Revolver, justering av avtrycksvikt.

De allra flesta revolverägarna har som regel en ganska betryggande avtrycksvikt på avtryckaren vid invägning av sin revolver i vapenkontrollen..
Men det finns dom som ligger lite på gränsen till 1360 gram och därför är med all rätt lite oroliga
inför kontrollen av vapnets avtrycksvikt..
Vikten 1360 gäller ej revolver i kaliber .22, där är kravet 1000 gram – 1 kilo.

All vägning i den så kallade vapenkontrollen sker i läge SA (single action) detta till trots att de flesta revolverskyttar skjuter nästan enbart i DA läge, åtminstoende i södra Sverige så är detta mycket vanligt.
Men även en kombination av de båda skjutsätten DA och SA är vanliga i södra delen av Sverige.
DA (double action) skytte är mycket mera ovanligt i den norra delen av vårt land, varför det är så har jag ingen aning om.
Men detta får mig inte att häpna, för egentligen är det lika fel som att de allra flesta fältskyttar som kanske aldrig skjuter banskytte tvingas var femte år att avlägga ett banskytteprov. Naturligtvis ska detta så kallade kompetens bevis kunna avläggas också ute på fältbanan!

Men låt oss snabbt gå tillbaka till ämnet rätt avtrycksvikt på en revolver.
Jag vågar påstå att de flesta revolvrar vägs in på en felaktig del av avtryckaren, för redan en enda millimeter längre ut på avtryckaren innebär en bra stor ökning av avtrycksvikten.
Jag tänker då speciellt på en revolver som Manhurin, där det är nästan helt omöjligt att placera avtrycksvikten i mitten  av den synliga delen av avtryckaren.
Läs mera om avtrycksvikten och verkligheten.

På biiden som är klippt från SHB (skjuthandboken) ovanför redogörs mer i detalj hur vägningen av ett vapen ska ske, tänk dock på att varje millimeter ut ifrån avtryckarens centrum bygger på det erfoderliga trycket ganska avsevärt..

Men även detta går att åtgärda på en enkelt sätt. Mät ut mitten på avtryckaren och sätt dit tillfälligt en bit eltape eller en markeringslapp, på mitten av avtryckaren.
Tapen på avtryckaren avlägsnas när kontrollen är klar.

På bilden ovanför kan vi se med blotta ögat se hur fel vikten kan hamna på avtryckaren, det gäller att skytten eller vapenägaren är vaken och observerar detta fatal fel som en vägning som ovan kan utföras..

Vapen vikt kontroll av idag..
Vapen vikt kontroll av idag

På bilden kan vi se den eviga ”vapenkontrollanten” med invägning av en pistol, något annat sker aldrig.
Men jag måste tillstå att en del vapenkontrollanter verkligen ger sken av att de kontrollerar mitt vapen..
Tyvärr på ett felaktigt sätt..
Läs mera om vapenkontrollanten

Men så raskt över till vad som utlovades i denna artikel nämligen hur man justerar avtrycksvikten på en revolver.

På bilden ser vi en S&W revolver med K stomme, en mycket vanligt förekommande revolver på fält och banskytte..
Detta är tveklöst en av de bästa vapenbilder jag har tagit någon gång!

Vi kan se de olika komponenterna på denna bild, det som är intressant för oss just nu vad beträffande avtrycksvikt är reboundern (tryckfördelaren). Det som också kan påverka trycket till viss del är också slagfjädern, denna ansluter till hanen på vänster sida av mekanismen.
Till viss del kan även upphaksytorna påverka avtrycksvikten i SA läge..Mera om detta senare..

När det gäller avtrycksvikten och rebounder. I SA och DA mode.
Så är denna komponent i högsta grad inblandad i den mätbara avtrycksvikten.
Både i SA läge och i DA läge påverkar denna fjäder i högsta grad avtrycksvikten..
Vi kan på bilder nedanför se två rebounder med respektive fjäder.
Dessa fjädrar finns att köpa i olika motstånd, och dels då naturligtvis rebounderfjäder som är betydligt styvare än vad originalfjädern är.
Men även betydligt mjukare fjädrar finns att tillgå, kolla in de större vapen reservdels grossisterna i USA.
Jag vet inte om Midway har dessa fjädrar.
Smart är att köpa en sats med olika hårda fjädrar..

Men när det gäller DA tryck så spelar både slagfjädern och rebounderfjädern en central roll, OBS.

Men det finns ytterligare ett knep när det gäller att trycket är lite för lågt, det är att lägga i mellan små planbrickor mellan rebounderfjädern och reboundern.
Men observera att för många brickor gör att fjädern och brickorna ”bottnar” och att avtrycket förhindras helt!
Men tänk på att just rebounderna (tryckfördelaren) har flera viktiga uppgifter, så att radikalt minska rebounderns fjädertryck får ofelbart den effekten att inte avtryckaren går tillbaka i sitt läge efter skjutning.

Slagfjädern och avtrycksvikten.
Man skulle kunna tro att en hårdare kraftigare slagfjäder betydligt höjer upp avtrycksvikten, men så är inte fallet., i SA läge.
I stället så ökas ju hanens anslagskraft på tändhatten och medger att hårdare tändhattar kan användas..
Men i  DA läge så höjer detta förfarande i högsta grad avtrycksvikten..

När man trimmar tryckets egenskaper för DA läget, så är det lätt att komma i det läge att DA trycket sjunker ordentligt så att vapnet går inte att väga in!
Då har man gjort fel, när denna trimning av trycket har skett.
Man ska kanske ha i åtanke att revolvern i originalutförande ofta har ett DA tryck på ca 4 -5 kilo och ett SA tryck på ca 1, 4 till 1,8 kilo. Ett ganska bra tryck i SA läge, men ett DA tryck som mycket att önska..

Såsom bilderna nedanför anger finns det många metoder för att minska respektive öka reboundens fjäderstyrka.

Naturligtvis påverkar också upphaks ytornas beskaffenhet på både sear och avtryckare.. En ny revolver tar ca 3000 – 5000 skott innan upphaksytorna är riktigt inslitna mot varandra. Just denna inslitning kan ge en revolver som förut ligger på gränsen, att med tiden komma i det läge att den inte väger in längre..
Se bild nedanför för sears ytor…
Det går även att polera upp ytorna så att den nya revolverns slitytor/upphaksytor är perfekta redan från början..

På nästa bild nedanför så kan vi se att en Manhurin till viss del är mycket lik en S&W revolver men den har ett par viktiga förbättringar.

 

Reboundern är försedda med 4 stycken små hjul, för att trygga att den rör sig i stommet lätt och utan så mycket friktion.
Men vi kan också se att tillverkaren har två fjädrar en slagfjäder och en justerbar fjäder för just reboundern
Detta innebär att även rebounderns fjädertryck är steglöst justerbart.
Detta borde gå att applicera även på en S&W revolver utan problem..

Epilog

Jag hoppas att ovanstpående redogörelse kan bidraga till en ökad förståelse för hur avtrycksmekanismen fungerar på en av de allra vanligaste revolvrar ute på våra fältbanor..
Med ovanstående artikel som bas så borde det kunna utföras en bra och säker avtrycksvikt justering.

Läs mera om trimning av revolvertryck

Läs mera om en S&W modell 16

Arne Nohlberg 2013 04 maila gärna in dina synpunkter men var vänlig ring inte..

Jag vill återigen påtala att jag har inget som helst med Arnes vapen att göra..

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s