Morini 2009 års nyheter

Här kommer några rykande färska nyheter från Morinis representant i Sverige. Interprodukter i Hässleholm. Samtliga dessa nyheter presenterades på SM veckan i Skövde, under en brännande sol, vad vore då mera naturligt än att skyndsamt presentera dessa brännande nyheter på Arne,s pistolskyttesida. Ny version av den redan mycket populära Morini CM 22 RF, nu är…

Märkning av vapen 2009

Information om det föreslagna EU direktivet och den påverkan som detta förslag innebär för oss vapenägare Från 1 juli nästa år 2010 måste alla nödvändiga delar av ett vapen märkas, enligt ett förslag från justitiedepartementet. Enligt förslaget ska samtliga vitala vapendelar som är nödvändiga för ett skjutvapen. Kunna spåras till var, när och av vem vapnet…

Hanuppfång

Säkerhets upphak hane eller hanuppfång detta är samma sak med två olika beteckningar. På många av våra pistoler finns få eller kanske allt för få säkerhetshöjande system. Men genom åren så har våra tillverkare vaknat upp och ganska framgångsrikt har det ena efter det andra säkerhetssystemet infunnit sig i våra vapen. En hel del av dessa säkerhets system…