Illegala vapen i Sverige

Knappast någon har kunnat missa att antalet grova brott, med handeldvapen och automatgevär ökar på ett mycket påtagligt sätt i Sverige.

Ökningen är så stor som 200% sista året!

Mer eller mindre dagligen rapporterar nyhetsmedia om nya skjutningar som har ägt rum och då framförallt i storstäderna, men inte bara där.

På vilket sätt berör då detta allt mer växande problem våra myndigheter och oss innehavare av legala vapen?
Detta ska jag i denna artikel försöka att ge ett svar på och samtidigt räta ut kanske några av de frågeställningar som alltid kommer upp i denna numera alltid aktiva fråga.

Jag vet att idag är det inte alls otroligt att hitta skarpladdade vapen i tex kaliber 9mm, hos ungdomar som inte på långt när är i närheten av myndighetsåldern.
I våra storstäderna påträffas i dag kriminella 14 – 15 år gamla barn med skarpladdade pistoler! Detta med användningen av illegala vapen börjar mycket tidigt i ungdomskretsar och kommer om inget göres att få svåra konsekvenser för övriga medborgare i vårt samhälle.

Risken finns alltid att vi skötsamma legala vapenägare kommer att drabbas hårt av mera och flera restriktioner, detta till trots att vi idag enligt våra myndigheter har en av Världens hårdaste vapenlagar.

Så indirekt och kanske på sikt så drabbas vi legala vapenägare återigen av vad som sker omkring oss varken vi vill eller ej!!

I Sverige finns 31 legala vapen på 100 invånare, detta gör att vi hamnar högt upp på listan över vapentätaste länder i Världen, endast Finland med 56 vapen per 100 invånare ligger före oss i Europa. Vi svenskar hamnar på åttonde plats!

Kravet på vapenskåp för alla vapen.

Detta krav började myndigheterna att ställa i början på 1980 talet som ett villkor för att inneha vapen i Sverige. Det ansågs då som en bra åtgärd för att elliminera antalet stulna legala vapen som senare kunde förvandlas till illegala vapen och användas till brottslig verksamhet. Man kan med gott fog anta att antalet vapenskåp som har sålts under dessa år ca 300 000 ( kanske lite i underkant) och med en en kostnad i snitt på 4000 kronor styck, representerar en kostnad på ca 120 000 000 kronor. kostnaden som har drabbat alla skötsamma ägare av legala vapen i Sverige. Tro nu inte att jag är motståndare av vapenskåp, tvärtom, jag tycker fortfarande att det är en bra lösning, men en lösning som inte alls nådde upp till det förväntade målet! Att INTE legala vapen skulle nå ut till den kriminella världen.

Kalla och varma vapen.

Kalla och varma vapen är för dig kanske ett nytt begrepp som kräver en förklaring:

Kalla vapen är vapen som är illegalt tillverkade eller ALDRIG har varit i någon form av register, kan inte spåras tillbaka vid en upptäckt

Varma vapen är legalt tillverkade vapen som är registrerade hos någon myndighet någonstans, kan lätt spåras tillbaka till olika brott och anses därför varma och viktigt: betingar idag ett mycket lågt värde på den illegala marknaden, är mer eller mindre ointressant att stjäla, detta på grund av att dom är lätta att spåra.

Antalet illegala vapen i Sverige?

Här lutar jag mig mot den statistik som RPS anger ca 30 – 40 000 illegala vapen finns i Sverige i dag, men man kan nog med gott fog anta att när övervakaren av illegala vapen anger en statistisk siffra så är den säkert i underkant framställd. Så ett mera träffande antagande är att det med stor sannolikhet finns 50 – 60 000 illegala vapen i landet. Merparten av dessa vapen är då pistoler, men en icke ringa del är automatvapen av kulsprute karraktär. I media har alltid illegala vapen kunnat knytets till användandet vid rån av banker och värdetransporter och där finns det naturligtvis utrymme för just kulsprute gevär typ Kalasjnikov. AK 47, med flera. Pistolerna användes däremot även vid personrån, som påtrycksmedel vid olika ”affärer” och för att förstärka ägarens potens.

Men antalet stulna legala vapen minskar i Sverige år för år. Detta är kanske helt förståligt med tanke på strömhoppen av illegala vapen in över Sveriges gränser.
Förra året anmäldes 1 757 vapen stulna eller förekommna i Sverige. I hela Europa var motsvarande siffra för de första nio månaderna av samma år 58 000. Många av vapnen används av kriminella. beslagstogs av polisen1417 illegala vapen. Av dessa stulna vapen år 2006 var 241 pistoler och 111 revolver och 4 kulsprutepistoler, resten var jaktgevär. I denna statistik ryms också förekommna vapen från dödsbon, därför är den inte helt rättvisande

Var kommer dessa illegala vapen ifrån?

