Revolvermekanism. Rengöring och justering.

Denna artikel ska handla om en mycket nödvändig översyn av  en revolver mekanism.
Jag nöjer mig själv med att en gång per år, att  demontera rengöra och återmontera och fetta in min mekanism.
Men mera realistiskt är att ange en intervall på kanske två år, detta beror naturligtvis på hur mycket skytten använder sitt vapen.

Kanske kan man önska om skytten nu skjuter mycket på vintern att man då ersätter kronans vapenfett med något tunnare fett eller olja i mekanismen.
Men ner till minus 15 grader så funkar allt bra, även med kronans vapenfett.

Ta gärna detta med  rengöring/service av mekaniken som en rekommendation, men tänk på att detta är något som man inte ska missa!

Som förebild eller modell till denna artikel så har en Smith&Wesson (S&W ) revolver modell 16 använts, men detta kunde lika gärna vara en Brasiliansk Taurus, licens byggt S&W vapen  eller någon annan revolver från S&W..
Men innan vi börjar att demontera vårt vapen så är det ett par viktiga saker att ta i tu med,  även om vi demonterar ett vapen som har fungerat klanderfritt.

Det är ett par mått vi måste kontrollera och mäta upp, innan vi demonterar vårt vapen.

Headspace

Det första vi gör är att kontrollera måtten mellan trumman med insatta tomhylsor  och till stommens stötbotten. (OBS TOMHYLSOR)
Mät med ett bladmått, men observera detta är det enda mått vad trumman beträffar som vi icke vapentekniker kan förändra på.

Jag vill också klart understryka att detta mått är det absolut viktigaste måttet.

Måttet mellan trumman och pipans ingångskona är av ett betydligt mindre värde, ett för stort avstånd här kommer bara att läcka lite kraft när kulan passerar genom trumman och in i pipans ingångskona.
Vid mycket stort avstånd kan förvisso dina skyttekompisar börja klaga att du skvätter, när du skjuter, men då får det bli ett riktigt stort avstånd innan detta sker.

 Headspace, lite för stort headspace.

På bilden kan vi se mätning av headspace, detta är ett mycket viktigt mått, är måttet för stort  når inte hanens slagstift fram till patronen och är det för litet så släpar trummans patroner  i stötbotten!

Vi mäter detta headspace med OLADDADE patroner på plats i trumman, ett gångbart mått är mellan 0,10 – 0,25 mm, så tjockt ska bladmåttet kunna vara.

Det är en balansgång det här måttet, ju mindre mått ju säkrare avfyrning (mindre risk för klick) men ju större risk för att trumman börjar kärva mot stötbotten när vi matar fram nästa patron!
Tänk på att stötbottens yta ska vara ren och fri från djupa repor som kan försvåra trummans rotation.

s&w107

Handens frammatning av trumman.
Som alla säkert förstår är det av stor vikt att trummans kammare matas fram så att dom indexerar med ingångs konan i vapnets pipa. Detta är mycket lätt att kolla upp, mata fram trumman i DA LÄGE, kammare för kammare, kolla att fram matningen av trumman är klar och trumman är låst i sitt indexlägen innan hanen faller,
Genom att mycket försiktigt bromsa trumman kan vi kontrollera att detta verkligen fungerar..
Om inte detta fungerar då återstår, att se över frammatnings mekanismens hand. Dels kan vi köpa en hand som är i överdimension  eller använda bladmässing och shimsa in handen, mera om detta senare

Trummans glapp i axiell led.

Detta är också lätt att mäta upp använd ett skjutmått och mät upp detta spel.
Men det är av stor vikt att det finns ett litet spel/glapp, annars går trumman mycket tungt att vrida och då speciellt i DA läge..
Manhurin revolvern har ett mycket litet spel mellan trumma och pipa. ibland ner till 0,05 upp till 0,10 mm eller något mindre, men detta fungerar inte i verkligheten  utan ett spel på omkring 0,15 -0,20 mm är helt ok.
Detta åtgärdas genom att försiktigt slipa ner pipans ingångskona så att ett spel på minst 0,10 mm gärna 0,15 erhålls.

Blir spelet/avståndet för stort skvätter du krutgaser ut på dina skyttegrannar och förlorar något lite i utgångshastighet.
När avståndet mellan trumma och pipa blir för stort så gängar man bort pipan, den är dels ofta låst med ett stålstift och stommens konstruktionen är så vek att det krävs en fixtur att sätta fast stommet i innan man börjar att skruva bort pipan.
Låt en vapensmed göra detta.
.

När pipan då är bortskruvad,  kan man ta bort i gods stommet eller (öka antalet gängor på pipan, betydligt svårare) och på så sätt trimma in avstånden både i bakkant på trumman men också i framkant.

