Rättskandalen vid polisen i Västra Götaland.

 
Det torde vara mycket få människor som har missat att skjutning med illegala vapen har ökat lavinartat, senaste året i främst Västra Götalandsregionen.
Omkring 30 olika tillfällen har kriminella med illegala vapen orsakat en skräck och rädsla för de boende i Göteborgs förorter.
Flera människor har dödats 5 stycken, under denna tid, tursamt nog har inte någon enda oskyldig drabbats ännu.
Det borde vara så att polisen i Västra Götaland satsade alla resurser på att stävja detta mycket illavarslande problem, men så är inte fallet, istället ger sig polisen på legala vapenägare och ställer
reotraktiva krav på dessa vapenägare vid förnyelse av vapenlicens allt enligt en hemlig agenda.

OM INTE DETTA ÄR MYNDIGHETSMISSBRUK, då vet jag inte vad som krävs..

Trots att vi vet att målskyttar är att betrakta som landets mest laglydiga människor, för minsta brott orsakar direkt indragna vapenlicenser.
Naturligtvis har dessa målskyttar inget med den illegala skjutningen att göra.

Polisen i Västra Götaland och detta gäller enbart polisen i detta distrikt, har sedan mera än ett år tillbaka genomfört en egen tolkning av vapenlagen, redan 1934 års vapenlag användes ordet ”synnerliga skäl” i den då rådande vapenlagen, detta på grund av vissa fraktioner
av människor speciellt i norra Sverige som började att beväpna sig och att antalet fickpistoler ökade ute i samhället..
Tyvärr har skrivelsen synnerlig skäl, levt kvar i snart nittio år, idag finns en rekommendation från juridiskt håll att inte använda den ordalydelsen.

Just skrivningen synnerliga skäl, tar polisen som intäkt för att tolka vapenlagen på ett sätt som inte har det minsta stöd i vapenlagen eller i svensk lag  och tolkningen saknar motstycke i ett modernt rättssamhälle.
Polisen tar stöd av order synnerliga skäl och inför retroaktiva lagar, all form av transparens mörkas ner och den licenssökande nekas att ta del av den av polisen påhittade regelsamlingen.

* Man kräver ett visst antal tävlingar som grund för vapenlicensen.
* Men man nekar licenshavaren att meddela kravet på antalet tävlingar som har införs retroaktivt.
* Den licenssökande har ingen aning om vilka regler som gäller vid bedömningen???
* Man glömmer också att meddela sökanden att när licensen gått ut, är ett användande av vapnet är att betrakta som Vapenbrott.
* Det borde ju vara självklart att under tiden som, som ären
det avgörs i olika domstolar, ska en tillfällig vapenlicens utfärdas.
Den normala handläggningstiden för en licens borde vara på ca en månad, den är idag uppåt sju månader!!
Därefter följer långa tider i de båda angivna domstolarna.
Många drabbade skyttar har under många år tränat upp sin skjutförmåga, nu raseras denna kunskap när inte vapnet kan användas. Utan istället måste vapnet  förvaras i vapenskåp medans lagens långsamma kvarnar maler.
Här borde en ekonomiskt ersättning till vapenägaren vara
i högsta grad berättigad
Ärende efter ärende överklagas till 
förvaltningsrätten , varvid polisen direkt överklagar till kammarrätten och där finns i dag ett flertal överklagade ärende för domstols avgörande.
Det pratas om hundratals ärende, om detta är korrekt vet jag ej.
Detta blir på sikt en mycket besvärande och dyrbar hantering i våra domstolar.

Omriktat beteende.

I mina ögon så framstår polisens agerande som ett omriktat beteende, man verkar inte kunna stävja och stoppa den kriminella skjutningen i Göteborg och man ger sig då på laglydiga legala skyttar.
Vad målsättningen är med hela detta agerande är mycket svårt att förstå, ingen handläggare eller jurist kan komma upp med en vettig förklaring och kostnaden för skattebetalarna är iögonfallande hög och resultatet är lika med noll

Följande använda metoder är unika i Svenska vapenlagen.

1 Ett rättsamhälle som Sverige utger sig för att vara, så tillämpas aldrig lagarna efter en hemlig agenda, vad som gäller i lagen ska framgå så att alla och envar ska kunna ta del av regelsamlingen. Reotraktiva lagar ska aldrig förekomma i en rättstat som Sverige.

