tar vi till oss vikten av denna fokusering, men ändå kan vi notera att skottet inte träffar där vi avser?

Vad gör vi för fel?
Men för att då skapa förklaringar till varför inte skottet träffat där vi riktat, för ingen riktar väl på en sexa som exempel, kan vi lätt konstruera en mängd av förklaringar, samtliga mer eller mindre bra underbyggda för att förklara det dåliga skottet.

Jordens rotationsriktning ändrades.
Jag blev störd av min skyttegranne
Siktet är felinställt.
Samtliga dåliga förklaringar!

Detta är också utmärkande lite längre fram i skyttens utveckling, att kunna konstatera att tre eller fyra skott sitter inom en godkänd cirkel ut från mitten på tavlan, men ett eller flera skott placeras slumpmässigt långt ut i periferin!
Detta förklaras ofta med dåligt avtryck, skottet har ryckts av osv…
Naturligtvis finns denna möjlighet till förklaring likaväl som att eleven kompenserar för en förväntad rekyl, men dessa fel följer alltid ett visst mönster och är ofta relativt lätta att upptäcka.
Vid en förfrågan till ett antal skyttar under utbildning med frågan: Fokuserar ni verkligen på korn och sikte,
så var svaret unisont alltid ”JA det gör vi.
” Men träffbilden på tavlan berättade en helt annan sak!

Ögats primära och sekundära fokusering.

De flesta av oss som någon gång framför en bil har kunnat notera att det går riktigt bra att avläsa hastighetsmätaren och ändå få en någorlunda bra uppfattning om omgivningen.
Detta får framstå som ett belysande exempel på ögats primära och sekundära möjlighet till fokusering.
Men vi kan samtidigt som vi fokuserar på hastighetsmätaren, ändå uppfatta omgivningen om än lite mera diffust så kan vi ändå anse oss ha en hyfsad kontroll över omgivningen.

Det primära fokuserande seendet är det seendet som ger oss små detaljer med bra skärpa och får oss att uppfatta även mycket små detaljer med hög precision.

Det sekundära seendet är starkt begränsat när det gäller små detaljer och även precision, seendet är utan skärpa och ganska diffust.

Detta är en naturlig begränsning på ögat som absolut inte kan fokusera på två olika avstånd på en gång!
Exakt samma förhållande som gäller för en kameralins.
Vad vi kan göra åt detta faktiska förhållande är egentligen inte så mycket, vi får mer eller mindre acceptera att så är detta organ konstruerat och anpassa vårt skytte därefter….

Kan vi då styra vårt ögas primära och sekundära seende, javisst med träning kan vi få ögat att fokusera där vi behöver ha fokus..
Men vi ska ha klart för oss att ögat sedan barnsben har lärt sig ett mönster för denna fokusering och detta mönster och skytte stämmer inte alls in vad vi har lärt vårt öga, naturligt för ögat är att fokusera med det primära seendet på målet och det sekundära på korn och sikte.
Det är just denna styrning och brister i styrningen som denna artikel handlar om.

Ögats fokusering vid skytte.

Låt mig för en kort stund återvända till eleverna som alla var helt övertygade att dom verkligen fokuserade på korn och sikte, eller kanske rättare uttryckt på korn och att kornet ligger i mitten på siktet. Men innan jag går in mera djupare på vad som händer gör gärna detta experiment vid nästa skjutning.

Ta upp pistolen och rikta in dig i tavlan på som exempel en femma!
Hur känns detta? 
Javisst det känns helt fel, ändå är det den riktningen som du har när du omedvetet skjuter denna femma!

Oftast känns det som att korn och sikte ligger rätt och i riktpunkten, avfyrningen går perfekt och ändå sitter det där J–la skottet i femmans ring!
Du vet eller känner med dig trots resultatet på tavlan att skottet du sköt var helt rätt!

Med stor sannolikhet, händer följande scenario :
Under inriktningen glider ditt ögas primär fokusering över från korn och sikte och in i målet, så när skottet går finns inte den förut bestämmda inriktningen kvar på korn och sikte, fast du inte vet det, så siktade du på en femma när skottet gick och fick verkligen en femma framme i målet.
Men du är helt övertygad om efter skottet har avlossats att du verkligen låg rätt i riktpunkten men korn och sikte! Eller hur?

I all litteratur om pistolskytte så påpekas vikten av fokuseringen på korn och sikte och redan de första skjutpassen börjar detta mantra att hamras in i eleven, vikten av att alltid fokusera på korn och sikte och de flesta skyttar tror verkligen att de gör detta.
Jag vågar påstå utan att på något sätt undervärdera följande teknik: skyttens utgångsställning, avtryck, inriktning mot mål osv.
Att den absolut största felkällan till ett dåligt skott är att i skottögonblicket så saknas fokuseringen på korn och sikte: istället söker sig ögat med automatik mot målet och lägger den primära (mest värdefulla och mesta exakta fokuseringen) på målet, istället för på korn och sikte!
Där har vi vår femma igen..

