Rikspolisens yttrande över betänkande Avlyssning mot grova vapenbrott. SOU 2012:85 och skärpning i vapenlagstiftelsen SOU 2013:7. Ny JO anmälan.

 

Återigen blåser det hård motvind mot vår sport och det som är mest frapperande är att oftast så grundas myndigheternas betänkande på teoretiska modeller som aldrig kan eller kommer att  platsa in i verkligheten.
Men innan vi dyker ner i de för oss sportskyttar så hämmande regelverk så är det på plats att presentera det dokument som ligger till grund för denna artikel.

Här kommer dokumentet från RPS

Jag avser att kommentera detta dokument del för del av det som berör vårt skytte, jag måste redan här tillstå, att jag är i högsta grad förvånad över den okunnighet som råder inom RPS när det gäller vapenfrågor.
Det finns ett förslag att höja straffsatsen eller minimistraffet för grovt vapenbrott från 6 månader  till 1 års fängelse. Redan på Tomas Bodströms tid skulle detta ha införts men absolut ingen skärpning av lagen har skett. Men de illegala skjutningarna bara ökar, detta vill då myndigheten att vi legala vapenägare ska betala ett stort pris för!!! Återigen så ägnar sig vår myndighet åt ett omriktat beteende man vågar inte ge sig på buset och då får vi legala skyttar, klä skott för vad som händer i vårt samhälle!

Men låt mig kommentera del för del i detta betänkande:

*  Rikspolisstyrelsen (RPS) föreslår att målskytte vapengarderoben reduceras till 4 FYRA vapen! Då överensstämmer detta antal med jägare garderobens fyra vapen. På ett betydligt bättre sätt kommer
detta att  motsvara ett normalbehov!!
Behovsprövningen kommer att förenklas vilket även leder till bättre tydlighet!!

Man verkar inte ha fattat riktigt vad målskytte är och hur många grenar som i varje gren behöver speciella vapen. Fyra vapen är på inget sätt tillräckligt för att vara aktiv i de flesta grenarna.

Om nu skytten har ett eller sju vapen så ökar ju inte risken med ytterligare skjutvapen i garderoben oftast är dessa vapen helt nödvändiga för att att kunna utöva sin sport.

Men återigen så måste man jämka samma de båda åsikterna som råder, polisen ser på detta som vapen, för oss sportskyttar så är detta vårt sportredskap och inget annat.
Att vi sportskyttar på ett mycket seriöst sätt tar hand om förvaring av vårt vapen och handhar det på ett mycket seröst sätt. Vi utbildar nytillkomna sportskyttar med en gedigen utbildning, kort sagt vi gör allt vi åläggs  att göra och lite till.
Fyra vapen skulle vara som att kräva av en tiokampare i friidrott att inte få använda redskapen stav, spjut och kula.
Men ändå prestera samma resultat.
Hur horribelt låter inte detta ??

*  Avsnitt 2 Straffet för grova vapenbrott kommer att höjas, detta ser de flesta av oss legala skyttar som mycket positivt.

Men det finns ett aber, när våra licensers överklagande hanteras i de olika domstolarna ska självklart INTE vapenlicensen dras in, inte förrän den sista domstolen har sagt sitt och domen vinner laga kraft, då ska licensen kunna påverkas, vad som sker nu, är att när polisen inte anser att särskilda skäl finnes så måste vapnet stanna i vapenskåpet, detta kan ta flera år i sämsta fall.
På något sätt måste interims licenser utfärdas, annars blir det kaka på kaka, inte så populärt inom juridiken.
Enligt Svensk lag ska ingen straffas flera gånger för samma brott!!

‘ Avsnitt 3 Prövning av föreningar rätt att utfärda föreningsintyg  för jakt och målskytte.

Rikspolis styrelsen flaggar för att den sammanslagna polisorganisationen, vilket innebär att det är denna organisation som från år 2015 kommer att hantera denna fråga.
Jag tror att detta kan vi hantera på ett bra sätt, förhoppningsvis gör denna organisation att behandlingen av vapen ärenden kommer att vara med likartade bedömningsgrunder, så är det INTE i dag..
Varje förening ska då godkännas för att ha möjligheten att auktoriseras, för att kunna utfärda föreningsintyg.
I dag har vårt förbund fått detta förtroende av RPS  att utfärda föreningsintyg, förbundet delegerar detta ut till de anslutna föreningarna ute i landet. Nu kommer en auktorisation att krävas.

