Skottstol vi testar olika ammunition för en .32 revolver

Men låt mig först av allt tillstå att jag är på inget sätt speciellt kunnig inom detta område, jag har förvisso skjutet ganska mycket gevär i skottstol/skjutbänk, för många år sedan, men det är ett helt annat skytte.
Så vad denna artikel gör, är att redovisa faktiska förhållande, när en skjutstol används som värdemätare
på antingen ett vapen, en laddning eller på en teknisk utrustning.
Eller en kombination av dessa.
Jag hoppas därför att min artikel till viss del speglar de felkälllor som finns i denna så kallade mätning av ett vapens precision, med en specifik laddning.

untitled (2)

För det är mycket viktigt att förstå vad denna mätning kan erbjuda oss vapenägare och samtidigt belysa de flesta felaktigheter som lätt uppstår inom  mätningsproceduren…
Men naturligtvis kan en skjutning i skottstol ge oss viktiga kunskaper om just vårt vapen, vår laddning och vår utrustning, men det gäller att kunna tolka svaren på rätt sätt…

Alla som någon gång har laddat ammunition och på detta geniala sätt kunnat matcha ammunitionen
mot det egna vapnets prestanda främst när det gäller pipan, har förmodligen någon eller flera gånger funderat över om mitt vapen har max precision med just den laddningen jag nu använder?

Men oftast så stannar dessa funderingar vid just funderingar, men jag avser att gå lite längre och verkligen mäta upp hur bra min revolver Smith & Wesson modell 16  och en Manhurin revolver är när det gäller precision, med olika laddningar.
Testet är avsett att belysa resultatet framme vid måltavlan och framför allt belysa hur en någorlunda bra utvärdering av resultatet kan ske. När det gäller vapnets precision, laddningens precision och utrustningens förmåga att förmedla vad som är bra och vad som är dåligt.
Redan nu förstår säkert de flesta att det finns mycket att tolka rätt eller fel i denna test.

För man ska ha klart för sig att här finns många variabler att ta hänsyn till, som kan maskera eller framhålla ett verkligt resultat.
Med andra ord kan det vara ganska svårt att göra en rättvis utvärdering av det erhållna resultatet.

wckula.Borrad WC kula för kontroll av pipans verkliga diameter, läs mera om detta.

I min förening P4 IF pistolsektionen finns det sedan flera år, en från början hemmatillverkad skottstol, som en av bröderna Per och  (Jan, verktygsmakare) har renoverat.  Den andra brodern Per har gjutet ett markfäste och svetsat ett stativ att fästa skottstolen på.
Tack bröderna  Per och Jan ..

Denna skjutstol har jag aldrig använt förut men den ska ska vi testa inte bara med en revolver utan två stycken olika revolvrar i samma kaliber ska användas, för testen av olika laddningars påverkan på precisionen.
Dels en Smith&Wesson mod 16 i kaliber .32 och en Manhurin MR 32 match, i samma kaliber.
Anledningen till valet av två revolver i samma test är att utesluta att det är skottstolen som skapar ett bra eller dåligt resultat.
För normalt sett så är aldrig två kvalitetsvapen (varav Manhurinen är nästan helt ny) så defekta att dom på ett mycket menligt sätt negativt  påverkar ett förväntat skjutresultatet.,
ransomrest-large
På bilden Ransom rest skottstol från Staffans vapen, pris 2013 omkring  6500 kronor..

ransom_inspänningsstycke
Sedan tillkommer adapter/vapenhållare för olika vapen kostar omkring 775 kr, per vapen. Dessa vapenhållare är mycket svåra att göra själv.
Vapenhållare finnes till en mängd olika vapen. kolla in ransom rest hemsida. Eller Staffans vapen..

ransom_bottenplatta-largeTill skottstolen finns också en bottenplatta med en lättjusterad inställning av vapnet mot målet  Pris 2975:-
Borde vara ganska lätt att tillverka själv, kolla in vår hemtillverkade skottstol.

Men låt oss först av allt fördjupa oss lite granna i de felaktigheter som kan uppstå vid skytte i en skottstol.
För så enkelt är det inte, att bara spänna upp vapnet i skottstolen och sedan skjuta och träffbilden ska då vara helt överensstämmande med vapnets precision med just den laddningen vi skjuter!
Skottstolens uppgift är ju att så bra som möjligt, att efterlikna handens funktion, men med en stor skillnad att skottstolen återgår efter varje skott med en helt annan precision än vad vi kan skapa med vår hand..
Men här finns många fallgropar och källor till fel.