2 Någon med stort hat mot sporten sportskytte agerar i bakgrunden, det ryktas om att åklagaren som HA sköt en bomb utanför hennes bostad i Trollhättan är hjärnan bakom detta i Sverige unika beteende?

3 Det finns absolut inget stöd i vapenlagen för detta agerande, år 2015 ska vi ha en gemensam polismyndighet, detta skulle då kunna komma att gälla över hela Sverige, därav är det av stor vikt att vi agerar tillsammans, annars kommer detta agerande att marginalisera pistolskyttet.
Jag är helt övertygad om att polismyndigheten kommer att testa fler och fler regler som är tagna ut ur luften i våra svenska domstolar, förvaltningsrätten och kammarrätten
Redan i dag lär det ligga mera än ett hundratal licensärenden i dessa domstolar.
Antalet jurister och handläggare i regionen Västra Götaland  har mera är fördubblats, detta tillsammans med alla överklaganden  genererar detta en stor kostnad för skattebetalarna varje år!!!

4 Ett vapen i prisklassen 20 000 kan bli liggande i flera år innan ärendet  avgöres i de båda rättsinstanserna, jag anser att vi kan direkt begära ersättning för tiden som vapnet har blivit liggande i vapenskåpet.
I alla annan rättskipning så gäller laga kraft, därför ska inte vapnet anses utan vapenlicens utan en interims licens ska naturligtvis skrivas ut av myndigheten.

5 Polisens uppgift är ju trots att dom är myndigheter INTE att skriva nya vapenlagar för detta är ju vad man gör, hur kan man tyda ordet ”synnerliga skäl”  till att det krävs ett visst antal tävlingar, hur läser man då svenska lagar?
För egentligen är detta polisens krav kontraproduktivt, ett vapen som ligger i ett vapenskåp är betydligt säkrare än ett vapen på som exempel ute på en tävling!!!

6 Polisen talar om vapen, men för oss är det ju ett sportredskap som vi inte kan vara utan.

7 Jag har varit i kontakt med vårt förbund och den mest insatte var på semester och kommer tillbaka den 7 oktober..

MIN egen licensansökan

Den 14 februari fem månader före mina 5 årslicenser går ut lämnades en licensansökan tillsammans med föreningsintyget in hos polisen i Skövde.
Det gick månad efter månad inget hände, mina två  licenser gick i mitten på juni månad.
I början på juni tog jag kontakt med dom i Göteborg och efterfrågade mina licenser, jag fick då svaret att det inte var nog  med föreningsintyg det krävdes också tävlingsresultat.
Detta visste jag men testade och såg hur långt min normala ansökan skulle gälla.
Vid en direkt fråga hur många tävlingar krävs??
På denna fråga fick jag inget svar, så jag skickade jag in mina tävlingsresultat sedan 8 år tillbaka men jag var medveten att åren 2010 och 2011 var nästan helt blanka på grund av min sjukdom, detta anfördes också i ansökan.
Tillsammans skjuter jag normalt ca 20 tävlingar per år.
Detta resulterade i att jag till sist ändå  fick mina två licenser.
Den 18 augusti fick jag mina licenser!!! Det tog bara sju månader..

Det är min förhoppning att vårt förbund agerar på ett mycket intensivare sätt i denna för oss skyttar så viktiga fråga.

Arne Nohlberg 2013 10 01Frilansande vapenskribent.
Jag tar tacksamt mot din synpunkter.
Tillsammans är vi starka.
DN ropar ut i dag att nu ska hårda tag gälla mot kriminella vapen, det ska införas licens på magasin!
Likaså på magasinens olika delar..
Hur kan man släppa fram sådana meningslösa inlägg i en infekterad debatt????

DS PÅ bilden i vinjetten, till och med Beatrice Ask ser ledsen ut, det har hon all anledning att vara.

Här kommer min J O Anmälan.

Skövde den 4/10 2013
JO anmälan
av Tillståndsgruppen polisen i Västra Götaland
Ärende förnyelse av vapenlicenser.  ( två stycken
C och R vapen).

Mina båda vapenlicenser gick ut omkring den 15 juni 2013.

I god tid ca fem månader före, lämnade jag in min ansökan om förnyelse av licenser.
Det gick månad efter månad och inget hördes från polisen, det närmade sig sista dagarna på mina då gällande vapenlicenser.
Jag tog då kontakt med polisen och efterfrågade mina licenser.
Jag fick då svaret att nu räcker det inte med föreningsintyg du måste ha deltagit i ett antal tävlingar.

