Konstruktören av Walthers GSP

walther_t_eldh

Walther GSP eller Göteborgs Sport Pistols Konstruktör.

Thore Eldh var inte bara internationellt framgångsrik som silversmed, han var dessutom en hängiven pistolskytt och tillika en erkänd tusenkonstnär. Thore var under många år en framgångsrik pistolskytt och med den hantverkskickliga bakgrunden, var inte steget långt till en första konstruktion av en egen pistol. Vem var då mannen bakom konstruktionen av Walther GSP och OSP modellen, många känner till silversmeden Thore Eldh från Frökulla utanför Göteborg, men få känner till hans gärning som konstruktör av pistoler.

Under åren 1940 till 1950, mitt under andra Världskriget, konstruerade Thore en snabbpistol som sedemera mynnade ut i Walther GSP. Trots en massiv uppvaktning av den svenske tillverkaren Husqvarna lyckades inte Thore sälja sin uppfinning Men Thore gav sig inte han såg vilken potential det fanns i hans konstruktion och tog kontakt med den tyske tillverkaren Carl Walther i Ulm. Waltherfabriken såg snabbt att detta var en lysande konstruktion och kunde snabbt presentera, både en snabbpistol och en standardpistol, baserade på Thore Elds konstruktionsprinciper.

Någon ekonomisk utdelning fick inte Thore för sin konstruktion, vid det första besöket nere hos tillverkaren Walther lyckades dom till Thores stora sorg förstöra en av hans pistoler genom att spänna fast den i ett skruvstycke för träffbildskjutningar. Pistolens lättmetallstomme klarade inte dessa påfrestningar. Vi kan också konstatera att de pistoler som sedemera lämnade Walther fabriken, var inte samma högklassiga produkter som Thore Eldh en gång utvecklat i sin verkstad.

Thore Eld var född den 1 – 7 år 1906 och avslutade sin gärning på jorden den 27 – 6 år 1967, vid allt för låg ålder.

För Thore Eldh var detta bara en i raden av alla konstruktioner som han var upphovsman till, nämnas kan konstruktion av luftpistoler, förbättring av flera revolver typ Nagrant, tillverkning och konstruktion av flera fripistoler och mängder av andra till skytte relaterade produkter.
Copyright Arne Nohlberg 2004 09

2 kommentarer

Kommentarer är stängda.