* Avsnitt 4 Enskildas  innehav av målskjutningsvapen.

Detta är det mest intressanta delen för oss sportskyttar.
RPS ställer sig positiva till att auktoriserade föreningar får utfärda föreningsintyg om skjutskicklighet och aktivitet för en skilda medlemmar.

Återigen kommer kravet på reducering av idag 10 vapen till 4 vapen.. Endast de som har stora bevisbara behov av vapen ska kunna få licens på flera än 4 vapen.

Krav på aktivt medlemskap i en skytteförening och att det föreligger att behov av vapen.
Redan nu och sedan många år tillbaka har detta varit en självklarhet som har reglerats genom 5 års licenserna. Inget nytt..

Återigen kommer kravet på aktivitet, egentligen är detta kontraproduktivt, ju mera man är ute och tävlar desto större risk finns det ju med hanteringen av vapen..

Samtidigt lämnar man en lucka att det krävs för tillstånd att inneha mera än 10 vapen att det föreligger mycket kvalificerat behov..

En vapengarderob för enhandsvapen som utformas i likhet med reglerna för jaktvapengarderoben skulle enligt RPS avsevärt underlätta och effektivisera vapen ärende hanteringen??

Vapengarderoberna för målskjutningsvapen fyller såvitt RPS kan se inte i dagsläget någon direkt praktisk funktion.
En målskytt har i dag rätt att inneha 18 skjutvapen, 10 handeldvapen och 8 gevär.

Vapenregistret så framgår det att det har utfärdats 84467 enhandsvapen för målskjutning.
Vapnen är fördelade på 34835 vapenägare.
De flesta vapenägare har 1 – 4 enhandsvapen.

2421 skyttar har 5 – 6 enhandsvapen
1475 skyttar har flera än 6 enhandsvapen.
Endast 288 skyttar har mera än 10 vapen.

RPS anser att inom vapengarderobens innehåll max 4 vapen ska ett föreningsintyg godtas vid normalbehovet av 4 vapen.
En reducerad vapengarderob för målskyttar innebär ytterligare skärpningar av lagen. men syftet med denna skärpning är inte att försvåra för den som har behov av målskjutningsvapen. Reglerna blir tydliga och underlättar för både polismyndigheten och för den sökande.
Hur får man ihop detta????
Kravet på synnerliga skäl för enhandsvapen bör finnas kvar.
Enligt alla juridisk expertis är ordföljden synnerliga skäl inte använt i någon lag på många år, enbart för att denna skrivelse ger möjlighet till många olika tolkningar. En lag ska vara lätt att förstå och ta del av, det ska inte finnas några tveksamheter, vad som avses med lagen. Detta till trots så framhärdar RPS att behålla denna skrivelse, med synnerliga skäl?

Avsnitt 6 Förutsättning för innehav av halvautomatiska vapen.
RPS tillstyrker att inte tillstånd ska ges för målskytte med halvautomatiska kulgevär.
Risken för missbruk är stor..

RPS är även positiva till att vapenmagasin beläggs med licens, tydligen berör detta enbart gevär.

Åtgärder mot den kriminella hanteringen av illegala vapen  i Sverige.

Vad man saknar är åtgärder mot den illegala vapenhanteringen i Sverige, vad görs åt dom tusentals vapen
som varje år strömmar in över landets gränser och sprider skräck och fruktan över speciellt våra storstäders förorter.
Tror man att licenspliktiga magasin ska lösa skjutningen på våra gator??
Eller skärpta föreningsintyg??

Man kan inte se en enda verklig åtgärd mera än skärpt straff för vapenbrott, denna självklara skärpning har tagit snart sju år att genomföra!
Den är också den enda konkreta åtgärden mot skjutningen med illegala vapen på våra gator.
Denna lagskärpning har med stor sannolikhet ingen effekt alls…
Jag är övertygad om att de boende i förorterna till Göteborg, som inte vågar gå ut i sitt egna bostadskvarter, inte är nöjda med de presenterade förslagen!
Men återigen föreslås återigen INTE  fungerande åtgärder mot det illegala kriminella skyttet på våra gator i Sverige.

