Revolvertrumman, nästan allt om denna del.

 

Denna artikel kommer att handla om revolverns trumma och trummans frammatning och trummans funktion, artikel kommer också att innehålla lite allmänna  tips och råd..
Trumman är ju inte bara något man stoppar patronerna i den har en mycket viktig funktion.
Den är dessutom en dyr reservdel som det lönar sig att sköta om..
Så låt oss ta en titt på denna vitala enhet, revolver trumman..

 Revolvertrumma, med sex kammare, utan extractor.
Revolvertrumma, med sex kammare, utan extractor.

De allra flesta känner säkert till att revolverns trumma inte bara är en del av en revolver det är också en förutsättning  förutsättning för att vapnet, en  revolver kan användas. Men revolvertrumman  kan också vara en källa till problem och missad precision, vid själva skjutningen.
Vår revolvertrumma har sex kammare som är anpassade till den dimension som pipan har, det finns med andra ord sex stycken patronlägen i trumman.
Revolver är ett av de vapen som lättas kan bringas i både pip och trumsprängning, om till exempel en kula skulle fastna i pipan och nästa skott, skjuts med kulan kvar i pipan, då är man riktigt nära ett stort riskområde.
Läs mera om pip sprängningoch skottbulor revolver

För att kontrollera att inte din pipa har varit föremål för att en eller flera skott har fastnat i pipan, eller att överladdade patroner har avfyrats och att ett skadligt övertryck har skadat trummans patronlägen. Kan man genom att försiktigt snurra trumman, och ta som referens stommet så kan man  se att inte en av kamrarna i trumman sticker ut, eller med andra ord har belastats så hårt så att kammaren , kan vara  på väg att brista i trumman.

Det är viktigt att kolla så att revolvern INTE har varit med om en sådan händelse.
Tänk på att trumman dels är dyr och dels en licenspliktig del av ett vapen.
Revolvertrumman är ju lagrad så att den dels kan rotera runt en axel  på en detalj som kallas yoke, den kan också fällas ut från revolverns stomme, för tex  laddning.

Redan här så kan man återfinna ganska stora problem med just precisionen när det gäller revolver och då främst tillsammans med revolvertrumman, det är ingen tillfällighet att själva revolverpipan på grund av dålig precision i tillverkning har försetts med en form av en tratt, denna kallas då pipans  ingångskonan.
Ingångskonan har vi möjlighet att ha i två olika vinklar beroende på vilken ammunition vi skjuter.
Mer om detta senare.

s&w32.63

Yoke,n är trummans lagring i stommet på revolvern, den är tillverkad av mycket mjukt material så det där som man ser på film att ”man slänger igen trumman”  i revolvern är inte så bra i verkligheten. Yoke,n kroknar lätt!
Det är ytterst viktigt att lagerytorna för trumman är rengjorda och försedda med ett mycket tunt fett som glidmedel, kanske tunn olja på vintern.
Det största motståndet vid en DA skjutning/omladdning utgöres av friktionen i trumman mot yoke..

Lite om olika smörjmedel på sommaren och på vintern, en revolver med en gammaldags mekanik fungerar bäst med som exempel kronans vapenfett, men även detta fett kan vara o tjockaste laget vid sträng kyla.
Ett bra tips är att kolla med att lägga ditt vapen i frysboxen några timmar fungerar det då bör det fungera även ute i stark kyla.

Jag plockar ner min mekanism minst en gång per år, rengör noga alla delar och kontrollerar noga  funktionen och slitage,plockar ihop mekanismen och samtidigt återfettar jag alla detaljer.
Mer om denna ingångskona senare i artikel..

Ingångskona.
Ingångskona.

Nästa stora problem är just indexeringen av trumman i radiell riktning, det vill säga att trumman ska stanna med olika patronläget mitt för pipans ingångskona, men detta är mer eller mindre en utopi, med andra ord fungerar detta ganska dåligt.

Därav förekomsten av ingångskonan i pipan, som man lite vårdslöst kan kalla en tratt i pipan.
Man kan välja om man ska skjuta ogivala kulor eller wadcutter kulor därav två olika vinklar på pipans ingångskona. Mer om detta under trummlåsning..

 trumman och yoke,s uppbyggnad
trumman och yoke,s uppbyggnad

På bilden ovanför ser vi den kompletta trumman nedbruten i mindre delar.

