Nytt Blyförbud förestående ??

Vi som var med för fem år sedan vet hur diskussionerna gick vida omkring det förestående blyförbudet, vi vet också att ett eventuellt blyförbud skulle med stor sannolikhet totalt slå undan fötterna på hela skyttesporten. Av den enkla anledningen att det inte då och inte nu finns ersättnings ammunition för den stora volymkalibern .22 kalibrig ammunition!

Vi vet också att myndigheter kom med de mest otroliga förslag, att införa på skjutbanor: kulfång, som skulle tömmas efter varje skjutning. Att då denna tömning av det dyra kulfånget med stor sannolikhet skulle sprida mycket mera bly i vår närmiljö än vad inbäddade kulor i skjutvallen gör, detta faktiska förhållande ignorerades totalt. Hela skjutvallar skulle saneras och tätas till mot läckage av bly.

Men ingen brydde sig om att ta del av de tre stora undersökningar i detta ämne som har gjorts ute i världen och där man inte har kunnat påvisa att avskjutna blykulor läcker bly i skjutvallar.

Till och med den svenska försvarsmakten inledde en mycket kostsam och tidödande renovering, eller kanske bättre uttryckt en anpassning till det hot om läckande bly från skjutvallar som egentligen inte fanns! Men till sist ansåg försvarsmakten att detta var inte nödvändig utan all sanering och ombyggnader av skjutvallar avbröts.

Men inte nog med detta, även vårt förbund uppfann en hel skjutvall med en nedgrävd duk och en avrinningstation där eventuell läckage från bly skulle kunna mätas och tillvaratagas, detta gick så långt att det till och med patenterades eller mönterskyddades!

Men det var inte nog med detta, en försvarlig hög med pengar lades i olika utvecklingsprojekt för att i samband med Norma kunna framställa blyfria 9 mm kulor i sintrat material! En liten del av våra gamla skyttar insåg att det skulle bli nästan helt omöjligt att i framtiden med ett gällande blyförbud avyttra sina vapen och sålde hela rasket mycket snabbt.

Under mera än ett år så jobbade jag intensivt mot detta förbud, jag insåg att här gäller inte den tysta diplomatin utan har gäller det att agera. Agera gjorde jag genom ett hundratals kontakter med allt i från statsministern, miljöministern, kemikalieinspektionen, naturvårdsverket, EU kommisionen, osv dessa kontakter jag mig inte bara en inblick i hur systemet fungerade utan också en kunskap i hur lite våra beslutsfattare vet om vad dom beslutar om. Men det gav mig en mycket värdefull kontakt med en generaldirektör som ”hör och häpna” faktiskt stod på vår sida. I från denna källa fick jag under året en mycket värdefull information om vad som förhandlades och hur ärendet gled fram i sin handläggning under olika myndigheters ögon.

Jag tog kontakt med samtliga riksdagsmän i samtliga partier och måste delge dig som läsare en helt sann episod: Efter en sedvanlig förfrågan om blyförbudets berättigande, ställde ministern den fråga” hur många hagelpatroner kan du ladda en revolver med”?? Detta var en av de mest drivande ministrarna för att inför blyförbudet.

Jag beställde och läste igenom alla undersökningar som finns ute i världen där man mätt upp blyläckage i skjutvallar och fann att man inte på någon av dessa  undersökningar kunnat finna en skadligt blyläckage. Man gjorde jämförelser mellan mätningar av blyförekomst med landsvägar som referens och fann att i ett stråk på ca 100 meter från en normal landväg så var blyförekomsten många större än mätningar i skjutvallar!

Slutligen mynnade detta ut i attt jag anmälde regeringen till EU kommisionen i Bryssel, i min anmälan så angrep jag detta beslut på en svag punkt att inte regeringen hade gjort en konsekvensbedömmning innan beslutet togs, detta satte direkt en pinne i hjulet för blyförbudsivrarna, sedan tillträdde den borgerliga alliansen och beslutet revs upp.

————————————————————————————————————————————————————————

Hösten 2010 går vi till val igen och frågan man då måste ställa sig är, att om det blir ett regeringsskifte kommer då det av alliansen nedlagda blyförbudet att återigen uppstå på den röd-gröna konstellationens agenda?

Det har snart gått fyra år sedan jag lade ner hundratals timmar på att försöka att undanröja det fatala beslut som ett blyförbud skulle ha inneburet för skyttesporten, inte bara för oss tävlingskyttar utan också för jägarekåren. Under ganska många år visste vi att ett dråpslag var på väg att riktas mot vår sport, men trots detta mycket allvarliga hot så agerade vårt förbund inte alls till en början och senare allt för sent och med dålig kraft.

Frågan man nu måste ställa sig är vi mobiliserade till en förändring som kan träda i kraft ganska snart? Eller direkt efter valet 2010? Är vi mogna att agera mot en nytt hot mot vår existens, som faktiskt ett blyförbud skulle innebära? Denna fråga får du själv svara på.

Arne Nohlberg 2010 01 23

Läs mera om det då förestående blyförbudet

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s