Tändhatten, är den en säkerhetsrisk?

Jag får till och från frågor om just säkerheten runtomkring tändhatten, oftast är dessa frågor förknippade med just själva farligheten att använda tändhatten vid handladdning. Men också vid hantering av fabriksladdad ammo och vid handladdning av ammo. En del skyttar kanske redan här slutar att läsa, på grund av att dom aldrig handladdar någon ammunition och därför inte…