Finkalibriga pistoler i en rankinglista.

Jag får oftast frågor från nytillkomna skyttar vilket vapen ska man välja som första vapen? Jag försöker att alltid mycket noggrant besvara dessa frågor, efter min bästa förmåga. Dels är det glädjande med det nytillskott av skyttar som ger oss gamla skyttar en ökad tilltro till skyttesportens framtida verksamhet, samtidigt är det ett ganska stort ansvar förknippat med mina svar.
För att börja att skjuta med ett undermåligt vapen kan lätt knäcka den största entusiasten på en mycket kort tid!

Allt för många har en övertro på att ett billigt och oftast tyvärr dåligt vapen är den bästa inkörsporten till sporten, jag delar inte den uppfattningen.
Min ståndpunkt baserar sig på dels egna erfarenheter och dels den massiva skörden av mail som jag tar del av varje år. Ca 2000 skytterelaterade  E mail.

Mitt råd till den som frågar, är oftast att köp så dyrt vapen du har råd med, välj helst i den övre prisklassen bland begagnade vapen. Men vänta gärna lite med att köpa ett sprillans nytt vapen. Ett av de bättre begagnade vapen tappar mycket lite i pris om man skulle ångra sig efter ett tag, funktionen är oftast mycket bra och man behöver inte leta anledningar i vapnet, på det i början kanske mediokra skyttet!

Jag har beslutat att presentera en lista med vapen som jag delar in i olika divisioner, denna lista representerar då min personliga uppfattning, men är grundad på både min och andra skyttar’s erfarenhet.

Jag sitter INTE i knät på någon som helst agent utan agerar och bedömer dessa vapen helt fritt och obundet.

Division 1

Är enligt mitt sätt att bedöma verkliga ”top of the line” pistoler, eller rättare sagt det absolut bästa som marknaden kan erbjuda. I denna bedömning väger jag in viktiga faktorer, så som kvalitet, servicevänlighet, skjutförmåga, tillförlitlighet, servicemöjlighet och generalagentens förmåga att serva vapnet.
Här finns vapen i prisklassen ca 10000 – 27 000 kronor.

Bild 1 Morini CM 22 RF

Morini CM 22

På bilden visas den allra senaste versionen av Morinis CM .22 RF.
Detta är en pistol som i version CM .22 alu har funnits i några år på marknaden och återfinns också ibland i begagnatlistorna. Just RF modellen är nyss utkommen och betingar ett pris runt ca  22000 kronor. Den äldre CM .22 modellen finns både i utförande helt i stål och i en aluminiumverson CM 22 ALU, pris då ca 23000 kronor. Begagnatpriser börjar runt 8000 kronor, detta är en riktigt bra pistol med fullt justerbar kolv. Skjuter bra, lätt att skruva isär och hålla ren, hög funktion, hög kvalitet, har alla tänkbara faciliteter och passar även för den med små händer.
Sedan denna artikel skrevs så har det tillkommit ett tryck i världsklass nytt tryck , det har också kommit ut en ny förbättrad pipvikt. ny avtryckaresko

Mycket servicevänlig och kunnig generalagent Interprodukter i Hässleholm. Fråga efter Ronny.
År 2013 så presenterades en ny avtrycksmekanism till detta vapen en i Sverige utvecklad kullagrad avtrycksmekanism. Denna mekanism ( Elite) gör att pistolen stiger upp en nivå till, där bara denna pistol finns. Trycket är så bra så att det knappast går att beskriva det måste prövas..
Jag vågar dra paraleller med ett Neuhausentryck, världens bästa tryck..

Det går även att bygga om äldre avtrycksmekanismer till en Elite mekanism,
Kontakta Ronny på Interprodukter i Hässleholm..

Kända fel: OBS Sidoimporterade vapen var för några år sedan utrustade med dåliga magasin, men Svensksålda magasin har aldrig haft detta problem. OBS.
Köp vapnet av den Svenska agenten Interprodukter, då har du en fantastisk service på köpet.

 

 

Bild 2 AW 93

Feinwerkbau AW 93

En gammal klassiker i Sverige finns numera även i ”light” utförande med en mindre vikt, annars tillverkad i stål, har ett förnämligt tryck. Hög precision i tillverkningen, skjuter mycket bra, lätt att hålla ren. Genom att magasinet stoppas in i kolven är kolven ganska stor kan således vara lite svår att greppa för den med små händer.
Riktpriser nytt vapen runt ca  22 – 23000, återfinns i begagnat leden med priser runt 8500 – 17 000 kronor. En mycket bra allroundpistol, men en eller kanske en av de bättre generalagenten i Sverige Sportec, som står för riktigt bra service.