In justeringen av trummans headspace, eller glapp i axiell led är egentligen inga svårigheter det finns små shims att köpa och  detta fungerar helt perfekt.
Med dessa shims justerar vi in avståndet trumma -stötbotten, headspace.
Var speciellt noga med avståndet stötbotten – trumma…
Det går också att shimsa in yoken med dessa planbrickor..

En annan lösning är att använda en Yoke förlängare den ser ut som en rörkap. Med detta verktyg så sträcker man ut materialet i yoke, så att den förlängs, men samtidigt så försvagas den lite..Används med stor försiktighet!!

Men det fungerar fint med shims. Ibland kan man komma i ett läge där man så att säga måste hushålla med avståndet pipa-trumma.

Då gäller att först  få till ett korrekt avstånd mellan trumman och stötbotten.
För är detta avstånd för stort då går det inte att skjuta med vapnet i fråga, då kommer klickande patroner att vara vanligt förekommande.
Jag har sett att man säljer slagstift till revolver som är lite längre är ett originalstift är, glöm detta, det fungerar dåligt.
Se istället till att du har en bra headspace..
Värna om avståndet trumma och stötbotten, då fungerar vapnet och skulle då skyttegrannarna börja klaga på krutstänk, då är det dags att skruva in pipan ett varv, men detta är absolut inget gör det själv jobb.

Schimsen finns att köpa i USA på Numrich parts och andra leverantörer.
Men Momentum kullager leverantören i Sverige, har tydligen  dessa shims, visserligen  något stora men det går tydligen att fila ner deras ytterdiameter. Detta har kommit mig tillhanda genom en läsare, jag har inte provat detta själv
Även Brownells USA  har schims..
Hur det är på Midway Sverige vet jag ej..Men det borde finnas där också..
Om trumman på revolvern har jag nyss skrivit en artikel så den delen är redan belyst..

IMG_0713
Detta är sista mätningen före demontering av mekanism.. Vi mäter nu slitaget på handen och handens lagring i stommet.  Omkring 0,10 mm glapp är ett godtagbart värde, kanske upp till 0,15 mm.. Därutöver så kan man byta ut handen mot en tjockare hand eller också shimsa in handen, med bladmässing  i mekanismens lock..
Båda metoder fungerar fint.

Avtrycks mekanismen.

När vi nu har konstaterat hur vår trumma och indexeringen fungerar och kanske har åtgärdat eventuella felaktigheter. Då är det dags att öppna ”boetten” på revolvern,
Först av med trä eller gummi grepp, sedan finns det tre skruvar att lossa innan vi kan öppna upp locket över mekanismen,
Missa inte att den främre skruven är en specialskruv som också låser Yoke fast i stommet..
Den mittersta skruven är den kortaste av de två som återstår..

rengoring_rev0715Detta är den främre av tre skruvar, den är speciellt tillverkad för att låsa fast trummans yoke i revolver stommet. Den mellersta skruven är den kortaste och den lite längre är den längst bak..

IMG_0720

På bilden ovanför ser vi hur öppningen av mekanismens lock (boetten) går till, bänd aldrig upp detta lock, med tex en skruvmejsel, du får ofelbart skador på ytorna,
Håll revolvern i pipan och knacka försiktigt som bilden anger så kommer locket sakta att friläggas och mekanismens olika delar är tillgängliga.
På samtliga bilder inklusive denna bild så är fotograferingen utförd på en mekanism som inte är rengjord på minst 2 år men är å andra sidan inte skjuten med så mycket, på grund av sjukdom.
Fettet är kronans vapenfett..

IMG_0722Här på bilden har vi locket (boetten) och på bild finns också hanuppfånget, en mycket VIKTIG detalj i mekanismen.
revolver_sw-32-65
Här på billden ovan  kan vi se var vi kan shimsa in handen om mekanismen börjar bli sliten. Eller kanske föredrar du att köpa en ny lite tjockare hand.
Det finns bladmässing att köpa i många olika dimensioner, tex 0,10 0,15 osv.
Det är ganska lätt att anpassa mässingen i uttaget för handen i locket..
Om man ska shimsa in handen så rengör läget för bladmässing mycket noga så att allt fett och olja försvinner
Rugga upp ytan på bladmässingen och limma med två komponents expoxi lim..

IMG_0725

På bilden återfinns en komplett mekanism vi kan också se att fettet är i ganska bra kondition, det är inte alltför smutsigt i mekanismen. Vad som fattas på bilden är hanuppfånget…
Om du är osäker så ta ett kort på mekanismen och ha detta som referens om du inte får ihop delarna efter rengöring.
Det finns två lite svårare passager och den första är demontering ocvh montering av handen, den är dessutom försedd med en liten fjäder i avtryckaren.
Det borde gå fint att demontera handen fastsatt i avtryckaren, genom att dra handen bakåt och sedan frigöra avtryckaren.
Detta har inte jag provat, jag har plockat upp och ner mekanismer flera hundra gånger, så jag har inga problem med detta.
Jag lyfter alltid bort handen först.
Det andra lite mariga är rebounders fjäder  montering och demontering i stommet.
Kolla klingan på den mejsel som jag använder, Klingan är 3,5 mm i diameter och uttaget är 2 mm brett..
Uttaget är gjort med en dremmel.