Hur jag än försökte få reda på hur många tävlingar som behövdes så fick jag inget svar.

Detta gällde min revolverlicens, mitt C  vapen ifrågasattes aldrig.

Efter fem månaders väntan fick jag FYRA dagar på mig att söka upp de tävlingar på olika resultatgivande hemsidor som var skjutna de sista två åren och skicka ner dessa till Göteborg.
Jag anser att tillståndsgruppen för vapen, närmare går inte att precisera, ingen av de handläggare eller jurister har meddelat sitt namn detta fattas också på mina licenser, har gjort följande fel:

1 Hanteringstiden är alldeles för lång, i samband med min ansökan intervjuade Göteborgsposten polischefen och han angav då en ca  tid på en månad, för vapenlicens.

2 Mina licenser utgick i mitten på juni månad, jag meddelades aldrig att jag inte fick använda mitt vapen! Nu fanns inga tävlingar under sommaren och vapnet kom aldrig ut ur vapenskåpet. Detta skulle självklart ha meddelats mig. Jag anser att vid denna typ av ärende ska naturligtvis vapnet får brukas tills domen vinner laga kraft. Att agera så att man först nekas licens sedan hindras vi använda vårt sportredskap, detta är helt förödande för en elitskytt, som på detta sätt fråntas sitt sportredskap.

3 Att skrivelsen ”synnerliga skäl” ska kunna tolkas till att licensansökan ska kombineras med ett visst antal tävlingar finns det ingen som helst juridisk grund för. Det finns ingen som helst möjlighet att tolka denna skrivelse i 1934 års vapenlag på detta sätt.
Sedan många år tillbaka har vi ett föreningsintyg, detta krävs att föreningen utfärdar ett sådant där tävlingsaktiviteten och närvaron vid föreningsträffar styrks.
Detta har fungerat utmärkt under många år och har samma syfte som polisens agerande har att plocka bort vapen som inte används, för vad dom är avsedda för.

4 Hela detta agerande drar stora kostnader och resultatet blir med stor säkerhet noll, antalet handläggare i Skövde har ökat från två till fyra, ändå kvarstår en väntetid på drygt ett halvt år.
Sverige utger sig för att vara en rättsstat, då borde samma regelverk finnas över hela landet  så är inte fallet.
Västra Götalandspolisen står ensamma med denna modell, det har fått till följd att aktiva skyttar tvingas skriva sig i andra delar av Sverige för att kunna få
vapenlicens, inom en acceptabel tid.

Medans detta pågår så ökar antalet skjutningar utförda av  kriminella gäng i Göteborgs förorter. Mer än trettio skjutningar har utförts, fem personer är dödade.
Här bor människor som lever i skräck nästan varje dag.
Vad gör då polisen, jo dom håller på och krånglar med Sveriges mest laglydiga medborgare sportskyttar.

Till slut fick jag min R-licens men det ändrar inget i sak.

Adress JO är
Riksdagens ombudsman JO
Box 16327
10326 Stockholm

Svar från J O

J O har under något års tid fått in ett relativt stort antal anmälningar avseende polismyndigheten handläggningstider i ärenden om vapentillstånd. Anmälningarna har främst avsett polismyndigheten i Stockholms län, polismyndigheten i Västra Götaland  och Polismyndigheten i Skåne.

Klagomål har riktats mot handläggningstider som varit väsentligt längre än 30 dagar. I några fall har klagomålen utretts av JO och har bla föranlett kritik mot polismyndigheten i Västra Götaland, beslut dnr 5481-2011 och 6064-2011.

Det har framkommit att polismyndigheten vidtog åtgärder redan under hösten 2011 i syfte att förbättra handläggningen och korta handläggningstiderna.

Detta ansågs dock inte vara tillräckligt, varför det beslutades om ytterligare åtgärder under 2012. I ett brev till JO angav myndigheten i Göteborg att problemet med långa handläggningstider till stor del fått sin lösning. Dock kan man konstatera att anmälningar mot polismyndigheten i Göteborg fortfarande inkommer, där klagomål riktas mot långa handläggningstider.

Med anledning av vad som har framkommit har JO beslutat att saken ska utredas inom ramen för initiativärende. Slut citat

Arne Nohlberg Frilansande vapenskribent
arne@nohlberg.com