Drömmen som försvann

Det har väl knappast kunnat undgå någon att i de flesta skytteföreningar så är omsättningen av nya medlemmar ganska hög, eller rättare sagt allt för hög. Det är med viss förundran jag kan konstatera att detta problem inte verkar ha funnits på dagordningen med någon form av prioritet inom vårt förbund på många år, liksom…

Morini CM 22M RF

Det var med stor spänning jag närmade mig efterträdaren till min ständigt trogne följeslagare genom åren Morini CM .22 ALU, en pistol som troget har följt mig genom många tränings och tävlingstillfällen och som nu har passerat 60 000 skott. Detta utan några som helst problem. Egentligen skulle denna artikel ha tillkommit tidigt våren 2008,…

Smith&Wesson m 16 från trumma till pipa

Förmodligen behövs ingen omfattande hjärngymnastik för att förstå att denna artikel kommer att handla om revolver och mera precis om kulans flykt från trumman till revolverns pipa. Under den korta tidsperiod som åtgår för att transportera vår kula, av vilket slag den än må vara, mellan revolverns magasin (trumman) och fram till revolverpipan, så kan…