Untitled

Detta är en klinga till en vanlig skruvmejsel som är böjd och bockad, detta är ett mycket bra verktyg vid revolverjobb, något liknande finns att köpa färdigt..

IMG_0728Här är första åtgärden utförd på mekanismen, jag har kopplat bort slagfjädern, från hanens länkarm.. Jag använder alltid Federal 100 tändhattar och behöver därför inte all den kraft som finns inbyggd i slagfjädern.
Detta påverkar i högsta grad avtrycksvikten i DA läge.
Jag har min slagfjäder steglöst justerbar.

IMG_0730PÅ denna bild så handen demonterats hela den övriga mekanismen är intakt.

IMG_0735PÅ bilden kan vi se att hanen är demonterad ut ur mekanismen, tänk på att trummans  öppningsspärr, förhindrar rörelsen på hanen, håll in denna spärr så kan du föra hanen fram och tillbaka.

s&w_k-17_10

På bilden har vi vår hane i alla sin glans, saknas gör slagstiftet..

IMG_0733Här har vi en komplett hane med slagstift .

IMG_0739Nu har även reboundern försvunnit verktygen som jag presenterade i början på artikel och som är tillverkat av en skruvmejsel är ett fantastiskt hjälpmedel både vi demontering och montering.
Där reboundern har varit är det en yta i stommet som är högglanspolerad för att minska friktionen..

IMG_0742Här har vi då en demonterad mekanism, där allt förutom indexeringen av trumman inte är demonterad. Detta är lätt att utföra på gamla stommen finns en fjäder som låstes genom en skruv, på nyare mekanismer så får man försiktigt trycka i fjädern och frilägga indexerings mekanismen.
Normalt sett behövs mycket sällan indexeringen plockas bort vid rengöring/service, det går fint att göra rent denna på plats och sedan fetta in denna del.

IMG_0738Rebounder med tryckfjäder, men ganska mycket fett på ytorna, samtliga ytor är högglanspolerade och även hålet för fjädern är polerad..
Jag har andra vinklar på min rebounder också det finns mer om detta att läsa på bloggen..

IMG_0740Avtryckaren som består av upphaksyta och  innehåller också en liten fjäder som utgör en påverkan/fjäderspänning  på handen så att denna alltid är i rätt läge.

Man monterar alltid handen i avtryckaren innan avtryckaren monteras i revolvern..
Det går inte att montera handen efter avtryckaren är på plats.
Därför borde det gå att demontera avtryckaren med handen fastsatt i avtryckaren.
Avtryckaren är polerad, jag skjuter baran i DA läge…

IMG_0750

Här är den monterade handen på avtryckaren i en annan vinkel, här är fjädern spänd .
Så här ska det se ut när avtryckaren och handen ska monteras i stommet.
Handen är nu fjäderbelastad.

IMG_0752Här en annan bild på handens montering i avtryckaren före denna sätts på plats.
Här kan vi se fjädern som spänner upp handen i avtryckaren..

Bild S&W hanuppfång, en mycket viktig säkerhetsdetalj.
Bild S&W hanuppfång, en mycket viktig säkerhetsdetalj.Här en annan vinkel på handens montering i avtryckaren..

Glöm inte att återställa hanuppfånget, detta är en mycket viktig säkerhetsdetalj som vi inte får glömma av att montera. Läs mera om hanuppfång.

Rengöring.

Jovisst var det så att artikeln skulle också handla om just rengöring, alla små delar kör jag i Ultraljudstvätt,
De största delarna som stommet inkl pipan kör jag med ett rengöringsmedl från Paul Clean.
Jag använder fotogen som lösningsmedel..
Normalt använder jag kronans vapenfett, vintertid kanske bara tunn olja..

Epilog
Tänk på att det kan behövas lite trixande för att få ihop mekanismen igen. Men som regel så går det lättare för var gång att demontera och återmontera.
Ta gärna ett kort med mobilen eller en kamera innan du börjatr att demontera.
Jobba metodiskt, mig veterligen har ingen fått ihop revolvern på ett felaktigt sätt, men det går att glömma hanuppfånget (rekommenderas ej)!
Locket som jag i inledningen råkade kalla ”boetten” ska återmonteras med hjälp av en mejsels plastskaft, det ska det försiktigt knackas på plats, med samma plastskaft….
Känns skönt att detta är klart nu, känn vilket vapen du har i handen nu!

Arne Nohlberg 2013 04

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s