It,s all about timing.

 

Ja just så skulle med stor säkerhet en Engelsman eller en Amerikan ha uttryck sig, när det gäller denna artikels innehåll.
Ja du gissade nästan rätt den ska handla om timingen som vi kan förvänta oss av revolvertrummans indexering (låsning)  i stommet, mot pipans ingångskona.
Egentligen är detta inget speciellt märkvärdigt så länge allt fungerar som det ska, men om trummans indexering (låsning) inte stämmer utan kulan kommer in snett i pipans ingångskona, då är det inget bra, men kan inte anses utgöra en fara för skytten genom de säkerhets system som finns inbyggd i vår gamla revolvermekanism.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det är ingen tillfällighet att tändhatten sitter i mitten, skulle trumman missa sin indexering (fastlåsning) så skulle hanen landa i patronens yttre kant och där finns ingen tändhatt.
Det finns även spärr i avtrycksmekanismen som förhindrar att HANEN faller om indexeringen är riktigt ur fas.
Men i vår revolver, så kan vi komma i det läget att trummans indexering och hanens frisläppande sker i samma stund, det kan till och med förekomma att hanen faller någon tiodelsmillimeter före trumman indexerar (låses fast). Detta är absolut något som kan påverka vapnets precison och på många andra sätt så bör detta åtgärdas.

Om vi tar en titt på vår mekanism så kan vi se att en detalj som kallas HANDEN på verkar STJÄRNAN i revolvertrumman. Handen styrs av revolvermekanismen och trycker fram stjärnan (extractorn)  i revolvertrumman, kammare för kammare.
Vi kan ganska lätt kontrollera om vår mekanism är OK. Detta genom att mycket försiktigt belasta trumman med ett finger och sakta, sakta dra in avtryckaren i DA läge, vi kan då lätt konstatera om trumman indexerar (det hörs ett klick) före hanen faller. Faller hanen samtidigt eller före trumman indexerar, då har du ett problem som bör eller ska åtgärdas.

Vad är det som har hänt??

Är handen för kort?

s&w32.68

Man skulle lätt kunna tro att det är handens längd som är sliten, men så är absolut inte fallet, hanens kontakt med trummans stjärna påverkar INTE handens längd genom förslitning. Felaktigheten är handens lagring i revolverns stomme. Både handen men framförallt handens glidlagring i stommet slits ut.


Detta innebär att handens påverkan på trummans stjärna (extractor)  sker längre och längre ut på stjärnan. Detta ger trumman en kortare väg och rörelsen täcker inte upp den förväntade längden, mekanismen tror att allt är OK och släpper hanen på en dåligt indexerad revolvertrumma. När skottet avlossas kommer det lite snett i ingångskonan, denna räddar upp siuationen, men precisionen påverkas.

För att mäta upp det glapp( spel ) som finns mellan handens lagring i stommet kan vi använda oss av ett bladmått.

IMG_1108

Här sker en mätning som ger 0,10 mm glapp (spel).  Detta är OK och bör stanna under 0,15 mm spel.
Är spelet större så brukar timingen inte stämma längre.

Verktyg som ersätter trumma och som användes vid kontroll av Yoke och vid alla service av mekanism. Du behöver inte med detta verktyg ta fram den "tredje handen" för att hålla tillbaka trum-öppnaren. Ett fantastiskt verktyg för både service och riktning av yoke.
Verktyg som ersätter trumma och som användes vid kontroll av Yoke och vid alla service av mekanism. Du behöver inte med detta verktyg ta fram den ”tredje handen”
för att hålla tillbaka trum-öppnaren. Ett fantastiskt verktyg för både service och riktning av yoke.

Anser du det vara svårt att mäta med ett bladmått så är en trumersättning ett kanonverktyg vid jobb i revolvermekanism.

Hemmagjort verktyg som ersätter trumman

Här kommer lite mått på detta fantastiska verktyg.

Längd utan fäder 41 mm ej kritiskt,
Fjäder längd ca 21 mm
Främre del diam 3,0 mm
Främre del längd 6 mm
Diameter 7,8 mm

Vad kan man då vidtaga för åtgärder om inte trumman låses fast i sin indexering före hanen faller?
Det finns flera vägar att gå, först mäta upp glappet mellan handen och lagringsytan i stommet för handen.

Man kan då köpa en överdimension av handen, inte en längre hand, utan en tjockare hand.
Denna tjockare hand kommer att mata längre in på stjärnan (extractorn) därav roterar trumman längre väg vid varje frammatning..
Tyvärr framgår det inte hur mycket tjockare överdimensionshanden är.

Det går också att köpa ett extra bladmått och använda det blad som passas till  mellan handen och lagringen i revolver stommet. Efter en mycket noggrann rengöring, helst med Aceton utan olja,  så epoxilimmas den tillpassade biten av bladmåttet för att eliminera nästan allt glapp, men det behöver vara ca 0,10 mm glapp för att allt ska gå lätt.
Tänk på att epoxilimmet bygger lite i höjdled.
En trumma som kärvar är en katastrof.

 Trummans indexering eller låsning i stommen och trumlåsningen ( Cylinder Stop)
Trummans indexering eller låsning i stommen och trumlåsningen ( Cylinder Stop)

 trumma12
På de båda bilderna ovanför kan vi se mekanismen indexering (låsning) och trumman med yoke.

Detta var säkert en bra låsning av trumman i början på 1900 talet eller något tidigare.
Men idag är detta rena skräpet om man ska vara ärlig, men på något underligt sätt så funkar det hyfsat i alla fall.
Men naturligtvis skulle en mera exakt låsning på ett mycket menligt sätt förbättre precisonen.
Men i samband med dessa tankar om en bättre precision så måste man lägga in en annan variabel att den minsta ytterligare friktion i eller på trummans frammatning,  ger en revolver som inte är skjutbar i DA läge.

Arne Nohlberg 2013 10 15