Skaraborgspokalen 1 i Skövde och 2 i Lidköping och 3 i Mariestad och slutligen 4 i Vedum.

Årets tävlingsäsong har dragit igång och förra lördagen den 16 mars  var vi på plats, sonen Marcus och undertecknad.
Platsen var Lövsjötorp i Skövde och arrangerande klubb var Skövde Sportskytteklubb, med andra ord så är vi två klubbar i Skövde, dels P4IF pistolsektionen ( vår klubb) och så Skövde Sport.
Tävlingen Skaraborgspokalen är en tävling för kretsens medlemmar och har varit igång under många år, de senaste åren har den byggs ut genom att förutom C klass så har även A,B och R vapen kunnat tävla ..på samma fältbana.
Tävlingen arrangeras med fyra deltävlingar varje år, inga priser utan medaljer delas ut på kretsens årsmöte,

Av någon outgrundlig anledning  brukar jag aldrig skriva om några lokala tävlingar, men denna gången är ett undantag, jag kunde helt enkelt inte låta bli att ära föreningen Skövde Sport, som hade byggt en fantastisk fältbana till ovanstående tävling, mer om detta senare i artikel..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bilden SM 2003

Tävlingen är ambulerande mellan våra föreningar i kretsen, detta innebär att ungefär var annat år så arrangeras tävlingen av respektive förening.

Fördelen med denna mer eller mindre lokala  tävling är följande:
Ingen har lång resväg till tävlingen.
Svårighetsgraden kan vara upp till vad SHB stipulerar.
Det ska vara en tävling som en nybörjare kan gå igenom utan att helt tappa masken, men den ska också kunna skjutas av mera duktiga skyttar.
Startavgiften är låg för närvarande 60 kr per start, du kan starta i tre klasser.
Möjligheten att påverka tävlingens regelverk är en annan fördel.
Standardmedaljer delas ut i samtliga klasser.
Vapenkontroll finns på plats, ofta också möjligheter till fika.

Antalet starter i denna  tävling var 78 i samtliga klasser, i klass C 3 så sköt 6 stycken fullt, men tack vare två poängstationer så krävdes ingen särskjutning, utan alla kunde skiljas åt genom att två skjutstationer var försedda med poängmål.

c20mal

Men allt detta är ju ganska vanligt ute på fält rundor, men i denna fälttävling fanns något som gjorde den helt unik och då samtidigt så unik att den förtjänar en egen artikel..
Jag har under många år varit ute och tävlat i fälttävlan och har följaktligen intresserat mig för de regler som anger hur en fältbana ska byggas. Jag har blivit lite ”yrkesskadad av läsningen i SHB” och har följaktligen memorerat skjutavstånd och angivna skjuttider på olika mål och målgrupper.

Med detta som grund är det lätt att konstatera att fältbana efter fältbana byggs på en regelsamling som inte existerar, jag vet inte vilka bevekelsegrunder som gäller när man kastar ut en ”liten puck” på 35 meter???
Vad dom har gemensamt alla dessa banor så är det avsaknad av dynamik och det hela tenderar att bli en precisionsskjutning  i fältbanan, där ibland samtliga skjutstationer ligger långt utanför skjuthandbokens regelverk.

Bilden SM Skövde 2003

Fältbanan i Skövde.
Så över till helgens poäng fälttävling  och Skaraborgspokalen 1, arrangerad av Skövde Sportskytte klubb . Vid station nummer ett kunde vi snart konstatera att här fanns ett praktexemplar av Skjuthandbokens rekommenderade fältstationer. Det fanns ett ganska stort mål som väl platsade inom SHB, och det fanns flera små mål där svårighetsgraden var nästan upp till SHB, s rekommendation.
Här kunde då våra mindre erfarna skyttar välja att skjuta alla skott i det stora målet, medans de mer erfarna sköt i alla mål.
Poängställningen blev då för dom som sköt fullt  7 eller 10 poäng.

Så följde station efter station, ibland med sex mål och en målgrupp, ibland långhåll med tre mål varav ett stort mål.
Vad som var unikt var förrutom att regelverket följdes vid uppbyggnaden av denna fältstation, men det var en sak som man sällan eller aldrig ser i dag, det fanns valmöjligheter, genom att stationen var byggd med ett ganska stort mål och flera mindre mål på ibland ca 25 meters avstånd, så fanns det en valmöjlighet för den som inte var så kunnig, kunde skjuta alla sex skotten i det stora målet och kunde gå vidare med äran i behåll.

