Propp och bricka, en säkerhets detalj vi inte har råd att missa.

 

För ganska många år sedan ( år 2002) så infördes kravet på propp i pistoler och bricka i revolver, det knotades ganska mycket i början och vissa ansåg detta vara ett meningslöst krav för att höja upp säkerheten.
Men nu efter några år eller rättare sagt ganska många år 8 år) så återfinns inte kritiken om propp och bricka längre, det verkar som om denna delvis säkerhetshöjande åtgärd har anammats av de flesta skyttar.

Men vi ska naturligtvis inte luta oss tillbaka utan vi ska ständigt sträva efter bättre säkerhetssystem, jag är helt övertygad om att det finns ett betydligt bättre säkerhetssystem, det gäller bara att hitta det!
Personligen är jag beredd att acceptera det mesta som höjer upp vår gemensamma säkerhet.

propp2På bilden både proppar och bricka.

Men åren har gått och kravet på både propp och bricka har mer eller mindre accepteras av skyttarna.
Personligen är jag redan från början helt övertygad om att det inte finns något åtgärd som ska behöva stå tillbaka när det gäller säkerheten.
Jag är lika övertygad om att absolut inget ska lämnas åt sitt öde, just när det gäller vår gemensamma säkerhet.
För det är just säkerhetstänkandet som gör att vi skyttar kan skjuta tillsammans och tävla tillsammans.

propp1Vi kan vara helt övertygad om att Västra Götalands polisen skulle njuta i fulla drag om ett säkerhetssystem fallerar och någon kommer till skada. Detta skulle ge denna myndighet ytterligare slagträn för att avskaffa en folkrörelse som ändå sportskyttet utgör.
Hur många medaljer har inte Sverige genom åren vunnit i just skytte?
Ska då en gammal avdankad åklagare får fortsätta med en egen vendetta mot vår skytterörelse???
Men vi ska inte ge henne mera argument..

Men till min stora förvåning kunde jag på en lokaltävling, konstatera att på fältbanan fanns det två revolverskyttar vars enda säkerhet var en propp, när jag påtalade detta angav ägaren att detta var godkänt.
Ett samtal till Bo Valgers på SPF, bekräftade att så var fallet!

propp4Till min stora förvåning var alltså detta godkänt!!!

Av den enkla anledningen att det inte fanns brickor som passade i alla revolver, Holek revolvern var tydligen en av dessa så kallade trånga revolver.
Där verkar tyvärr propp vara enda alternativet!!
Randen eller flänsen på en patron i kaliber .32 är 1,2 mm, därför måste avståndet mellan stötbotten och trumma vara minst 1,3 mm och brickan som de allra flesta har i sin revolver har en tjocklek på 1,5 mm.
Det krävs att denna bricka slipas ner 0,2 mm, med tex sandpapper, tar ca 2 minuter och brickan är på plats.

propp3På bilden en välförsedd revolver helt enligt regelverket, så ska det se ut!

Att säkra upp en revolver med en propp för pistol, är ju på inget sätt en  säkerhetshöjande åtgärd.
Trumman kan ju innehålla fem stycken skarpladdade patroner , varav minst 2 kan skjutas av efter en missad kontroll efter skjutning.

Naturligtvis ska INTE en Revolver godkännas med en propp avsedd för en pistol.
Om det finns en passande bricka ??.
Detta borde ju vara en självklarhet, för proppen eller brickan ska ju signalera att det är ett ofarligt oladdat vapen som ägaren bär på, det ska inte finnas den minsta misstanke att det finns patroner i loppet eller i revolvertrumman.
En propp i en revolvertrumma ger tyvärr  inte detta besked.

Detta bygger på sin egen orimlighet, en bricka kostar max 20 kronor, anpassningen tar några minuter och alla är på samma nivå när det gäller säkerheten, är det för mycket begärt???
Det går alldeles utmärk att tillverka egna brickor i en orange eller röd plast, plast finns i många olika tjocklekar.

propp5En liten udda propp, men användbar. Men inte på en revolver!!

Men det visar sig att Holek revolvern inte går att blockera med en vanlig bricka.
Jag anser ändå att det måste finnas en lösning på detta problem, att bara stoppa in en propp i en revolver kan kanske vid en första anblick se OK ut.
Men det är det absolut inte, den fyller ingen uppgift.
Jag har ingen Holek revolver som jag vet i min närhet, det skulle annars vara trevligt att kolla upp möjligheten till att använda en normal gängse bricka, jag finns i Skövde..

Hölster och väska.

Detta är två andra bra alternativ som jag hoppas kunna återkomma till senare i år.

Epilog

Vad som är positivt är att de som förr sprang runt på fälttävlingar med ett grovvapen, buret i varbygel, dom är nästan helt borta idag.
Likaså är det med pekaren, det vill säga dom som använde vapnet för att peka och gestikulera med, dom verkar också ha sökt sig till en annan sport?
Så nog har det blivit både bättre och säkrare, men detta med säkerhet är en ständigt pågående progress, som alla måste delta i och bliva en del av..

Arne Nohlberg 2013 10 14
Tack Krister för din synpunkter på propp och bricka