Revolvertrumman, nästan allt om denna del.

  Denna artikel kommer att handla om revolverns trumma och trummans frammatning och trummans funktion, artikel kommer också att innehålla lite allmänna  tips och råd.. Trumman är ju inte bara något man stoppar patronerna i den har en mycket viktig funktion. Den är dessutom en dyr reservdel som det lönar sig att sköta om.. Så låt…

Pepper box revolver

Vi gör återigen ett nedslag i den Amerikanska men också den Svenska vapenhistorien, vi befinner oss någonstans i mitten på artonhundra talet. Då var dessa vapen mycket frekventa både i USA och till viss del också i Sverige. Till min stora glädje fanns en Svensk smed med i historien om detta unika vapen. Vapen (smeden)…

Verktyg vid reparation, och justering av vapen

  Jag får ibland frågan om vilka verktyg man behöver för att kunna laga och justera vapen, detta gäller då både pistoler och revolver.. Förutom specialverktyg som alltid har en förmåga att göra livet lite lättare just då,  så krävs ett visst antal vanliga verktyg såsom skruvmejslar, tänger och kanske en Dremmel eller en likvärdig…