För provskjutning i skottstol disponerar vi i P4IF en utomhus skjutbana  på Lövsjötorp. Vi kan testa på 25 meter , tyvärr inte på 50 meters håll. Skottstolen är något lite vridbar och justerbar i höjdled.
Den är hemma tillverkad och verkar ha en riktigt bra funktion.. Den är också lätt demonterbar efter provskjutningen.

Den erhållna träffbilden måste ändå ses som med kritiska ögon, för det finns ett antal saker som kan påverka vad vi ser och vapnets  precision rent generellt..

* Dålig precision i skottstolen är ett tänkbart fel.
* Olika hårda laddningar i testskjuten ammunition, detta kan kontrolleras med en kronograf.
* Vibrationer i skottstolens fundament är ett annat möjligt tänkbart fel.
* Pistolen dåligt fastsatt i vapenhållaren, kan också orsaka ett felaktigt resultat.
* Det glapp som som regel alltid åter finns mellan vapnets pipa och vapnets stomme.
* Kulor som inte harmonerar med vapnet i fråga..
*  Därför så måste den testade pistolen  vara nästan utan glapp mellan vapnets pipa och stomme, detta kan man förklara med att en skottstol inte siktar som vi gör utan den mekaniskt återställer vapnet rent mekaniskt till samma läge som innan skottet avlossades.

Detta innebär att vi skyttar kompenserar för glappet mellan pipa och stomme, men det gör inte skottstolen, som på ett mekaniskt sätt återgår till ursprungsläget utan någon som helst kompensering.. Detta gäller då test av pistoler.. Av ovanstående förklaring kan vi förstå att vårt vapen måste anbringas dels med rätt vapenhållare och dels med rätt anspänning på fäste skruvarna för skottstolen och för ett eventuellt fundament. Det krävs att man skjuter ett visst antal skott och sedan kollar upp samtliga bultförband, i skottstolen och i fundamentet för att eliminera felaktigt producerade träffbilder på måltavlan.

Tänk dig ett scenariot att du har mixat ihop en toppladdning som borde ha gett en femkronas storlek framme i målet, men ger på tavlan ett mediokert resultat på grund av att en av skruv förbanden är för löst anbringat i skottstolen!

IMG_0770

Fundament är tillverkat i mycket grov plåt och bottenplattan är gjuten i betong och sedan är fundamentet skruvat fast med fyra skruvar..Detta fundament verkar väldigt gediget och mycket stadigt och dessutom  mycket tungt…

Den hemmabygda skottstolen.
Är tillverkad för ganska länge sedan och kommer ursprungligen från en grannklubb. Skjutstolen är renoverad
och i riktigt bra form..

När det gäller skottstolens  avtryckarens funktion, som oftast löses ut med någon form av snöre, eller anna meklaniskt påverkan här gäller samma sak:  Revolver alltid i SA läge och krama av skottet…

För det är ju vapnets pipas precision som vi är intresserade av och inte vapnets mekanism, förutom då pistoler där det mest intressanta förutom pipan är glappet mellan pipa och mantel..

IMG_0766

Hemma tillverkad skottstol, före monteringen..Skottstolen verkar vara helt OK utan kännbara glapp.
Vapenhållare är original vapenhållare i detta fall för K stomme..

IMG_0767

Skottstolen från en annan vinkel, ett gediget utförande..Med rekylbroms precis som originalet..
IMG_0768Skottstolen i en annan vy.före monteringen på fundamentet.. Armen med den svarta kulan är återställningsarmen som återställer skottstolen efter att skott har avlossas.
Längs ner i bild ser vi den justerbara rekylbromsen.

IMG_0775Här är allt fastskruvat och testat med ett flertal skott, klart för test skjutning av olika laddningar..

Samtliga kulor i testen är HN 314 eller HN 312 samtliga kopparplätterade rundnoskulor.
Skjutavstånd 25 meter…

IMG_0776

Första skjutningen i skottstolen.  Smith & Wesson M 16 med HN kula i kaliber 312 HN ogival  laddad med 1,4 grain . Ganska ordentlig spridning på 25 meters avstånd! Detta är min tolkning, har du en annan hör gärna av dig med ett mail..

