Walthers GSP avtrycksmekanismer senare modell expert tryck.

Walter Expert mekanism

twostage

Fig 1
Namn på ingående komponenter, se fig 1

1  Avtryckare
3  Avtryckarens länken
5   Sear
8  Hammare
10 Låsning mantel
21 Justerar längden på hanens upphak mot 5 sear, OBS viktigt att ha ett bra och säkert upphak.*
22 Avtryckarens glapp ( spel) justering
23 Avtryckare stopp justerbar
27 Draglängd avtryckare, justerbar 31 Förtryckets vikt, justerbar 32 Sluttrycket vikt, justerbar 33 Upphaket, justering tryckpunkt
34 Avtryckarens fastsättning skruv
35 Tryckmekanismen’s indexering

* OBS FIG 1 Vi kan se Sear 5 upphak mot hammaren 6 och avtryckarelänken 3. Justerskruven för detta upphak är skruv 21
Denna skruv är försedd med en lacksigill, viktigt att veta om du måste justera detta upphak. Det är av STOR vikt att ha ett riktigt upphak, annars kan du på ett mycket påtagligt sätt äventyra säkerheten
Din pistol kan förvandlas till en kulspruta, eller om upphaksytorna är små kan både sear och hammaren skadas så att de måste bytas ut.
Ett acceptabelt upphak bör vara minst 1,5 mm gärna mer.
Gör så här en grundinställning på upphaket:

Spänn upp hanen dra mycket sakta och försiktigt skruv 21 medurs tills hanen släpper sitt upphak, dra sedan denna skruv 2 varv moturs.
Det är mycket sällan detta upphak behöver justeras.
OBS Även skruv 33 påverkar upphaket, så det gäller verkligen att kontrollera efter justeringen att du har ett riktigt upphak. Risk finns annars för automateld och söderslagna delar så som sear och hammare.
Sear, det finns tyvärr ingen riktigt bra översättning från engelskan, kanske man kan försöka med ”tryckfördelare”
Funktion och justering av avtrycksmekanism. GSP expert

tn_walther_tvastegFig 2


På bilden av tryckmekanism i uppspänd läge, är alla juster skruvar markerade med mörkt röd färg.
Skruven till höger om skruv 33 användes för fastsättning av tryck i stomme.

Följande händer när vi aktiverar avtryckaren med uppspänd mekanism, se Fig 2 :
A Det eventuella glapp ( spel) som måste finnas mellan avtryckaren och tryckfördelaren Sear, tas upp, detta sker först-
B Tryckfördelaren ( sear) rör sig bakåt, fortfarande är hammaren upphakad, den möter nu förtrycket med justerskruv 31, se bild 1-
C Den lilla kolven och fjädern som utgör förtrycket, fjädern komprimeras till inställt tryck och avtryckaren fortsätter bakåt-
D Nu belastas tryckfördelaren, av förtrycket samtidigt som den möter nästa justerbar kolv och fjäder, sluttrycket, båda dessa tryck, förtrycket och sluttrycket adderas nu i hop-
E Nu når avtryckaren den inställda vikten och tryckpunkten, beroende på skruv 33 inställning, kan vi få en kort eller lång tryckpunkt-
F Nu rör sig avtryckaren något lite mera bakåt och hammaren faller och skottet går av.

Tryckpunkt vad är detta?
Tryckpunkten når vi precis innan skottet smäller av, den kan ha många olika karraktärer, dels vara kort eller lång. Oftast i litteraturen anges detta som en hård ( kort) respektive lätt ( lång ) tryckpunkt. Ett exempel på en kort tryckpunkt är, när du når tryckpunkten smäller skottet av. Ett annat exempel på en lång tryckpunkt är, när du når tryckpunkten får du trycka ytterligare lite hårdare innan skottet går av.
Walther typ 2 och Walther typ 3 trycke, sedda från olika sidor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

walther_fig35

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dessa tryck är en mellanversion Valthers tryckmekanism, det var ett stort steg från det första trycket men ändå inte helt bra.

Detta tryck är mycket likt det senaste expert trycket, därför behandlar vi både steg 2 och steg 3 ( Expertrycket ) i samma beskrivning.
Skillnaden på detta tryck och det nyare expertrycket är tillverkningsmässigt att hela tryckhuset är tillverkat i ett stycke i stället för som trycket på bild i två olika material. Det fanns en viss risk med det första trycket att de två olika delarna överdelen och underdelen separerade. Trycket längst till höger längst ner är det nya trycket. Där hela huset är tillverkat i ett stycke,
OBS Känner du dig osäker på att justera in ditt eget tryck, avstå då och vänd dig till någon som kan detta.
Detta är vad tillverkaren rekommenderar som grundinställning för förtrycket:
1 Spänn upp hammaren, om den inte kan hakas upp, vrid skruv 33 moturs tills du får ett riktigt upphak.
2 Vrid nu sakta skruv 33 medurs tills hammaren släpper sitt upphak, vrid sedan samma skruv moturs 2 varv.

