Lättare sökning av ämnen/artiklar och på gång just nu.

* På gång just nu är en artikel om fastsättning av skjutstolen i en träplatta. Texten är i stort sett helt klar.. Men rent praktiskt återstår en hel del, kommer kanske i höst, det har visat sig att 25 mm plywood kostar nästan 800 kronor så mitt val blir att limma ihop 45×70 mm balkar…

Annonser

Kalibern. mätmetoder av den verkliga kalibern.

Valet av kula anpassad till vapnets pipas diameter låter ju mycket enkelt, men dessvärre är det inte så. Det är ingen tillfällighet att varje kaliber har ganska många alternativa storlekar på de i kalibern ingående kulorna. Om vi ska kunna förvänta oss en hög precision så är detta med rätt kulstorlek ett måste.. Min gamla…

Annonser

Skottstol vi testar olika ammunition för en .32 revolver

Men låt mig först av allt tillstå att jag är på inget sätt speciellt kunnig inom detta område, jag har förvisso skjutet ganska mycket gevär i skottstol/skjutbänk, för många år sedan, men det är ett helt annat skytte. Så vad denna artikel gör, är att redovisa faktiska förhållande, när en skjutstol används som värdemätare på…

Annonser

Revolver, justering av avtrycksvikt.

De allra flesta revolverägarna har som regel en ganska betryggande avtrycksvikt på avtryckaren vid invägning av sin revolver i vapenkontrollen.. Men det finns dom som ligger lite på gränsen till 1360 gram och därför är med all rätt lite oroliga inför kontrollen av vapnets avtrycksvikt.. Vikten 1360 gäller ej revolver i kaliber .22, där är kravet…

Annonser