IMG_0778Smith & Wesson M 16 nu med kula i kaliber 314 samma laddning..1,4 grain, man kan tydligt se att träffbilden har krympt ihop något..Skottet längst till vänster är ett dåligt avfyrat skott..

IMG_0781Smith & Wesson M 16, med 1,5 grain kula i storlek .312.. En ganska stor spridning på 25 meter. Redan en tiondels grain gör en stor påverkan på träffbilden. Notera även kulan i kaliber 312 verkar inte passa bra i vapnet..Är tydligen för liten.. Detta är min tolkning, har du en annan hör gärna av dig med ett mail..

IMG_0783Smith & Wesson M 16 och 1,5 grain kula i kaliber 314, liten skillnad på de olika kulorna, med denna laddning..

IMG_0785Smith & Wesson M 16 nu med 1,6 grain och 312 kula. Nu uppspeedad till 1,6 grain, dålig träffbild..

IMG_07871,6 grain och 314 kula. Betydligt bättre med kula i kaliber 314..

IMG_0790Smith & Wesson M 16 nu med 1,7 grain och kula 312, sämre träffbild med 312 kula och 1,7 grain krut.

IMG_0796Smith & Wesson M 16 här med  en 1,9 grain laddning 312 kula, rätt hög laddning och en dålig träffbild med kula i kaliber 312..

IMG_0798

Smith & Wesson M 16, Laddning för långhåll 2 ,0 grain  med kula 314. Här går tydligen inte kulan i kaliber 314 så bra…

Referens skjutning med en nästan ny Manhurin MR 32 Match, samma skottstol, samma kulor HN 32 storlek  314 kopparplätterade rundnoskulor. Men jag har uteslutet kulor i kaliber 312..

IMG_0808Manhurin MR 32 Match. Första träffbilden med Manhurin revolver.. 1,3 grain 314 kulor. Ganska medioker träffbild på 25 meter.
IMG_0809
Manhurin MR 32 Match, här är träffbilden något bättre, 1,4 grain och kula rundnos 314..

IMG_0810Manhurin MR 32 Match här finns två flyer, som man kan förklara bort, med en dålig laddning eller annat problem. Men resten av träffbilden är riktigt bra, med de förutsättningar som gällde,
Frågan är var kommer de båda flyers ifrån, glapp i vapenuppsättning? eller skillnad i laddning?
Tacksam om du hör  av dig om du har något tips..
Men personligen anser jag inte att dessa flyers vid 8 ans ring ej ska påverka denna laddning på ett negativt sätt…

IMG_0811Manhurin MR 32 Match, här med några tiodels grain så framträder en ganska bra träffbild..Med två flyers, som vi kan räkna bort. Eller Hur??Detta är min tolkning, har du en annan hör gärna av dig med ett mail..

IMG_0812Manhurin MR 32 Match med en rejäl laddning 2,0 grain. Nu börjar träffbilden att dras i sär igen…


Laddning och skjutning i skottstolen.

Naturligvis finns det en baktanke med detta med tester i skottstol.
Generellt så gäller följande om jag tex laddar .32 kaliber, så har jag med hundra grains kula, laddat 1,5 grain med krut. (det går 15,4 grain på varje gram), detta kan då vara en normalt använd laddning.
För testen i skjutstolen så gäller följande:
Jag laddar minst 12 patroner med 1,3 grain och 1,4 grain och 1,6 grain och 1,7 grain och 1,8 grain och 1,9 grain och 2,0 grain.
Skiljer dessa laddningar år i olika plastpåsar, se bild .
När vi då har monterat vårt vapen i skottstolen och har dragit åt alla skruvförband, då skjuter jag ca 10 – 15 patroner och efter dessa patroner så kollar jag upp och drar åt samtliga skruvförband i skottstolen i vapenhållaren osv..

När du ser en stabil träffbild så gäller att testa laddningar efter laddningar, se ovanför. Med stor sannolikhet kommer du att finna en laddning som slår alla andra, detta är den laddning du ska använda i framtiden, men tänk på att detta gäller under förutsättning att samtliga ingående komponenter inte byts ut.

