Fältskyttebanor, debattartikel .

Denna artikel är avsedd att spegla hur regelverket, SHB (skjuthandboken) tillämpas vid uppbyggnaden av nationella fältskyttebanor. För någon har väl inte kunnat undgå att det har skett en förändring i det som man lite slarvig kan kalla banbyggarekonsten. Tyvärr har denna anarki vad beträffar SHB tillämpning spridit sig långt ner i klubbtävlingarna och återfinns tyvärr även på stora nationella tävlingar, tydligen även på SM nivå.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bilden SM pistol 2004.

Detta var ingressen i mitt första försök genom en artikel tränga in i SHB regelverk och jag var då helt klar över att de ibland mycket märkliga skjutavstånd och korta skjuttider på våra fältbanor, kunde härledas till banläggarens brist på kommunikation med skjuthandboken. Jag lusläste skjuthandboken, jag tog kontakt med mycket meriterade personer med lång erfarenhet av banbygge och förvånades över att jag på mina frågor om olika tillämpningar i SHB fick fick jag helt olika svar! Vid ytterligare en mycket noga genomgång av SHB så visade det sig att regelverket som styr banbygget inte har varit föremål för uppdatering på många år! Det visade sig också till slut, att skjuthandbokens specifika regler för fältbanebygge är i stort sett omöjliga att tolka rätt, låt mig ge ett par exempel på just detta:

Målöverförflyttningar anges i SHB 1,5 – 2,0 sekunder, punkt slut. Inga konkreta andvändbara hänvisningar finnes att tillgå. Ska dessa mål överförflyttningar gälla mellan målgrupperna eller mellan målen i en målgrupp? När ska tiden 1,5 respektive 2,0 tillämpas?

Första lyft anges till 1,5 – 2,0 sekunder samma där inga konkreta tillämpningar.

På just dessa frågor fick jag många olika svar, inga svar var samstämmiga!

Just dessa exempel har en mycket menligt påverkan på svårighetsgraden på en fältstation.

När jag första gången läste skjuthandboken, som jag förmodar att de flesta läser den, kunde jag direkt konstatera att för korta tider användes på i stort sett varje skjutstation och jag var helt övertygad om att våra banläggare medvetet byggde fältstationerna med för korta skjuttider. Så är dock ej fallet, för det finns inget egentligt stöd i ett verkligt fältbanebygge för just de exempel som jag har beskrivit ovanför i SHB, allt mynnar då ut i en egen godtycklig tolkning.

Regler ska vara tydliga, lätt tillgängliga och uppdaterade om man ska förväntas följa dom!

OLYMPUS DIGITAL CAMERABilden SM pistol 2004.

Vad bör göras åt SHB regler för fältskyttetävlingar?

Jag är helt övertygad om att det måste till en revision av regelverket för fältbanebygge, regelverket är i dag till viss del öppet för egna tolkningar och det är helt omöjligt att finna stöd i SHB för att kunna bygga rättvisa fältbanor. Detta är med stor sannolikhet förklaringen till alla märkliga fältbanebyggen vi ibland möter på  tävlingsplatsen. För när reglerna tryter, då skapas ofta andra regler i den enskilde individens huvud. Detta med bygga efter eget huvud har fått ett starkt fäste ute i landet och enda framkomliga vägen är en snabb revision av förbundets regelkommitté. Gärna tillsammans med en bättre utbildning! Man kanske kan bygga upp en databas på internet med utförligt beskrivna fältstationer i både ord och bild och på detta sätt sprida kunskapen om både fältbanebygge och regelverket ut i landet?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bilden från SM pistol 2004

Fälttävlingar för nybörjare.

Detta är kanske den mesta tragiska delen av ”de nya tävlingarna”. I den delen av Sverige som jag bor, i Skaraborgs län, har vi en fälttävlan som kallas Skaraborgspokalen, som skjuts i olika föreningar fyra gånger per år, med finkalibriga vapen.. Även här på lokal nivå, tumma’s det friskt på regelverket, trots att det i statuerna för tävlingen anges att svårighetsgraden får vara upp till skjuthandbokens regelverk. Men tyvärr så överträffas mycket ofta skjuthandbokens regelverk även på dessa lokala tävlingar.

Jag vill ge ett belysande exempel på hur detta drabbar pistolskyttet både direkt och indirekt . I vår förening fanns för några år sedan nybörjare vi kan kalla honom Bert, efter en lång övertalning lyckades vi få med honom på en fälttävlan i en av ovanstående fältskyttetävlingar.

