Morini CM 22 bäddning av kolv.

Att ha förmånen med helt justerbar kolv på en pistol är en stor fördel, men denna typ av kolv och pistol, för det är en kombination av dessa båda, gör att det går att justera kolvvinkel till viss del, nästan helt steglöst..

Men i det verkliga livet så är det så att man får inga fördelar utan att det finns nackdelar, en av dessa nackdelar förvisso små, är att man skruvar fast kolven med ett längre skruvförband, till största delen i trä(kolven). Det är mycket svårt att få detta helt distinkt och jag tror att de flesta vapenägarna med ett likartat kolvfastsättnings system, har gång på gång kunnat konstatera att kolven inte är riktigt fastdragen, den lossnar helt enkelt..

Bäddad kolv

För några år sedan (sju år sedan ) så bäddade jag min mekanism fast i kolven med hjälp av Plastic Padding Elastic.
Denna bäddning gav en stor förbättring, men ändå förekom det att kolven lossnade.
Under mina år som bänkskytt med gevär, skulle det vara otänkbart att skjuta i bänkskytte utan att ha bäddat kolven.
Men när det gäller pistoler så fanns inte denna finessen!
Men min bäddningen av Morinikolven var redan den ett stort steg framåt, när det gäller vapnets precision.
Men fortfarande kunde jag notera att den muttern  som håller kolven fast mot stommet hade hela tiden en tendens att lossna. Detta är naturligt och har självklart inget med Morinis kolvar att göra det förekommer på andra tillverkare med samma system.
Det gällde att inte glömma dra åt kolven..
Läs mera om bädda kolv.

Vad som sker när man skruvar fast kolven är att träfibrerna i kolven pressas ihop, men trä är ju ett levande material och har följaktligen en inbyggd rörlighet, det är just detta som gör att det är nästan helt omöjligt att sätta fast kolven distinkt mot stommet..

IMG_1057PÅ bild ovanför så har jag svarvat en bussning med en krage på, denna bussning är sedan limmad fast i kolven med epoxilim.
Man vinner följande:  att bussningen tar upp trycket på en mycket större yta än vad som  originalmuttern och planbrickans anlägg mot kolven gjorde eller gör.

Min kolv är ju en gång för alla bäddad med Plastic Paddingen, så jag kan använda  ett 4 mm hål i bussningen, men vill du ha större justermöjligheter använd då minst 5 mm hål i bussningen, Längden på bussningen får aldrig vara så lång att den ligger mot stommet. I mitt fal var 54 mm lång ett perfekt mått men detta kan förmodligen skilja något från olika modeller.

IMG_1060OBS i mitt fall blev längden på bussningen 54 mm, men detta får man mäta upp, från fall till fall. Ytans beskaffenhet är ganska grov, detta ger ett bra fäste för Epoxi limmet…
OBS att aldrig får bussningen vila mot någon yta i stommet.
Förmodligen ger denna bussning mindre risk för sprickor i kolven, om detta vet jag inte säkert, men det är min fasta övertygelse, att så är fallet..

Denna metod borde passa bra på Benelli och några fler vapen med centralt fastsatt kolv.

IMG_1063På denna bild är planbrickan som original finns för fastsättningen borta och allt är klart för att montera in och limma fast bussningen med Epoxilim.

Epilog.

För en del kan nog dessa åtgärder, betecknas som lite överkurs, men den som någon gång kommit in från en fältrunda med en lös kolv, glömmer aldrig träffbilden på de få mål som skytten lyckades träffa..
Detta är på många sätt ett riktigt bra ”gördetsjälv” jobb nu i vinter..

2013 09 30 Arne Nohlberg