Ett bra tips är att ladda upp olika laddningar och skjut sedan kanske på måltavlan baksida, då slipper du en massa meningslösa justeringar av träffbilden. Med tape sätt  upp laddningens storlek på måltavlan och ta ett kort på laddningens storlek och på den erhållna träffbilden.

Om du får en onormal spridning i höjdled, så är mitt tips att skjuta både i skottstol och samtidigt använda en kronograf, då kan du direkt se om den oönskade spridningen i höjdled beror på olika styrkor i laddningen.
Läs mera om kronograf

Säkerhet

Tänk på att detta med skjutning från en skottstol. är betydligt farligare än vad en normal skjutning är. Hur du än beter dig så kommer du att stå och klistra framför din egen pipa. Därför är det av stor vikt att dubbelkolla att vapnet verkligen är tomt innan du markerar. Frågan är också om man ska vara två som utför testet i skottstolen, eller om det räcker med en person?
Vapenvakt ??
Tänk också på att inte vara med någon kroppsdel ovanför det i skjutstolen fastspända vapnet!

Tänk också på att vissa vapen kan reagera med att bli helautomatiska vid fastspänningen i skottstolen, ladda då endast ett skott skjut osv…

Felaktigheter som man bör känna till.

Det är av mycket stor vikt att samtliga skruvförband är ordentligt åtdragna och att vapenhållarna är avsedda för det testade vapnet.
En onormal spridning i sidled, tyder på dålig åtdragning eller glapp mantel-pipa (pistol).. Det går oftast att shimsa in glappet och testa igen..
En onormal spridning i höjdled tyder på att inte skottstolen går tillbaka till rätt utgångsläge, det kan också tyda på att du rycker avskotten eller har olika styrkor på laddningen..

Skjutningen

Utfördes med en hemma gjord skottstol..väder var +2 grader ganska blåsigt, avstånd var 25 meter..
Vapnet en Smith & Wesson modell 16 kaliber .32 och för referens en nästan ny Manhurin MR 32 Match..

Epilog.

Jag började att använda skottstol redan för ca 25 år sedan, då som gevärsskytt, det gav mig ett stort nöje att ladda upp olika patroner och testskjuta på Lövsjötorp i Skövdes alldeles utmärkta skjutbanor..
Om man är en handladdare eller avser att bliva en sådan, så skapar detta en sport i sporten, det är oerhört spännande att åka ner med en gäng laddningar och testa hur bra respektive laddning verkligen är..
Naturligtvis drar detta med skottstol, en ganska stor kostnad.
Kanske kan man tänka sig att föreningen köper en och låter medlemmarna låna för tester, man kan också slå sig ihop tex 10 stycken och dela på kostnaden.

Det går som synes på bilderna även att tillverka en skjutstol själv.
Skottstolen ska ju simulera en oerhört stadig hand, men detta låter sig inte göras utan kompromisser..
Men man ska ha klart för sig att det gäller att utvärdera resultatet på rätt sätt, vi får aldrig glömma att all mekanik kan falera och det kan finnas inbyggda spel i mekaniken.

Att tolka resultatet av en skjuttest, kräver både kunskap och erfarenhet. Devisen ”att mäta är att veta”
stämmer inte riktigt här. Här borde gälla ”att mäta är att veta och tolka rätt”..

Samma sak gäller fundamentet det är av stor vikt att detta är förankrat ordentligt så att allt glapp är eliminerat.
Citat
Ransom Rest företaget i USA rekommenderar att skottstolen sätts fast i en grov 1 tums plywoodskiva, montera allt på en stadig bänk med minst fyra tvingar en i varje hörn. Slut citat

Vad blev då resultatet? Min bedöming är.

* 1,4 grain i Smitten, ansåg jag vara OK och  2,0 vid långhåll skytte,
* 1,6 grain till Manhurin och 1,8 på långt håll var bäst.
Kanske har du som läser detta en helt  annan teori, hör då gärna av dig med mail till mig..
Ett stort Tack för lånet av skjutstolen.

Jag hoppas kunna återkomma med en ”rapport från en skottstol”, inom en snar framtid..
Då med ett seriöst förslag till en bra bänk att anbringa skottstolen på.
Du som har några bra tips hör gärna av dig, en bild om möjligt, är mycket bra..

Del 2 finns här.

 Arne Nohlberg 2013 04

Läs mera om HN kopparplätterade kulor.

Läs mera om Cronograf.

Ransom rest USA

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s