Beretta 92 F i kaliber 9 mm

Denna gång tar vi oss an en Italienare, Beretta 92 F som egentligen lika gärna kunde vara en Amerikan, mera om detta senare i artikel. I kategorin tjänstepistoler är detta en ganska välkänd pistol, kanske framförallt för att den slog ut Colt 1911 och införlivades som ett tjänstevapen i den Amerikanska och Franska armen. Nu fanns det en hel del villkor för att denna affär skulle gå av stapel, bland annat att Italienarna skulle tvingas bygga vapnet i USA av Amerikanska jobbare, men detta uppfylldes och Colt fick tyvärr se sig slagna på hemmaplan.

Beretta är ju i övrigt en mycket välkänd tillverkare av vapen och då främst för ytterst fina hagelgevär, men företaget har på programmet många olika vapen. Först kanske lite data för de olika modellerna av Beretta 92 som finns i många olika versioner. men denna artikel ska endast handla om en av dom Beretta 92 F.

Beretta modell 92 basic modellen.

Beretta modell 92 konstruerades ursprungligt för den Italienska armen och för polisväsendet. Men den stora genomslaget ute på marknaden kom naturligtvis med en gigantisk stor USA order. Ursprungs konstruktionen utvecklades mellan år 1970 till 1975 och var en utveckling av Beretta M 951 pistol, produktionen av modell 92 basic startade upp i Italien redan år 1976. År 1977 levererades den första sändningen av pistol 92 till den Brasilianska armen med modell beteckningen 92 SB, ytterligare några
modifieringar utfördes på denna modell och modell F såg dagens ljus. Den modellen som upphandlades av den Amerikanska armen år 1985 var försedd med beteckningen 92 S och 92 SB och slutligen modell 92F.

Så just den modellen artikel handlar om slog ut nationalhelgonet Colt 1911 vid en utvärdering av dessa pistoler båda pistoler av US army. Naturligtvis måste detta ha varit en ordentlig smäll för Colt och så här långt efteråt förklaras den med att den fanns pengar eller andra mutor som avgjorde till Beretta’s fördel.

Hur det ligger till med denna sak, vet jag inte!

Under 1980 så började Beretta att leverera modell F till Frankrike så som både arme vapen och till viss del tjänstevapen. Samtliga USA tillverkade Berettor tillverkas i USA och de vapen vi kommer i kontakt med är samtliga tillverkade i Italien. Modell 92 finns i många olika kaliber, tex 9×19 mm som i Italien inte får säljas som en civil kaliber utan denna kaliber är förbehållen militär och tjänstepistoler. Den civila kaliber är i stället 9×21 mm. Modell 92 fanns att få i andra kaliber än 9 mm, kaliber .40 S&W var också en mycket vanlig kaliber.

Beretta gjorde många olika modeller av denna pistol modell 92, det gjordes ibland mycket små förändringar med olika ytbeläggning med olika sikten och andra avtryckare och samtidigt uppstod en ny modell beteckning.

Beretta 92 är pistol med kort piprekyl med ett eget utvecklad låsmekanism för pipan och har ett stomme tillverkat i aluminium. Pipans låssystem påminner till viss del om ett av Walthers låssystem. Avtryckaren är av typ DA (double action) med en synlig hane.

Ursprungligen var pistolen försedd med säkring monterad i stommet, vilken var i funktion endast när hanen var uppspänd. Ganska snart sker en förändring av säkringen och dess nuvarande placering på mantel kommer tillstånd.

Beretta har jobbat ganska effektivt med att höja upp pistolens säkerhet och sedan en lång tid tillbaka finns både dubbelsidig säkring och slagstifts blockering som original. Även stommet och mantel har under åren genomgått förbättringar efter en del olyckor i USA med pistolen och då framförallt i grövre kaliber.

Magasinet är av typ kryssmagasin och rymmer lite beroende på kaliber upp till 15 skott i kaliber 9 mm.

En redogörelse för utvecklingen under de mera än 30 åren som modell 92 varit i produktion:

1976 Beretta 92 S år. Första modifikationen på basmodell modell 92, säkringen flyttas modifiering av avtrycksmekanism, fick beteckningen modell 92 s och modell 92 SB

1981 Beretta 92 SB . På denna modell kom slagstiftsblockering, flyttad magasin frigörning.

1981 Beretta 92 SB och C modellen. Nu kom en kompaktversion av modell 92 SB, med en totallängd av 197 mm, piplängd 103 mm och magasinkapacitet 15 skott.

1983 Beretta 92 SB – C typ M en slimmad version av modell 92 SB-C med ett radmagasin med endast 8 skott.

1984 Beretta 92 F. Förändrat grepp och förändrad varbygel, flera olika ytbehandlingar, pipa och kammare kromplätterade.

Därefter kom nya modeller 1989, 1990, 1996, 2003 och 2006. men det är ju modell 92 F vi ska göra en rewiew på så därför hoppar vi raskt över till just denna modell.

