Licenskrav

Sedan ganska många år gäller ju regeln om fem års licenser för handeldvapen. När denna regel infördes var många gamla skyttar mycket misstrogna och menade att detta var dödstöten för skyttet i Sverige. Detta till trots att dessa gamla skyttar var undantagna för förnyelse var femte år och kunde lugnt luta sig tillbaka med sin livstidslicens.

Men vi vet ju nu hur det har gått och jag tror att de flesta kan hålla med mig om att våra vapen ska användas för träning inför tävling eller enbart för tävling.
Att inneha ett vapen och sedan inte alls vara aktiv som tävlingskytt, Jag anser att detta förfarande inte ryms inom licensen.

Det fanns också andra farhågor när femårslicenserna infördes, nu skulle alla hålla på sina vapen och begagnatmarknaden skulle totalt ta slut, för vilken skulle avyttra ett vapen och införskaffa ett nytt vapen som man bara kunde äga till ”låns” under fem år?

I dag 10 år sedan våra femårslicenser infördes, kan vi i stället för spekulationer, konstatera att de flesta farhågorna inte alls stämde in på hur verkligheten gestaltade sig med de de nya licenserna.

Licenser och kraven

Utan att i detalj gå in på varje specifikt krav för våra femårslicenser, för dessa krav finns beskrivna i detalj under Svenska pistolskytteförbundets skjuthandbok. Men det kan kanske ändå vara på sin plats att höja ett varningens finger när det gäller just förnyelsen av våra licenser, att inte i rätt tid komma in med en förnyelse anses av våra myndigheter som vapenbrott, eller mera i klartext, olaga vapeninnehav, med en max straff på två års fängelse, som förhoppningsvis med det ”Vilda västern livet” som  florerar i våra storstäder i dag ska detta höjas till ett maxstraff på fyra år.

Från den första början så angavs det från RPS ( Rikspolisstyrelsen) att den enskilde vapenägaren i god tid skulle meddelas av myndigheten att nu var det dags att förnya licensen. Tyvärr kan vi konstatera att detta förfarande inte alls fungerar med någon större säkerhet ute i landet, på vissa ställen fungerar detta riktigt bra på andra inte alls. Så till syvende och sista är det du, ja just du som vapenägare som är ansvarig för att din vapenlicenser förnyas i god tid före utgången av licensen.

Kraven vid förnyelse känner väl de flesta till och därför redogör jag inte i detalj för hur detta ska gå till, men jag kan till min stora glädje konstatera att vårt förbund har vaknat upp och sänkt kraven för de allra äldsta skyttarna vid kompetensprovet för föreningsintyget som är ett villkor för att kunna förnya licensen.

Fätskyttekompetens

Men detta räcker INTE enligt mitt sätt att se detta licensförfarande, vi vet att ca 80 %, ja upp till 90 % av våra skyttar mestadels eller enbart skjuter fältskytte och sällan eller aldrig tränar banskytte. Men ändå är kravet för ett föreningsintyg att vi ska skjuta dessa 46,or på 25 meter och vi ska beskjuta en C 30 på samma avstånd, för att uppfylla kraven på föreningsintyget.

Detta förfarande anser jag skulle motsvara om vi skulle förnya vårt körkort för personbil och skulle tvingas köra upp för tung lastbil! Hur många skulle inte då protestera mot detta förfarande och försöka få till stånd en ändring!

Hur denna förändring av våra licenskrav ska se ut, låter jag vara öppet, men naturligvis ska vi kunna kvalificera oss för en ny femårsperiod på fältbanan, likaväl som på banskyttet. Detta krav anser jag vara helt berättigat!

Här lämnar jag fältet fritt för just dina egna ideer och dina synpunkter som jag gärna tar mot, men maila, ring inte.

Lokala krav på föreningsintyg

Jag får en brevskörd på drygt 2000 mail varje år med skytterealaterade frågor, frågor som jag försöker att på bästa sätt besvara och alltid via mail. Men till min stora besvikelse finns det fortfarande klubbar ute i Sverige som använder föreningsintyget som piska och då framförallt på yngre och nytillkommna medlemmar i klubben.
För detta förfarande kan jag inte finna något som helst stöd i regelverket runt föreningsintyget som efter vad jag kan förstå är konstruerat av RPS tillsammans med Svenska Pistolskytteförbundet. Vad som ska intygas i föreningsintyget är skjutskickligheten och att medlemmen i fråga varit aktiv i föreningen under en viss tid, punkt slut…

Det finns inget stöd i detta regelverk för att medlemmen ska har krattat grusgångar eller klippt gräset ett antal gånger! Men detta med det ideella och nödvändiga arbetet för föreningens fortlevnad ska naturligtvis var och en medlem deltaga i, men föreningsintyget ska absolut inte användas som ett maktmedel för att uppnå dessa mål!
Det finns också en risk om än liten att just föreningsintyget kan användas som ett maktmedel mot andra medlemmar, detta borde i så fall kunna anmälas provas i en opartiskt nämnd.

Epilog

Det finns mycket i vår skjuthandbok som borde eller rättare sagt skulle behövas förnyas och det väldigt snabbt, regelverket för fältbanebygge är snårigt och mer eller mindre omöjligt att följa, vid uppbyggnad av en fältbana. Regelverket för våra 5 års licenser är ett annat brännande ämne som också behöver ses över inom en snar framtid.

Kanske kan vi med denna artikel som katalysator förvänta oss en motion till nästa årsmöte.

Arne Nohlberg

Läs mera om 5 års licenser

Läs mera om förslag till ny vapenlag

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s