Skottstol vi testar olika ammunition för en .32 revolver

Men låt mig först av allt tillstå att jag är på inget sätt speciellt kunnig inom detta område, jag har förvisso skjutet ganska mycket gevär i skottstol/skjutbänk, för många år sedan, men det är ett helt annat skytte. Så vad denna artikel gör, är att redovisa faktiska förhållande, när en skjutstol används som värdemätare på…

Revolver, justering av avtrycksvikt.

De allra flesta revolverägarna har som regel en ganska betryggande avtrycksvikt på avtryckaren vid invägning av sin revolver i vapenkontrollen.. Men det finns dom som ligger lite på gränsen till 1360 gram och därför är med all rätt lite oroliga inför kontrollen av vapnets avtrycksvikt.. Vikten 1360 gäller ej revolver i kaliber .22, där är kravet…