Allt detta påminner mig om att en mörk kväll går en man hem genom en mörk park, plötsligt upptäcker han att han tappats sin nyckel i den mörka parken, men på håll ser han en gatlampa dit går han och letar för det är bättre ljus där.

Min JO anmälan.

Skövde den 2/10 2013
JO anmälan
av Tillståndsgruppen polisen i Västra Götaland.

Ärende förnyelse av vapenlicenser.  ( två stycken C och R vapen).

Mina båda vapenlicenser gick ut omkring den 15 juni 2013. I god tid ca fem månader före, lämnade jag in min ansökan om förnyelse av licenser.

Det gick månad efter månad och inget hördes från polisen, det närmade sig sista dagarna på mina då gällande vapenlicenser.
Jag tog då kontakt med polisen och efterfrågade mina licenser.
Jag fick då svaret att nu räcker det inte med föreningsintyg du måste ha deltagit i ett antal tävlingar.
Hur jag än försökte få reda på hur många tävlingar som behövdes så fick jag inget svar.

Detta gällde min revolverlicens, mitt C  vapen ifrågasattes aldrig.

Efter fem månaders väntan fick jag FYRA dagar på mig att söka upp de tävlingar på olika resultatgivande hemsidor som var skjutna de sista två åren och skicka ner dessa till Göteborg.

Jag anser att tillståndsgruppen vapen, närmare går inte att precisera, ingen av de handläggare eller jurister har meddelat sitt namn detta fattas också på mina licenser, har gjort följande fel:

1 Hanteringstiden är alldeles för lång, i samband med min ansökan intervjuade Göteborgsposten polischefen och han angav då en ca  tid på en månad, för vapenlicens.

2 Mina licenser utgick i mitten på juni månad, jag meddelades aldrig att jag inte fick använda mitt vapen! Nu fanns inga tävlingar under sommaren och vapnet kom aldrig ut ur vapenskåpet.
Detta skulle självklart ha meddelats mig. Jag anser att vid denna typ av ärende ska naturligtvis vapnet får brukas tills domen vinner laga kraft. Att agera så att man först nekas licens sedan hindras vi använda vårt sportredskap, detta är helt förödande för en elitskytt, som på detta sätt fråntas sitt sportredskap.

3 Att skrivelsen ”synnerliga skäl” ska kunna tolkas till att licensansökan ska kombineras med ett visst antal tävlingar finns det ingen som helst juridisk grund för. Det finns ingen som helst möjlighet att tolka denna skrivelse i 1934 års vapenlag på detta sätt.
Sedan många år tillbaka har vi ett föreningsintyg, detta krävs att föreningen utfärdar ett sådant där tävlingsaktiviteten och närvaron vid föreningsträffar styrks.
Detta har fungerat utmärkt under många år och har samma syfte som polisens agerande har att plocka bort vapen som inte används, för vad dom är avsedda för.

4 Hela detta agerande drar stora kostnader och resultatet blir med stor säkerhet noll, antalet handläggare i Skövde har ökat från två till fyra, ändå kvarstår en väntetid på drygt ett halvt år.

Sverige utger sig för att vara en rättsstat, då borde samma regelverk finnas över hela landet  så är inte fallet. Västra Götalandspolisen står ensamma med denna modell, det har fått till följd att aktiva skyttar tvingas skriva sig i andra delar av Sverige för att kunna få vapenlicens, inom en acceptabel tid.
Medans detta pågår så ökar antalet skjutningar utförda av  kriminella gäng i Göteborgs förorter. Mer än trettio skjutningar har utförts, fem personer är dödade.
Här bor människor som lever i skräck nästan varje dag.
Vad gör då polisen, jo dom håller på och krånglar med Sveriges mest laglydiga medborgare sportskyttar.
Till slut fick jag min R-licens men det ändrar inget i sak.

Arne Nohlberg Frilansande vapenskribent.

Svar från J O

J O har under något års tid fått in ett relativt stort antal anmälningar avseende polismyndigheten i Göteborgs handläggningstider i ärenden om vapentillstånd.
Anmälningarna har främst avsett polismyndigheten i Stockholms län, polismyndigheten i Västra Götaland  och Polismyndigheten i Skåne.

Klagomål har riktats mot handläggningstider som varit väsentligt längre än 30 dagar.
I några fall har klagomålen utretts av JO och har bla föranlett kritik mot polismyndigheten i Västra Götaland, beslut dnr 5481-2011 och 6064-2011.

