Beretta 92 F, tryckmekanismen

Tyvärr så medföljer ingen exploded view till pistolen, så jag har lyckats att finna en sådan. Denna gång kommer ingen special angående tryckmekanismen av den  anledningen att denna är inte på något sätt unik, utan fullt jämförbara med många andra mekanismer på marknaden. Den är utförd med en hane med ett upphak (saknar säkerhetsupphak, behövs…

Beretta 92 F i kaliber 9 mm

Denna gång tar vi oss an en Italienare, Beretta 92 F som egentligen lika gärna kunde vara en Amerikan, mera om detta senare i artikel. I kategorin tjänstepistoler är detta en ganska välkänd pistol, kanske framförallt för att den slog ut Colt 1911 och införlivades som ett tjänstevapen i den Amerikanska och Franska armen. Nu…