Det är av stor vikt både funktions och säkerhetsmässigt att ha ett riktigt säkert upphak, varning för ett litet upphak.
3 Om inte avtryckare- länken 3 tar tag i sear detalj 5 och om inte hammaren kan lösas ut, måste en justering ske på skruv 22.
Vrid denna skruv moturs tills du känner att avtryckaren tar tag. M
Minska sedan spelet mellan avtryckarelänken och sear, genom att vrida skruv 22 medurs. Men tänk på att det måste finnas ett litet glapp, för att avtryckaren ska kunna ” haka ” upp mekanismen efter varje skott.
4 Injustering av avtryckaren, lossa skruv 27 och justera in avtryckaren så att ditt finger verkligen ligger 90 grader mot pistolen. Avtryckaren går att vända för att anpassa till vänsterskyttar.
5 Avtryckare stopp, skruv 23 vänta med justering till sist.
6 Förtryckets vikt ( motstånd) Vrid skruv 31 för att öka medurs och för att minska trycket moturs, Tänk på att när du gör denna justering gå tillbaka till steg 3 och kontrollera att du har ett lite spel.
7 Sluttrycket’s vikt ska vara 1000 gram, justeras med skruv 32, medurs ökar vikten.
8 Upphaket av sear är rent funktionellt mycket viktigt att det är rätt inställt. Upphaket minskar om skruv 33 vrids medurs. Om skruven 33 vrides för mycket, hakar inte avtryckaren upp igen. Tänk på att alltid ha ett lite glapp.
9 Nu slutligen justeras avtryckarestoppen skruv 23, tänk på att även här måste det finnas ett visst glapp.
Justering av tryckpunkten.

Tryckpunkten justeras med skruv 33 medurs ökas eller förlängs tryckpunkten och moturs så förkortas tryckpunkten. Men tänk på att om du skruvar ut skruv 33 för långt, kommer kolven i sluttrycks regleringen att komma ur läge. Du måste då demontera både skruv 32 inkl fjäder och kolv.
Rengöring av Tryckmekanism
Detta låter för den oivigde som något mycket komplicerat, men behöver inte vara så svårt och ändå kan vi göra en riktigt bra rengöring.
Börja med att demontera trycket ut ur pistolen.
Jag använder lysfotogen typ Statoil blå eller OK lysfotogen, anledniingen till denna användning är att just lysfotogen innehåller olja. Att denna fotogen dessutom är ett förträffligt rengöringsmedel, ett medel som är relativt harmlöst och inte luktar i hela huset, är ytterligare ett plus.. Men ändå ska fotogen som alla andra lösningsmedel behandlas med stor respekt, använd plasthandskar och sörj för god ventilation. Håll barn borta från dessa lösningsmedel. Läs mera om rengöring
Fotogen ska samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall för destruktion, ska absolut INTE tömmas i avlopp!
Jag har en liten burk som jag lägger ner tryckmekanismen som ska rengöras, beroende smutsighet kan jag få aktivera rengöringen med en liten pensel eller en tandborste för att få rent.
Därefter blåser jag rent med tryckluft.
Det är absolut inget krav att ha tryckluft, rengör noga och låt sedan trycket lufttorka.
Enklast är att kunna lägga tryck mekanism i ett fotogenbad någon timme. Därefter aktivera med en borste eller pensel, för att sedan låta torka eller blåsa rent. E
fter torkningen ger fotogen en tunn oljehinna kvar på all ingående delar.
Du kan också ha två olika fotogenflaskor, en för allmän rengöring och en för enbart tryckrengöring. Den som är för tryckrengöring kan du procenta i lite extra olja tex vanlig symaskinsolja eller en annan tunn olja. De flesta oljorna blandar sig fint med fotogen.
Epilog
Om du har det gamla trycket och vill byta till det nya Expert trycket kostar det 2525 kronor ( när detta skrives) det är en stor men väl värd investering.
Walthers gamla tryckmekanism är både krånglig att ställa in och tyvärr är inte funktionen den allra bästa.
Detta är något att värdera inför ett begagnat köp av en Walther pistol.
Vilken tryckmekanism sitter i pistolen! Walthers ” nya” expertryck påminner om tryckmekanismer typ Morini med flera tillverkare.

Det är en mekanism som är lätt att förstå och lika lätt att justera in för att få ett bra tryck som passar just dig. Det finns en kraftig belastning på upphaket mellan Sear ( 5) och hanen ( 6) och mellan slagfjäder och hanen, välj ett bra fett just där, tunn molykote fungerar oftast bra, i de flesta fall under den varma årstiden.

Hur jag smörjer in trycket, jag använder en liten plastpåse och en synål, lägger en droppe olja på plastpåsen (denna droppe räcker oftast till hela trycket) för sedan med hjälp av nålen på oljan där den behövs. Läs mera om rengöring av pistoler. Trycket är relativt lätt att rengöra och kräver inga som helst specialverktyg för att kunna justeras in, insexnycklar är allt som krävs.

Copyright Arne Nohlberg 2004 09 rev 2013 10

2 kommentarer

Kommentarer är stängda.