Det finns två helt skilda typer av vapen, de som är illegalt tillverkade och de som är legalt tillverkade, men sedan genom borslipade tillverkningsnummer mm, är  förvandlade till illegala vapen. Mina källor är dels från FN organet och dels några obekräftade uppgifter från den internationella bekämpningen av illegala vapen.
Men samtliga dessa uppgifter florerar ju sedan ganska många år i media kan eller behöver kanske inte ifrågasättas.

I gamla Jugoslavien finns fortfarande en kraftigt överdimesionerad vapenindustri kvar som en rest av balkankriget, i denna spillra av en vapenindustri tillverkas i dag både legala och illegala vapen. Låt mig ge ett belysande exempel, på vad som sker i Belgrad som man kanske kan anta är ett centrum för vapenindustrin i balkan i dag.
För att få tillverka och saluföra ett vapen så krävs alltid vid export ett slutanvändareintyg, enligt den senaste FN rapporten så fuskas det regelbundet med dessa intyg, siffror ändras på antalet vapen och en hel del vapen förvandlas på detta sätt till illegala vapen och saluföres mycket frekvent i tex Afrika.

Men i denna soppa av bluff och båg tillverkas också vapen som aldrig ska saluföras på en öppen marknad utan är tillverkade enbart
för den illegala marknaden, en del av dessa vapen når Sveriges gränser.

Albanien är också ett land som sysslar med tillverkning försäljning av illegala vapen, naturligtvis kan man göra listan på länder mycket längre
Men jag nöjer mig med att avsluta med Ryssland som också är en stor exportör av illegala vapen som når Sverige.
CZ 75 är en världens mest kopierade vapen och en mycket vanlig förekommande illegal pistol den betingar i Sverige ”ett pris på gatan”
på mellan 8 000 – 16 000 kronor.

Polisen misstänker också att ett fåtal legala, men oseriösa, vapenhandlare i Sverige står för en del av försäljningen av illegala vapen,
i Sverige.Detta är nu föremål för en utredning.

Vad göres för att stoppa upp spridningen av dessa illegala vapen i Sverige.

Tullen gör en del kap varje år, förra året påträffades ca 20 – 30 vapen vid våra gränser. Men antalet som kommer förbi tullfiltret är ju många gånger flera denna blygsamma siffra. Vad gör våra andra myndigheter? Trots omfattande undersökningar har jag inte kunnat finna någon riktigt konkret åtgärd. Interpol är också en annan möjlighet, men inget riktigt konkret har syns från deras håll. FN organet jobbar på att påverka myndigheter, till exempel har en stor utredning påbörjats och till viss del gjorts i Belgrad. Men man kan säkert anta att detta med ett ökat antal illegala vapen, det får vi leva med i vårt samhälle vilket vi vill eller ej.

Den Svenska vapenlagen.

Man kan gott hålla med om att Sverige har en av världens hårdaste vapenlagar men trots detta har vi enormt stora och ständigt växande problem med illegala vapen i landet. Jag vågar påstå att våra myndigheter för många år sedan borde ha riktat ambitionerna mot att minimera illegala vapen istället för att som nu hela tiden lägga större och större bördor på skötsamma samhällsmedborgare, med legala vapen. Jag vågar också påstå att just den sista FAP som gavs ut, ställde helt orimliga krav på skytteföreningar och i vissa fall också enskilda skyttar. Denna FAP var för många föreningar mer eller mindre dödstöten för den framtida verksamheten.

Lagtexten

Stipulerar idag ett maxstraff vid grovt vapenbrott MAX 4 års fängelse, detta maxstraff som jag inte har kunnat se har används i något enda enskilt fall, ska nu förslagsvis ökas till max 6 års fängelse! Denna höjning av straffvärdet för innehav av illegalt vapen borde samhället för att kraftigt markera, ha gjort för många år sedan.

Citat ur vapenlagen

9 kap. Straff och förverkande

1 § Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha  vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst ett år.
Om brottet är grovt döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.
Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

slut citat.

Jag samtalade med dåvarande justitsieminister Tomas Bodström om just denna fråga. Han höll i vanlig ordning med om, att det borde göras en justering uppåt i straffskalan för grovt vapenbrott, men inget, absolut inget blev gjort!

Oftast så bakas just det illegala vapeninnehavet in i ett annat straff och det verkliga straffet för illegalt vapeninnehav tenderar då att bliva mycket lågt, så lågt att det inte ens verkar avskräckande. Var och en kan ju fundera på om en icke straffmyndig påträffas med ett skjutvapen, påföljden blir då ingen alls eller ett prat med tanten
på soc. Enbart upptäckten av ett illegalt vapen, renderar ej i normal fall en häktning, så ungefär ser våra lagstiftaren och myndigheter på denna brännheta fråga just nu!

Rev. 2012 10 Arne Nohlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s