Nästa stora problem är glappet (spelet) i axiell led, de allra flesta revolvertrummorna är mer eller mindre glapp i axiell led ( fram och tillbaka). Detta glapp har inte så stor del i precisionen på vapnet utan är mera boven i dramat när det gäller funktionen.
Det finns flera olika sätt att bota en trumma som är för mycket glapp, men samtidigt måste jag tillstå att det är glapp i de allra flesta trummorna även på helt nya vapen.
Men vi får inte glömma att just trumman är en mycket vital detalj och en defekt trumma förhindrar  nästan all funktion.
Verktyget i delar.

Glapp i yoke -trumma i radiell led går att åtgärda med ett expanderverktyg..Se bild ovanför.
Detta är ett hemmatillverkat verktyg för att expandera yokens lagringsytor mot trumman.

taurus7

Nästan lika viktigt som revolvertrumman är handen, det är den detalgen som användes till att matat fram trumman, kammare för kammare. På bilden ovanför,så finns det två förslag till ett vanligt problem som man borde kunna förvänta sig på en trummans frammatning och det är då en utsliten kam för trumm frammatning och ett stålstift som kan har lossat.
Men detta är en gammal Taurus, där kvalitet inte var så noga, ett sådant problem som här anges har jag aldrig sett på en S&W revolver..


På bild en S&W hand
Men handen från S&W ser i verkligheten ut som bilden här ovanför. Man skulle ju kunna tro att en sliten hand skulle vara boven i dramat med en dålig trum frammatning. Men egentligen så är inte handen sliten utan det är i stället lagerläget för handen i  stommet som är slitet. Därav så måste en tjockare hand monteras för att få till en fullgod funktion, så det är inte en längre hand som behövs.

Så raskt över till nästa vitala del, extractorn, kallas också stjärnan. Bild nedanför.
Det är mycket sällan att extracktorn är sliten oftast räcker det med att ersätta handen med en hand i tjockare utförande.den nya handens tjocklek, kompenserar för det slitna lagerläget för handen i stommet.
Med den nya tjockare handen trycker handen återigen längst in på extractorn och trumman matas fram korrekt igen.

Extractorn är sällan så sliten att man behöver byta ut den. Den behöver lite fett på kammarna då och då.
Men det är viktigt att du gör rent den ytan på extracktorn som vilar mot trumman, smuts här får en direkt felaktig funktion.

 Utbytbara bussningen/styrningen för slagstiftet
Utbytbara bussningen/styrningen för slagstiftet

På bilden ovanför kan vi se den avlånga slitsen i stötbotten som handen använder när den matar fram trumman. I denna slits så jobbar handen och för fram trumman genom att handen matar fram trumman patronläge efter patronläge,
Om man försiktigt bromsar trumman och samtidigt använder avtryckaren i ( DA läge ) så ska trumman låsas upp precis före eller lite före hanen faller!

Detta är mycket viktigt att detta  sker i denna ordning.

Man skulle då lätt tro att om inte frammatningen fungerar bra så får man byta handen och köpa en längre hand!
Så är inte fallet man får i ställlet när det gäller överdimension en tjockare hand för det är just lagerläget för handen i stommet som är slitet och handen kommer då att arbeta längre och längre ut på stjärnan och föra fram trumman kortare och kortare väg.
revolver_sw-32-65I uttagret till vänster om centrumlinjen styr upp handens rörelse i mekanismen, det är just här som man kan applicera en tunn plåt av bladmässing som då ska limmas med epoxilim, efter en noggranna rengöring, med tex aceton utan olja..Bladmässing kan finnas i tjoklekar från 0,10 mm och uppåt.
Därav problemet med trumframmatning.
I vissa konstruktioner går det att epoxilimma en mässingsplåt (bladmässing)  i tjocklek 0,10 – 030 mm, beroende på hur glapp handen är i stötbottens lagring.
Plåten limmas in efter en noggrann avfettning  i uttaget i stommet för handen.

 Headspace, lite för stort headspace.
Headspace, lite för stort headspace. OBS OLADDADE Patroner

På bilden kan vi se mätning av headspace, det är ett mycket viktigt mått, är måttet för stort  når inte hanens slagstift fram till patronen och är det för litet så släpar trummans patroner  i stötbotten!
Vi mäter detta headspace med OLADDADE patroner på plats i trumman, ett gångbart mått är mellan 0,10 – 0,25 mm, så tjockt ska bladmåttet kunna vara.
Det är en ballansgång här, ju mindre mått ju säkrare avfyrning (mindre risk för klick) men ju större risk för att trumman börjar kärva mot stötbotten när vi matar fram nästa patron. Tänk på att stötbottens yta ska vara ren och fri från djupa repor som kan försvåra trummans rotation.

