Rengöring av vapnets pipa Paul clean metoden

Denna mer eller mindre farliga solvent har numera ersatts av en solvent som till stor del bygger på just fotogen. Men ändå ska man visa varsamhet vid användning och  vid hantering av solvent, som bör ske med skyddsglasögon och plasthandskar gärna i en ordentligt ventilerad lokal eller ute i den fria luften.. Detta med rengöring…

Pip vikt på Morini CM 22 alla modeller.

Jag har under alla år varit mycket, mycket nöjd med min Morini CM 22 alu pistol, över 80 000 skjutna skott utan problem. Men en sak kunde jag redan i början konstatera, att den medföljande pipvikten krävde att vikten skruvades av varje gång vapnet skulle rengöras. Detta tröttnade jag på ganska fort och beslöt mig för…