Skyttets framtid

Vi har precis klarat oss från ett av de tydliga externa hoten mot vår hobby, blyförbudet. Tyvärr tog vi inte riktigt tillfället i akt att samla trupperna kring denna gemensamma fiende, utan vi har fortfarande en fragmenterad samling med förbund och skyttar. Det är dags att ta en fundering på om vi har några andra…

Fältskyttebanor, debattartikel .

Denna artikel är avsedd att spegla hur regelverket, SHB (skjuthandboken) tillämpas vid uppbyggnaden av nationella fältskyttebanor. För någon har väl inte kunnat undgå att det har skett en förändring i det som man lite slarvig kan kalla banbyggarekonsten. Tyvärr har denna anarki vad beträffar SHB tillämpning spridit sig långt ner i klubbtävlingarna och återfinns tyvärr…