Kända fel: Krom har lossat i ytbehandligen, men detta har generalagenten på ett förnämligt sätt åtgärdat.
Har lite stor kolv inget bra för den med små händer, kolven är inte justerbar..Måste bytas ut.
Kan upplevas som en ganska hög pistol, pipan ligger ovanligt högt.

Läs mera om Feinwerkbau AW 93

Bild 3 Benelli MP 90 WC

Benelli MP 90 WC

Tillverkad helt i stål, mycket bra tillverkningsprecision, skjuter mycket bra och är alltid att betrakta som tillförlitlig. Kan användas även av dom med små händer, skjuter bra, men är kanske lite tung. Lätt att hålla ren, kan demonteras utan verktyg. Ny priser runt 20 000 kronor, återfinns i begagnatleden för ca 8 000 – 14000 kronor.
Generalagenten har varierat under åren och återfinns nu om jag är rätt underrättad, numera hos Staffans vapen, reservdelar och service sköts genom Ove Granberg 070-5706922, eller Staffans vapen

Kända fel: inga egentligen. Kan nog uppfattas som lite tung av dagens skyttar, tillverkad helt i stål.
Kolven är inte justerbar detta skulle lätt kunna ordnas med den konstruktion som pistolen är utförd med.

Läs mera om Benelli MP 90 WC

Bild 4 Walther SSP

Walther SSP ?

Kanske borde jag lägga in denna pistol som en joker i division 1 , Walthers nya pistol SSP, men av denna pistol har jag ingen erfarenhet därför platsar den inte på min lista alls. Priset är ca 20000 kronor. Men Walther är en gammal kunnig tillverkare, så den borde ju vara av hög klass?? Agent Staffans vapen och jakt.

Här ska naturligtvis också Tesro -ts-22 finnas på plats..

Division 2

I denna division har jag placerat dels gamla konstruktioner, pistoler som idag inte är fullt ”up to date” och pistoler där tillverkaren har försvunnet eller har köpts upp av ett annat företag. Samtliga dessa vapen bör ligga inom en prisbild på ca 3500 – 12000 lite beroende på skick. I denna nivå kan man oftast hitta ett skapligt vapen om än inte helt modernt, men vapnet kan vara i bra skick och fungera i många år framåt.

Bild 5 Hämmerli SP 20

Hämmerli SP 20

Hämmerli SP 20 finns i flera utförande den senaste benämns RRS, skillnaden mellan den gamla SP 20 och RRS är en enkel rekyldämpare och ett sikte som är justerbart utan verktyg. Kanske borde SP 20 RRS ha platsat i division ett, men jag har efter moget övervägande med minsta möjliga marginal placerat den i division två.

Detta är en bra pistol med en mycket seriös generalagent Sportec i Åkarp.
Hämmerli som tillverkare finns inte kvar längre utan har blivit uppköpa av ett annat företag Carl Walther i Tyskland. Som har lagt ner både tillverkning av nya vapen och reservdelar.

Tryckmekanismen en av de allra bästa på hela marknaden. Men är tyvärr så kontruerad att man måste skicka den till tillverkaren för reparation, den är tyvärr pressad ihop. SP 20 och 280 hade samma tryckmekanism, men på 280 modellen var ett ”fönster” utfräst ur sidoplåten på trycket, det var lätt att justera in men såg vad man gjorde, detta försvann på SP 20, nu får man justera i blindo. Annars en mycket bra tryckmekanism.

Kända problem är ett litet antal spruckna pistoler och att pipan måste demonteras vid rengöring, detta kan ställa till lite problem vid demontering, att pistolen måste skjutas in igen.

Finns ofta i begagnatlistor från ca 5500 kronor och uppåt (modell SP 20). Annars ett trevligt vapen kanske allra bäst på grund av sin framtunghet för just fältskytte.

Generalagent
Hämmerli finns inte kvar som tillverkare längre, är uppköpt av Carl Walther i Tyskland och nedlagt, men frågan om reservdelar är följande, inga reservdelar tillverkas mera! Men det lär finnas ett litet lager i Sverige. Sportec är nu agent för den nedlagda Hämmerli, men är inte agent för Carl Walther! Generalagenten HÄ sport i Nyhamnsläge har slutat, numera hanterar Sportec i Åkarp dessa pistoler och Hämmerli,s produkter.

