Förtryck VS sluttryck

För ganska många år sedan så kom dom ut på marknaden, de första tävlingspistolerna med fullt justerbart tryckmekanism. Det var Benelli det var Hämmerli, Morini, Feinwerkbau och många flera tillverkare som lanserade sina nya tryckmekanismer, där inte skytten skulle behöva anpassa sig till tryckmekanismen utan nu skulle tryckmekanismen kunna anpassas till skyttens krav och behov!

Men det har visat sig att verkligheten ser helt annorlunda ut, de flesta skyttar har med åren i stället anpassat sig till den fabriksinställda avtrycksmekanismen och aldrig vågat spänna bågen och testat de fantastiska möjligheter som en fullt justerbar avtrycksmekanism medger.

Utan skytten har under kanske att flertal år funderat på att ändra sin avtrycksmekanism men aldrig vågat ta steget fullt ut. Eller så har han mer eller mindre planlöst skruvat och skruvat bort sig helt och var tvungen att söka hjälp, med inställningen. Samtidigt blivit bränd av detta försök och lovat sig själv att aldrig mer försöka, att justera in sin egen avtrycksmekanism!

Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse, om alla stövlar vore i storlek 43 så skulle då dessa stövlar passa ett visst antal fotgängare, men många skulle anse att stövlarna vore för stora, andra skulle klaga på att de vore för små! Detta gäller också våra avtrycksmekanismer i högsta grad!
Trots att vi inte sätter dom på foten!

Det finns en sak som är helig, pistolen måste kunna vägas in och säkerheten måste till varje pris bibehållas fullt ut!!, Vapnet måste kunna vägas in, vid något som kallas vapenkontroll och som i verkligheten inte på något sätt lever upp till vad som kallas en säkerhetskontroll, vapnet vägs in punkt slut! Inte ens den enklaste form säkerhetskontroll genomföres av de allra flesta vapenkontrollanterna!

En av de enklaste och mesta säkerhetshöjande kontrollerna är att kontrollera upphaket mellan hane och sear, detta kan man direkt kontrollera genom att kontrollera förtryckets längd i de allra flesta fall är detta direkt avhängigt av upphakets storlek, men för en sådan kontroll så måste man ju veta hur en avtrycksmekanism fungerar! Ett för litet upphak är den mest troliga orsaken till automateld! Vi har förvandlat ett semiautomatiskt vapen till en kulspruta, som egentligen är det som ligger till grund för vårt semiautomatiska vapen.

Bild 3 Tryckmekanism.
Bild 3 Tryckmekanism.

Inställningarna.

Så låt oss bekanta oss med de verkliga inställningsmöjligheter som finns på en inte allt för gammal tävlingspistol.

1 Sluttryck som ska vara ca 1000 gram 1 kilo eller 1360 gram, detta kontrolleras noga med vikter, vid vapenkontrollen.

2 Förtrycket som kan variera från kanske 200 gram upp till 1 kilo, mer om detta senare.

3 Tryckpunkt, mera om detta senare.

4 Avtrycksstopp, mera om detta senare.

5 Rekylfjäderns motstånd, detta har jag belyst förut i flera artiklar.

6 Slagfjäder för hanen, detta har jag också belyst förut och behöver kanske inte mera belysning, kan justeras på en del vapen andra inte.

Den från fabriken inställda kurvan eller grafen är ganska linjär ifrån kanske några grams motstånd på avtryckaren, tar vi upp förtryckets vikt som brukar ligga på ca 600 – 700 gram och vidare upp till sluttryckets vikt, som adderas till förtryckets vikt ca 300 – 400 gram upp till ca 1 kilo, pang sedan går skottet av.

Är detta då optimalt för all slags skytte och alla skyttar?

Svaret är tveklöst NEJ. Just denna inställning kan kanske passa några skyttar men absolut inte alla..

Framtidens avtrycksmekanism.