Det är ju en Skaraborgspokal som ska vara ganska lätt var mitt argument till Bert, så följd med du..
För varje försök att få med Bert på en tävling resulterade i att han anförde att jag klarar inte att skjuta så snabbt och på små figurer, detta till trots att han avklarat alla sin licenskrav och var försedd med två vapen ett fint och ett grovkalibrigt.

På tävlingsdagen, på den svåraste lokala tävling jag någonsin skjutit (med i stort sett alla stationer långt utanför SHB regelverk) var då Bert med på sin första tävling och lyckades efter tappert kämpande få in 14 träffar!
På hemvägen talade Bert om denna tävling som en förnedringsfält!!
Kort därefter sålde Bert av båda sina pistoler och vi var en mycket värdefull medlem kortare i vår förening!!

Hur ska vi återigen få samstämmiga, rättvisa fältbanor över hela Sverige?

Kanske är en del av lösningen att förbättra utbildningen och låta denna utbildning komma alla tillgodo som någon gång sysslar med fältbanebygge, här anser jag att man från förbundets sidan borde utnyttja media som på ett alldeles utmärkt sätt kan förmedla i ord och bild den ädla banbyggarekonsten.

Kanske det borde finnas en databank på internet med utförligt beskrivna fältstationer, med bilder på mål, skjutavstånd och förutsättningar, väl beskrivna. Kanske kan våra målleverantörer helt stå för att denna idé blir realiserad?

Konsten att bygga en bra fältskyttebana?

Låt mig direkt erkänna att jag inte är banbyggare utan är en konsument av fältbanor som andra bygger.
Men under mitt aktiva skytteliv har jag kommit i kontakt med flera banbyggare, en del som är bekännare av den nya skolan (puckar på 30 meter) och flera som verkligen kan bygga fina och utslagsgivande fältbanor.

En av dom allra duktigaste fältbanebyggarna som jag har stött på är utan tvekan Lars Persson i Vallebygdens PSF, han har ett måtto: en fältbana ska vara rolig att skjuta med finurligheter så att skytten verkligen får tänka till, men en fältbana som perfekt ryms inom SHB,s regelverk.

För som Lars säger ” att bygga en svår fältbana den kan vem f–en som helst göra, det är bara kasta ut små mål på långa avstånd. med korta skjuttider”.
Men att som Lars bygga roliga och utslagsgivande banor, fältbanor som vid första anblicken ser ut att vara allt för lätt, men är full av klurigheter och är betydligt svårare att skjuta, där sällan någon skjuter fullt! Då har man verkligen lyckats!

För något år sedan lade jag in en motion till förbundet, om att det i inbjudan till en fälttävling skulle anges patrullstigens beskaffenhet, till exempel:

Patrullstig längd 3,5 kilometer, kuperad terräng, stövlar behövs, svår att gå på vissa ställen.

Men denna motion röstades ner på förbundsmötet, samtidigt sade man NEJ TACK till många äldre skyttar och lätt rörelsebegränsade människor. Av den enkla anledningen att man ORKADE inte ange patrullstigens beskaffenhet i tävlingsinbjudan!!!

Detta är en motion som skulle kunna bredda sporten och ge något rörelsehindrade personer en möjlighet att välja att deltaga eller ej i vår verksamhet om en deklaration kunde medfölja tävlingsinbjudan.

Detta borde vara en självklarhet och borde inte ens vara föremål för en omröstning som en motion!!!!!!!!!!

Epilog.

Det är konstigt att man inte har en vana att skriva ut vem som designat/lagt banan innan en tävling?
För vi måste lyfta fram alla de duktiga banläggare som finns ute i landet, dom är verkligen värda all beröm för sitt arbete, som tyvärr hittills oftast har skett i det fördolda.

Då kan man få en känsla av vem som är banläggare och vilken kvalitet det kommer vara på banan i fråga. Det kommer driva fram en känsla av stolthet för ett bra jobb, och också en konkurrens på ett bra sätt. Det torde vara minimalt med extra jobb att skriva ut vem som designat banan, på inbjudan eller kanske på hemsidan innan tävlingen.

En uppgift om banläggarens namn, till detta en deklaration av patrullstigens beskaffenhet, ska detta vara så svårt att uppnå?

Till sist vill ge en stor ELOGE till de banläggare ute i Sverige som fortfarande bygger utslagsgivande och trevliga fältskytte banor, trots stora brister i SHB.

Men oftast är det så att fältbanor byggs av elitskyttar och är i högsta grad avsedda för elitskyttar, andra skyttar får klara sig bäst de kan!

Läs också gärna Vi bygger en fältbana enligt SHB regelverk

Arne Nohlberg

Revision 2008 03 21

Revision 2012 04.

Ser fram mot just dina egna kommentarer, maila gärna men var vänlig ring inte.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s