Datorstödd fältbanekonstruktion

Sommaren 2013 tävlade vi sonen och jag i Mariestad på en fältbana som är det bästa vi någonsin tävlat på, under de senaste 13 årens tävlande..

Men ganska snart så kunde vi konstatera att vi gick i samma patrull som konstruktören av det  datorprogram som utgjorde underlaget till fältbanans konstruktion. Konstruktören var Christer Larsson i Mariestad.

Christer är en person som jobbar med datorer och han fann tydligen en genväg till att kunna skapa bättre fälttävlingar, genom att konstruera ett program som medger att man på många olika sätt kan designa en fältstation och sedan spara denna station för framtida bruk.

Kanske kan man återanvända en bra fältbana i framtiden, det borde finnas färdiga fältstationer som ligger inom Skjuthandbokens regelverk på nätet färdiga att ladda ner med rekommendera mål och med skjutavstånd kombinerat med tider..

Här kan du i lugn och ro skapa en fältskyttebana hemma i datorn, du kan direkt avläsa svårighetsgraden och du kan sedan spara denna fältskyttebana och ta med dig datorn när du bygger upp den eller också skriva ut station för station.
Du kan spara banan och skicka den på nätet till en annan fältbyggare och utvärdera station för station.
Jag har länge önskat mig en form av databas på nätet, den skulle kunna bestå av hundratals stationer med olika svårighetsgrad, bara att kopiera ner och spara på en dator.

Då kanske vi skulle slippa detta hyfsande med både tider och skjutavstånd som sällan stämmer med vår skjuthandbok.

Ett stort TACK till Christer Larsson i Mariestad..

OBS Programmet är helt baserat på Skjuthandboken, SHB regelverk.OBS

Det är med stor glädje jag  förmedla detta gratisprogram ut till alla mina läsare av min blogg.

tidutrakning

2013 10 23 Arne Nohlberg

En kommentar

Kommentarer är stängda.