Om det vore möjligt så skulle vi kunna programmera vårt elektroniska avtrycksmekanism redan i produktionen så vi hade en inställning för snabbskytte, en inställning för typ fältskytte och andra snabbskytteformer och en inställning för banskytte.
Detta låter sig inte göras med dagens teknik som kräver en injustering för varje behov och för varje individ., Den inställningsmöjligheten har då blivit en kompromiss som egentligen inte kanske inte passar någon form av skytte, riktigt bra!
För att återgå till liknelsen med stövlarna i ingressen på artike,l så kunde man ju tillverka alla stövlar i storlek 48!
Då skulle dom med stor sannolikhet gå att använda av de flesta, man kan kanske krasst säga att dom passar alla!
Eller de flesta dåligt, men användbara.
Det är just detta min artikel ska handla om att anpassa tryckets karraktär till just dina krav…
Med andra ord så behöver du inte plocka fram stövlarna när du läser min artikel, oavsett hur stora fötter du har!

Tryckets inställning.

1 Sluttrycket är egentligen inte mycket att orda om, det ska ligga på minst ett kilo eller 1360 gram.

2 Förtrycket finns det å andra sidan hur mycket som helst att skriva om, att kategoriskt ställa in detta till 6-700 gram som en grundinställning det är verkligen att missa att ta tillvara de inställnings möjligheter som medger en anpassning för dig som vapenägare. Här kan man tänka sig kanske 300 gram eller 800 gram i förtryck, allt för att anpassa vapnet till den gren man avser att skjuta. Att kategoriskt missa denna unika inställningsmöjlighet och direkt kunna påverka karaktären på ditt vapen, det är en stor miss.

Men man måste veta att man inte kan minska förtrycket vikt hur mycket som helst, för just denna justering har också som funktion att trycka tillbaka sear så att den hakar upp mot hanen. Minskar vi då förtrycket för mycket, så riskerar vi att inte ett riktigt upphak utföres och då är vapnet en säkerhetsrisk…

Bild 1

På bilden kan vi se en ganska standardisering av slutvikt och förtryck som adderas ihop, till vad tillverkaren antar eller kanske hoppas ska passa oss alla skyttar oavsett vilken gren vi skjuter med vårt vapen. Men jag vågar påstå att det är små möjligheter att ett vapen ska passa både skytten och den gren som han eller hon avser att använda sitt vapen i, därav så finns ju just denna justerings möjlighet.

Jag vill gärna uppehålla mig lite vid tryckpunktens längd som i verkligheten inte är en rak linje utan är svagt kurvad, linje. Denna tryckpunkt har i många ögon omgetts av en svagt mysterisk och obegriplig finess som man aldrig får ifrågasätta än mindre justeras! Men så är inte fallet, utan detta är den justering som ger nästan all karaktär åt vår tryckmekanism i dess slutfas också denna har jag beskrivit i flera artiklar. Men det kanske är befogat med en VARNING här, att ha ett kort förtryck anser många vara ett måste när det gäller fältskytte, men ett kort förtryck är det samma som ett kort upphak och risken för automateld är stor och de belastade ytorna i sear och hane utsätts för stora påfrestningar alldeles i onödan. Upphaksytorna bör vara åtminstoende 1 mm i ingrepp, gärna lite till. Varning.

Bild 2

Den här bilden får då reprensentera de olika formerna av upphak, där B är att föredra, minst 1 mm gärna mera. A är för stor och C är direkt farlig, för både medtävlare och skytt.

Tryckpunktens karaktär.

Tryckpunktens karaktär är liksom i egentligen hela tryckets inställning direkt avhängigt av vilken person som använder det. Det ska också klart framhållas att en förändring tar en viss tid att kunna utvärdera, vi är ju vanemänniskor och vänjer oss att använda en metod även om den är helt felaktig!

