Smith & Wesson revolver och säkerhet

  Detta med säkerhets system i en revolver är kanske för den oinvigde bara ett onödigt sätt att komplicera mekanismen? Men just tryckmekanismen för Smith & Wesson är den som vi ska ta och bekanta oss med, just vad beträffar säkerhet. Denna tryckmekanism är så pass unik att den kan i mångt och mycket utgöra…