Data 92 F

kaliber: 9x19mm Luger/Para; också .40SW och 9x21mm i Italien
Funktion: DA (Double action)
Total längd: 217 mm
Pipans längd: 125 mm
Vikt oladdad: ca 950-975 gram
Visirlinje: 160 mm
Magasin kapacitet: 15 skott.

Demontering av Beretta 92 F
Ta bort magasinet genom att trycka in magasinfrigöraren
Kontrollera att pistolen är tom på ammunition
Dra tillbaka mantel helt och spärra upp den
Tryck in låsningen för pipbulten som är placerad på högra sidan snett ovanför varbygel.
Vrid nu pipbulten omkring 90 grader medurs
Dra mantel ytterligare lite bakåt för att sedan föra mantel framåt.
För fram mantel och lösgöra den från stommet.
Ta bort rekylfjäder och pipa.
Återmontera i motsatt ordning.

Demonteringen fungerar fint inga som helst problem, lätt att komma ihåg och en bra låsning.

Bild 1 Beretta 92 F

Stommet är tillverkat av aluminium och är ganska vekt utformat, det finns många brottanvisningar i konstruktionen och tillverkaren har inte på något sätt vinnlagt sig om att trygga en framtida användning, genom att använda radier i belastade och bearbetande ytor. Ytfinish i övrigt inget att anmärka på. men stommet är rikligt försett med skrymslen och vrå som inte underlättar rengöring. Kvalitet på ingående detaljer är hyfsat bra.

Bild 2 Beretta 92 F

De flesta av delarna i stommet går att demontera med hjälp av en drivdorn, men en del stålstift är låsta med körnslag! Demontering av mantel/pipa sker med en enda låsning (pipbult) som är låst med en annan låsning. Detta fungerar fint och är inget att anmärka på. I detta stomme finns inga egentliga lagringar utan allt är lagrat direkt i aluminium, med en mycket tveksam livslängd! Anläggningsytor för mantel är relativt korta, men helt accepterbara. Frigörning av magasin är bra placerad för en högerskytt, men fungerar inte alls för en vänsterskytt. Spärr finns för upphak mantel.

Bild 3 mantel

Mantel är utför i stål och försedd med ett unik säkringsystem som fick mig att hoppa till när jag säkrade vapnet med uppspänd hane. Då faller hanen rätt mot slagstiftet, pang. Men säkringen är så konstruerad att en del av slagstiftet vrids bort av säkringen, så det är helt OK. Mantel är original försedd med ett fast korn och ett fast sikte.
Detta sikte borde eller skulle med fördel gå att byta mot ställbart sådant men det krävs att det gnistas in i mantel. Bearbetningar av mantel är bättre utförd än vad stommet är. Mera av radier och en något bättre konstruktion. Glidytor mantel inget att anmärka på ser ganska bra ut. Dock är lagringsytan för pipan längs ut i stommet mycket klen och har ingen utbytbar lagring/bussning, utan i stället får hela mantel bytas ut vid slitage av denna lagring, dålig konstruktion.

Bild 4 mantel

Pistolen är i original försedd med en slagstiftssäkring, vilket är riktigt bra vi kan aldrig få för mycket av bra säkerhetsdetaljer. Finishen på bearbetningen är inte överdrivet hög utan ganska grov på slidens glidytor. Alla ingående detaljer såsom slagstift, slagstiftsäkring och utdragare är låsta med spärrstift. Detta ger en indikering på att det gällt att spara pengar i produktion. Ett stålstift kräver en helt annan precision i tillverkningen för att inte lossna.

Bild 5 Mantel med den saknade pipbussningen

Vapnet saknar en utbytbar pipbussning, därav kommer att naturligt slitage att kräva byte av mantel och kanske pipa för att åtgärda ett glapp i pipbussningen som på ett mycket menligt sätt kommer att påverka vapnets precision. Till viss del kan man förlänga denna denna kostbara process, genom att mycket noggrant hålla rent och förse, mantels uttag för pipan och pipans yttre del med ett tunt lager av fett.

Godset i mantel där pipbussningen borde finnas är endast 2 mm tjock, detta försvårar en tillverkning av en pipbussning. Trots det tunna godset i mantel där pipbussningen borde sitta, kanske går det att gänga in en ny pipbussning, har läst om detta på en webb i USA men hittar den inte längre.

Glappet mellan pipa och mantel på det testade exemplaret som bevisligen skjuter riktigt bra är 0,35 mm, kanske lite i överkant, ca 0,10 mm borde kanske har räckt till för att kunna demontera pipan.

Jag får ofelbart en känsla av, att detta är ett vapen som är konstruerat med tanke på att kunna skjuta X antal skott och sedan bytas ut!