Det har framkommit att polismyndigheten vidtog åtgärder redan under hösten 2011 i syfte att förbättra handläggningen och korta handläggningstiderna.
Detta ansågs dock inte vara tillräckligt, varför det beslutades om ytterligare åtgärder under 2012.
I ett brev till JO angav myndigheten i Göteborg att problemet med långa handläggningstider till stor del fått sin lösning.
Dock kan man konstatera att anmälningar mot polismyndigheten i Göteborg fortfarande inkommer, där klagomål riktas mot långa handläggningstider.

Med anledning av vad som har framkommit har JO beslutat att saken ska utredas inom ramen för initiativärende.
Slut citat
arne@nohlberg.com

Här kommer en ny J O anmälan

Skövde den 13/10 2013
J O Anmälan Tillståndsgruppen polisen västra Götaland

NY J O ANMÄLAN den 13/10 2013

 

Min referens brev med JO anmälan av den 2/10 2013.
Jag kunde till min glädje konstatera att JO hörsammade den orimligt långa hanteringstid vid förnyelse av licenser.
Där en hanteringstid ska anses som maximalt på en månad.
Men till min stora besvikelse kunde jag konstatera att de två andra punkterna i min föregående J O anmälan inte föranledde ens en kommentar!

Det anser jag vara mycket märkligt, för här fanns ett dokumenterat myndighetsmissbruk.

Denna form av myndighetsmissbruk kan kanske anses normalt i en bananstat men definitivt inte i en rättsstat som Sverige utger sig för att vara.

2 Mina vapenlicenser utgick i mitten på juni månad, trots mina kontakter med tillståndsenheten så meddelades INTE att vapnen ej fick brukas.

Men jag anser att detta förfarande är helt felaktigt, naturligtvis ska vapnen kunna brukas tills eventuella överklagande vinner laga kraft.
En aktiv tävlingsskytt kan nu missa en hel säsong med ett av polisen  inlåst vapen i vapenskåpet.
Detta torde strida mot svenska lag.
Jag har tillskrivit Rikspolisstyrelsen i denna fråga men det tar tyvärr allt för lång tid innan dom behagar svara.

3 Den bedömningen som nu sker och utgår från en skrivelse i 1934 års vapenlag, ”särskilda skäl” kan inte anses relevant för den tid vi lever i nu.
Naturligtvis ska en lag som man kan förväntas att medborgare ska efterlevas finnas på pränt, detta måste ju vara steg ett.

Polisen i Västra Götaland vill inte ens på direkta konkreta frågor svara på vad som krävs för att godkännas som licensinnehavare. I stället agerar man efter en egen hemlig agenda, detta är inte värdigt ett land som Sverige.

Samma regler/lagar ska naturligtvis tillämpas över hela Sverige, så är inte fallet i dag.

Ärende efter ärende överklagas till förvaltningsdomstol och kammarrätt, samtidigt eskalerar antalet skjutningar med illegala vapen i Göteborg. Kostnader för skattebetalare är höga och effekten är inte mätbar.

Bakom hela denna aktion mot en i Sverige sedan många år  accepterad sport som pistolskyttet ändå är.
Här har vi många gamla finna traditioner och har tagit många VM och OS guld.
Hela denna aktion mot skytteröresen måste baseras på en makthavare som har tappat allt omdöme och tyvärr ibland lyckas få med sig domstolarna.
Detta är att beklaga och torde sakna motsvarighet inom den Svenska sportrörelsen..

Arne Nohlberg frilansande vapenskribent

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Förtroende..

Hela polisens agerande måste bygga på ett förtroende mellan allmänhet och polis, vi kan i dag se vilka enorma problem som ett tappat förtroende allmänhet – polis  innebär för folk som lever i förorterna till Göteborg.

Jag är övertygad om att samma förlust av förtroende nu finns mellan polis och sportskyttar, och mellan polis och  jägare, vi vet att polisens agerande inte på något sätt kommer att påverka vad som idag sker i Göteborgs kriminella kretsar, med dessa ständiga skjutningar, med illegala vapen.

 

 

Mera info om betänkandet 

Advokatsamfundets svar

Göta hovrätt svar.

Svar från BRÅ.

Mera information

2013 10 04 Arne Nohlberg. maila mig gärna dina synpunkter