Anslagsenergi för A vapenklassen.

Tjänstepistoler och Pistolskytteförbundets krav på anslagsenergi. Unikt för just vapengrupp A så stipuleras en anslagsenergi vid mynningen på 420 joule, vad som unikt är att endast denna klass i fält och banskytte är behäftad med just denna regel. Låt mig först som sist bekänna att jag tillhör motståndarelaget mot denna i mitt tycke felaktiga regel,…