Läs mera om den gamla SP 20.

Bild 6 Walther GSP Expert

Walther GSP Expert

Detta är riktigt hyfsad pistol från en gammal meriterad tillverkare, pris nivå nytt vapen ca 21 400 kronor hos generalagenten Staffans vapen o jakt Men denna gamla konstruktion håller inte helt ut idag, detta grundar jag på att det är en riktigt gammal konstruktion och ute marknaden finns den som begagnad ibland utan tillägget Expert, med tre olika utförande på tryckmekanismen.

Det gäller verkligen att se upp vid begagnat köp, så att man får rätt tryckmekanism! Är också lite mera sprickbenägen än många andra pistoler, lite omständig att ta isär för rengöring, ganska tung. Man kan nog med gott fog anta att detta är en utgående modell. Skjuter bra och har oftast en bra funktion.

Agentur Staffans vapen och jakt

Läs mera om Walther GSP

Bild 7 Unique Des 96 U

Unique DES 96 U

Jag var inte helt klar om jag skulle placera denna pistol i division två eller tre, men beslöt ändå att sätta den i division två med en viss tveksamhet. Inte för att det är en dålig pistol, tvärtom. men kanske mesta för att den är ganska gammal i sin konstruktion och att tillverkaren gick i konkurs mars år 2003. Sportec som är agent är mycket serösa och tillverkar vad jag vet reservdelar i Sverige till detta och andra Unique vapen. Skjuter bra lätt att hålla ren, men kräver stora händer, magasinet stoppas ner uppifrån, rakt ner i kolven. Tillverkad helt i stål, en gedigen om än lite tung och lite omodern konstruktion, kan kompletteras med pipvikter. Kan ses i begagnat listor från runt 6 -7000 och uppåt.

Generalagent är Sportec i Åkarp

Pardini SP

Pardini SP

Detta är en mera ovanlig pistol från en stor och välkänd tillverkare i Italien, men den har aldrig varit riktigt populär i Sverige. Det är mera sällan som man ser den ute i fält eller på bana. Tillverkaren Pardini gör annars mycket fina vapen. Min egen erfarenhet av denna pistol är nästan ingen alls, därför platsar den i denna division eller kanske till och med i nästa?

Generalagenten BG Skytteservice

Hämmerli 280

Hämmerli 280

Detta är också en lite äldre pistol, till stor del byggd i konstruktionsplast, denna konstruktion har fungerat i många år och borde följaktligen klara några till. Modellen är ganska stor och kan kanske verka lite klumpig? Men det är inget fel på skjutförmågan och den har Hämmerli’s fantastiska tryckmekanism.
Fortfarande gångbar, hyfsat bra vapen.
Se upp med nedslitningar i stommet som är av plast, går ej att laga och inga ersättningsstommar finnes.

Läs mera om Hämmerli 280

Däremot vill jag skicka ut en Varning för Hämmerli 208 och 208 s, sprickbenägna pistoler, mycket gamla oftast hårt slitna. Detta är vapen som man efter viss tvekan kanske kan köpa för en riktigt låg penning och chansa eller kanske avstå helt från köp. Tyvärr är det så, att båda dessa modeller skjuter mycket bra och har ett riktigt bra tryck..

Läs mera om Hämmerli 208

Generalagent Sportec i Åkarp

Division 3

I denna division placerar jag resten av de vapen som finns i begagnatmarknaden, det kan vara riktigt gamla vapen som saknar en del viktiga funktioner, det kan vara vapen som saknar agentur i Sverige, Men samtliga dessa vapen florerat på begagnat marknaden ibland mycket lågt prissatta.
Som regel är dessa vapen generellt INTE ett bra köp, men av skilda anledningar, så kan detta vara det enda alternativet som står till buds, viktigt är då att kunna välja ett någorlunda bra vapen för en billig peng.

Men för att kunna få någon glädje av insatt kapital, så måste man göra klart för sig att man tar vissa risker. Risken är ganska stor för störningar i vapnets funktion, tänk på, att skicka ett vapen till en vapensmed kostar oftast strax under 500 kronor för en enkel resa och tur och retur det dubbla.
Detta beror på att lagen kräver att vapnet skickar rekommenderat och i två skilda förpackningar, med vitala delar skilda åt.
Därför kan den där billiga pistolen kosta mycket pengar efter en kort tid!
Närheten till en vapentekniker som lagar handeldvapen är guld värd, när det gäller gamla begagnade vapen.