De lite mer avancerade skyttarna sköt naturligtvis på alla mål och fick då en betydligt högre poängsumma på varje skjutstation..
Max var 6 skott i varje mål.
Jag är helt övertygad om att samtliga skyttar fick valuta för varje krona..
Hela denna fantastiska ide genomsyrade varje skjutstation, ändå var det inte många som sköt fullt och detta var en fältbana BYGGD för ALLA deltagare inte bara för elitskyttarna.

Tänk om denna enkla sätt att bygga fältbanor kunde få mera efterföljare, jag vet att Lars Persson i Valle var en hävert på att bygga sådana banor. Vid första anblicken var det en lätt fältbana, men vid en närmare besiktning var det en mycket rolig, men ändå ganska svår fält bana..

S15

Eplog

Jag kan fortfarande snart en vecka sedan tävlingen känna och njuta av hur bra denna fältbana var byggd!
Det borde finnas en demonstrations video på en sådan fältbana som inte bara är byggd för elitskyttarna, men tyvärr saknade jag kamera vid detta tillfälle och har följaktligen inga bilder att visa upp.
PÅ något märkligt sätt har man i dag mer och mer accepterat att SHB anvisningar inte följs och att fältbanan uteslutande är byggd för ELITSKYTTARR, de andra får bara acceptera detta !!
Målet i de bilder som finns med i artikel har inget med denna fältbana att göra dom är bara illustrationer.
Att bygga en bra fältbana enligt skjuthandboken är inte lika med att kasta ut puckar på 30 – 40 meters håll.
Oftast är det så att fältbanor byggs av elitskyttar och är i högsta grad avsedda för elitskyttar, andra skyttar får klara sig bäst de kan!

Så var dock inte fallet i Skövde..

Till sist en en stor eloge till banbyggarna i Skövde Sport, Tack..

Arne Nohlberg  2013 03

Skaraborgspokalen 2 i Lidköping den 9 /6.

För att vara någorlunda konsekvent så kommer det en rapport från Skaraborgspokalen 2 i Lidköping.

Lika mycket som jag hissade pokalen 1 i Skövde, lika mycket måste jag tyvärr dissa pokalen 2 i Lidköping,
Här kan vi prata om ytterligheter.

Patrullstigen fanns inte alls, i stället var  det en mycket lång vandring över vattensjuk mark. Vad hade hänt om någon deltagare hade drabbats av en akut sjukdom?
Skulle hjälpinsatsen nått fram i tid?  Knappast.
Vad skulle ha hänt om någon hade fått hjärtinfarkt där ute? Där det gäller minuter?
Svaret är självklart!!!!

Tävlingen ”patrullstig” skulle må bra av att kortas av högst betydligt. Nu är den ca 2 km lång,  vadande i eländig terräng , vatten och diken…

Svårighetsnivån på denna fälttävlan var tyvärr betydligt över de regler som stipuleras i Skaraborgspokalen. Svårighetsgrad Upp till Skjuthandboken gäller..
Det finns inget stöd i Skaraborgspokalens regelsamlingen för en sådan svårighetsnivå,
Detta är en tävlings som är designad för våra nybörjare, som kanske går den allra första fältrundan någonsin..
Tanken bakom tävlingen är att kunna ta ut våra nybörjare och kanske för första gången prova på en fälttävling, En fälttävling som denna var avskräcker nyblivna skyttar och får dom lätt att tappa taget.
Det finns mängder av svåra fältbanor långt utanför regelverket ute i Sverige, därför finns det inte plats för en fältbana av denna svårighetsgrad i Skaraborgspokalen.

Jag har förståelse för att det inte är så lätt att tillgå marker, men är det som i detta fall ett miserabelt underlag, så måste fältrundan kortas in.

Skaraborgspokalen 3 i Mariestad  9/6.

Detta var också en tävling som går till historien som en av de allra bästa tävlingar som jag har skjutet någon gång.
Det visar sig då att banläggaren Christer Larsson, tillika mycket kompetent datorhanterarare hade gjort ett banläggare program, som jag hoppas kunna presentera senare i höst.
En fantastisk tävling med en fantastisk fältbana.

Cristers dataprogram för fältbanebygge

Skaraborgspokalen 4 i Vedum 12/10.

I denna tävling så ingick kretsmästerskap R vapen.

Vädret var kanonfint denna dag, med en temperatur på ca + 5 grader på morgonen, skyltningen till skjutningen var mycket dåligt skyltat, många åkte fel och för oss som varit där tidigare så var nedfartsvägen flyttad och felkörning var ett faktum, utan riktiga skyltar..