Frågar man då skytten efter ett misslyckat skott, kan han eller hon bekräfta att inriktningen korn och sikte var perfekt, men skottet tog ändå långt ute i tavlans periferi!

Problemlösningen.

Läser man litteratur om skytte så kan man inte undvika just detta mantra ” Fokusera alltid på korn och sikte”
Men ingen talar om hur denna fokusering ska gå till?
Vi människor är ju unika så till vida att vi uppfattar och lär oss och anpassar oss på olika sätt till en ny situation, i  en verksamhet som tex. skytte kan man som skjutledare / klubbtränare se att olika elever gör olika snabba  framsteg.
En del elever lyckas ganska snabbt att gör stora framsteg och klarar av de stipulerade 46,na ganska snabbt,
medan en annan del av eleverna har det ganska kämpigt att nå samma resultat.

Detta till trots att de fått alla samma grundutbildning och samma hjälp under inlärningen??

Man kan rent av genom att se på eleven när han eller hon skjutet notera både en stabil inriktning och ett bra avtryck, men ändå hamnar skottet, ett eller flera långt utanför själva riktpunkten.

I vårt dagliga värv så tränas inte ögat i så många naturliga situationer att arbeta med både det primära och sekundära seendet.
Med ett belysande undantag som då gäller bilkörning, men inte ens denna naturliga träning verkar fungera, detta kan man med stor säkerhet notera efter att ha sett trafikanternas framfart på vägar och gator!

Med ovanstående redogörelse som grund vågar jag mig på att ge råd om hur man upptäcker och botar detta allt för vanliga fel.
Vi måste träna upp ögats förmåga att kunna fokusera på korn och sikte med det primära seendet, det sekundära seendet reserverar vi, eller används för själva målet.
Vi måste förhindra att ögat mer eller mindre med automatik vandrar bort med det primära seendet från korn och sikte mot målet.
Att träna upp denna förmåga är absolut inte slutförd på några dagars intensiv träning, utan tar ganska lång tid att etablera, för en del människor går denna anpassning eller styrning av ögat snabbare än för andra som kanske kräver längre tid för samma inlärning.

Utan att ha ammunition i vapnet: Börja med att fokusera korn och sikte med det primära seendet redan när du fattar ditt vapen och reser det mot ett fingerat mål, släpp sedan INTE denna fokusering vad som än sker. När du kommer upp i ditt fingerade mål ligg kvar, normal skjuttid men avlossa inte något skott. TÄNK på den  primära fokuseringen av korn och sikte!

OBS koncentrera på korn och sikte med det primära seendet, INTE med det sekundära.

Märker du att du börjar tappa denna fokusering, ögat glider i väg mot måltavlan, lägg ner vapnet börja om igen, en stenhård och konsekvent träning på fokusering med det primära seendet på korn och sikte krävs av dig som skytt. Bry dig inte om det sekundära seendet i denna inledande träning, vi ska ju ändå inte skjuta till att börja med.

I nästa fas kan vi börja att skjuta mot en vit tavla gärna en precisionstavla som vi placerat med baksidan åt oss, det ska absolut inte finnas något att rikta mot.
Inget som ögat kan ta fasta på, en måltavlas baksida är perfekt.
Börja skjutningen som vanligt och rikta in i ditt normala rikområde och skjut av skottet.

Skjut lugnt och säkert och använd din mentala hylla som riktpunkt/grund för denna övning, räkna med att ditt öga kommer av gammal vana att ibland försöka att ta över och försöka att hitta målet som egentligen inte finns nu.
Din mentala hyllan är en tänkt punkt i måltavlan, antingen nedaför den svarta cirkel, eller mitt i den svarta cirkel (mitt i sämre riktområde).

Börja då om grundträningen med att fokusera på korn och sikte med det primära seendet osv…
Hur ser din träffbild med den vita tavlan? Bättre eller sämre?
På den vita tavlan finns inga störningar för ögat att låsa in sig på och i de flesta fall ger detta en klart förbättrad träffbild.
Skotten sitter mera samlade.
Men återigen så måste vi snabbt komma tillbaka till vår ringade pistol skyttetavla och träna in att fokusera med det primära seendet, på korn och sikte, med den naturliga frestelsen som den svarta cirkel utgör för ögats fokusering.

Var beredd på att detta kan ta en tid beroende på hur fort hjärnan och ögat förmår att ställa om sig till detta nya förfarande.
Men var övertygad om att detta kommer att ge dramatiska förbättringar, inte för dom som redan i dag ligger och snittar på 47 – 49, men för de flesta andra sportskyttar.
Samma förhållande gäller naturligtvis för fältskytte.