Jag glömmer aldrig när jag hjälpte en skyttekompis från Örebro, med den absolut sämsta tryckmekanism jag sett i en Smith & Wesson revolver. Jag har sett många S&W mekanismer genom åren. Skytten tog sitt vapen och åkte hem och var till en början riktigt missnöjd med tryckmekanismen, han sköt till en början mycket sämre med det modifierade trycket som nu var av riktigt hög klass. Han hade lärt sig att kompensera för alla de fel som denna mekanism bestod av, när då alla felen var borta, så var det på sätt och vis en helt ny mekanism. En mekanism som han var tvungen att lära in igen. Detta är en av de allra bästa revolverskyttar i Sverige.

Så ge varje ändring lite tid, att så att säga falla på plats, gör små justeringar år gången.
Det är ungefär som att gå in nya skor, det känns inte så där riktigt bra i början, men efter ett tag så känns dom riktigt sköna.

Förtryck för olika aktiviteter.

Banskytte kräver en helt annan skjutstil på många sätt och ställer följaktligen krav på en helt annan avtrycksmetodik, på banskytte kan man i god tid, lägga an och sakta krama av skottet med högsta precision som följd. Så här duger ganska bra standardinställningen på pistolen, kanske kan man öka förtryckets vikt lite upp till omkring 800 gram.

Fältskyttet däremot kräver en helt annan avtrycksmetod, här är tiden den som nästan helt styr förloppet, här gäller det att komma snabbt till skott, utan att RYCKA AV skotten.
Det är få förunnat att kunna skilja på 700 – 800 gram och 1000 gram under någon tiondels sekund, så risken när man blir stressad i snabbskytte att man helt enkelt rycker av skotten, med stor sannolikhet så skjuter man under målet eller vid sidan under förflyttning.

Bild 3

På Bild tre kan vi se en stor förändring av förtryckets vikt som i bilden är ca 300 gram och där sluttrycket vikt är ca 700 gram, fördelen med detta tryck är att för snabbskytte så är chansen till att rycka av skottet betydligt mindre. Det blir en betydligt distinktare känsla på avtryckaren före skottet går. Att det blir en lite ojämn linje. Se den nya röda linjen, detta beror på den karaktär som en tryckfjäder har vid inpressning av avtryckaren. Med en sådan tryckinställning så är chansen till att rycka av skotten betydligt mindre och säkerheten eller tryggheten vid avfyrningen av skotten minskar betydligt. Men återigen vill jag klart framhålla att detta med olika karaktärer beträffande tryck upplevs mycket olika av de som ska handha vapnen. Det som passar perfekt till mig, kanske inte alls skulle fungera till dig!

För mig är det helt realistiskt att man kan ha en .22 kalibrig pistol, med två inställningar:

1 Banskytte förtryck ca 800 gram.

2 Fältskytte ca 2 – 300 gram i förtryck.

En enkel hemmatillverkad vikt för 500, 1000 och 1360 gram.

Vägning av tryck hemma.

På våra tävlingar så är den enda åtgärden att väga så att sluttrycket är på antingen 1 kilo eller 1360 gram. Nästan på varje tävling så kan man se skyttar med panik i ögona som säger den väger inte in! Då måste vederbörande leta först efter någon som har verktyg och sedan efter någon som kan justera in trycket.

Detta är ett relativt lättlöst problem:
Fyll en vanlig PET flaska med vatten motsvarande 1 kilo eller 1360 gram, vilket som krävs för ditt vapen, lägg gärna på 50 gram. Väg och kontrollera vikten på en bra hushållsvåg.
Knyt i ett snöre från petflaskans hals, använd en liten träpinne ( en liten rundstav 3 – 4 mm tjock) som ska ligga mot avtryckaren och knyt fast träpinnen i ena änden och gör en ögla i andra änden så att du får en Y formation och du har en bra avtrycksvåg, kostnad ca 1 krona.

När du har tröttnat på att väga in trycket kan du panta flaskan och få tillbaka en krona, detta tips bör gå hem även i Småland.