Vad som också styrker denna misstanke är att det i manualen helt saknas en reservdelslista! I USA, var annars har man sedan länge upptäckt problemet med pipans lagring i mantel och en mycket berömd vapensmed Jack Weigand. Anser sig ha en bra lösning på problemet, han har helt enkelt tillverkat ett extra stöd för pipan som anbringas fram på mantel. Se bild 5 A. Pris i USA monterat och klart ca 100 dollar. Borde kunna monteras i Sverige av en duktig tekniker och skulle förhöja pistolens precision ganska ordentligt.

Bild 5 A

Jack Weigand USA

Bild 6

Slagstiftet är helt konventionellt i sitt utförande och ganska lätt att byta ut. Men slagstift är så som många andra tjänstevapen konstruerat som ett ” flytande slagstift” det vill säga att det är kraften av hanen som får slagstiftet av sin egen vikt att flyga fram mot tändhatten och någon homogen kontakt mellan hane och slagstift finns egentligen inte. Det mot hanen pekande del av slagstiftet bryts bort när vapnet säkras, ganska smart utfört. Dessutom finns en annan säkring av mera konventionell typ av själva slagstiftet. Säkerhets system är väl utförda och fungerar bra.

Bild 7 pipa

Pipan har ovanligt djupa räfflor och är försedd med ett eget reglings system, som jag inte har sett förut, men det lär finnas på någon variant av Walthers pistoler. Reglingen fungerar helt tillfredställande och bör inte ställa till några problem förutom att anliggningsytorna är ganska små och tydligen hårt belastade. Detta är ett ganska enkelt system att tillverka rent produktionsmässigt, men ger tyvärr inte pipan något egentlig stöd varken i horisontalplan eller vertikalplan. Att i dag med alla fina CNC maskiner tillverka en piplåsning med Browningsystem kostar ganska mycket mera än vad detta pip-reglingsystem har kostat att producera. Beretta’s reglingsystem av pipan ger tyvärr ingen låsning av pipan i varken höjd eller sidled i mantel, därav hänger skjutprecisionen helt på kvaliten av pipans styrning i mantel. Tyvärr är denna mycket viktiga detalj mer eller mindre förbisedd under vapnets konstruktion.

Bild 8 Rekylfjäder

Rekylfjäder och rekylfjäderguide är helt konventionell tillverkade, med tanke på stommet’s utformning kanske det är på plats att rekommendera täta byte av rekylfjäder.

Men tänk på att rekylfjäder och magasinets fjädrar arbetar i symbios, så kanske varannan, var tredje gång man byter rekylfjäder är det dags att också byta magasinens fjädrar..

Bild 9 mantel med riktmedel och översikt.

Utförandet på ingående detaljer ser ganska bra ut, en riktigt trevlig och bra säkring med en mycket hög potential säkerhet finns original i vapnet. Säkringen som också är dubbelsidig för att passa både vänster och högerskyttar.

Exploded view mekanism Beretta 92 F

Bild 10 magasin

Magasinet är konventionellt i alla avseende och är tillverkat i stålplåt, mycket lätt att demontera för att göra rent. Rymmer 15 skott upplagda i kryss. Har en indexering för kommunikation med pistolens mekanism. Ser riktigt bra ut.

Epilog

Att detta är ett vapen avsett att vara en tjänstepistol där råder ingen tvekan, den är relativt väl utrustad för sitt jobb. Men vi tävlingskyttar vill med ett trollslag förvandla detta vapen till en väl fungerande tävlingspistol, men vägen dit är ganska lång. Som tjänstevapen anser jag detta vara en riktigt hyfsat vapen, men som tävlingsvapen kräver den lite tekniska förbättringar för kunna hänga med i konkurrensen från SIG, Pardini och Neuhausen pistolerna.

Trycket på den testade pistolen (då pratar jag om SA tryck) är riktigt bra, detta tryck har jag aldrig känt på en Beretta förut, så nyfiken som jag är granskade jag tryckmekanismen mycket noga, men inga synliga förändringar är gjorda på mekanismen.

Naturligtvis kan man med lite arbete få till ett ganska konkurrenskraftigt vapen även av denna pistol, det krävs att man tätar till pipbussningen i första hand och även glappet mellan mantel och stomme bör justeras till. Ett ställbart sikte vore inte helt fel. Genom kryssmagasinet är detta ett vapen som kräver lite större händer för att helt komma till sin rätt.

+ Låg prisnivå på begagnat marknaden, mycket väl fungerande säkerhetsdetaljer. Ganska mycket pistol för pengarna för den som har tekniska kunskaper att kunna få ut max av detta vapen.

– Saknar kvalitet för ett långsiktigt brukande, lite för mycket glapp i detaljer som direkt hänger samman med en bra skjutprecison! Ingående detaljer ibland låsta med körnslag!!! Pipans reglingsystem ställer stora krav på en tät pipbussning.

Ett stort tack till Tomas Svensson för lånet av pistolen.

Arne Nohlberg

Rev. 2012 04

Beretta USA

Beretta historia

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s