IMG_1084

Arrangemanget vad beträffar fikamöjligheter och sekretariat, med vapenkontroll var också av hög klass..

Patrullstigen var föredömligt kort precis som en fältskjutning ska vara.

Men resten av fälttävlingen var ingen höjdare, svårighetsgraden vilken stipuleras noga i regelverket för Skaraborgspokalen överskreds på station efter station, det fanns ingen dynamik i stationerna.
Det var inte bara små mål utanför skjuthandbokens regelverk, det var också för korta skjuttider, för små mål, för långs skjutavstånd.
Ska detta vara en ingångstävling för nya skyttar???

Detta är och ska vara en tävling som våra nya nyblivna skyttar ska kunna debutera på!
Vi har inte råd att låta nybörjare konfronteras med tävlingar som denna, jag har allt för många gånger hört våra nybörjare börja tveka inför sin egen förmåga, för en del kan en sådan tävling vara droppen som får vederbörande att hoppa av skyttet!
IMG_1088Fyra av fältstationerna låg i riktning direkt mot solen, när då solen gick upp över trädridån , var två av dessa stationer nästan omöjliga att skjuta i starkt motljus.
Det fanns plats i grusgropen för ytterligare två stationer i medljus, där rättvisa skjutförhållande skulle ha rått.

IMG_1090Var fanns möjligheten för C1 skytten att välja mål, varje station var totalt styrd när det gäller skottfördelning.
Naturligtvis skulle en poängfält ha använts med fri skottfördelning!!

IMG_1093

Det ska eller bör  vara fri skottfördelning, det ska eller bör vara en betydligt lägre svårighetsgrad, det ska finnas alternativa större mål i varje fältstation.
Allt detta saknades på stora delar av tävlingen i C klassen..
Det var en tävling för C3 och R3 skyttar, de andra skyttarna  får klara sig bäst de kan????

 

IMG_1085Två duktiga  P4 IF, are

Proppen och Brickan.

En annan avart dök upp med två revolvrar som saknade säkerhetsbricka, denna bricka var då ersatt med en propp, avsedd för pistoler.
Detta ansåg ägaren var OK för det hade gått på SM???
Detta är också  tydligen helt OK.
Bland andra så lär HOLEK inte kunna använda normala brickor.
Tragiskt men sant

Detta anser jag vara mycket märkligt, för minst 2 kammare i trumman  kan vara laddade och kan avskjutas med proppen i revolvern,  denna risk som det ändå innebär med propp i revolver ska ställas i relation vad det kostar att köpa en bricka och sedan slipa ner denna bricka till mindre tjocklek.

I det ena fallet så angav ägaren att avståndet mellan trumma och stötbotten var för litet, detta köper jag.
Tyvärr så fungerar inte detta på en revolver typ Holek!
Tack till Familjen Rehn som påpekade rätten att enligt regelverket har propp i en revolver.
Detta visste jag inte om trots att jag har suttit som vapenkontrollant många gånger har detta fenomen aldrig
kommit till min kännedom, men å andra sidan man kan ju veta allt,,
Tack Anders får ditt påpekande om Holek.


Epilog

Då var då säsongens sista Skaraborgspokal skjuten. Det har varit ömsom vin och ömsom vatten.
Två av tävlingarna har ju varit rena föredömen. Skövde och Mariestad.
De andra har på inget sätt levt upp till Skaraborgspokalens regelverk.
Detta att ständigt tumma på regelverket förstår jag inte alls.
Om någon nu anser att Skjuthandbokens regelverk ger för lätta tävlingar, motionera då till vårt förbund om detta!
Men sluta med att bygga fältbanor efter egna regler, som helt saknar stöd i vårt regelverk.
Jag måste också ställa frågan varför byggs det aldrig en för lätt bana???

Anledningen till mina inlägg i dessa lokala tävlingar är att jag vill värna om vår unika Skaraborgspokal, jag vill att vi även i framtiden ska kunna med gott samvete ta ut våra nybörjare på denna tävling och ge dom en god start som pistolskyttar.
Kanske en del blir arga av min kritik, medans en del föreningar jublar av glädje, för att nämligen att få beröm.
Naturligtvis är det inte bara mina egna omdömen som ligger till grund för mina artiklar, jag pejlar alltid stämningen på plats. Men avsikten är att på inget sätt vara elak utan att servera väl underbyggd kritik.
Lika självklart är att äras de som äras ska.

2013 10 13 Arne Nohlberg

Läs mera om fältskyttebanor.

Mera om fältskytte.

Vi bygger en fältbana enligt SHB regelverk

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s