Vägningen av trycket ska ske mitt på den synliga delen av avtryckaren.
Skulle träpinnen som petflaskan hänger i, kana på avtryckaren så räcker det med en markörslapp, mitt på avtryckaren , för att hindra den från att glida.
Så kan du kolla in att ditt vapen verkligen väger in, före tävlingen!

Det är min personliga erfarenhet att ingen kan känna skillnad på 1000 gram och 1050 gram, därav så är det inte så kinkigt med avtrycksvikten som många tror, tryggare att lägga vikten lite högre upp.

Justeringen av tryck.

10 Enklast är att justera avtryckarestoppet, drar du in denna skruv för långt går aldrig skottet av, justera tills detta uppstår och skruva sedan tillbaka ett kvarts till ett halvt varv.
Det har i många år förts en debatt hurvida detta är en bra möjlighet eller om man ska använda denna facilitet? Detta får du själv avgöra.

11 Förtryckets längd är egentligen den mest kritiska justeringen för denna justering hänger helt ihop med upphakets storlek. Använd stor försiktighet. Minst 1 mm upphak, helst lite till, risken för automateld ökar med för litet upphak.. Varning!

12 Förtryckets vikt, på just denna justermöjlighet är hela artikel egentligen baserad på, här finns möjligheter att justera in så att förtrycket passar just dig och din skjutstil. Kan inte påverka säkerheten. Men påverkar sluttryckets vikt.

13 Sluttryckets vikt, är också en steglöst justerbar vikt. Tänk på att förtryck och sluttryck adderas till varandra, en ändring på en av dom förändrar även den som inte är justerad, detta är enkla justeringar som inte påverkar säkerheten.

14 Tryckpunktens karaktär kräver ytterst små vridningar för att förändras, samma sak där. det tar ett tag att komma in i en justerad tryckmekanism. Tänk på att denna justering kan ändra avtryckets slutvikt.

Hur jag justerar ett tryck?

För mig är det inte bara känsla, utan också ett ovillkorligt krav krav att inte tumma på säkerheten, jag skulle aldrig släppa ifrån mig en avtrycksmekanism med för lite upphak.
Jag har hållit på med detta i många år, först på gevärsidan och sedan på pistol och revolversidan. För mig är detta en gammal men ändå en mycket fascinerande värld.
Att ha en tryckmekanism skräddarsydd för just mig, är en viktig drivfjäder.

Epilog.

Avsikten med denna artikel är att illustrera alla dom fantastiska möjligheter som en justerbart tryck innebär för vapenägaren. Känner du dig osäker på tryckets funktion, ge dig inte på, att justera ditt egna tryck, be någon om hjälp, som kan. Om du känner dig någorlunda säker men inte riktigt säker, så ta gärna ett kort på justerskruvarna innan du börjar och gör mycket små justeringar åt gången. Jag är naturligtvis medveten att de flesta justerskruvar är av insex typ, men även en sådan skruv kan märkas upp med tex lite
nagellack. Gör små ändringar åt gången, testa och skruva igen. Man kan också markera varje skruv på ett block och sedan skruva en liten bit i taget och notera förändringen i blocket. kanske kan denna artikel få dig att testa de fina justeringsmöjligheterna som ett modern tryckmekanism medger.

Ingen som har läst mina artiklar genom åren har väl inte kunnat missa att det där med tryckmekanismer det är något som ligger mig speciellt varmt åt hjärtat.
Det är en fascinerande värd av mekanik när den ibland är som allra bäst, men tyvärr finns ingen reell utveckling så vi inte bara skjuter på en gammal siktesbild, vi använder en mycket gammal teknik också.

Har du några frågor några bra ideer maila gärna men ring helst inte.

Arne Nohlberg rev 2013 02

Det finns många artiklar om tryckmekanismer på denna hemsida. Förmodligen finns också din mekanism beskriven mer i detalj.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s