Vapenlicensdebatten, nytt inlägg.

Detta är skickat till följande instanser:

Beatrice Ask Justieminister

Justitieutskotte ordförande  och vice ordförande  och  flera ledamöter.

Moderaterna flera ledamöter.

Sten Berghagen Moderat riksdagsman i Skaraborg

Skövde 2013 10 18
Justitieminister. Beatrice Ask.
Ärende Polisen i Västra Götalands agerande i ärende vapenlicenser.

Det torde inte finnas någon boende i detta län som har missat att skjutningar med illegala vapen har skett mera än femtio gånger i år och åtta människor har mist livet.

Det borde då vara så att polismyndigheten i Göteborg, satte in alla resurser för att få stopp på dessa olagliga skjutningar.
Men hittills har inte polisen lyckats att utreda en enda skjutning, detta beror på att invånarna i förorterna saknar förtroende för polisen.
Därav så är dessa brott mycket svåra att utreda.

En stor del av polisens arbete kräver att det finns ett förtroende mellan på platsen boende medborgare och polis.
Just detta förtroende för polisen urholkas mer och mer och även de legala vapenägarna tappar förtroendet för polisen.
De allra flesta vapenägare kan inte se sambandet mellan polisens agerande och svårigheterna med att förnya sina egna licenser.
För de allra flesta åtgärder som tid efter annan  efterlyses finnes redan sedan många år i de femårs licenser som de flesta nya vapen har.

Motivation
Polisens agerande i frågan om vapenlicenser saknar motstycke i Svensk lag.
Vad polisen hänger upp sig vid en vapenlicensansökan är ordet ”särskilda skäl”
Denna definition kom in i 1934 års vapenlag, har tolkats på ett helt annat sätt än vad som göres nu, av vapenhandläggare i nästan ( 80) åttio år.
Därför anser jag att polisens försök att kväva skyttesporten med formuleringar, nästan 80 år gamla som bevisligen har tolkats på ett helt annat sätt under denna långa tidsperiod?

Misstankar finns att det istället rör sig om en egen personlig vendetta mot just skyttesporten.
Det finns ingen substans i polisens agerande, en hårdare lagstiftning mot skötsamma vapenägare är som ett slag i luften och påverkar inte de illegala skjutningarna med illegala vapen!

I sin iver att visa resultat så föreslår polisen en ytterligare bantning av den så kallade vapengarderoben, detta gäller både sportskyttar och jägare.

Återigen varför?
Vad kommer detta att leda till ??
Absolut inget??
Jag har under många år varit involverad i skyttesporten och har kunnat följa hur klumpiga myndigheter år efter år försökt att motverka vår överlevnad.
Det vi kallar sportredskap, kallar polisen pistol eller revolver, naturligtvis är vi på ett mycket seriöst sätt medvetna och värnar av både en säker och trygg vapenförvaring.

Omriktad beteende?
Istället för att angripa de verkliga problemen så visar gång på gång polisen upp ett omriktat beteende och ger sig på legala skötsamma vapenägare, men låter buset komma undan??

Hemlig agenda.
Polismyndigheten i Göteborg agerar efter en hemlig agenda, efter flera fruktlösa försöka att få reda på vad som krävs för att få en vapenlicens förnyad, så nekar myndigheten att delge oss vapenlicensansökare vad som krävs.
Istället så belastas förvaltningsrätten och kammarrätten med hundratals ärenden!

Arne Nohlberg Frilansande vapenskribent.

Slut mail.

Min kommentar.

Jag är helt övertygad om att detta förlopp startades av en människa som känner hat inför allt vad vapen beträffar.
Denna person har infört en personlig vendetta mot skytterörelsen
I början testade polisen, väl medvetna om att det inte fanns stöd i lagen för sittt agerande och det utslag som detta gav.
Men man beslöt då att införa en hemlig agenda, där inte licensinnehavaren skulle få reda på vilka kriterier som gäller vid en licensansökan.
Så länge ingen bråkade utan alla satt stilla i båten, så körde man på!
Naturligtvis överklagade licensansökare polisens beslut, men detta tog polisen med en klackspark och överklagade till kammarrätten, där nu hundratals ärenden väntar på att avgöras.
Tyvärr är det så att upprepar man en lögn eller ett felaktigt påstående tillräckligt ofta, kan detta få gälla som en sanning. Detta är den strategi som polisen i Göteborg tillämpar just nu.

Jag måste tillägga att RPS Rikspolisstyrelsen som är tillsynsmyndighet för polisen i hela Sverige, inte behagar svara på mail, det kan ta månader innan det dyker upp ett svar. Denna myndighet ska naturligtvis ta polisen i Göteborg och på andra ställen i örat och förklara att polismyndigheten INTE ska stifta nya lagar utan ska se till att de lagar som redan finns, efterlevs.

Nytt inlägg i debatten

Arne nohlberg 2013 10 18