Detta är vapen i prisklass 800 till ca 3500 kronor

Unique DES 69

Unique DES 69

Detta är en mer eller mindre en ikon i Sverige, under många år (för ganska länge sedan) var denna pistol nästan helt dominerande på den svenska marknaden.
Det var en skapligt bra konstruktion och marknadsfördes av Sportec mycket framgångsrikt.
Magasinet matas in i kolven och kräver därför modell större händer. Detta är ett vapen som många tusen skyttar har lärt sig och fortfarande lär sig att skjuta med. Jag vet att reservdelar tillverkas i Sverige av den seriösa generalagenten Sportec i Åkarp.

HighTech Standard

HighTech Standard

Saknar en hel del viktiga funktioner men brukar fungera riktigt bra, är tyvärr oftast hårt slitna, annars ett ganska hyggligt lågprisvapen.

Läs mera om High Standard

S&W M 41

S&W M 41

En ganska ovanlig pistol i Sverige, men då och då ser man den, ganska bra pistol för lite pengar.

FN Browning

FN Browning

Rejält byggd skjuter bra men saknar många inställningsmöjligheter, gammal konstruktion.

Läs mera om FN Browning

Sammanfattning

Valet av den egna pistolen är egentligen en mycket personlig process, helt klart är det en stor fördel att kunna få prova på ett större antal vapen innan du bestämmer dig.
För det som känns bra för din kompis kanske inte känns bra för dig!
Men förutom själva känslan så vill man ju också ha en bra funktion, det känns inte så bra att få vapenfel efter vapenfel på en fältrunda!
Detta är den funktionella delen av skyttet, men sedan ska den emotionella delen fungera också, du ska kunna känna en glädje  när du plockar ur ditt vapen ur vapenskåpet.

Av förklarliga skäl är det svårt eller nästan helt omöjligt att göra en lista med alla vapen som finns på den Svenska marknaden i kaliber .22. Detta var aldrig min avsikt!

Kanske inte du som läser detta delar min åsikt och kanske har du en annan rangordning än vad jag har placerat ut vapnen i. Kanske du saknar pistoler så som Tesro och andra mer eller mindre nytillkomna vapen, men dels saknar Tesro en Svensk representant och dels är min erfarenhet noll vad detta vapen beträffar.
Det har de senaste åren varit en ganska stor förändring bland de europeiska vapentillverkare, flera mindre företag har köpts upp och återfinns hos en annan tillverkare. Vad detta innebär för en krympande vapenindustri är svårt att säga, det får framtiden uppvisa!

Men återigen detta är min lista, baserad på mina erfarenheter och den står jag för.

Arne Nohlberg Rev. 2013 03 uppdaterad 2015 10 16

Ds Som vanligt är du mycket välkommen att höra av dig med just dina åsikter, skicka ett mail, men var vänlig ring inte.
Jag får idag mellan 1500 – 2000 E mejl om året med skytte och vapenrelaterade frågor och svarar på samtliga efter bästa förmåga.

 

6 kommentarer

 1. Har skjutit med Benelli MP90 WC och jag kan ej begripa hur den hamnade i din div ett. Har du någon erfarenhet av vapnet öht undrar man.

  Det finns nått som i skyttekretsar kallas för benelli hälsning vilket är när man står med handen i liften för att signalera vapenfel. Nått jag gjorde många gånger och söm dödade mitt skytteintresse totalt! Italiensk skitprodukt rakt igenom.

  Det är det känsligaste vapnet när det gäller val av ammunition som jag vet om. Och inte ens med bra fungerande ammo är den långt ifrån felfri. Jag böt allt man skulle byta enlogt experterna bara för att ha en pang med nya delar som fungera lika dåligt som innan.

  Så att du sätter den så långt upp på listan utan att ens nämna dess svagheter får en och undra varför…
  Jag har familjemedlemmar som köpte en lika dan och den var just exakt lika dan!

  • Skjutit nu 20000 skott med en Benelli MP90s WC. Skjutit CCI std, SK pistol match (bäst), Top shot, Fiocchi official, Eley target. Det ända problemet jag märkt är när man precis rengjort pistolen. Då kastar den inte ut tomhylsan i första skottet. Har aldrig klickat en enda gång annars (djupt anslag i hylsan). Har haft pistolen i två år nu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s