Mystiska klick i pistoler..

Kanske känner du igen dig i följande beskrivning, efter att ha åkt nästan 15 mil med en pistol som alltid har fungerat bra, men redan på fältstation ett fick du problem med ett klick. Men detta tog du inte så allvarligt, för mitt vapen klickar normalt sett  aldrig.
Station två gick helt OK.
Men på station tre var det samma visa igen, tävlingen var ju körd, så du tittade lite på dina hylsor och kunde konstatera att på en del hylsor var anslaget på tändhatten något mindre än brukligt var.
Men du  beslöt att skjuta vidare, det var ju en bra träning i alla fall, på station efter station så upprepade sig detta fel.
En del välvilliga skyttar serverade mig med olika råd, det är säkert slagstiftet som är sönder, vi kollade slagstiftet men inget fel syntes på slagstiftet, det var inte av eller defekt på annat sätt.

Det är smuts i patronläget sade en annan skytt, bara att göra rent så fungerar det igen! Du gjorde rent och vid en provskjutning efter tävlingen så uppenbarade sig, samma problem.
Ett litet gäng kunniga skyttar ställde upp efter tävlingen och bestod med många goda råd.
Fel på ammunition, en kompis till mig hade samma problem, i med ny ammunition, men samma problem.
Läs mera om patronläget.

Bild 8 slagfjäder och hane Benelli.
Bild 8 slagfjäder och hane Benelli.

Slagfjädern är av eller för vek sade en tredje skytt, en koll visade sig att detta förmodade fel inte stämde alls.
Du ställde färden hemåt, det var med en stor frustation som du redan nästa dag testsköt på din hemma bana.
Samma problem.
En mycket noggrann rengöring utfördes och en ny provskjutning utfördes,  många klickade patroner. Samma problem.

Nu kände du att du har tömt ut hela ditt och andras register, vad ska jag göra?

Ovanstående scenario är inte vanligt men förekommer till och från och ger den som drabbas rejält huvudbry.
Jag kan också avslöja att jag har aldrig själv drabbats av detta fenomen, men har bidraget till lösning i ett flertal fall.

Hydraliska låsningar och andra låsningar av slagstíftet i slutstycket.

En rubrik som jag tror sätter massor av frågetecken i de flesta skyttars hjärnor, vad menar han hydralik i min pistol???

Detta måste ju vara helt fel?

Men låt mig beskriva vad som sker och jag är nästan helt säker på att du kommer att hålla med mig, kanske med en viss tveksamhet, men om du tänker efter så kan du med stor säkerhet både förstå och kanske till och med erinra dig att du har kanske haft något liknande problem..

slutstycke100

På bilden finns ett schematiskt ritat slutstycke med ett slagstift, det syns också var problemen kan uppstå. Men egentligen kan detta bestå av två olika problem.

1 Det kan bestå av gammal olja som med tiden ändras i viskocitet och med tiden blir alltmera tjockflytande.
Det kan också uppstå genom att slutstyckets läge för slagstiftet är tillverkat med för små toleranser.
Men det kan även hända med ny fräsch olja.
När då hanen slår på slagstiftet så jobbar slagstiftet som en hydral cylinder och motsätter sig framför allt snabba rörelser, detta får till följd att den mesta kraften äts upp av slagstiftets rörelse i oljan inne i slutstycket.
Det kan bero på att en deg bestående av smuts från tändhatten kombinerat med olja har bildat en deg som utgör en mycket effektiv tätning mellan slagstiftet och slutstyckets uttag/kanal för slagstiftet.
Använd aldrig fett eller olja i den främre delen av slutstycket, där slagstiftet mynnar ut.

2 Det behöver inte enbart vara olja som stoppar upp slagstiftets rörelse, det kan också vara en kombination av olja och smuts, eller bara smuts. Denna yta är den smutsigaste delen av vårt vapen, där en kombination av olja och smuts leder ofelbart till att en deg bestående av olja och smuts bildas..
Tänk också på att viss ammunition skräpat ner mer än annan ammunition gör, lyssna med dina kompisar eller testa gärna med olika tillverkarens ammunition.
Personligen anser jag att CCI är en tillverkare med billig och bra ammunition. Men smaken är ju delad..

Hur löser man detta problem?

En viktig regel är att ALDRIG applicera någon olja på den främre delen av slagstiftet, denna del som pekar mot patronen är den smutsigaste ytan på hela vapnet. Gör rent med till exempel en tandborste doppad i fotogen.
(OBS ta inte din egen tandborste.)
Men absolut ingen olja eller fett på denna del av slutstycket.
Däremot är det inte fel att på den del av slagstiftet  som hanen landar på applicera en mycket, mycket liten klick vanligt vapenfett.

Om man nu har skapat detta problem genom att flitigt olja in den främre delen av slagstiftet, så är det lämpligt för att avhjälpa problemet att demontera slagstiftet och göra rent i både slutstyckets läge för slagstiftet och naturligtvis även rengöra slagstiftet.  kanske med ca 2 – 3 års mellanrum, demontera slutstycket och göra rent i hålet för slagstiftet i slutstycket. Det kan kanske med ca 2 – 3 års mellanrum behövas en  demontering av  slutstycket och göra rent i hålet för slagstiftet i slutstycket.
Men kom ihåg ingen olja inget fett..

Läs mer om slagstiftet.

Epilog

Som tur är drabbar detta ovanbeskrivna fel inte oss varje gång vi är ute och skjuter, men det är ett svårupptäckt fel som de flesta skyttar inte har en aning om. Det kan följaktligen ställa till stora problem.
Felet kan också uppstå intermittent..

2013 10 10 Arne Nohlberg