 Smith & Wesson med 0,20 mm spel (ett bra spel) mellan trumma och pipa. Helt godkänt och ett mycket vanligt spel. Mätning med bladmått.
Smith & Wesson med 0,20 mm spel (ett bra spel) mellan trumma och pipa. Helt godkänt och ett mycket vanligt spel. Mätning med bladmått.

Manhurin revolvern har ett spel mellan trumma och pipa på ca, 0,05 upp till 0,10 mm eller något mindre, men detta fungerar inte i praktiken utan omkring 0,15 -0,20 mm är helt ok.
Blir spelet för stort skvätter du krutgaser ut på dina skyttegrannar och förlorar något lite i utgångshastighet.
När avståndet mellan trumma och pipa blir för stort så gängar man bort pipan, den är dels ofta låst med ett stålstift och konstruktionen är så vek att det krävs en fixture att sätta fast stommet i innan man börjar att skruva bor pipan. Låt ben vapensmed göra detta..
Sedan kan man ta bort i gods stommet eller (öka antalet gängor på pipan, betydligt svårare) och på så sätt trimma in avstånden både i bakkant på trumman men också i framkant.

Injusteringen av trummans headspace, eller glapp i axiell led är egentligen inga svårigheter det finns små shims att köpa och  detta fungerar helt perfekt.
Med dessa shims justerar vi in avståndet trumma -stötbotten, headspace.
Var noga med avståndet stötbotten – trumma…
En annan lösning är att använda en Yoke förlängare den ser ut som en rörkap. Men det fungerar fint med shims.
Ibland kan man komma i ett läge där man så att säga måste hushålla med avståndet pipa-trumma.
Då gäller att först  få till ett korrekt avstånd mellan trumman och stötbotten. För är detta avstånd för stort då går det inte att skjuta med vapnet i fråga, då kommer klickande patroner att vara vanligt.
Jag har sett att man säljer slagstift till revolver som är lite längre är ett originalstift är, glöm detta, det fungerar dåligt. Se istället till att du har en bra headspace..
Värna om avståndet trumma och stötbotten, då fungerar vapnet och skulle då skyttegrannarna börja klaga på krutstänk, då är det dags att skruva in pipan ett varv, men detta är absolut inget gör det själv jobb.
Kanske kan det vara på plats med några ord om trumlåsningen, i trumman finns det indexuttag som är frästa in i trumman, dessa uttag brukar vara ganska OK, utan speciellt mycket glapp, dom brukar fungera väldigt fint
Men själva trummlåsningen är dåligt lagrad i stommet och gör att den förväntade funktionen, just själva indexeringen blir ganska medioker. Tyvärr är det så.

Här ovanför kan vi se den detaljen som ombesörjer själva trummans låsning mot stommet i revolvern i rätt läge, denna detalj borde gå att förbättra vag gäller precisionen, ganska ordentligt..

Det är absolut inte fel att göra ett körnslag i trumman så att det lätt går att räkna fram vilken kammare det är som krånglar..

Epilog.
Med dagens teknik, jag menar då CNC maskiner borde det gå att göra en revolver som är helt glappfri, när det gäller trummans lagring och indexering, men det verkar som om utvecklingsavdelningen har stannat kvar i början på det förra århundradet ..punkt slut.
Egentligen är det lika illa med hela avtrycksmekanismen, som  har jag belyst i andra artiklar, den är i högsta grad antik….

Läs mera om S&W revolver

Mera om S&W M 16

Arne Nohlberg 2013 02

En kommentar

  1. […] Schimsen finns att köpa i USA på Numrich parts och andra leverantörer. Men Momentum kullager leverantören i Sverige, har tydligen  dessa shims, visserligen  något stora men det går tydligen att fila ner deras ytterdiameter. Detta har kommit mig tillhanda genom en läsare, jag har inte provat detta själv Även Brownells USA  har schims.. Hur det är på Midway Sverige vet jag ej..Men det borde finnas där också.. Om trumman på revolvern har jag nyss skrivit en artikel så den delen är redan belyst.. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s