Vi skjuter på en gammal siktesbild?
När vi har kunnat att rikta in vårt vapen med rätt inriktning på det primära seendet och anser oss vara klara att avlossa skottet.
Stopp där!
Ett perfekt scenario är  när sikte korn ligger rätt i målet så ska en tränad skytt inte behöva tänka på att skjuta av skottet, detta ska gå med automatik, ungefär som andningen gör!
Men det finns en mycket viktig aspekt på själva avfyrningen av vårt vapen, när då hjärnan nås av en direkt uppmaning eller att det automatiska systemet signalerar skjut, så tar det en kort stund att skjuta av skottet, dels utgör hjärnan en fördröjning sedan är det mekaniken i vårt vapen och kulan flykt från pipan mot målet som försenar den beställda aktiviteten. detta innebär att den siktesbild som fanns när vi beslöt att skjuta inte längre existerar när skottet avlossas.

Träning av ögats primära seende:
1 Vi vet att ögat klarar att fokusera på korn och sikte under en kort  tidsperiod på max  6 -7 sekunder, sedan börjar ögats förmåga till fokusering ganska drastiskt att avta. Denna tidsrymd gäller för en normalt tränad person. För att återfå ögats fokuseringsförmåga måste vi blinka, då syresätts ögat igen och är klart för en ytterligare fokusering på korn och sikte.
Kollat du på skidskytte kan du se tydligt vad jag menar, en del skidskyttar skjuter fem skott under ca 20 -25 sekunder och blinkar inte en enda gång, kolla hur dom träffar!!!
Kolla också de allra bästa skyttarna hur dom regelbundet blinkar och syresätter sitt öga..

2 Mera konkret träning av själva ögat, före skottet faller så använder vi ögats förmåga att fokusera korna och sikte, under denna korta tidsperiod max 7 sekunder, så tränas naturligtvis ditt öga, men detta är en alltför kort tidsperiod.
Gör så här.
Rita ut en liggande åtta på ett vanligt A4 ark, rita gärna med en bred tuschpenna, gör åttan så stor så att du kan sätta upp arket på väggen, använd sedan  pistol och börja rikta i den liggande åttans ringar, nu får du möjlighet att träna upp ditt ögas primära syn. Du kan också träna genom att torrträna utan ammunition med ett vapen
Här vinner du två funktioner, du övar upp ögats primära förmåga att fokusera när du flyttar runt ditt vapen i den liggande åttan, du kan även skjuta skott utan patroner i pistolen. (Det går lika bra att träna  med en luftpistol).
Du kan i avsaknad av eget vapen använda en trästav med två pålimmade kartongbitar som då får utgöra korn och sikte, som riktmedel.
Vad som är viktigt i denna övning är att kunna hålla full fokus med det primära seendet på korn och sikte och inte låta det primära seende glida över till målet.
Det är ögats fokusering som ska tränas och då duger detta gott..

Siktesbredd.

Men tänk på, en bredare siktskåra gör att du kommer snabbare till skott och detta siktekräver mindre energi av ögat och är så sätt mindre påfrestande för ögat.
Automatiskt ger denna bredare siktskkåra en försämrad precision, men en betydligt snabbare inriktning!.
Den bredare siktskåran kräver inte alls samma noggrannhet vid inriktning och ger följaktligen en något försämrad precision även framme i målet.
Det diskuteras ju ofta hur länge ögat förmår att koncentrera sig på korn och sikte och all seriös littratur så anges max  6 -9 sekunder!  Även för ett tränat öga och en skytt i god kondition, är omkring 9 sekunder maxtid..
Du lär dig ganska snart att betydligt bättre fokusera och att bättre veta när korn och sikte ligger rätt..
Men tänk på att ingen enda skytt i hela världen kan hålla vapnet helt stilla.
Så sluta med att eftersträva en totalt stillastående pistol riktad mot målet..

Vad du än gör så kom ihåg att skyttet ska vara förknippat med glädje, glöm aldrig detta..

Läs mera om torrträning

Läs mera om grundläggande pistolskytte

Vidare utveckla ditt skytte

Skytteglasögon för en spottstyver

Läs mera om vidareutveckal ditt skytte, steg 2 utbildning

Epilog.

Att med automatik få till den automatiska fokuseringen av det primära seendet på korn och sikte och hänvisa det sekundära seendet till målet, kräver ganska mycket träning.
Men detta är den metoden som tillsammans med ett bra avtryck ger den absolut största utdelningen, när det gäller skytteteknik.
Med denna artikel vill jag belysa vikten av att RÄTT fokusera på korn och sikte, naturligtvis brygger inte en rätt fokusering över alla andra tänkbara tekniska brister, men kunskapen om rätt fokusering utgör definitivt ett kraftfullt verktyg att användas för utbildning av skyttar.

Även med det mest perfekta avtrycket och en grundställning enl modell perfekt och en bra och nästan helt stilla inriktning är i sammanhanget nästan värdelös om pipan pekar åt fel håll, när skottet lämnar pipan!

Vikten av att RÄTT kunna fokusera korn och sikte ger med stor sannolikhet också en förklaring varför vissa skyttar mycket fortare än andra i en grupp snabbare lyckas att skjuta för licenskraven.

Det är ingen tillfällighet att denna artikel helt saknar bilder, detta är för att inte avleda ögats primära seende från textens värdefulla innehåll.

Lycka till med skyttet! Arne Nohlberg 2006 05 17

Rev. 2012 03

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s